Robić conjugation

Conjugate robić - to do

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robię I do
ty
robisz you do
on/ona/ono
robi he/she/it does
my
robimy we do
wy
robicie you all do
oni
robią they do

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę robić I will do
ty
będziesz robić you will do
on/ona/ono
będzie robić he/she/it will do
my
będziemy robić we will do
wy
będziecie robić you all will do
oni
będą robić they will do

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robiłem I did
ty
robiłeś you did
on
robił he did
my
robiliśmy we did
wy
robiliście you all did
oni
robili they did

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robiłam I did
ty
robiłaś you did
ona
robiła she did
my
robiłyśmy we did
wy
robiłyście you all did
oni
robiły they did

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę robił I will do
ty
będziesz robił you will do
on
będzie robił he will do
my
będziemy robili we will do
wy
będziecie robili you all will do
oni
będą robili they will do

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę robiła I will do
ty
będziesz robiła you will do
ona
będzie robiła she will do
my
będziemy robiły we will do
wy
będziecie robiły you all will do
oni
będą robiły they will do

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robiłbym I would do
ty
robiłbyś you would do
on
robiłby he would do
my
robilibyśmy we would do
wy
robilibyście you all would do
oni
robiliby they would do

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robiłabym I would do
ty
robiłabyś you would do
ona
robiłaby she would do
my
robiłybyśmy we would do
wy
robiłybyście you all would do
oni
robiłyby they would do

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robiłbym był I would have done
ty
robiłbyś był you would have done
on
robiłby był he would have done
my
robilibyśmy byli we would have done
wy
robilibyście byli you all would have done
oni
robiliby byli they would have done

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
robiłabym była I would have done
ty
robiłabyś była you would have done
ona
robiłaby była she would have done
my
robiłybyśmy były we would have done
wy
robiłybyście były you all would have done
oni
robiłyby były they would have done

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
róbyou do!
on/ona/ono
niech robilet him/her/it do
my
róbmylet's do
wy
róbcieyou all do
oni
niech robiąlet them do

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
robionothere was done
robiono bythere would be done

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for robić

There is no additional usage information for the verb robić.

