Spostrzec conjugation

Conjugate spostrzec - to see

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegę I will see
ty
spostrzeżesz you will see
on/ona/ono
spostrzeże he/she/it will see
my
spostrzeżemy we will see
wy
spostrzeżecie you all will see
oni
spostrzegą they will see

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegłem I saw
ty
spostrzegłeś you saw
on
spostrzegł he saw
my
spostrzegliśmy we saw
wy
spostrzegliście you all saw
oni
spostrzegli they saw

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegłam I saw
ty
spostrzegłaś you saw
ona
spostrzegła she saw
my
spostrzegłyśmy we saw
wy
spostrzegłyście you all saw
oni
spostrzegły they saw

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegę I will see
ty
spostrzeżesz you will see
on
spostrzeże he will see
my
spostrzeżemy we will see
wy
spostrzeżecie you all will see
oni
spostrzegą they will see

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegę I will see
ty
spostrzeżesz you will see
ona
spostrzeże she will see
my
spostrzeżemy we will see
wy
spostrzeżecie you all will see
oni
spostrzegą they will see

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegłbym I would see
ty
spostrzegłbyś you would see
on
spostrzegłby he would see
my
spostrzeglibyśmy we would see
wy
spostrzeglibyście you all would see
oni
spostrzegliby they would see

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegłabym I would see
ty
spostrzegłabyś you would see
ona
spostrzegłaby she would see
my
spostrzegłybyśmy we would see
wy
spostrzegłybyście you all would see
oni
spostrzegłyby they would see

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegłbym był I would have seen
ty
spostrzegłbyś był you would have seen
on
spostrzegłby był he would have seen
my
spostrzeglibyśmy byli we would have seen
wy
spostrzeglibyście byli you all would have seen
oni
spostrzegliby byli they would have seen

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
spostrzegłabym była I would have seen
ty
spostrzegłabyś była you would have seen
ona
spostrzegłaby była she would have seen
my
spostrzegłybyśmy były we would have seen
wy
spostrzegłybyście były you all would have seen
oni
spostrzegłyby były they would have seen

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
spostrzeżyou see!
on/ona/ono
niech spostrzeżelet him/her/it see
my
spostrzeżmylet's see
wy
spostrzeżcieyou all see
oni
niech spostrzegąlet them see

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
spostrzeżonothere was seen
spostrzeżono bythere would be seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for spostrzec

There is no additional usage information for the verb spostrzec.

