Pozwolić conjugation

Conjugate pozwolić - to let

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwolę I will let
ty
pozwolisz you will let
on/ona/ono
pozwoli he/she/it will let
my
pozwolimy we will let
wy
pozwolicie you all will let
oni
pozwolą they will let

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwoliłem I let
ty
pozwoliłeś you let
on
pozwolił he let
my
pozwoliliśmy we let
wy
pozwoliliście you all let
oni
pozwolili they let

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwoliłam I let
ty
pozwoliłaś you let
ona
pozwoliła she let
my
pozwoliłyśmy we let
wy
pozwoliłyście you all let
oni
pozwoliły they let

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwolę I will let
ty
pozwolisz you will let
on
pozwoli he will let
my
pozwolimy we will let
wy
pozwolicie you all will let
oni
pozwolą they will let

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwolę I will let
ty
pozwolisz you will let
ona
pozwoli she will let
my
pozwolimy we will let
wy
pozwolicie you all will let
oni
pozwolą they will let

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwoliłbym I would let
ty
pozwoliłbyś you would let
on
pozwoliłby he would let
my
pozwolilibyśmy we would let
wy
pozwolilibyście you all would let
oni
pozwoliliby they would let

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwoliłabym I would let
ty
pozwoliłabyś you would let
ona
pozwoliłaby she would let
my
pozwoliłybyśmy we would let
wy
pozwoliłybyście you all would let
oni
pozwoliłyby they would let

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwoliłbym był I would have let
ty
pozwoliłbyś był you would have let
on
pozwoliłby był he would have let
my
pozwolilibyśmy byli we would have let
wy
pozwolilibyście byli you all would have let
oni
pozwoliliby byli they would have let

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pozwoliłabym była I would have let
ty
pozwoliłabyś była you would have let
ona
pozwoliłaby była she would have let
my
pozwoliłybyśmy były we would have let
wy
pozwoliłybyście były you all would have let
oni
pozwoliłyby były they would have let

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
pozwólyou let!
on/ona/ono
niech pozwolilet him/her/it let
my
pozwólmylet's let
wy
pozwólcieyou all let
oni
niech pozwoląlet them let

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
pozwolonothere was let
pozwolono bythere would be let

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for pozwolić

There is no additional usage information for the verb pozwolić.

