Powiedzieć conjugation

Conjugate powiedzieć - to tell

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiem I will tell
ty
powiesz you will tell
on/ona/ono
powie he/she/it will tell
my
powiemy we will tell
wy
powiecie you all will tell
oni
powiedzą they will tell

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiedziałem I told
ty
powiedziałeś you told
on
powiedział he told
my
powiedzieliśmy we told
wy
powiedzieliście you all told
oni
powiedzieli they told

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiedziałam I told
ty
powiedziałaś you told
ona
powiedziała she told
my
powiedziałyśmy we told
wy
powiedziałyście you all told
oni
powiedziały they told

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiem I will tell
ty
powiesz you will tell
on
powie he will tell
my
powiemy we will tell
wy
powiecie you all will tell
oni
powiedzą they will tell

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiem I will tell
ty
powiesz you will tell
ona
powie she will tell
my
powiemy we will tell
wy
powiecie you all will tell
oni
powiedzą they will tell

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiedziałbym I would tell
ty
powiedziałbyś you would tell
on
powiedziałby he would tell
my
powiedzielibyśmy we would tell
wy
powiedzielibyście you all would tell
oni
powiedzieliby they would tell

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiedziałabym I would tell
ty
powiedziałabyś you would tell
ona
powiedziałaby she would tell
my
powiedziałybyśmy we would tell
wy
powiedziałybyście you all would tell
oni
powiedziałyby they would tell

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiedziałbym był I would have told
ty
powiedziałbyś był you would have told
on
powiedziałby był he would have told
my
powiedzielibyśmy byli we would have told
wy
powiedzielibyście byli you all would have told
oni
powiedzieliby byli they would have told

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
powiedziałabym była I would have told
ty
powiedziałabyś była you would have told
ona
powiedziałaby była she would have told
my
powiedziałybyśmy były we would have told
wy
powiedziałybyście były you all would have told
oni
powiedziałyby były they would have told

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
powiedzyou tell!
on/ona/ono
niech powielet him/her/it tell
my
powiedzmylet's tell
wy
powiedzcieyou all tell
oni
niech powiedząlet them tell

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
powiedzianothere was told
powiedziano bythere would be told

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for powiedzieć

There is no additional usage information for the verb powiedzieć.

