Ruszać conjugation

Conjugate ruszać - to move

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszam I move
ty
ruszasz you move
on/ona/ono
rusza he/she/it moves
my
ruszamy we move
wy
ruszacie you all move
oni
ruszają they move

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę ruszać I will move
ty
będziesz ruszać you will move
on/ona/ono
będzie ruszać he/she/it will move
my
będziemy ruszać we will move
wy
będziecie ruszać you all will move
oni
będą ruszać they will move

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszałem I moved
ty
ruszałeś you moved
on
ruszał he moved
my
ruszaliśmy we moved
wy
ruszaliście you all moved
oni
ruszali they moved

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszałam I moved
ty
ruszałaś you moved
ona
ruszała she moved
my
ruszałyśmy we moved
wy
ruszałyście you all moved
oni
ruszały they moved

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę ruszał I will move
ty
będziesz ruszał you will move
on
będzie ruszał he will move
my
będziemy ruszali we will move
wy
będziecie ruszali you all will move
oni
będą ruszali they will move

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę ruszała I will move
ty
będziesz ruszała you will move
ona
będzie ruszała she will move
my
będziemy ruszały we will move
wy
będziecie ruszały you all will move
oni
będą ruszały they will move

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszałbym I would move
ty
ruszałbyś you would move
on
ruszałby he would move
my
ruszalibyśmy we would move
wy
ruszalibyście you all would move
oni
ruszaliby they would move

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszałabym I would move
ty
ruszałabyś you would move
ona
ruszałaby she would move
my
ruszałybyśmy we would move
wy
ruszałybyście you all would move
oni
ruszałyby they would move

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszałbym był I would have moved
ty
ruszałbyś był you would have moved
on
ruszałby był he would have moved
my
ruszalibyśmy byli we would have moved
wy
ruszalibyście byli you all would have moved
oni
ruszaliby byli they would have moved

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ruszałabym była I would have moved
ty
ruszałabyś była you would have moved
ona
ruszałaby była she would have moved
my
ruszałybyśmy były we would have moved
wy
ruszałybyście były you all would have moved
oni
ruszałyby były they would have moved

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
ruszajyou move!
on/ona/ono
niech ruszalet him/her/it move
my
ruszajmylet's move
wy
ruszajcieyou all move
oni
niech ruszająlet them move

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
ruszanothere was moved
ruszano bythere would be moved

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ruszać

There is no additional usage information for the verb ruszać.