Examples of pozwolić

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - I ty chcesz mu pozwolić umrzeć?- You want to let him die?
"Jeśli chcesz, bym gotował, musisz pozwolić mi na robienie zakupów"."If you want me to cook the meal,you've got to let me shop for the groceries.
"Lepiej dla całego świata, jeśli zamiast oczekiwać na uprawomocnienie zepsutego potomstwa, lub pozwolić im głodować przez ich niedorozwój, pozwolić społeczeństwu powstrzymać tych, którzy wyraźnie niezdolni są do kontynuowania gatunku."It is better for all the world if instead of waiting to execute "degenerate offspring for crime, "or to let them starve "for their imbecility, society can prevent those "who are manifestly
"Musisz pozwolić młodszym pracownikom też go przebiec.""You need to let the younger employees run theirs."
"Mówi, że musisz pozwolić mu odejść.""He says you have to let him go.
"Jeśli przestaniesz walczyć, pozwolimy ci odejść"."If you will quit fighting, we will let you go."
"Jeśli pozwolicie nam mieć wystarczająco dużo miejsca... i wystarczająco dużo powietrza,... i wystarczająco dużo spokoju,... aby kochać się wzajemnie... tak, jak Wy nigdy nie będziecie potrafić.""If you will let us have room enough and air enough and peace enough to love each other as you never could."
- Dziękuję za wywiad... i mam nadzieję, że duchy Lorda Thomasa pozwolą mi go opublikować.- Thanks for the interview, and I hope Lord Thomas's ghosts will let me publish it.
"Moja głowa się cofnęła, pozwoliłem wzrokowi spocząć na suficie."My head thrown back, I let my gaze dwell on the ceiling.
"Oglądałem kolorową wersję Kasablanki zanim pozwoliłem tym --" Tak, wiem, wiem."I'd watch a colorized version of Casablanca before I'd let those--" Yeah, I know, I know. Um...
"Przepraszam, że cię wykorzystałem i pozwoliłem swojej psychicznej byłej wygnać cię z miasta"?"and letting my psycho ex-girlfriend run you out of town"?
"Przepraszam, że zepsułem panu płot i pozwoliłem wszystkim zwierzętom uciec,""Sorry we broke your fence and let all your animals escape,
"Więc pozwoliłem mu z nią zatańczyć# So I stepped aside And let him dance with her #
"Dlaczego nie pozwoliłeś gnojkowi po prostu zabrać pieniędzy?""Why didn't you just let the little punk take your money?
"Jak tylko skończył"? To znaczy, ze pozwoliłeś mu skończyć ciągnięcie druta?You mean you let him finish the knob-job?
"Ty nie pozwoliłeś mi w siebie zwątpić."You. You wouldn't let me give up on myself.
"dlaczego pozwoliłeś Opal mieszkać w tym domu?""why did you let Opal stay in your house?"
* that you're on the mend * * sometimes I wonder how you don't go... * Dzięki, że pozwoliłeś, aby było częścią mojej garderoby.Thanks for letting it be a part of my wardrobe.
" Nasz dowódca nie pozwolił nam nie."Our commander did not let us fail.
" Poślubił mnie i pozwolił mi głodować? ""He married me to let me starve? "
"Acha, mamusiu, tato pozwolił mi jeść słodycze."Tommy: Oh, mom, dad let me eat candy.
"Dlaczego nie pozwolił mi umrzeć?""Why didn't he let me die?"
"Dlatego proszę cię, abyś pozwolił jej wyjechać"."That's why I ask you to let her go".
- Dlaczego pozwoliliśmy mu odejść?- Why did we let him go?
- Wszyscy pozwoliliśmy mu odejść.We all let him get away.
/Specjalnie pozwoliliśmy wam /wywalczyć niepodległość, /bo zagroziliście, /że się popłaczecie.We deliberately let you win the War of Independence, because you threatened to cry if we didn't.
/Wyszło tak dobrze, /że pozwoliliśmy ci to powtórzyć.Worked so well we let you do it again.
A my im na to pozwoliliśmy.And we let them.
- Czemu pozwoliliście mu grać?- Why do you let him play?
- Dlaczego nie pozwoliliście mi umrzeć?- Why didn't you just let me go?
- Dlaczego pozwoliliście mu umrzeć?- How could you let him die?
-słuchaj, Rupert, możesz to ujawnić jeśli tylko chcesz, ale twoje podwórko wyjdzie na tym gorzej bo po pierwsze to wy pozwoliliście się temu przydażyć.- look, rupert, you can go public with this thing if you want, but your shop is going to come out looking worse for letting it happen in the first place.
A nad czym tak usilnie pracowaliście, że pozwoliliście mu zniknąć?And what have you been working on doing, letting him disappear?
"pozwolili mi odpocząć przez kilka dni, pracowali tylko nad Dingerem i Stanem.""They let me be for the next few days", {y:
