Spotkać conjugation

Conjugate spotkać - to meet

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkam I will meet
ty
spotkasz you will meet
on/ona/ono
spotka he/she/it will meet
my
spotkamy we will meet
wy
spotkacie you all will meet
oni
spotkają they will meet

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkałem I met
ty
spotkałeś you met
on
spotkał he met
my
spotkaliśmy we met
wy
spotkaliście you all met
oni
spotkali they met

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkałam I met
ty
spotkałaś you met
ona
spotkała she met
my
spotkałyśmy we met
wy
spotkałyście you all met
oni
spotkały they met

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkam I will meet
ty
spotkasz you will meet
on
spotka he will meet
my
spotkamy we will meet
wy
spotkacie you all will meet
oni
spotkają they will meet

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkam I will meet
ty
spotkasz you will meet
ona
spotka she will meet
my
spotkamy we will meet
wy
spotkacie you all will meet
oni
spotkają they will meet

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkałbym I would meet
ty
spotkałbyś you would meet
on
spotkałby he would meet
my
spotkalibyśmy we would meet
wy
spotkalibyście you all would meet
oni
spotkaliby they would meet

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkałabym I would meet
ty
spotkałabyś you would meet
ona
spotkałaby she would meet
my
spotkałybyśmy we would meet
wy
spotkałybyście you all would meet
oni
spotkałyby they would meet

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkałbym był I would have met
ty
spotkałbyś był you would have met
on
spotkałby był he would have met
my
spotkalibyśmy byli we would have met
wy
spotkalibyście byli you all would have met
oni
spotkaliby byli they would have met

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spotkałabym była I would have met
ty
spotkałabyś była you would have met
ona
spotkałaby była she would have met
my
spotkałybyśmy były we would have met
wy
spotkałybyście były you all would have met
oni
spotkałyby były they would have met

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
spotkajyou meet!
on/ona/ono
niech spotkalet him/her/it meet
my
spotkajmylet's meet
wy
spotkajcieyou all meet
oni
niech spotkająlet them meet

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
spotkanothere was met
spotkano bythere would be met

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for spotkać

There is no additional usage information for the verb spotkać.

