Rozumieć conjugation

Conjugate rozumieć - to understand

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiem I understand
ty
rozumiesz you understand
on/ona/ono
rozumie he/she/it understands
my
rozumiemy we understand
wy
rozumiecie you all understand
oni
rozumieją they understand

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę rozumieć I will understand
ty
będziesz rozumieć you will understand
on/ona/ono
będzie rozumieć he/she/it will understand
my
będziemy rozumieć we will understand
wy
będziecie rozumieć you all will understand
oni
będą rozumieć they will understand

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiałem I understood
ty
rozumiałeś you understood
on
rozumiał he understood
my
rozumieliśmy we understood
wy
rozumieliście you all understood
oni
rozumieli they understood

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiałam I understood
ty
rozumiałaś you understood
ona
rozumiała she understood
my
rozumiałyśmy we understood
wy
rozumiałyście you all understood
oni
rozumiały they understood

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę rozumiał I will understand
ty
będziesz rozumiał you will understand
on
będzie rozumiał he will understand
my
będziemy rozumieli we will understand
wy
będziecie rozumieli you all will understand
oni
będą rozumieli they will understand

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę rozumiała I will understand
ty
będziesz rozumiała you will understand
ona
będzie rozumiała she will understand
my
będziemy rozumiały we will understand
wy
będziecie rozumiały you all will understand
oni
będą rozumiały they will understand

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiałbym I would understand
ty
rozumiałbyś you would understand
on
rozumiałby he would understand
my
rozumielibyśmy we would understand
wy
rozumielibyście you all would understand
oni
rozumieliby they would understand

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiałabym I would understand
ty
rozumiałabyś you would understand
ona
rozumiałaby she would understand
my
rozumiałybyśmy we would understand
wy
rozumiałybyście you all would understand
oni
rozumiałyby they would understand

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiałbym był I would have understood
ty
rozumiałbyś był you would have understood
on
rozumiałby był he would have understood
my
rozumielibyśmy byli we would have understood
wy
rozumielibyście byli you all would have understood
oni
rozumieliby byli they would have understood

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
rozumiałabym była I would have understood
ty
rozumiałabyś była you would have understood
ona
rozumiałaby była she would have understood
my
rozumiałybyśmy były we would have understood
wy
rozumiałybyście były you all would have understood
oni
rozumiałyby były they would have understood

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
rozumiejyou understand!
on/ona/ono
niech rozumielet him/her/it understand
my
rozumiejmylet's understand
wy
rozumiejcieyou all understand
oni
niech rozumiejąlet them understand

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
rozumianothere was understood
rozumiano bythere would be understood

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for rozumieć

There is no additional usage information for the verb rozumieć.