- A gdybyśmy pozwolili żeby nas zauważyli i...What if we let them see us and then...
- Albo kiedy gość wyciąga spluwę na pokładzie, żądając tylko, żeby mu pozwolili wyjść z samolotu.When a guy pulls out a gun on a plane just demanding to be let off.
- Ale pozwolili ci wyjść.-I'm surprised they let you off base.
- Czemu pozwolili ci na nią patrzeć?- Why did they let you look at her?
! Nie, pozwoliłam mu kupić rampę dla motocykli, ale bez motocykla!No, Kenneth, I let him buy a motorcycle ramp and no motorcycle!
"I pozwoliłam, by ten strach mną kierował."And I let that fear guide me."
"Jak sobie pozwoliłam zmieszać się z szarością reszty świata?"How did I let myself just blend inwith the beige of the rest of the world?
"Więc pozwoliłam mówić mojemu ciału.""So I let my body speak,
"chciał się wykazać, ale mu nie pozwoliłam"."He tried to put the tip in, but l didn't let him."
"Dzięki, że pozwoliłaś mi zostać"?"Thanks for letting me stay"?
- Ale nie pozwoliłaś mu odejść.- But you didn't let him go.
- Czemu im nie pozwoliłaś?Why didn't you let them?
- Czemu pozwoliłaś im wejść?- Why did you let them in?
- Czemu pozwoliłaś jej wsiąść na motor?Why did you let her get on the back of his motorbike?
""Co to za córka, która pozwoliła tak skończyć swojej matce?"""what kind of daughter'd let her own Momma wind up like she done ?"
"..pozwoliła swojej ręce zejść do samego wzgórza jego namiętności.""...cold, gloating gaze, she let her hand droop down... "towards the bulge of his passion."
"Czas, byś pozwoliła innym zacząć dawać."It's time you let someone else Do some giving
"Myślę, że jego matka nie pozwoliła mu dorosnąć."See, I put this here. 'I think his mother didn't let him grow up.'
"Queenie pozwoliła mi pójść z panem Dawsem na Poverty Point" Popatrzeć na przepływające statki.Queenie would let me go with Mr Daws to Poverty Point, to watch the boats go up and down the river.
- Dlatego pozwoliłyśmy ci tu zostać za darmo.- That's why we let you stay here for free.
Czy my pozwoliłyśmy Jezusowi pilotować razem z nami?Do we just let Jesus be our copilot?
Nie wierzę, że pozwoliłyśmy Noelowi nas tutaj sprowadzić.I cannot believe we let Noel bring us here.
Ponieważ pozwoliłyśmy Ali tak cię traktować?Because we let Ali treat you like that?
Specjalnie pozwoliłyśmy ją porwać.We just let them capture Miki on purpose.
- Nie wierzę, że pozwoliłyście, żebym to ze sobą zrobiła.- I can't believe you let me do this to myself.
Bo ona wie o Vincencie, a wy nie pozwoliłyście jej powiedzieć cokolwiek?Because she knows about Vincent, and you guys won't let her say anything?
Dlaczego pozwoliłyście mi spać?Why did you let me sleep?
Dziękuję, że pozwoliłyście mi tu zostać.Guys, thank you for letting me stay here.
I pozwoliłyście mi na to patrzeć.And you let me watch.
- Dlaczego nie pozwoliły mi tańczyć?- Why wouldn't they let me dance?
- Nie pozwoliły małej małpce bawić się z nimi.- Not let little monkey play games.
- Nigdy nie pozwoliły mi się poddać.- They have never let me down.
- One nawet nie pozwoliły mi się z nim zobaczyć.- They wouldn't even let me see him.
- Więc dlaczego Moce pozwoliły mu na to?- Then why did The Powers let him?
"Ofiarowuję się tobie i pozwolę jeść z mojego żywego ciała.[Typing] [Simon] I offer myself to you... and will let you dine from my live body.
* Inaczej pozwolę czarodziejce zrobić swoje!# Or I will let the sorceress kill your ass dead
/Wiesz, że nie jesteśmy tej samej krwi lub czegoś innego... ale, będzie to dla mnie zaszczyt, jeśli pozwoliłbyś mi... zabrać mojego nowego brata, na jego "wieczór kawalerski".Look, I know we're not blood or anything... but, look, I would be honoured if you would let me... throw my new brother his bachelor party.
* była już trzecia w nocy * * zanim pozwoliłby mi być *♪ It was about 3:00 ♪ ♪ Before he would let me be ♪
- ...żałosną pijawę, która nie umie nawet zadbać o siebie. Kogoś, kto wolałby ciągnąć wszystkich przez bagno niż być sam, który pozwoliłby wszystkim zginąć!...pathetic bottom-feeder who cannot even take care of himself, who would rather drag everyone through the mud than be alone, who would let everyone around him die!
- Myślisz, że pozwoliłby mi żyć, gdyby tutaj był i miał broń?Do you think he would let me go?
-Jej ojciec pozwoliłby jej umrzeć?- Her father would let her die?
