Słuchać conjugation

Conjugate słuchać - to listen

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słucham I listen
ty
słuchasz you listen
on/ona/ono
słucha he/she/it listens
my
słuchamy we listen
wy
słuchacie you all listen
oni
słuchają they listen

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę słuchać I will listen
ty
będziesz słuchać you will listen
on/ona/ono
będzie słuchać he/she/it will listen
my
będziemy słuchać we will listen
wy
będziecie słuchać you all will listen
oni
będą słuchać they will listen

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słuchałem I listened
ty
słuchałeś you listened
on
słuchał he listened
my
słuchaliśmy we listened
wy
słuchaliście you all listened
oni
słuchali they listened

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słuchałam I listened
ty
słuchałaś you listened
ona
słuchała she listened
my
słuchałyśmy we listened
wy
słuchałyście you all listened
oni
słuchały they listened

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę słuchał I will listen
ty
będziesz słuchał you will listen
on
będzie słuchał he will listen
my
będziemy słuchali we will listen
wy
będziecie słuchali you all will listen
oni
będą słuchali they will listen

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę słuchała I will listen
ty
będziesz słuchała you will listen
ona
będzie słuchała she will listen
my
będziemy słuchały we will listen
wy
będziecie słuchały you all will listen
oni
będą słuchały they will listen

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słuchałbym I would listen
ty
słuchałbyś you would listen
on
słuchałby he would listen
my
słuchalibyśmy we would listen
wy
słuchalibyście you all would listen
oni
słuchaliby they would listen

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słuchałabym I would listen
ty
słuchałabyś you would listen
ona
słuchałaby she would listen
my
słuchałybyśmy we would listen
wy
słuchałybyście you all would listen
oni
słuchałyby they would listen

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słuchałbym był I would have listened
ty
słuchałbyś był you would have listened
on
słuchałby był he would have listened
my
słuchalibyśmy byli we would have listened
wy
słuchalibyście byli you all would have listened
oni
słuchaliby byli they would have listened

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
słuchałabym była I would have listened
ty
słuchałabyś była you would have listened
ona
słuchałaby była she would have listened
my
słuchałybyśmy były we would have listened
wy
słuchałybyście były you all would have listened
oni
słuchałyby były they would have listened

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
słuchajyou listen!
on/ona/ono
niech słuchalet him/her/it listen
my
słuchajmylet's listen
wy
słuchajcieyou all listen
oni
niech słuchająlet them listen

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
słuchanothere was listened
słuchano bythere would be listened

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for słuchać

There is no additional usage information for the verb słuchać.