Examples of powiedzieć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Angela, musisz powiedzieć Jane...- Angela, you have to tell Jane ...
! - Co chce pan przez to powiedzieć?- What're you trying to tell us?
! Chce pan powiedzieć, że Budapeszt też ma swojego Mrocznego Rycerza?You mean to tell me Budapest has a Dark Knight too?
! Czy chciałbyś powiedzieć zgromadzonej tutaj publiczności co stało się z twoją Novą?Would you like to tell the ladies and gentlemen what happened to your Nova?
! Próbuję ci powiedziećThat's what I'm trying to tell you.
"A król powie:# And the king will tell me: #
"Daj człowiekowi maskę, a on powie Ci prawdę. ""Give a man a mask, and he will tell you the truth."
"I o zmierzchu powie ci, że cię kocha,In the twilight he will tell you he loves you.
"I w eleganckiej melancholii zmierzchu "powie ci, że cię kocha."And in the elegant melancholy of twilight, he will tell you he loves you.
"Czyściec", "Raj utracony" i "Helter Skelter",... komputery FBI nam to powiedzą."Purgatory", "Paradise Lost" and "Helter Skelter", the fbi's computers will tell us.
'Dorośli powiedzą ci, żeby zawsze być prawdomównym, 'ale sami są tacy, jak wszyscy inny.' ...ale to gdzieś tam jest.'Adults will tell you that you should always be truthful, 'but they're as full of it as everyone else.' but it's all in there somewhere.
- Albo oni powiedzą.Or they will tell me.
! Nie, powiedziałem tylko Spółce Robotów, że jestem wadliwy.No, I just told the robot company I was defective.
! Właśnie ci powiedziałem.I just told you.
"Byłem oszołomiony, powiedziałem im, że jestem niewinny."I was confused and told them I was innocent.
"Czuję się tam bliżej Pana" powiedziałem im.I told them, 'I just feel closer to my Lord out there.'
"Daj spokój" powiedziałem do niej, "Potrzebujemy zmiany sceny.""Come on," I told her, "We need a change of scene.
"Czy zabiłeś mego ojca, gdy sprowadziłeś swoją matkę z powrotem, o czym nie wiedziałam, bo mi nigdy nie powiedziałeś?"The only way you're lying is if she asks the question, "Hey, did you kill my father when you brought your mother back, which I didn't know about, because you never told me?"
"Gdybyś miał dzisiaj umrzeć, nie mając z nikim kontaktu, czy żałowałbyś, że czegoś nie powiedziałeś"?"If you were to die this evening with no opportunity "to communicate with anyone, what would you most regret not having told someone?"
! Horoskop powiedział mi, że dziś spotka mnie coś interesującego, ale wydawało mi się, że to chodzi o sam horoskop!My horoscope told me I'd see something interesting today, but I thought that meant the horoscope itself!
! Ostrovski powiedział policjantom, że zmienił zdanie o zeznaniu.Well, Ostrovsky told the uniforms that were guarding him that he changed his mind about testifying.
! Spytałem go i mi powiedział.I asked him, and yeah, he told me.
! Ty jesteś tym, który powiedział mu, że on mógłby tańczyć.You're the one who told him he could dance.
! Zamierzałem, ale naczelnik Pope powiedział, żeby nie czekać.I was going to, but chief Pope told us not to wait.
"Że zostaliśmy schwytani i powiedzieliśmy Irakijczykom wszystko."{y: I}That we'd been captured {y: I}and told the Iraqis everything.
, co powiedzieliśmy.We told you.
- A potem? - Nikomu nie powiedzieliśmy o tym ani słowa.The girl was the only one we told.
- Dlatego jej nie powiedzieliśmy. - To niemoralne!That's why we haven't told her.
- Jak powiedzieliśmy... ..twój zespół musi wystąpić w międzynarodowych zawodach by osiągnąć kwalifikację Olimpijską.- As you were told... your team must compete in an international race in order to qualify for the Olympics.
- Czemu mi nie powiedzieliście?Why wasn't I told?
- I nigdy mi nie powiedzieliście?- And you never told me?
- Nie powiedzieliście jej?You haven't told her yet? No.
- Nie sądzę. To co mi powiedzieliście, o rzeczach, które mam zrobić?Those things you told me, those things you said I'm going to do.
"Huntzbergerowie powiedzieli, że nie jest zbyt dobra a Mitchum, że nie ma tego czegoś"."The Huntzbergers told her she wasn't good enough, and Mitchum told her she didn't have it."
"Oni" właśnie tak mu powiedzieli, "nie rób nic, a zostaniesz rektorem".That's what they told him, Do nothing and you'll become president.
"Specjalista." Tylko tyle mi powiedzieli.A specialist. That's all they told me.
# Oni powiedzieli mnie, że byłem gonna musieć pracować dla zarobku ## They told me I was gonna have to work for a living #
"D" oznacza "Dallas" bo powiedziałam Mr. Peters że to tam straciłam dziewictwo.The "D" stands for "Dallas" because I told Mr. Peters that's where I lost my virginity.
"Nigdy nie powiedziałam wam jednak, że mój biologiczny ojciec zmarł na Pląsawicę Huntingtona","What I never told you is that I discovered "my birth father had died of Huntington's disease,
"Hej, cześć nie powiedziałaś jak masz na imię..Hey, you never told me your name before.
"Oczywiście, powiedziałaś to, bo cię poprosiłem.""Of course you told me because I asked.
! - Nie. Mama ci powiedziała, że jestem informatykiem?That's what your mum told you?
"... i powiedziała bym przelitował parę wyrazów i pokazał jak dobrze sobie z tym radzę."and told me to spell words to show how I'm a good speller.
"Ale mama powiedziała ci." To nie jest czas, będzie wydawać pieniądze tak."But mom told you." This ain't time to be spending money like that.
- Bo tak im powiedziałyśmy.Because we told them he is.
- Tak, rzeczy, które ci powiedziałyśmy!- Yeah, things we told you!
Ale zmusiłyśmy ją powiedziałyśmy, że musi stawić czoła swoim lękomShe told us she was claustrophobic, and was on medication for it...