Achillasie, póki jeszcze czas. Czy on pozwoliłby nam odejść, gdyby trzymał nas w garści?Do you suppose he would let us go if he had our heads in his hands?
Tak więc, pozwolilibyśmy, aby skazano niewinnego a potencjalny zabójca chodziłby wolno ulicami?So, we would let an innocent man go down and leave a potential killer free to walk the streets?
To, że pozwolilibyśmy, aby stało się to w Ameryce.Is that we would let it happen in America.
Czy myślisz, że jeśli istniałoby ryzyko, choćby nawet najmniejsze, że ktoś może umrzeć, to pozwoliliby na to?Do you think that if there was even a chance, just the littlest bit of a chance, that somebody'd die, that they would let it happen?
Jak długo twoja siostra i ojciec pozwoliliby mi żyć, jeśli zaczęliby podejrzewać, że kłamię?How long do you imagine your father and sister would let me live if they suspected me of lying?
Czemu myślisz, że pozwoliłabym ci to zrobić?What makes you think... I would let you do that?
Byłam pewna, że pani Fitz pozwoliłaby mi przebadać chłopca, po tym, jak dobry Ojciec skończyłby swoje zaklinanie.I felt sure Mrs. Fitz would let me examine the boy after the good father finished his incantation.
"Rozpaczał całymi dniami. Jednak to pozwoliło mu coś pojąć, czegoś go nauczyło".In despair, the criminal let himself be caught.
- Nie wydaje mi się aby MTV pozwoliło nam to zagrać.- I don't think MTV would let us play that.
/Zrobienie tego filmu pozwoliło /spełnić mu wszystkie dziecięce marzenia.Making that movie let him live out every crazy dream a boy could have.
28 zania z Luksemburgiem i Belgią, w wyniku czego odbyło się „podwójne” spotkanie koordynacyjne, na które Portugalia zaprosiła Francję, zaś Francja Belgię i Luksemburg. Wnioski o udzielenie pomocy sądowniczej wykonano przed datą spotkania, co pozwoliło uczestnikom na ocenę zebranych dowodów i danych.28 result was a “double” coordination meeting in which Portugal invited France, and France invited luxembourg and Belgium. letters rogatory were executed before the meeting took place, so that the participants could evaluate data and evidence requested under those letters rogatory during the meeting.
6 strażniczek zamknęło 300 kobiet w kościele i pozwoliło im spłonąć.Six women locked 300 Jews in a church... and let them burn.
- A ilu Żydów... - pozwoliłoby bawić się z nieżydowskimi dziećmi.And how many Jews would let their children live with Gentiles?
Chciał zabrać to, co pozwoliłoby ci pokochać mnie jak kolegę czy ojca.He tried to take away all the things that would let you love me like a friend or a father. This has everything to do with him.
" Trzymaj mnie jak nigdy, nie pozwól mi odejść. "♪ Hold me like you'll never let me go ♪
"... i wraz ze wszystkimi świętymi pozwól mu radować się na wieczność."...and with Your saints let him rejoice in Your presence forever.
"..ale pozwól ustom nadal się uśmiechać""..but let the lips still smile."
"A teraz pozwól że zadam ci zagadkę abyś miała trochę zabawy."But now let me pose you a riddle so you can have a little fun again.
"Boże, nie pozwól, żebyśmy sknocili robotę! ""Oh, Lord, please don't let us screw up."
"Nie pozwólcie zbliżyć się Nate'owi Fordowi do Dawidów" "Jak Nate Ford zdoła ukraść te dwa posągi?""Don't let nate ford near the two davids. ""How is nate ford gonna get the two davids?"
"Nie pozwólcie zniknąć fryzjerom.""Let's not let the barber disappear."
"Nie, lepiej pozwólcie mi użyć moich ostrych niczym brzytwa piorunów"No, you better let me Use my lightning like scissors
"Proszę, pozwólcie nam wykonać robotę i nie rańcie nas"?"Please, just let us do ourjob and don"t hurt us"?
- Nie, pozwólmy chłopcom na dole martwić się za nas.- No, let's let the boys down there worry for us.

Questions and answers about pozwolić conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about pozwolić
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dozwolićallow
przyzwolićdo
wyzwolićdo
zezwolićpermit
zwolićdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dozwolićallow
podgolićdo
posmolićsoil
pozwozićdo
wyzwolićdo
zezwolićpermit

Other Polish verbs with the meaning let

Verb
puszczać
wpuścić

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dognieśćdo
nadejrzećdo
odrobaczyćdo
posłupiećdo
pozałamywaćdo
przerastaćsurpass
przyzwaćcall
rozmajaczaćdo
ubarwićembellish
wałęsaćloiter