Umieć conjugation

Conjugate umieć - to be

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiem I am
ty
umiesz you are
on/ona/ono
umie he/she/it is
my
umiemy we are
wy
umiecie you all are
oni
umieją they are

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę umieć I will be
ty
będziesz umieć you will be
on/ona/ono
będzie umieć he/she/it will be
my
będziemy umieć we will be
wy
będziecie umieć you all will be
oni
będą umieć they will be

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiałem I was
ty
umiałeś you were
on
umiał he was
my
umieliśmy we were
wy
umieliście you all were
oni
umieli they were

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiałam I was
ty
umiałaś you were
ona
umiała she was
my
umiałyśmy we were
wy
umiałyście you all were
oni
umiały they were

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę umiał I will be
ty
będziesz umiał you will be
on
będzie umiał he will be
my
będziemy umieli we will be
wy
będziecie umieli you all will be
oni
będą umieli they will be

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę umiała I will be
ty
będziesz umiała you will be
ona
będzie umiała she will be
my
będziemy umiały we will be
wy
będziecie umiały you all will be
oni
będą umiały they will be

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiałbym I would be
ty
umiałbyś you would be
on
umiałby he would be
my
umielibyśmy we would be
wy
umielibyście you all would be
oni
umieliby they would be

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiałabym I would be
ty
umiałabyś you would be
ona
umiałaby she would be
my
umiałybyśmy we would be
wy
umiałybyście you all would be
oni
umiałyby they would be

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiałbym był I would have been
ty
umiałbyś był you would have been
on
umiałby był he would have been
my
umielibyśmy byli we would have been
wy
umielibyście byli you all would have been
oni
umieliby byli they would have been

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umiałabym była I would have been
ty
umiałabyś była you would have been
ona
umiałaby była she would have been
my
umiałybyśmy były we would have been
wy
umiałybyście były you all would have been
oni
umiałyby były they would have been

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
umiejyou be!
on/ona/ono
niech umielet him/her/it be
my
umiejmylet's be
wy
umiejcieyou all be
oni
niech umiejąlet them be

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
umianothere was been
umiano bythere would be been

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for umieć

There is no additional usage information for the verb umieć.