Bo powiedziałyśmy jej z Brooke, że tam pojechałeś.That's where Brooke and I told her you went.
Gdy powiedziałyśmy ci, że pragnie, bym jej poczytała, - wyglądałaś na smutną.When Sophie and I told you she wished for me to read her story, you seemed unhappy.
- Macie jakiś sekret, o którym nigdy nikomu nie powiedziałyście? - Nie.- Do you have a secret you've never told anyone?
Ale powiedziałyście mi abym dała mu powód, aby mnie nie zostawił.But you guys told me I had to give him a reason to stick around.
Ale powiedziałyście mu, że jeden drink nie zaszkodzi. I podałyście mu następny i następny, aż mogłyście go praktycznie wlać do tego samochodu. Samochodu Jerry'ego Nemeca.but you told him that one drink wouldn't hurt, and you gave him another and another until you could practically pour him into that car -- jerry nemec's car.
Co jeszcze im powiedziałyście?What else have you told them?
Czemu nie powiedziałyście, że znowu palicie?If you started smoking again, you could have at least told me.
# Jej pocałunki powiedziały mi# Her kisses told me
- Ale dzieciaki powiedziały mi--- But the kids told me--
- Dobrze. - Wiesz, co powiedziały karzełki?Because you know what the little people told me?
- Duchy powiedziały mi, że przyjdziesz.A spirit told me you were coming.
- Gwiazdy mi powiedziały!- The stars told me!
"A ja ci po prostu powiem, dlaczego cię kocham".And I will tell you just why I love you
"A teraz powiem wam wszystko o wiedźmach, które wyją na mnie na ulicy, gdzie żyję.""And now I will tell you everything about the witches, who yell after me in the street where I live."
"Ale uważaj, mam dobry wzrok i powiem wszystko"."Beware! I see all... and will tell all."
,że gdyby było coś co powinieniem wiedzieć to powiedziałbyś mi o tym.You would tell me if there's anything i need to know.
- Cóż, w tym momencie... miękki koleś powiedziałby, że jest z ciebie dumny, uściskał cię i puścił cię w drogę.- Well, at this point... a mushy guy would tell you he's proud of you, give you a hug and send you on your way.
- Jeżeli nie byłby w tym stanie Gdyby był przytomny Czy powiedziałby wam, gdzie ona jest?If he wasn't like this... if he was conscious... do you thinkthat he would tell you where she is?
/Jeśli byśmy coś wiedzieli, powiedzielibyśmy wam./If we knew anything, we would tell you.
/Moglibyście zapytać /któregokolwiek z jego klientów, /i powiedzieliby wam, /że nie było niczego, /czego nie potrafiłby naprawić.You could ask any of his customers, and they would tell you, there was nothing he couldn't fix.
/którzy, jak mniemałem, /powiedzieliby mi prawdę 5 lat temu zdiagnozowano mi cukrzycę typu 1.Who I know would tell me the truth. I was diagnosed five years ago with Type I diabetes.
! - Gdybym wiedziała, powiedziałabym.If I knew, I would tell you.
- Gdyby dzwonił, powiedziałabym pani.If he had called, I would tell you.
- I powiedziałabym panu. - Dlaczego?And i would tell you.
Ale powiedziałabyś mi gdyby było coś czym należało by się martwić?Mm-hmm. But you would tell me if there was something that I needed to be concerned about?
! - Po prostu mi powiedz.just--just tell me.
! - Po prostu powiedz mi, co robić Susie.Just tell me whwhat to do, Susie.
! Proszę, powiedz przyjaciółce, że chciałem ją tylko pocałować.Please tell your friend I just wanted a kiss.
! Weź moje spodnie, obejrzyj i powiedz czy znalazłeś jakieś zagniecenia!Look at these trousers and tell me if there's a crease on them.
" Kochanie uspokój się i powiedz mi co sie stało."" Honey, calm down, and just tell me what happened."
"Deszczowe chmury, powiedzcie mu o tej dziewczynie...""O Rainclouds, tell him that this girl"
"Kiedy ją zobaczycie, proszę powiedzcie jej"When you see her, please tell her
"Porównajcie i powiedzcie mi, kogo przypominam?""Compare me to something and tell me what I am like."
"Proszę, powiedzcie mi, że on jest jedynakiem"."Please, tell me he's an only child."
) O mój Boże. Zoo powiedziało, że nie żyje!But the zoo told me that my monkey was dead.
- Bardzo zajęty. Ale chodzi o to, że gdy mi pan powiedziało poezji, którą pan pisze to nie mogłem o tym zapomnieć.But the thing is, when you told me about the poetry you'd written well, I couldn't get it out of my mind.
- FBI powiedziało mi, że Sully ufał Mickeyowi.The FBI told me Sully trusted Mickey.
- Kilkoro rodziców powiedziało dzieciom, że byłaś zwiadowcą u Custera.Severa of the children's parents have told them you scouted for Custer
Albo gdybym nie był w stanie mówić... to wszystko powiedziałoby, kim byłem przedtem.And maybe if I found myself unable to speak or something... this would tell them who I was before.
Coś, co powiedziałoby nam, kim są.Something that would tell us who they are.
Cóż, wiele osób powiedziałoby ci żeby być szczerym, wszystko wyznać.Well, a lot of people would tell you to be honest, confess everything.
Gdyby było inczej powiedziałoby mi o tym moje serce.If he was my heart would tell me.
Nie widzę niczego, co powiedziałoby nam, gdzie była.I don't see anything that would tell us where she was.

Questions and answers about powiedzieć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about powiedzieć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dowiedziećlearn
posiedziećsit
poszedziećdo
wywiedziećinquire
Different length:
dopowiedziećdo
odpowiedziećreply
opowiedziećtell
wypowiedziećdenounce
zapowiedziećannounce

Other Polish verbs with the meaning tell

Verb
opowiedzieć
oznajmić
powiadać
stwierdzić
wmówić
zdradzić

Do you know these verbs?

VerbTranslation
buksowaćspin
burtowaćdo
jonizowaćdo
odchodzićdepart
odkopnąćdo
przegnoićdo
przybladnąćdo
uwarowaćdo
wytrzebićferret
żądlićsting