Porozmawiać conjugation

Conjugate porozmawiać - to talk

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiam I will talk
ty
porozmawiasz you will talk
on/ona/ono
porozmawia he/she/it will talk
my
porozmawiamy we will talk
wy
porozmawiacie you all will talk
oni
porozmawiają they will talk

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiałem I talked
ty
porozmawiałeś you talked
on
porozmawiał he talked
my
porozmawialiśmy we talked
wy
porozmawialiście you all talked
oni
porozmawiali they talked

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiałam I talked
ty
porozmawiałaś you talked
ona
porozmawiała she talked
my
porozmawiałyśmy we talked
wy
porozmawiałyście you all talked
oni
porozmawiały they talked

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiam I will talk
ty
porozmawiasz you will talk
on
porozmawia he will talk
my
porozmawiamy we will talk
wy
porozmawiacie you all will talk
oni
porozmawiają they will talk

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiam I will talk
ty
porozmawiasz you will talk
ona
porozmawia she will talk
my
porozmawiamy we will talk
wy
porozmawiacie you all will talk
oni
porozmawiają they will talk

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiałbym I would talk
ty
porozmawiałbyś you would talk
on
porozmawiałby he would talk
my
porozmawialibyśmy we would talk
wy
porozmawialibyście you all would talk
oni
porozmawialiby they would talk

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiałabym I would talk
ty
porozmawiałabyś you would talk
ona
porozmawiałaby she would talk
my
porozmawiałybyśmy we would talk
wy
porozmawiałybyście you all would talk
oni
porozmawiałyby they would talk

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiałbym był I would have talked
ty
porozmawiałbyś był you would have talked
on
porozmawiałby był he would have talked
my
porozmawialibyśmy byli we would have talked
wy
porozmawialibyście byli you all would have talked
oni
porozmawialiby byli they would have talked

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
porozmawiałabym była I would have talked
ty
porozmawiałabyś była you would have talked
ona
porozmawiałaby była she would have talked
my
porozmawiałybyśmy były we would have talked
wy
porozmawiałybyście były you all would have talked
oni
porozmawiałyby były they would have talked

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
porozmawiajyou talk!
on/ona/ono
niech porozmawialet him/her/it talk
my
porozmawiajmylet's talk
wy
porozmawiajcieyou all talk
oni
niech porozmawiająlet them talk

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
porozmawianothere was talked
porozmawiano bythere would be talked

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for porozmawiać

There is no additional usage information for the verb porozmawiać.