Examples of słuchać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
""i nikt nie będzie chciał nas słuchać""."and no one's gonna want to listen to us."
"Dlaczego więc do diabła sądzisz że mam ochotę cię słuchać marudo?""So what the hell makes you think that I want to listen to you grumble?"
! Dlaczego ja cię słucham?Why do I listen to you?
"On nie jest dobrym człowiekiem" ale ja tego nie słucham"This is not a good man", but I didn't listen.
"Siedzę sobie i słucham."I just sit around all day listening.
"ale ja nie słucham, och nie, nie ja""but do I listen, oh no, not l"
"ja słucham".- I listen.
! - Nie słuchasz.- You're not listening.
! Ty dalej mnie nie słuchasz!You're still not listening!
"... który kopiesz, który słuchasz, który mkniesz.""...digger, listener, runner.
"A ty słuchasz mowy ptaków?"§ And you listen to the birds §
"Albo może jesteś w domu, słuchasz tego"Or maybe you are home and listening to this, all snug and smug.
"Ona słucha innych"She listens to others
"nic nie rośnie na zewnątrz więcej, "więc ludzie błagają by ich wpuszczono, ale nikt nie słucha." To coś w tym stylu.Nothing grows on the outside anymore, so the people beg to be let in, but nobody listens."
, Myślisz, że mnie słucha"?"You think he listens to me? You think he listens to me?"
- Ale ten sękacz nigdy nie słucha.Trevis, you're on fire. l told him not to touch it, but this blockhead never listens.
"Dlaczego słuchamy wykładów? ""Why will we keep listening to your lectures?"
*Nie słuchamy nikogo.*"We don't listen to anyone." "They know that we don't care."
- 1442, słuchamy.- The 1442nd I listen.
- Czego my słuchamy?What are we listening?
- Czego słuchamy? - Chopin.- What are we listening to?
"Witam, tu Lips z Anvil, i słuchacie Rock Station Kiel,"Hello, this is Lips from the band Anvil, and you're listening to Rock Station Kiel,
'Mówi Tracy, słuchacie radia Sunrise.''This is Tracy and you're listening to Sunrise radio.'
- Ale wy kobiety nie słuchacie!- But you girls don't listen!
- Bo nie słuchacie.- 'Cause you don't listen.
- Chłopaki, słuchacie meczu?- You guys listening to the game?
! Wszyscy słuchają moich rozkazów.You've got to listen to the commander.
"Nie słuchają?" Chcę tylko pomóc mojej pacjentce..."Don't listen?" I'm just looking out for my patient...
"Uszy wrogów słuchają".Yeah. "Enemy ears are listening."
"słuchają ciebie."they'd listen to my new verses.
'I kobiety naprawdę mnie słuchają'.'And the women really listen to me.'
- Ale słuchałem ich, słyszałem.But I listened to them, I heard them.
- I tak za długo Ciebie słuchałem.- I listened to you too much already.
- Nie mówiłem wiele. Tylko słuchałem.I didn't say much, just listened.
- Nie słuchałem twoich marzeń!Well, I've never even listened to your dreams!
- Nie, myślałem... Jakie to dziwne że siedzimy przy tym tyle dni a właściwie pierwszy raz słuchałem tego co mówimy.How odd it is that we've been doing this for days and it's the first time I've actually listened to what's being said.
- Ale Go słuchałeś.- But you listened.
- Czy ty w ogóle mnie nie słuchałeś?Wait, have you not listened to anything I have ever said?
- I słuchałeś?And you listened?
"Nadstawił uszy i słuchał stukotu kopytek kucyka.""He pricked his ears and listened to the trit-trot of a pony.
- /Oskarżony /słuchał, jak przedstawiciele rządu /wymieniali finansowe nieprawidłowości.- The defendant listened as government auditors detailed financial irregularities at Comley Trucking.
- A drugi, który słuchał?- And the other guy who listened?
"Brick House" i reszty tych funkowych rzeczy, do nich właśnie jeździliśmy, no wiesz, takie rzeczy, a skoro nie było tam żadnych zasad i żadnych uniformów, zaczęliśmy grać funka i takie tam, bo właśnie tego słuchaliśmy."Brick House" and just all this kind of funk stuff is what we're skating to, you know, kind of thing, and since there were no rules or no uniform, we started playing funk and stuff 'cause that's what we listened to.
# Pistol-packin' mama, lay that pistol down Inna piosenka, której słuchaliśmy to była Carmen Mirinda.# Pistol-packin' mama, lay that pistol down Another song we listened to was by Carmen Miranda.
- Nie, tylko słuchaliśmy.- No, just listened.
- W kółko jej słuchaliśmy.We listened to it, like, nine times in a row.
- Według mojego ojca. - Jeśli słuchaliśmy radia - grzeszyliśmy.Well... with my father, if we listened to the radio, we sinned.
- Nie słuchaliście mnie.- I said it twice and nobody listened to me.
Ale kierowanie was, to jak mi zaufaliście, to jak patrzeliście na mnie i słuchaliście co mówię, sprawiło że po raz pierwszy w życiu poczułem się jak dorosły.But directing you ys, the way you trusted me, the way you looked at me and listened to me, it was the first time in my life that I ever... felt like a grown man.
Czy tego słuchaliście kiedy byliście razem?Is it what you two listened to when you were together?
Czy wy w ogóle słuchaliście jej nowego albumu?Have you guys even listened to her new album?
Jeśli słuchaliście i zapamiętaliście cokolwiek z tego, co powiedziałem, wasz stan fizjologiczny uległ zmianie.In fact if you've listened... and have remembered anything that I've said... your physiology is different than it was before that.