Examples of ruszać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Czas ruszać naprzód, synu.""It's time to move on, old son."
- Będę musiała się ruszać?Do we have to move a lot?
"Kiedy się ruszam, to tnę jak młot!'When I move, I slice like a hammer!
- Boli mnie głowa jak ją ruszam.- My head hurts when I move it.
- Co ja robię, to łapię za tyłek, dobrze nim potrząsnę i ruszam dalej.- What I do is I tap that ass, shake it off, and move on.
- Dopóki się nie ruszam. - Musisz się ruszać teraz.- I'm fine as long as I don't move.
- Już się nie ruszam.I moved. Sorry.
- *Dobrze się ruszasz* - *Nie czuję bólu*- #Your moves are good # - # I'm feelin' no pain #
- Dobrze się ruszasz.- Nice moves.
- Kiedy ruszasz stopami?- When you move your feet?
- Ledwo się ruszasz.- You can barely move.
"Jeśli się rusza, zaklej to, Jeśli skrzypi, użyj WD-40, a jeśli masz problem, uderz to młotkiem"."If it moves, you duct-tape it, if it squeaks, you WD-40 it, and if it's stuck, you hit it with a hammer."
"Kiedy wiatr rusza się jak grzebień przez pola pszenicy""When the wind moves like a comb Through the fields of wheat"
"Nic nie rusza się na ulicy."Nothing moves in the street.
"Nie jedz go, to Stanley." Bo jeśli się rusza, to jest obiadem."Don't eat him, it's Stanley," because if it moves, it's dinner.
"Rosja rusza na wschodnią Europę.""Russia moves on Eastern Europe."
- Antonio, ruszamy?- Antonio, do we move?
- Co zdarza się jeśli ruszamy się?- What happens if we do move?
- Dobra ruszamy!- All right, move out.
- Dobra, ruszamy dalej. - Dokąd?- All right, let's move on.
- Dobra, ruszamy za 20 minut.- OK, move out in two-zero mikes.
- Świetnie się ruszacie.You two move pretty good up there.
Co się ruszacie jak ciężarne?Stand in line Why you move like pregnant l don't get it!
Gdy zauważy jajko, Eliot, Parker, wy ruszacie i je zwijacie.Now, guys, once she spots the egg, Eliot, parker, you move in and clean it out.
Im mniej ruszacie się wy, tym mniej rusza się rakieta.The less you move, the less the rocket moves.
Informacja ze stolicy kwatera główna mówi że ruszacie ... teraz.Word out of D.C. is that HQ is about to move on Moosari, like, now.
"Demony Celeryty to potężne istoty które ruszają się z prędkością światła i żywią się słabszymi demonami.""Celerity demon" "Celerity demons are powerful beings who can move at the speed of light and feed off lesser demons."
"Ludzkość jest podzielona na 3 kategorie, na nieruchomych, ruchomych, i tych, którzy się ruszają.""all mankind is divided into three classes, "those who are immovable, those who are movable, and those who move."
"Niskie I.Q." - Twoje usta szybko się ruszają.- Your lips move plenty.
- Gracze się nie ruszają. - Co masz na myśli?- Well, the pieces don't move.
- Im mniej się ruszają, tym są tłuściejsze.- The less they move the fatterthey get.
- Nie ruszałem się z miejsca.I haven't moved.
/Tak, nie ruszałem się stamtąd, /ale czasami słychać przechodzący tłum.Yeah, I haven't moved. But you can hear crowds from time to time passing by outside.
Chyba jej nie ruszałem.I don't think I moved her, um...
Kiedy robili mi te znaki ruszałem głowąI was a monk since I was little I was scared of the scarring pain... So I moved
- Może za dużo nim ruszałeś.Maybe you moved it too much.
Jeśli je ruszałeś, nie będę na ciebie zła.It's all right if you moved them. I won't be mad.
"Nikt się nie ruszał."Not one of us moved.
- Nikt się nie ruszał. Słowo.Nobody moved, I swear.
- On przez całe swoje życie nie ruszał się tak szybko.He's never moved that fast in his entire life.
Jak ruszaliśmy się złączeni pewnej nocy na plaży w Nantucket...How we moved together as one one night on the beach in Nantucket...
Nie ruszaliśmy go.- I'm Lady Sylvia McCordle. We haven't moved him.
Jeszcze jej nie ruszali.It's a drowning. Unusual MO. They haven't moved her yet.
20 lat nie ruszałam się stąd na krok.ln 20 years, l haven't moved an inch.
Czułam jak się rusza, gdy ja się ruszałam.I didn't believe them. I could still feel her move when I moved.
Nie nadążałam za nutami - ruszałam tylko wargami.I couldn't hit the notes. I just moved my lips.
Nie, nic nie przestawiałam, niczego nie ruszałam.No, I haven't moved anything, I haven't touched anything.
Nigdzie się stąd nie ruszałam.I never moved from here.
Chodzi o to, że ruszałaś się trochę, robiłaś odgłosy, owinęłaś wokół mnie nogi jak zapaśnik.I mean, you moved around. You made noise, you had your legs wrapped around me like a cage fighter.
Coś od dawna się nie ruszała.Wait, she hasn't moved in a while.
I nigdy ich nie ruszała.And they never moved.
Czy pańskie ramiona kiedyś się ruszały, nie w tańcu ale podczas stania?Has your shoulder ever moved, not while dancing, while standing?
Dokuczałeś Kubilajowi przez wiele lat, Fang Zhen, strasząc jego poborców, paląc uprawy i dając broń naszym poddanym, którzy ucierpieli z rąk chana, gdy twoje siły ruszały dalej.You have been an annoying thorn in Kublai's side for many years, Fang Zhen, frightening his tax collectors, burning his crops, storing weapons in loyalist settlements, settlements that bear the brunt of the Khan's brutality after you've moved on.
Ja oklejałam swoje lalki taśmą, żeby wiedzieć, czy się ruszały, gdy spałam.I used to put Scotch Tape around my dolls so I'd know if they moved when I was sleeping.
Nie nawidziłes oryginału ponieważ, ich górne wargi nigdy się nie ruszały.You hated the original because their upper lips never moved.
! Nie ruszaj się!Don't move.
"Nie możesz nic zrobić, ruszaj dalej."You can't do anything, so move on.
"Nie ruszaj się stąd, kochanie.""Don't move, darling.
"Nie ruszaj się!""Don't move!"
"Nie ruszaj się"."Don't move."
- Chodźcie, ludzie, ruszajcie stąd.Come on, guys, let's move it.
- Chłopaki, ruszajcie się!Boys, move your feet!
- Cokolwiek robicie, nie ruszajcie się. - Co?Whatever you do,do not move.
- Dalej, ruszajcie się.Come on move, move!
- Dzieci, nie ruszajcie się.Libby? Okay, kids, don't move, don't move.
- Dalej, ruszajmy się!- Come on, let's move!
- Nie, więc ruszajmy się.- No, so let's move it.
- Wtedy dotykałem wszystko, co się ruszało.Yeah, I poked everything that moved back then.

Questions and answers about ruszać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ruszać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
naruszaćviolate
obruszaćirritate
poruszaćmove
rozruszaćsmarten
wyruszaćget going
wzruszaćmove
zaruszaćdo
zruszaćdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
naszaćdo
ruchaćdo
ruszyćmove
rzezaćdo
Different length:
naruszaćviolate
obruszaćirritate
okruszaćdo
poruszaćmove
skruszaćdo
wyruszaćget going
wzruszaćmove
zaruszaćdo
zruszaćdo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
czechizowaćdo
nabywaćpurchase
podzwaniaćdo
popchaćurge_the
przyczyniaćcontribute
sparodiowaćparody
ukamienowaćstone_to_death
wyczesaćcomb
zakreskowaćline
żagwićdo