Examples of umieć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
- Chciałabym umieć go grać. /I'd really like to be able to play that.
"Gdybyś ty wiedział przez co przechodzę." "Po prostu bez ciebie nie umiem się uśmiechać."You came along just like a song
"Jeśli nie umiesz zarządzać samym sobą, twoje życie legnie w gruzach.""Careful, Pioppi, you're not an administrator. "You let things get out of hand." But he'd help us.
! To umie mówić?You mean this thing can talk?
"Apelowałem do niego, błagałem, by przestał udawać, że umie wyleczyć mojego syna"."I appealed to his humanity, begged him to stop acting like he could cure my son."
"Czymże jest człowiek, który nie umie ulepszyć świata?""What man is a man who does not make the world better?"
"Dziecko umie już to". "Dziecko umie już tamto"."The baby's doin' this now." "The baby's doin' that."
"Jeśli Horgan nie umie ochronić własnych prawników, jak może chronić obywateli?""If Raymond Horgan can't protect his own attorneys, how can he protect citizens?"
- Jest stabilny. Zajmujemy się nim najlepiej, jak umiemy.We're taking care of him as best we can.
> Od tysięcy lat zamieszkujemy ten sam kontynent. > Nasze języki są często spokrewnione. > Wielu ludzi ma przodków pochodzących z innych krajów. > Nasze tradycje, obyczaje i święta pochodzą często z tych samych źródeł. > Słuchamy tej samej muzyki, podziwiamy tych samych artystów i dzieła sztuki – znamy wiele powieści i sztuk teatralnych, które w ciągu wieków stworzyły narody Europy. > Prawie wszyscy w Europie wyznajemy zasady fair play, wierzymy w sąsiedzką pomoc, uznajemy prawo do wyrażania własnego zdania, szanujemy innych i pragniemy pomagać najbardziej potrzebującym. > Dlatego właśnie umiemy się cieszyć tym, co szczególne i wyjątkowe w naszej ojczyźnie i regionie, ale również tym, co dzielimy z innymi Europejczykami. 29> We have shared this continent for thousands of years. > Our languages are often related to one another. > Many people in every country are descended from people from other countries. > Our traditions, customs and festivals often have the same origins. > We share and enjoy the beautiful music and art, and the many plays and stories, that people from all over Europe have given us, down the centuries. > Almost everyone in Europe believes in things like fair play, neighbourliness, freedom to have your own opinions, respect for each other and caring for people in need. > So we enjoy what’s di™ erent and special about our own country and region, but we also enjoy what we have in common as Europeans. 29
"Wy umiecie liczyć, sam coś wymyśl"."Your people are good with numbers, you figure it out."
"Indianie to ludzie, którzy nie umieją czytać... i nie wiedzą jak się pierze bieliznę" - odpowiedziły.They said, "Indians are people... ...whocan'treadandwhodon'tknow how to wash their clothes." And what do the older people say?
"Równina wielbłądów', "Dolina gołębic", "Skała gazeli", ale to tylko punkty na mapie, które jedynie Beduini umieją rozpoznawać...Camel Plains, Dove Hills... Gazelle Cliff. But they are mere dots on the map that only the Bedouins can recognize.
"Studia prowadzone na Uniwersytecie Washingtona odkryły, iż mężczyźni, którzy są dobrymi tancerzami przyciągają więcej kobiet, niż ci co nie umieją tańczyć"."A study out of the University of Washington found "that men who are good dancers attract more women "than men who can't dance.
- Demony Lubber umieją mówić.- Lubber demons are articulate.
- Niektóre umieją nawet korzystać z toalety.- Some are even potty trained.
# Grałem na gitarze zanim umiałem mówić# And I was strumming' this guitar before I could talk #
/Jedyne co umiałem,/ /to krzywdzić ludzi./All I did was hurt people.
/Jedynie co umiałem... /...to postępować po swojemu.I swore that everything I did would be for you. I wanted you to think the person who loved you the most in the world was your Father.
/Jeśli nie umiałem /utrzymać skrzynki pocztowej, jak miałem zadbać o bezpieczeństwo mojej rodziny?If i couldn't keep a mailbox on a post, How was i supposed to keep my family safe?
/Jeśli to była nowa zdolność, /to dlaczego nie umiałem jej kontrolować?If this was a new ability, why couldn't I control it?
A ty umiałeś połączyć to w piękną muzyką.And you were complaining that you play not that good.
Byłeś zły, że straciłeś Emmę na rzecz tej okropnej baby. Nie umiałeś tego uniknąć i wydarłeś się na mnie. Powiedziałeś podłe rzeczy, których teraz żałujesz.You were upset at losing Emma to that horrible woman, and because you felt impotent to stop it, you lashed out at me, saying vile things that you now regret.