- I za jedynych ludzi którzy naprawdę słuchali jak śpiewam.- And, um, to the only people here who actually listened to me sing.
/Ci, którzy słuchali nas rano, /wiedzą, jakie obawy ma Danny Baker... /odnośnie spotkania Millwall z Chelsea tu, /w Londynie.Now, anyone who's listened to the Breakfast Show will have heard Danny Baker going on about his great excitement about the prospects of Millwall and Chelsea here in London. Our reporter, as always, is Pete Stevens. That's right, Danny.
A słuchali wszystkiego. To był: hard rock, hair metal, glam, RB, soul, disco, blues, połączone ze sobą w majestatyczną mieszankę wspaniałego, melodycznego hard rocka.And they listened to everything, hard rock, hair metal, glam, RB, soul, disco, blues, all of it cuisinarted together into this majestic mix of great, melodic, hard rock.
Ale słuchali muzyki ? Pozostawali pod wpływem The Shaggs, Velvet UndergroundStudents were outcasts even from the world Punk-rock of but listened strange stuff and were influenced from 'The Shaggs' and the 'Velvet Underground' and the 'Garage Rock'.
Ale zawsze mnie słuchali, wierzyli we mnie i zawsze traktowałem ich po swojemu.But they always listened to me, believed in me and I always treated them my way.
"Nie ale słuchałam, Twojej muzyki na fan stronce.""No, but I listened to some music on your fan page."
- ...słuchałam wszystkich jej problemów przez cały czas. - Alexis...-I listened to all of her problems all the time.
- A ja słuchałam.And I listened.
- Nie słuchałam ich od wieków, a ty?I haven't listened to them for ages. Have you? - Oh, yeah.
- Ona mówiła, a ja słuchałam.She talked. I listened.
- Siedziałaś i słuchałaś o trzepaniu.You sat there and you listened to me talk about how many times I beat off.
/ - Szkoda, że nie słuchałaś.(Root) I wish you'd listened.
- Administracja słuchała?- Admin actually listened?
- Gdybyś mnie wtedy słuchała, nie trafiłybyśmy na Okręt Umarłych.If you had listened to me when you were younger, we wouldn't be on the Barge of the Dead.
- Gdybyś się mnie słuchała...If you'd listened to me...
- No więc ona głównie słuchała, kiedy to sobie wyperswadowałem.Well, mainly she listened while I talked myself out of it, sir.
- Policja i tak nigdy mnie nie słuchała.- The police had never listened to me.
Kiedy zrobiłam prawko, stale słuchałyśmy "Hold On".We listened to Hold On probably 10,000 times when I got my driver's license.
-Nigdy go nie słuchały.- They never listened to him.
Ale dzieci go słuchały.But these children, they listened to him.
Jeśli istoty pozaziemskie słuchały tego, pomyślą, że jesteśmy bardziej spoko niż w rzeczywistości.If extraterrestrials have actually listened to it, they're gonna think we're a lot cooler than we really are.
Po raz pierwszy uwidocznił się podział na muzykę, której słuchali rodzice i na tę, której słuchały ich dzieci.For the first time ever, there was a division in music... that what theparent listened to, the kid didn't necessarily listen to.
Powiedziała Dureen Marcus, podczas gdy członkinie stowarzyszenia słuchały."as the other knitting society members listened,
Ciebie słuchałbym, nawet gdybyś czytała książkę telefoniczną.- You I would listen to - if you were reading a phone book.
Na pewno słuchałbym tego.That's a DJ. - If you were on it, I would listen to it.
"Który słuchałby takich wariatów jak wy"."That would listen to a crackpot like you."
"który słuchałby takich wariatów jak wy.""Who would listen to a crackpot like you."
Nie ma Boga, który słuchałby takich wariatów jak wy.There is no God that would listen to a crackpot like you.
Moja dziewczynka słuchałaby mnie i mówiła mi prawdę.My baby girl who would listen to me and tell me the truth.
! - Tatku, słuchaj...- Pop, listen-
"Aa, więc słuchaj, Ray...Uh... So listen.
"Horacy, słuchaj."Horace, listen.
"Jeśli serce masz otwarte, czekaj i słuchaj, a usłyszysz pieśń wiatru."[Madame Ruth] If your heart is decisive and your heart can be pleased, wait and listen. You will hear a song from the breeze.
"Nie słuchaj go, mamo.Don't listen to him, Mom.
! - Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie!- Listen,listen,listen,listen,listen!
"Ignorujcie ją i słuchajcie się tylko mnie - Peter.""Lgnore her and only listen to me
"Ludzie, słuchajcie," "powinniście coś wiedzieć."People, listen up,there's something that you ought to know
"Nie słuchajcie ich."Do not listen.
"Nie słuchajcie jego obietnic ani gróźb."Don't listen to his promises or threats.
Cold Fact był zaledwie jednym z albumów w naszych kolekcjach, i przez 10, 20 lat, to była płyta której się słuchało.(Segerman) Cold Fact was just one of the albums we had in our collections, and for 10, 20 years, it was just a record we listened to and enjoyed.

Questions and answers about słuchać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about słuchać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
chuchaćpuff
dmuchaćblow
gruchaćcoo
niuchaćsniff
pluchaćdo
słychaćbe heard
spychaćpush
Different length:
dosłuchaćdo
nasłuchaćhear a lot
obsłuchaćdo
odsłuchaćlisten
osłuchaćauscultate
posłuchaćlisten
słuchiwaćdo
usłuchaćobey
wsłuchaćlisten
wysłuchaćhear
zasłuchaćdo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dekorowaćdecorate
grząźćdo
przymarszczyćcrease
sikaćpiss
uśmieszaćdo
wpieniaćdo
wypaskudzićdo
wytatarowaćdo
zakrzywiaćcurve
zwyciężaćwin