Examples of rozumieć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Jeszcze lepiej będzie jak zaczniesz rozumieć to czego nie zrozumiałeś"."You'll be even better when you begin to understand what you do not understand."
"Najpierw próbuj rozumieć, wówczas zostaniesz zrozumiany.""You gotta seek first to understand, then to be understood."
"Nikt nie musi tego rozumieć."No need to understand."
"Przyjąć jej formę, to zacząć rozumieć jej egzystencję."To assume its form is to begin to understand its existence.
- A co tu rozumieć?- What's there to understand?
! - Tylko ja jeden rozumiem!- I'm the only one who understands.
! Nicole,skarbie. Chyba nie do końca rozumiem.Nicole, sweetie, I don't quite understand.
! Nie rozumiem!I can't understand you!
! Nie rozumiem.I don't understand.
! Jesteś upośledzona umysłowo, czy ty mnie rozumiesz?You're a mental defective, do you understand me?
! Nie rozumiesz po angielsku?Don't you understand English?
! Nie rozumiesz!You don't understand!
! Nie rozumiesz, Brian.You don't understand, Brian.
! Nie rozumiesz? !Don't you understand?
"Bo ona rozumie"'cause she understands
"Głupi syn rozumie swoja matke"."Dumb son understands his mother".
"Jest jedynym, który mnie rozumie, zwłaszcza, kiedy mama tylko troszczy się o Andy'ego, a taty nigdy nie ma w domu.""He's the only one who understands me, "especially since my mom only cares about Andy, "and my dad's never home.
"Kto mnie zna, rozumie me troski.""He who knows me understands my worry."
"Którego nikt nie rozumie?"§ That no one understands?
"Dobrze się nawzajem rozumiemy."We understand each other well.
"Im więcej zaczynasz dowiadywać się, co myślimy że rozumiemy, skąd pochodzimy, co robimy, tym bardziej zaczynasz widzieć, że jesteśmy okłamywani.The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to.
"Magia to nauka, której jeszcze nie rozumiemy"Well, magic's just science that we don't understand yet.
"To, że nie rozumiemy jak działa elektryczność, "nie znaczy wcale, że nie możemy z niej przyjemnie korzystać."Hey. "Just because we don't understand electricity, doesn't mean we can't enjoy its benefits."
"nieznany, taki, którego nie rozumiemy.""unknown, that which we do not understand."
! Nie rozumiecie?Don't you understand?
"'Zapanowała, wszak rozumiecie, wielka panika po tym dekrecie, i duzi, średni oraz mali i ci wstydliwi i ci śmiali wszyscy się jednakowo bali.'""'This stern decree, you'll understand, Caused great dismay throughout the land, For young and old and shy and bold
"Keiretsu" mojego ojca mogło mu zapewnić lepszą przyszłość, rozumiecie?My father's keiretsu could offer a better future to him, understand?
"Zapytajcie się czy rozumiecie"Ask yourselves -- do you understand""
- Chcę być pewna, że rozumiecie...I just want to make sure that you understand. oh,I. I understand.
"Dorośli nie rozumieją niczego oprócz siebie, a dla dzieci jest męczące ciągłe tłumaczenie im wszystkiego""Grownups never understand anything for themselves, and it is tiresome for children to be always explaining things to them."
"Oni tego nie rozumieją.""They don't understand.
"Wystarczy że obywatele tego kraju nie rozumieją naszego systemu bankowego i monetarnego, gdyż gdyby rozumieli, to jestem przekonany, że następnego ranka byłaby rewolucja.""It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution tomorrow morning. "
"Zastanawiałaś się, dlaczego filistrzy cię nie rozumieją?"Did you ever think, Clarice... "why the Philistines don't understand you?
(3) Łączność poprzez podejście lokalne, czyli dostosowanie przekazów do odbiorców w każdym z państw członkowskich oraz przesyłanie ich kanałami, które oni sami preferują, w języku, który rozumieją.(3) Connecting by going local, that is by adapting messages to audiences in each Member State and conveying them through the channels those audiences prefer in the language they understand.
"Dumny z bycia Amerykaninem!" Widzicie, Nigdy nie rozumiałem dumy narodowej, nigdy nie rozumiałem dumy etnicznej...You see, I've never understood national pride. I've never understood ethnic pride.
"Na zbyciu" - nigdy tego nie rozumiałem."Spare" money, never understood that.
- Kitty. Jest coś czego nigdy nie rozumiałem.Kitty, there's something I haven't understood.