Examples of spotkać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Chciałbym ją spotkać, na pewno była genialna!I'd love to meet Agatha Christie, bet she's brilliant!
"Andy, musimy się spotkać."Andy,we have to meet.
"Być może mieliśmy się spotkać"Maybe we had to meet.
"Chcesz się ze mną spotkać?"Do you want to meet me?
"Chciałabym się spotkać w hotelu, żebyś się rozebrał i świntuszył mi całą noc".Write, um... "I'd like to meet you at a hotel room So we can get naked and nasty all night long."
"A króla szczurów spotka zasłużony koniec"."And the king of the rats will meet his demise."
"ktokolwiek przekroczy ją, spotka swojego najgorszego wroga.'Whoever crosses it, will meet his worst enemy. Only true faith can overcome this ordeal.
*Któż wie, kiedy i jak ktoś spotka ukochaną*"Who knows when, how, one will meet the fellow traveller"
/Może zechcesz współpracować z psychiatrą, /kiedy się ponownie spotkacie.You may want to cooperate with the shrink. Next time you want to meet, And you two will meet again.
/Ty i Anna spotkacie się /na neutralnym terenie /pod okiem obu agencji.You and Anna will meet at a neutral location, under cover of both agencies' security forces.
'Jutro o dziewiątej rano nasze pociągi z zaopatrzeniem spotkają się i połączą 'z armią generała Parkera przy moście Rock River.'"At Nine o'clock tomorrow morning our supply trains will meet and unite with General Parker's army at the Rock River bridge."
*Pewnego dnia spotkają się serca dwa*"Some day, two hearts will meet"
*Tak właśnie spotkają się dwa serca.The two hearts will meet like this. When you will come, darling.
- Dax i AJ spotkają się tam z Tobą.- Dax and Aj will meet you there.
"Cieszę się, że cię spotkałem.""I'm glad to have met you."
"Dopóki nie spotkałem Mickybo".But that was before I met Mickybo.
"Droga Haley, znam się na pracy oczu, ale nigdy nie wiedziałem jak potrafią błyszczeć dopóki cię nie spotkałem."Dear Haley, I know how eyes work, but I never knew how they sparkled until I met you.
"Jestem innym człowiekiem, od kiedy cię spotkałem".I'm different since I met you. On the contrary... I'm more myself.
"Kiedy po raz pierwszy spotkałem Rory'ego... pomyślałem, że on będzie kłopotem.""When I first met Rory I thought he was trouble."
"Czy spotkałeś Boroboudour,"Have you met Boroboudour,
# Nie spotkałeś... ##You haven't met ##
# Nieznajomy to po prostu przyjaciel, # # którego wcześniej nie spotkałeś ##A stranger's just a friend you haven't met #
- A ty spotkałeś kiedykolwiek anioła?- Have you ever met an angel?
- A ty spotkałeś kiedyś rekina?- Have you ever met a shark?
"Bardzo mi przykro, że odpowiada tylko dr House, on nawet się z nią nie spotkał, nawet jej nie widział. ""I'm so sorry, if only Dr. House had paid attention. "He never even met her, he never does."
"Casanova spotkał się w porcie z Papprizziem"."Casanova met with Papprizzio at dockside."
"Jednak możliwe jest, że spotkał się z Picasso.""Possible, though, that he might have met Picasso."
"Moja najdroższa córko Vivian, jak wiesz, spotkał mnie przedwczesny koniec..."as you know, "I've met an untimely demise... Sorry. "I..."
# Wtem spotkał Jablesa nauczył go więc ## He met Jables and he taught him well #
"Julie, nigdy się nie spotkaliśmy,"Julie, we have never met,
"Julie, nigdy się nie spotkaliśmy.""Julie, we have never met..."
"Kiedy się spotkaliśmy, byłeś dumnym i silnym królem.When we met, you were a proud and powerful king.
"Powiedział mi o tym ostatnio, kiedy znów się spotkaliśmy."He told me about that, recently again, when we met.
# Gdzie się kiedyś spotkaliśmy ## We met before #
- Chyba się już spotkaliście.-I think you've already met.
- Domyślam się, że już się kiedyś spotkaliście? - Lata temu.I'm guessing you two have met before?
- I to wtedy się spotkaliście? - Tak.- And that's where the two of you met?
- Jeszcze się nie spotkaliście?- Have you not met him yet?
- Już go spotkaliście.What do you mean? I mean you already met Artie.
"Jutro ta para świętuje 42-gą rocznice ślubu, 'który zawarli w dniu, w którym się spotkali."Tomorrow the pair celebrate their 42nd wedding anniversary... "after eloping together on the day they met.
"To czas, abyśmy spotkali się osobiście, nie sądzisz?""it's time we met in the flesh, don't you think?"
(Braunsberg) Oni spotkali się w Londynie z powodu filmu, który on zrobił, nazwał Taniec Wampirów.(Braunsberg) They met in London because of a film that he made called The Dance of the Vampires.
*Pewnego dnia się spotkali, oni spotykali się codziennie.One day they met, they kept on meeting daily.
- A jeśli nigdy się nie spotkali...And if he never met him...
"...za pomocą ograniczonych umysłów." Więc przerzuciłam się na amerykańską literaturę. Wówczas spotkałam Douga, poetę.I switched on American Literature and I met Doug, poet,
"Dzisiaj wieczorem spotkałam księcia z mych snów o pięknej, nieprzejednanej twarzy.Look out! There's dynamite down there! "I met at eve the Prince of Sleep.