Examples of spostrzec

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
Na rysunku parku ze wschodniej strony, łatwo spostrzec drabinę opierającą się o gabinet mego ojca, która najczęściej używana jest do zbierania jabłek.In the drawing of the park from the east side... it is possible to see leaning against my father's wardroom... a ladder usually put to use for the collecting of apples.
Ale do tego będziemy dodawać rzeczy z całego naszego życia razem i zanim się spostrzeżemy, będzie tak pełne, że tamto będzie przy tym niczym.But this one will be adding to for the rest of our lives and before we know it, it will be so full, that that one will seem like nothing.
Byłem w parku, robiłem zdjęcia i spostrzegłem, że miejsca parkingowe są oznaczone.I was in the park taking picture and I saw the parking space was numbered.
Gdy spostrzegłem jakie problemy przeżywają wasze małżeństwa... /wiedziałem, że muszę działać szybko./When I saw how much trouble your marriages were in I knew I had to act fast.
Gdym schodził z wózka, spostrzegłem, że patrzy po przez moje ramię ze strachem w oczach.I had descended from my gig and was standing in front of him, when I saw his eyes fix themselves over my shoulder, and stare past me with an expression of the most dreadful horror.
Kiedy holowaliśmy cel, spostrzegłem, że przed dziobem wybuchają pociski.When we were towing the target, I saw some anti-aircraft bursts.
Kiedy się spostrzegłem, że nie jest wariatem, wiedziałem, że ją weźmie.When I saw he wasn't crazy, I knew he'd take it.
Co zrobiłeś, kiedy spostrzegłeś, że Natalie zwraca uwagę na ciebie?So what did you do when you saw Natalie keeping an eye on you?
- Nic konkretnego, ale kiedy spostrzegł, że mi się to nie podoba, - szybko się wycofał i wyglądało to nieczysto.- Nothing concrete, but when he saw that I was uncomfortable,
-- A teraz, zechciej mi pan powiedzieć, doktorze Mortimer -- będzie to szczegół ważny -- czy ślady, któreś pan spostrzegł, pozostały na żwirze, czy na trawie?"Now, tell me, Dr. Mortimer--and this is important--the marks which you saw were on the path and not on the grass?"
/Jednak zbliżając się, spostrzegł, że jest zajęta.../ /...przez osiemdziesięciolatka, który chciał się dodzwonić do córki w Denver.../ /...nieważne ile 25-centówek będzie go to kosztować./But as Harold neared the phone, he saw it was occupied by an octogenarian determined to reach his daughter in Denver no matter how many quarters it took.
Jej sąsiad spostrzegł ćpuna, uciekającego z jej torebką.Neighbor saw some junkie they've seen in the building, fleeing the scene with her purse.
Kiedy Actaeon spostrzegł ją podczas kompieli zamieniła biednego drania w jelenia i nasłała na niego jego własne psy.When Actaeon saw her bathing, she turned the poor bastard into a stag and set his own dogs upon him.
Byliśmy w drodze do chińskiej restauracji gdy spostrzegliśmy, jak nam się zdawało, Adama Westa, więc ruszyliśmy za nim.We were on our way to the Chinese restaurant when we thought we saw Adam West, so we followed him. Who's Adam West?
Drugiego dnia rano spostrzegliśmy, że wyjechaliśmy z Czechosłowacji, i że skierowaliśmy się na wschód.On one side was the wood, and on the other were fields. And there was a farmer in a field? We saw cows watched over by a young man, a farmhand.
Myślisz, że spostrzegliśmy się tam?You think maybe we saw each other there?
Nasz samolot został zestrzelony, zanim spostrzegliśmy lądowisko.But our bird got shot out of the sky before we even saw the airstrip.
Nikt nigdy nie widział niczego jak Jeffrey Dahmer... dopóki my go nie spostrzegliśmy.No one had ever seen anything like Jeffrey Dahmer... until lo and behold, we saw him.
Lecz gdy spostrzegli hak od lampy, wybrali prostsze rozwiązanie.But when they saw the chandelier hook they naturally saved themselves the trouble.
Od początku, jak sądzę, spostrzegli moją niewiedzę, niedocenienie całej kwestii.Did you know yourself at the time that most of the Jews of Warsaw had already been killed? I did know, but I didn't see anything. I had never heard any description what is happening over there.
Pułkownicy KGB przechodzili na drugą strone ulicy gdy go spostrzegli.KGB colonels used to cross the street when the saw him come.
Widać spostrzegli brak auta i postanowili poczekać przez noc, żeby zrobić niespodziankę.I guess they saw your car was gone And decided to wait up all night long to surprise you.
Dobrze. Cieszę się, że cię spostrzegłam.I'm glad we saw you.
I wtedy spostrzegłam ich obecność na niebie i ziemi.And then I saw them from whose presence earth and heaven fled away.
Kiedy spostrzegłam tych wszystkich agentów, dostałam szału. Wiem, że to nie było dobre.When I saw you sent all those agents, I went crazy, which I know wasn't right.
Nie mogłam uwierzyć oczom, gdy spostrzegłam twą ceramikę na targu.When I saw your ceramics at the market, I could hardly believe my eyes.
To nic nadzwyczajnego, ale nagle spostrzegłam to.Ok. The payments are going to his mother. It's nothing unusual, but when I was in there, I saw this.
/* Wtedy niewiasta spostrzegła, /* że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, /* że jest ono rozkoszą dla oczu /* i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.When the woman saw that the fruit of tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it.
/Gdy spostrzegła skrzynkę /pośród sitowia, /posłała służącą, /aby ją przyniosła.And when she saw the basket in the sedges, she sent one of her maids for it.
Bawiła się z dwójką dzieci na podwórku, i jak tylko mnie spostrzegła, szybko zabrała dzieci do domu.She had two kids in the front yard, and as soon as she saw me, she got those kids into the house as fast as she could.
Catalina spostrzegła, że nasz wóz został skonfiskowany. Martwiła się, bo nie widziała nas kilka dni.But when Catalina saw he had been impounded, she got worried she hadn't seen us for days.
Gdy zauważyła pani tę grę, spostrzegła pani szansę, aby wreszcie się zemścić? - Nie.When you saw his little game, you saw a chance to satisfy your lifelong passion for revenge?
Wczoraj jak bawiłyśmy się w chowanego, szukałyśmy cię z Celią przez godzinę, nim spostrzegłyśmy, że twojego samochodu nie było na podjeździe.Yesterday we played hide-and-seek. Celia and I looked for you for an hour before we saw your car was gone.
Wojsko spostrzegło sposobność po historii o UFO w Roswell w 1947.[Kritschgau] The U.S. military saw a good thing in '47 when the Roswell story broke.

Questions and answers about spostrzec conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about spostrzec
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
postrzecperceive

Other Polish verbs with the meaning see

Verb
dostrzegać
obejrzeć
oglądnąć
ujrzeć
widzieć
zobaczyć
zoczyć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
fladrowaćdo
poprawiaćcorrect
poszkapiaćdo
rozjeżdżaćdo
rozmierzyćdo
trzmielićdo
ukruszyćcrumble
wytrębywaćdo
zaoliwićdo
zbawiaćsave