- Ledwo ją rozumiałem, ale wygląda na to, że jej syn jedzie dziś pociągiem o 21:45 do Southampton.- I hardly understood her... but it seems that her son is taking the 8:45 train to Southampton tonight.
- Lekarz musi się poświęcać. Zawsze tak to rozumiałem.-A doctor must make sacrifices... that's how l always understood it.
- Sadzę, że źle rozumiałeś.- Joshua, I think you misunderstood.
-Kiedy przyszedłeś, rozumiałeś ,że badamy nowe horyzonty.You understood this was new territory when you signed on.
-Nigdy mnie nie rozumiałeś.- You never understood me.
/Ponieważ wcześniej rozumiałeś jedynie /jak to jest jej nie mieć... /Pieniądze pozwalają ci być tym, /kim naprawdę jesteś.Where before all you understood was not having it. Money allows you to be who you truly are.
Ale oczywiście rozumiałeś to, Mikołaju.But, of course, you understood that. Nikolai?
- Ale biały człowiek nigdy tego nie rozumiał.But the white man has never understood this.
- I jak pan rozumiał, były próbą kupna ziem, tanio, za pomocą nieuczciwych środków, w pobliżu stadionów, które miały powstać w związku z olimpiadą?And as you understood it, there was an attempt to buy land cheaply through fraudulent means near the stadiums that would be built for the Olympics.
- John Garrett to rozumiał.John garrett understood it.
- ale Ty, Teddy Rist, posuwasz się do przodu jakbyś rozumiał złożoność problemu.- but you, teddy rist, barreled ahead As if you understood the complexity of the problem.
...rozumiał, że wszytkim z nim ciężko.And that no one understood him.
Był dobrym dzieciakiem, przeszedł ciężką drogie, naprawdę siebie rozumieliśmy.He was a good kid, came up the hard way, we really understood each other.
Catherine i ja świetnie się rozumieliśmy.Catherine and I understood each other very well.
Dobrze się rozumieliśmy z Catherine.Catherine and I understood each other very well.
Dobrze się rozumieliśmy.I understood all...
Gdy byliśmy mali, mieliśmy swój tajny język, który tylko my rozumieliśmy.When we were kids, we had our own secret language that only me and my brother understood.
- Bo nigdy nie rozumieliście!- I don't either. - That's because you guys never understood!
I to jest to, czego wy Amerykanie nigdy nie rozumieliście.And this is something that you never understood, you American. I don't know.
To wy wspieraliście mnie i pocieszaliście... i rozumieliście, bezwarunkowo.l mean, you guys are the ones who have supported and consoled and understood, unconditionally.
/Charlie... i tata nigdy mnie nie rozumieli.Charlie's just... And, Dad, he's never understood me.
/Dawniej ludzie rozumieli, /co to szacunek, lojalność i honor.Back in the day, people understood things like respect, loyalty, honor. Those days are gone.
/Królowie Wise rozumieli, by magiczną moc lepiej zostawić nie tkniętą/Wise kings understood that magic power is better left untouched.
Ale byli w mniejszości wobec tych, którzy rozumieli, że wolność nadejdzie tylko wtedy, gdy przegnają wroga ze swych ziem"."But they were outnumbered by those who understood "that freedom would only come once the enemy had been driven from their land."
Ale prawdę mówiąc, oni po prostu mnie nie rozumieli.To be fair to them... they simply never understood me.
"Kiedy byłam dzieckiem, mówiłam jak dziecko, rozumiałam jak dziecko, myślałam jak dziecko."When I was a child, "I spoke like a child, I understood "like a child, I thought like a child.
"Nigdy w życiu nie pracowałam tak ciężko i tak mało rozumiałam."I've never worked so hard in my life and understood so little.
- Ale ja rozumiałam wszystko.-But l totally understood them.
- Do tej pory nie rozumiałam powiedzenia "Jak dziecko w cukierni".I never understood the phrase "kid in a candy store" until today.
- Ja go zawsze rozumiałam.- I always understood him,
-Rzeczywiście, nic nie rozumiałaś.- No, you haven't understood a thing.
Cały czas nas rozumiałaś?You understood us all this time?
I ty to rozumiałaś?And you understood it?
Ile razy nie rozumiałaś moich metod, a wszystko się potem wyjaśniało?And how many times have you not understood my methods only to have everything be made clear?
Jak mało kto, rozumiałaś, dlaczego musiałam odejść.You were one of the very few people who truly understood why I had to leave.
- Ale Pan rozumiała ją Pani lepiej.But you understood her better.
- Guen to rozumiała.- Gwen understood that.