Cóż, narzędzia zawsze były na liście do Mikołaja ale nie miałam pojęcia że umiałeś robić te wszystkie rzeczy.Well, tools were always on your Christmas list, but I had no idea that you knew how to actually make anything.
I pewnej nocy, studiując tę mapę, zaznaczyłeś miejsce, gdzie upolowałeś dziewczynę, a potem następne, bo nie umiałeś przestać.And then one night while you were studying this chart, you added on where you hunted a girl, and then another and another, until it's just something you can't leave alone.
Jak byłeś dzieckiem, umiałeś dodawać i odejmować?You, when you were a kid, did you know how to add and subtract?
"Był bystrym chłopcem i umiał radzić sobie z problemami.""He was a clever lad... "who knew how to solve difficult problems.
"Do biura". Tylko tyle umiał wymyślić."To the office." That was the best he could do.
(Ale nie myśl, że nasza separacja była łatwa.) (Ty nigdy nie będziesz umiał szanować kobiet.Don't think our separation was easy, but you'll never respect a woman, that's how you are.
- Nie umiał określić wieku.- He couldn't even say how old he was. - Okay.
- Nie umiał wyrażać uczuć.Oh, well, he was bad with emotion.
A my nie umieliśmy przystosować się do Obaby.But we were unable to adapt to Obaba.
Byliśmy podłączeni, ale nie umieliśmy się wyłączyć.We were plugged right into it, and no one taught us how to turn it off.
Edith i ja odnosiliśmy sukcesy, bo umieliśmy zachować skalę.All right, Edith and I were so successful for so long because we kept it just small enough.
Jesteśmy ofiarami techniki, nad którą nie umieliśmy zapanować.We were victims of our own technology advancing faster than we could control it.
Sheldon, pamiętasz jak przez pierwsze tygodnie szukaliśmy monopoli magnetycznych, i nic nie umieliśmy znaleźć, a ty zachowywałeś się jak rozwścieczały chu...Sheldon, you remember the first few weeks we were looking for magnetic monopoles and not finding anything and you were acting like an obnoxious giant dictator?
A w środku, jak umieliście odróżnić wrogów, pacjentów, personel?And once inside, how were you able to distinguish between enemy, patients, staff?
/Lekarze nie umieli /mnie zdiagnozować.The doctors were at a loss to explain it.
/Może umieli by to wyjaśnić ludzie z wyspy... /...ale oni umieją dochować tajemnicy.There were people on the island... who maybe could've helped them a little there... But island folks can keep a secret. We kept our share...
A Hubie i Birdie umieli się bawić.Hubie and Birdie Marsten were alive.
A jedno trzeba przyznać, wszystkim Musgrave'om przeszłym i obecnym, niektórzy z nich byli mordercami, niektórzy byli jeszcze gorsi, ale wszyscy umieli dotrzymać tajemnicy, tak jak ja.And here's to them anyway all the Musgraves past and present, some of 'em were murderers and some of 'em worse but they all knew how to keep a secret and so do I.
A nawet gdybym był, i tak byście nie umieli tego udowodnić.And even if I were, I'm sure you couldn't prove it anyway.
- Z początku umiałam razić tylko dłońmi.Over time. At first, mine was just in my palms.
/Czułam się taka bezsilna /i nie umiałam sobie z tym poradzić.It was like the bottom just dropped out and I just couldn't right myself.
Ale nie wiem, więc nie umiałam się spakować.But I didn't know what I was doing, so I didn't know what to pack.
Byłam tak zła, że nie umiałam.I was so angry that I couldn't.
Byłam zielona, nie umiałam porządnie przeszukać domu. I wypuściłam podejrzanego.l was a rookie, l got lazy and did a bad search and l let the suspect go.
Do 10 roku życia nie umiałaś mówić.You didn't learn to talk until you were 10.
Nawet kiedy nam pomogłaś, myślałem że to zmyłka. Oczywiście byłaś odważna i umiałaś się bić. Ale szczerze mówiąc...Sure, you were brave and a good fighter.
Szukałaś miłości, Ruby, w jedyny, głupiutki sposób,w jaki umiałaś.You were looking for love, Ruby, in the only foolish way you knew how.
- Ależ ona umiała gotować.You remember the turkey your mother used to make? - Oh, yeah. - Damn, she was a good cook.
- Była nadpobudliwa, nie umiała usiedzieć spokojnie- She was agitated, couldn't keep still. And Lais?
Tylko Margo i ja umiałyśmy powiedzieć ci, żebyś się zamknął.Okay. See, you know margo and I were the only two That could tell you to shut up.
Co miałoby więcej sensu, gdyby małpy były ziemnowodne... albo umiały latać...Which would make more sense if monkeys were amphibious... Or could fly.
Gdy miały po dwa lata i umiały już chodzić jedna z nich poparzyła sobie rękę o piec.When they were both two years old and already knew how to walk, one of them burned her hand on a stove.
Te łotry nie umiały strzelać, ale nie najgorzej gotowały.Those fellas weren't much in a fight but one of 'em wasn't a bad cook.