Examples of robić

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Po prostu powiedz mi, co robić Susie.Just tell me whwhat to do, Susie.
! Bo nie wiem, co robić.Because I don't know what to do.
! Myślisz, że nie mam co robić tylko aresztować cię co parę dni?Think I've nothing better to do than bust you so often?
! Nie chcę tego robić!I don't want to do this.
! Nie ucz ojca dzieci robić, powtarzałem po stokroć.I warned you over and over again not to tell me how to do my job.
! - Co ja tu robię?- What am I doing here?
! - Co? - Nie wiesz, co robię, nie masz pojęcia o ciężarówkach.You don't know what I'm doing.
! - Nic ci nie robię.- I'm not doing it to you!
! Co ja tutaj robię?What am I doing here?
! Dlaczego ja to robię?Why am I doing this?
! - Co robisz?- What are you doing?
! - Co tu robisz?-What are you doing here, Allen?
! - Co ty robisz?- What are you doing?
! - Co ty tutaj robisz?- What are you doing here?
"A" tak robi."A's" does that.
"Chcę wiedzieć, co ona robi, dokąd idzie, z kim się spotyka."I want to know what she does, where she goes, whom she meets.
! - Co robimy?What are we gonna do?
! /Nie robimy tego celowo.It's not like we do it on purpose.
" ...więc co robimy?" ...what do we do?
" We-- to robimy dobrowolnie."We-- we're doing this voluntarily.
" myślę do sam, 'Puknięć, robimy ten."I think to myself, Pops, we're doing this.
! Co robicie? !What have they done!
! Co robicie?What are you doing?
! Co wy robicie?What are you doing?
! Co wy tu robicie?What are you doing here?
! Co oni robią, Elliot?What do soldiers do?
! Wszystkie tak robią.They all do.
" i widziałem dość ludzi, którzy robią takie rzeczy, "" and I've known enough of the people who do these things, "
" to robią aby mnie lepiej "."they're doing this to make me better."
"Arystokracyjny" styl w tym co robią i mówiąAn "aristocatic" flair in what they do and what they say
"To robiłem z Rebeką. I to, i to""This I did with Rebecca, and this and this."
"Wysoki sądzie, ja robiłem tylko świąteczne zakupy.""Your Honor," the man says, "All I did was take care of my Christmas shopping."
"i robiłem różne rzeczy takie jak dotykanie części intymnych,"and I did some things such as to touch his private parts,
'Bo to właśnie znaczy... robiliście co mogliście żeby mnie kochać. Ja też robiłem co mogłem.'Cause what it means is... you did your best to love me.
'Nie zgadzałem się z planem ojca 'i nie robiłem tego dla niego.'I didn't agree with my father's plan, 'but I wasn't doing it for him.
! - Napisz co robiłeś w wakacje.What you did last summer.
"Co dzisiaj robiłeś, kochanie?" "Aaa, stworzyliśmy, ten no, arszenik...jedzienie dla dzieci. Dobranoc.""What you did tonight honey?" - "Oh, we made...ah... we made...ah...arsenic a childhood food now, goodnight."
"Co dzisiaj robiłeś?".I mean, ""What did you do today?""
"Co robiłeś na wojnie, tato?""What did you do in the war, Daddy?"
"Co robiłeś w czasie II Wojny Światowej?"...andhe asksyou : "What did you do in the great World War ll?"
"A cokolwiek robił, nigdy o tym nie myślał!""And what he did, he never thought about again!"
"George był ciekawską małpą, ale po miesiącu w niewoli wszystko co robił, to czekał na jedzenie."George used to be a curious monkey, "but after a month in captivity, "all he did was wait for food.
"Mąż nie robił nic złego, bo siedział."?"The only time my husband didn't do something wrong was when he was in prison"?
"To tak samo jak Forrest robił ze mną.""That's kind of what Forrest did with me, come to think of it."
! Nic nie robiliśmy!We didn't do anything!
" Mam nadzieje że pamiętasz gdy my robiliśmy takie same rzeczy w biurze Eisenhowera. ''"I expect you to remember that you and I did the same thing in Eisenhower's office. ''
"Byliśmy świeżo po ślubie i jeszcze robiliśmy sobie takie żarty."We were newlyweds and still did things like that to each other."
- Byli tutaj jak to robiliśmy?Where they here when we did it?
- Chlanie to nie jedyna rzecz którą robiliśmy poprzedniej nocy.- Ah... drinking is not all we did last night.
'Bo to właśnie znaczy... robiliście co mogliście żeby mnie kochać. Ja też robiłem co mogłem.'Cause what it means is... you did your best to love me.
- Co dziś robiliście?What did you guys do today?
- Co robiliście po obiedzie?- What did you two do after dinner? - Nothing.
- Co robiliście podczas spaceru?What did you do on your walk?
- Co robiliście przed wojną?- What did you do before the war?
"Andy i Mike wszystko robili razem."Andy and Mike did everything together."
"Lekarze robili, co mogli, ale już nigdy nie będzie sobą."The doctors did what they could, but she will never be the same.
"Przebóg, głowię się, cośmy ty i ja robili Przed zakochaniem"I wanted by my choice, what that night did to Relant
"kim byli co robili"."who they were, what they did.
'Pan Menzies przyleciał z powrotem do Londynu z niepokojącą wiedzą, 'że chociaż on i jego ludzie robili co mogli, misja się nie powiodła.'Mr Menzies flies back to London with the disturbing knowledge 'that although he and his committee did their best, their mission has failed.
#Bo było tak, że jedynym, co robiłam...#'Cause there was a time when all I did
- A jak myślisz co robiłam?What do you think I did?
- Ale on robił notatki ze wszystkiego co mówiłam i robiłam.He took notes on everything I did.
- Bo tego nie robiłam.- I didn't decannulate the heart.
- Gdy robiłam coś złego, Mój mówił: "Nie jestem zły, lecz rozczarowany".Whenever I did something wrong, my dad would say: "Sandrine, I'm not cross, I'm disappointed."
"Myślalem, że robiłaś to dla mnie, mamo"."I thought you did it for me, mama".
"nigdy nie robiłaś tej niesamowitej rzeczy"you never did this amazing thing
- Co dziś robiłaś?- What did you do today?
"Edukacja wykończy Francję." Pierwszą rzeczą jaką robiła po przyjeździe do hotelu było zezynfekowanie wszystkiego spirytusem:The first thing she did in a hotel was to take a big bottle of methyl alcohol and disinfect everything:
'Ekipa robiła co miała.''The lads did just that.'
- 8 LAT TEMU Jane Gloriana Villanueva robiła, co się dało, by uniknąć konfliktu.- Jane Gloriana Villanueva did her very best to avoid conflict.
- A co robiła jego kobieta?- Bloody hell, what did his missus do?
- Nigdy tego nie robiłyśmy.- We never did that.
/ - Nieźle. - Nie robiłyśmy seansów.We didn't do sêances.
A potem wskoczyłyśmy w pociąg i pojechałyśmy do Irlandii, przy okazji - było przepięknie. Przez dwa dni siedziałyśmy w barze i nie robiłyśmy nic oprócz jedzenia krakersów i dziwnego sera, a on się nie pokazał.So then we jumped on a train and headed to Ireland... incredibly beautiful, by the way, and we sat in a bar for two days... and did nothing but eat soda crackers and funky cheese... and he never showed.
Aby przetrwać, robiłyśmy te "rzeczy".We did things to survive.
Ale nie mów, że chcesz wymazać wszystko, co mówiłyśmy i robiłyśmy.But don't say you want to unsay what we said or undo what we did.
- Co robiłyście?- What did you guys do afterward?
- I co robiłyście?And what did you do with Mommy?
- Zrób to a ja powiem co ty i Cheryl robiłyście z poduszkami ubiegłej nocy.Then tell him what you and Cheryl you did yesterday with pillow. Hey, fellas. - Hello Willie.
Całować na pożegnanie i czekać, aż wrócę, z opowiadaniem co ty i dziewczynki robiłyście?Kiss me goodbye and wait for me to come home with stories about what you and the girls did?
Chce wiedzieć dokładnie co robiłyście i co jadłyście. Było ciepło?I want to hear everything you did and everything you ate.
"Komu nic nie robiły"? Musisz tak mówić?Who these companies didn't do anything to?
- Co dokładnie te światła robiły? - MigotałyWhat exactly did these lights look like?
- I zastanawiam się, co robiły, kiedy... przeciwne strony nie przyznawały się do konfliktu?- And I'm wondering what they did when the... opposing parties wouldn't even acknowledge the conflict?
- O tym co robiły zeszłej nocy.- Maybe something they did last night.
- One nic nie robiły.- What? - They didn't do a damn thing.
- Co za rodzaj demona robiłby coś takiego?- What kind of demon would do this?
Frost zmienia się w Goehringa i znów porywa kobiety, bo właśnie to robiłby Goehring.Frost transforms himself into Goehring and goes back to abducting women because that's what Goehring would do.
G robiłby to za darmo.- What? - G would do this for free.
Zachowujcie się, jakbyście byli bardzo zajęci i zupełnie trzeźwi, tak jak to robilibyście w pracy.Act like you're su-u-u-u-per busy and completely sober, much like you would do at work.
Co, ludzie robiliby to? Szaleńcy poszukujący skarbów?What, people would do that?
Gdyby byli na naszym miejscu robiliby dokładnieIf they were in our shoes, they would do exactly
Ludzie robiliby straszne rzeczy, by dostać się przez te drzwi.People would do horrific things to one another to get through that door.
On powiedział, że on był zaniepokojonym o czym inni więźniowie robiliby do niego jeżeli oni mogliby dostać się blisko niego, ponieważ on został oskarżony bycia osoby molestującej dziecka.He said that he was concerned about what the other prisoners would do to him if they could get near him, because he was accused of being a child molester.
Unsub i jego Wergiliusz robiliby tak samo.This unsub and his Virgil would do the same thing.
Rób wszystko to, co robiłabyś, gdybyś była w ciąży, tylko z Angie.Do all the things you would do if you were pregnant, just do them with Angie.
Wszysto to, co robiłabyś ze mną.Same thing we would do together.
Co za chora osoba robiłaby coś takiego?What kind of sick person would do that?
Mała zmiana robiłaby ci dobrze.Little change would do you good.
Pytałeś co robiłyby te kobiety, gdyby tu przyjechały.You asked me what women would do, they'd come here.
- A co tam się robiło?- Well, what did it do?
- Nie pamiętam, co się wtedy robiło. - Mów dalej.- Whatever it was people did back then.
- Tak, WPK robiło reklamę jej książki.- Yes, WPK did publicity for her book.
które upokorzenie robiłoby do niego.I can't stand to think what that humiliation would do to him.
! - Arnie, nie rób mi tego.Please don't do this to me.
! - Nic nie rób!- Don't do anything!
! - Nie rób tego.What the hell are you doing?
! Nie rób tak więcej!Don't ever do that to me, okay?
! Nie rób tego!Naw what are ya doin?
"A wy z Johnem róbcie wszystko, na co macie ochotę.Make sure you and John do everything you wanna do whenever you wanna do it.
"Idźcie do mojego pokoju i róbcie to w mojej obecności."My room. And do it in front of me.
"Jestem zdesperowany. Nie róbcie z mojego syna sieroty."Please don't make my son an orphan".
# OK, buty, róbcie swoje# OK, boots, do your stuff
# Po prostu róbcie to co ja i mój brat MC# Just do like me and my bro the MC # Think my friends, consider, reflect # Give mad props to the world
"... o tym jak zarabiamy na chleb, więc nie róbmy tego.""...of how we earn our daily bread, so don't let's do it."
"Więc róbmy to dobrze."So, let's do it right.
- Dalej, Sonny, róbmy to!- Come on, Sonny, let's do it!

Questions and answers about robić conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about robić
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dorobićearn some extra money
drobićcrumple
nadrobićmake up
narobićmake
obrobićwork
odrobićwork out
podrobićforge
porobićmake
przerobićredo
przyrobićdo
rozrobićdo
urobićdo
wrobićframe
wyrobićform
zarobićearn

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
babićdo
dębićdo
dobićfinish off
gubićlose
lubićlike
nabićtamp
odbićbounce
pobićbeat
ranićhurt
razićdazzle
ronićshed
ropićdo
rosićdrizzle
runićdo
wabićentice
Different length:
dorobićearn some extra money
drobićcrumple
narobićmake
obrobićwork
odrobićwork out
porobićmake
rozbićbreak
urobićdo
wdrobićdo
wrobićframe
wyrobićform
zarobićearn
zrobićdo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
charczećwheeze
nawieśćdo
oszarpaćdo
pieraćdo
potrzepaćdo
przecknąćdo
przegnićdecay
wyhołubićdo
zadryndaćdo
zmądrzyćdo