"I to czyni cię najważniejszym, choć nieoczekiwanym, najhojniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałam w moim życiu.""That makes you the most generous person I ever met in my life."
"Ooh, spotkałam wczoraj Shaniqua w klubie ze stripteasem.""Ooh, l met Shaniqua in the strip club last night."
"Taylor, moje życie zmieniło się w momencie, gdy cię spotkałam... tylko byłam zbyt głupia, żeby to zauważyć;Taylor, my life changed the moment I met you. Only I was too stupid to see it.
- Ale go nie spotkałaś?- But you've never met him?
- Ale nie spotkałaś żony?You haven't met The wife?
- Ally, spotkałaś Ray Browna?- Ally, have you met Ray Brown?
- Być może... nie spotkałaś jeszcze tego właściwego.- Maybe you just ain't met the right one yet.
- Czy kiedykolwiek spotkałaś Paco Ordonez'a ?- No. Have you ever met Paco Ordonez?
"A potem pewnego dnia, Alex spotkała Pete'a...""And then one day, Alex met Pete..."
"Gdybym spotkała samą siebie, przywitałabym się szybko i pomyślała, że jestem bardzo miłą dziewczyną.""If I met me, I would say a quick hello and then think I was a really nice girl."
(Ten, którego spotkała)The one she met
*Lecz ludzie, których spotkała niedawno, *pamiętają ją.But people she had met recently remembered her.
- A potem spotkała pani Dwighta...And then you met dwight -- colin.
- Ale nigdy się nie spotkałyśmy- But we've never met.
- Chyba już się spotkałyśmy?- We've met before, haven't we?
- Czy my się gdzieś nie spotkałyśmy?- Have we met? - I don't think so.
- Dziwne, że nie spotkałyśmy się wcześniej.- It's strange that we haven't met before. - Yeah.
- Już się spotkałyśmy.- We've actually met before.
- Chyba go już spotkałyście.You've probably met him already.
-I wy nigdy się nie spotkałyście.- And you never met before.
Czy on wygląda jak ten z którym wraz z siostrą się spotkałyście?Does this look like the man you and your sister met with?
Czy to możliwe, że ty i Dana spotkałyście go na korytarzu, zaprosiłyście na drinka?I mean, is it possible that you and Dana met him in the hall, invited him in for drinks?
Dobra, może opuściłem córkę i ukradłem jej piosenki. Ale ciągle jestem najbardziej poważanym producentem, jakiego spotkałyście.Okay, maybe I abandoned my daughter and stole her song, but I'm still the most honorable record producer y'all have ever met.
"...gdy nasze oczy się spotkały...""When our eyes met..." Could this be...?
"Dzisiaj nasze oczy spotkały się" "Tańczmy przez noc, ponieważ ujrzałem jej oczy.""As today our eyes have met."
"Dzisiaj nasze oczy spotkały się" "Zamykam oczy na piękno dziewczyny.""As today our eyes have met."
"Dzisiaj nasze oczy spotkały się""As today our eyes have met."
"Dzisiaj nasze oczy spotkały się.""As today our eyes have met."
* Kiedyś, nie wiem kiedy spotkam cię na pewno *{F: Verdana}{S:14}{C:$FFFFFF}Some day I will meet you... {F:
- Dobra, spotkam się z nią.- Fine, I will meet her.
Król Francji spotkałby się z Leonardo.The French King would meet with Leonardo.
Spróbowałem uniknąć że ona spotkałaby jej kochanka.I tried to avoid that she would meet her lover.
"Alison, spotkaj się za mną na 24.." - Dan, nie."Alison, meet-Meet me on the 24th for-" No, dan.
"By zachować to w tajemnicy, proszę spotkaj się ze mną przy tylnym wyjściu.""To keep this secret..." "... please meet me at the back door"
"Czy 5 maja 1985 znaczy coś dla ciebie? "Jeżeli tak, spotkaj się ze mną w Cahuenga Grounds at 11:00." To nieco dramatyczne."If so, meet me at Cahuenga Grounds at 11:00."
"Jeśli chcesz reszty, spotkaj się ze mną"?"If you want the rest, meet me"?
"proszę przynieś worek srebra i spotkaj się z nami w świątyni po zmierzchu.""please bring a pouch of silver and meet with us in the temple at dusk."
Betty Blue i Dirt Diver, spotkajcie się z nami przy froncie.Betty Blue, Dirt Diver, meet us out front.
Chłopaki, jeśli chcecie zapalić po szkole, to spotkajcie się tutaj ze mną.So if you guys wanna smoke it after school then meet me here
Jeśli Fannin nie wyruszy pojutrze, jedźcie na wschód i spotkajcie się z nami w Victorii.If Fannin hasn't moved by day after next, ride due east and meet us there, in Victoria.
Jeśli kochacie "Evernow" tak jak ja, przebierzcie się w ulubioną postać i spotkajcie się z nami jutro rano pod siedzibą Renautas w Midian.So if you love evernow as much as I do, dress up as your favorite character and meet us tomorrow morning at the gates of renautas in midian.
John, Ally, spotkajcie się z nim.John, Ally, meet with him.
* Najpierw dwoje się spotkało i odwróciło się od siebie.First two met and turned to one.

Questions and answers about spotkać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about spotkać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
napotkaćencounter
potkaćdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
spaćkaćdaub
spiekaćdo
spiskaćdo
spłakaćdo
spłukaćrinse
Different length:
spotykaćmeet

Other Polish verbs with the meaning meet

Verb
poznać
spotykać
wywiązać
zaspokajać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
bledzićdo
błogosławićbless
oszalowaćplank
podłasićdo
posklejaćdo
powmurowywaćdo
pozakrzywiaćdo
zadychiwaćdo
zadyndaćswing
zwilgnąćmoisten