Nie byłbym w stanie atakować chrześcijaństwa, tak jak nie umiałbym krytykować wilkołaków.It would be as impossible for me to attack Christianity as it would be impossible for me to attack werewolves.
Gdybyś nie był opętanym myśleniem o sobie lekarzem, umiałbyś dostrzec, że istniał związek tuż pod twoim nosem.If you weren't such a self-obsessed M.D., You would be able to see that there was a relationship going on right under your nose.
Ale kto umiałby zrobić prawdziwego Ducha Pterodaktyla?But who would be able to make a real Pterodactyl Ghost?
Brick umiałby robić kanapki, Axl umiałby prowadzić... i niedługo moglibyśmy jechać do "Resztek Dywanów" kiedy tylko bym chciała...Brick would make sandwiches, Axl would learn to drive, and soon there would be time for a trip to the carpet remnants store whenever I wanted...
Mówi, że nie umiałby żyć w biedzie.He says that if he was poor... it would be terrible.
Myślenie, że bylibyśmy w stanie wymyślić jakiś typ mechanizmu obronnego albo umielibyśmy bronić się przed społeczeństwem międzygwiezdnych podróżników, jest niedorzeczne.To think that we would be able to come up with some type of a defense mechanism or have defenses against interstellar traveling society is ludicrous.
Byłem jedynym dzieckiem, które nie umiało jeździć na rowerze z dodatkowymi kółkamiI was the only child, I had to be strapped to my tricycle.
Omawiane przedsiębiorstwo jednak nie tylko nie przedstawiło dowodów na faktyczny taki stan rzeczy, ale w sytuacji porównywalnych zakupów surowców po innych cenach nie umiało dać rozsądnego wytłumaczenia dla tych znaczących różnic.Besides the fact that no evidence was submitted that this was the case, comparable purchases of raw materials were made at different prices, without the company being able to give any reasonable explanation as to these important differences.
Pierwsi Skinwalkerzy wierzyli, że siła wilka to dar. Ale przemieniali się. Wielu nie umiało tego kontrolować.The first Skinwalkers were Native American they believed that the power of the wolf was a gift but it mutated and .... many couldn't control the lust for power couldn't fight the beast inside them what makes you think I can?
5, ks z t a ł c en i e obo w i ą zkowe musi „g w a r a n to w a k a ż de m u u czniowi ś r od ki p o t r ze bne do zdobyci a wsp ó l nej po ds ta wy obejm u ją cej ze s t aw umiej ę t n o ści i w i e d z yThat foundation is made up of seven components, the last two being connected to artistic disciplines in ensuring their acquisition: social and civic skills, and independence and initiative.
: ro z w i j a n i e u m i e j ę t n o ści za p i sa ny jest jako: „ro zwój umiej ę t n o ści sp o ł e cz n y ch i kom u n i k a cy j n y c hThere are important crosscurricular links between the arts and other areas of the curriculum.
Celem suple m entu do dy plomu je st lepsze zrozumienie wie dzy, umiej ętności i kompetencji nabytych ę, co wspiera mobilno p rzez ucz ść i pom a g a p r a c od a w co mIn the context of the Bologna process, European Ministers of Education in Bergen (May 2005) adopted the overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (FQEHEA) and also agreed that National Qualifications Frameworks should be set up by 2007 and implemented by 2010 in all Bologna signatory countries.
Celem szkolenia by™ trwa™yrozwój: nie tylko zapewnienie szkolenia, ale takªe stworzenie centrum szkoleniowego z wi…kszymi moªliwoµciami,umiej…tnoµciami i wiar¬ w siebie personelu oraz wi…kszymi zasobami szkoleniowymi.The overall aim wassustainability: not just to provide training but to leave behind a trainingcentre with increased capability, greater staff skills and confidence and more training resources.
Dyplom kształcenia zawodowego jest świa­dectwem kwalifikacji zawodowych robotnika lub kwalifikowanego urzędnika, a więc przy­gotowania zawodowego o szerszym zakresie niż to, które potwierdza świadectwo umiej ęt-noci zawodowych.The vocational studies certificate (BEP) confers thevocational qualification of skilled worker oremployee. The certificate requires more extensivetraining in a vocational field than the cAp. vocational Lycbes prepare pupils who havecompleted the 3rd class of Colldgefor the BEP rn classes).

Questions and answers about umieć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about umieć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dumiećdo
miećhave
naumiećdo
niemiećdo
pomiećdo
rozumiećunderstand
śmiećjunk
umiewaćdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dniećdawn
psiećdo
śmiećjunk
umaićdo
umieśćplace
umlećdo
użrećdo
Different length:
dumiećdo
naumiećdo
szumiećhum
umielaćdo
umielićdo
umieraćdie
umiesićdo
umieśćplace
umiewaćdo
zdumiećastound

Other Polish verbs with the meaning be_able

Verb
potrafić