- Mówiłem, ona rozumiała.I talked, she understood.
/Eddie Britt rozumiała naturę wojny./yes,eddie brit understood the nature of war
/Gdyby lepiej rozumiała pani Samarytanina, /wiedziałaby, że ma prywatną armię.If you better understood Samaritan, you would know it employs a private army to do its bidding.
Byli tam inni narkomani, z którymi miałam więcej wspólnego, ale ja i Jenny naprawdę dobrze się rozumiałyśmy.I mean, there were other addicts there who I had more in common with, but Jenny and I, um, well, we really understood each other.
My, czarownice, zawsze rozumiałyśmy niebo i wiedziałyśmy, jak przewidzieć to, co nadchodzi.We witches have always understood the skies and known how to predict what is coming.
Nikt nie rozumiał naszej radości a my nie rozumiałyśmy, że wszystko dookoła nas zmieniało się, i kiedy my się śmiałyśmy, to inni już zaczęli gasić nasze uśmiechy.No one understood our joy and we didn't understand that everything around us was changing, while we were there laughing, the others had already begun extinguishing our smiles.
Ale wszystkie rozumiały, że praca w Ziemniaku pomaga im opłacić rachunki w trakcie uganiania się za marzeniami.But they all understood that being a Taters girl is what paid the bills while they chased the dream.
Kultury rozumiały, że bez Słońca, zboże nie wyrośnie, a życie na Ziemi nie przetrwa.Without it, the cultures understood the crops would not grow, and life on the planet would not survive.
Nie ważne jak bardzo na nie warczała, zawsze w niej coś rozumiały.No matter how much she barked at them, they always understood something about her.
Gdybym miał koreańską krew... To rozumiałbym jak się czujeszIf l had Korean blood... l would understand how you feel
Gdybym to ja cię wychował, rozumiałbyś, czym jest obowiązek i odpowiedzialność.If I had raised you,you would understand about duty and responsibility.
Widzisz, jeśli lubiłbyś się zakładać, rozumiałbyś, że "teraz" przebija "później" za każdym razem.You see, if you were a betting man, you would understand that "now" trumps "later" every time.
Może był równie biedny jak my, i rozumielibyśmy się dobrze.Maybe he was poor like we are, and he would understand.
Gdybyś była mi naprawdę bliska, rozumiałabyś, czemu tak postąpiłam. Słucham?If you were my real friend, you would understand why I took that job.
/Żadne z was nie rozumiało, /że w tym mieście /nie chodzi o jednostkę.What neither of you ever understood is that this town is not about any one individual.
Ale jakby mnie rozumiało, jakby chciało mnie... Chronić.But it was like it understood me, like it wanted to protect- protect you.
Cóż, mnóstwo osób go nie rozumiało.Well, a lot of people misunderstood him.
Nawet dziecko rozumiało, że jesteśmy na przegranej pozycji. Każdy głupi to widział.Even as kids we understood, we were losing the war.
Słuchaj, żadne z nas nie rozumiało, jak szalone to będzie.Listen, neither of us understood how crazy this was gonna be.
Nie rozumiej reguł ?Don't understand the rules ?
Onie nie rozumiej± was, obcokrajowców.They don't understand you foreigners.
Ty powiesz nie jednego whatyou've widziany tutaj, rozumiej?Do you, Harold? No. You'll tell no one what you've seen here, understand?
– Im wi bcej ludzie wiedz t u, o historii swojego regionswoich korzeniach, tym bardziej rozumiej t krajobraz i iden- tyfikuj t si b z nim – mówi Erwin Zillenbiller, inicja tor dwóch obecnych projektów Leader+.`The more people know about their region‰s history, their roots, the more they understand the landscape and iden-tify themselves with it', says Erwin Zillenbiller, initiator of two current Leader+ projects.

Questions and answers about rozumieć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about rozumieć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dorozumiećdo
dumiećdo
naumiećdo
porozumiećcommunicate
umiećbe able
wyrozumiećmake out
zrozumiećunderstand

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rozdniećdo
Different length:
dorozumiećdo
porozumiećcommunicate
rozszumiećdo
wyrozumiećmake out
zrozumiećunderstand

Other Polish verbs with the meaning understand

Verb
pojąć
zrozumieć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aspektowaćdo
nastawaćinsist
obtrząsnąćdo
pooświetlaćdo
poszukiwaćseek
przekartowaćdo
spodlićdegrade
wklepaćpat
włóczyćdrag
wywieźćdeport