Examples of porozmawiać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Chcesz porozmawiać o nieczułości i dziwkarstwie?Oh, you want to talk about insensitive and horish?
! Musisz porozmawiać z mamą. Kompletnie zwariowała i zawstydza mnie.Dad, you have got to talk to mom, she is like completely freaking out and emberassing me.
! Nie prowadzi spotkań domowych, i jeśli chcesz z nim porozmawiać, możesz to zrobić w godzinach pracy jego biura.That he did not do home visits and should you wish to talk to him then to do so during office hours.
"Bardzo potrzebuję z kimś porozmawiać,"I really need someone to talk to
"Billy", muszę porozmawiać z "Simon"- I need to talk to Simon.
- A ojciec Concane porozmawia z Henrym.- And Father Concane will talk to Henry. - Chester left you!
- Dr Steele z panią porozmawia.- Dr. Steele will talk to you.
Detektywi porozmawiają z sąsiadami.The detectives will talk to the neighbors.
A później ja z nią porozmawiałem.And then she and I talked.
Herbatę wypiłem, porozmawiałem.I drank tea, talked.
I porozmawiałem z nią, nie powinna już sprawiać problemów.And I talked to her. I don't think she's gonna be a problem.
I porozmawiałem.I talked to him.
Ja już porozmawiałem i mam tylko nadzieję, że słuchałeś.I talked! And my hope is that you listened.
Ale jeszcze nawet z nim nie porozmawiałeś.But you haven't even talked to him yet.
Bo wziąłeś telefon od Charliego i porozmawiałeś z firmą od kart kredytowych.'Cause you picked up Charlie's phone, talked to some credit card company.
Nie wiem kim jesteś dla mnie, bratem czy synem, jako obcy, tyle dla mnie zrobiłeś, porozmawiałeś z Gopiką i zmieniła swoją decyzję, proszę przygotuj huczne wesele.Don't know what's our relationship, neither you're my brother nor son, though a stranger, you took care of our welfare, you talked to Gopika and changed her decision, please conduct the marriage grandIy.
No i porozmawiałeś.You talked.
- Może gdyby ktoś porozmawiał z Karl'em, jak obiecywał... pracowałbym z wami, a nie żył z zasiłków.If someone talked to Carl, as promised ... I could work at the dealership with you instead of counting coins.
- Pani ojciec zgodził się, abym z panią porozmawiałYour father said it'd be okay if I talked to you.
- Prawdopodobnie nie zrobiłoby to żadnej różnicy. - Ale gdyby ze mną porozmawiał, z tobą, z kimkolwiek... - Jednakże...But if he'd talked to me, to you...
- Cieszę się, że porozmawialiśmy.I'm glad we talked.
-I ... pojechaliśmy do tego parku,... gdzie robił mi zdjęcia, porozmawialiśmy trochę.We went to this park place-thing. And he took pictures of me and us, and we talked some more.
/Myślał o rezygnacji dopóki /nie porozmawialiśmy.He was thinking of quitting until we talked.
A my ciągle nie porozmawialiśmyAnd we still haven't even talked at all
Cieszę się, że sobie porozmawialiście.So glad you guys talked. Get in.
Ty i Bart. _BAR_ Nadal nie porozmawialiście.You and Bart still haven't talked.
- Chyba czas, abyśmy porozmawiali.Perhaps it's time we talked.
A co do mojej kariery, gdybyśmy o tym porozmawiali, zrozumiałbyś, że to nie musiało oznaczać, że cię opuszczę.And as for my stand-up career, if we had just talked it through, you would've realized it didn't mean I would leave you.
Było by dobrze gdybyśmy porozmawiali, nie uważasz?It would be good if we talked, don't you think?
- Ale wtedy z nim porozmawiałam.But then I talked to him.
- Spotkałam się z wami, potem poszłam do Bella Union, porozmawiałam z Cy, naprawdę krótko, a potem poszłam zobaczyć głosowanie... - Serio?I saw you, and then I went to the Bella Union, and I talked to Cy real quick, and then I went and saw the voting...
- Wtedy porozmawiałam z Colonel'em Flynt'em.- But then I talked to Colonel Flynt.
A ja porozmawiałam z kilkoma przyjaciółmi Carli.And I've talked to some of Carla's friends.
Ale porozmawiałam z Carol i trochę o tobie opowiedziała. I stwierdziłam, że mogłam cię... No wiesz...But then I talked to Carol and she told me more about your situation, and I realized, I might've... you know, just... misjudged you, so-so I'm sorry.
Ale nigdy nie porozmawiałaś o tym ze mną.But you never talked to me about it.
Carla była szczęśliwa zanim z nią nie porozmawiałaś.You know, she was fine. Carla was happy until you talked to her.
Nawet z nim nie porozmawiałaś. Nic na to nie poradzę.Even talked to him.
Pomyślałem, że z nim porozmawiałaś.I got the sense that maybe you talked to him or something.
Ze mną nie porozmawiałaś o swoich uczuciach.- Dom... - Y-you never even talked to me about your feelings.
- Naprawdę, potrzebujemy, żebyś porozmawiała z psychologiem, o którym ci mówiłem.We really need Lenore to come in and talk to the psychologist I talked to you about.
-Chciałbym, żebyś ze mną o tym porozmawiała.- Oh, I wish you'd talked to me.
Ale gdybyś z nią porozmawiał... ...gdybym ja z nią porozmawiała... Joan, nie bądź naiwna.if I talked to her... joan, don't be naive We have one alternative We decided that a long time ago
Cieszę się, że porozmawiałyśmy.Glad we talked.
Dbam o nią, więc wróciłam, porozmawiałyśmy o tym.I care about her, so I've gone back, and, like, we've talked about it.
Mama i ja porozmawiałyśmy.My mom and I talked.
- Myślę że już czas abyśmy porozmawiały.I think it's time we talked.
Co gdybyśmy porozmawiały z nauczycielką, która trenuje drużynę dziesięcioboju?What if we talked to the teacher who coaches the decathlon team?
Może jakbyśmy znów porozmawiały z twoimi rodzicami...Maybe if we talked to your parents one more time.
"Nie martw się, porozmawiam z Omi..."Don't worry l will talk to Omi...
Na waszym miejscu, porozmawiałbym z innym gościem.I would talk to the other guy if I were you.
Nie, powiedziałem, że porozmawiałbym z nią.No. I told him that I would talk to her.
Jeżeli to rzeczywiście byłoby nieistotne, porozmawiałbyś ze mną.If they were nothing, you would talk to me.
Normalnie porozmawiałabym z Lucy, ale ona ma mnie za jeszcze jednego dorosłego, który chce ją obwinić za to, co się stało w sali gimnastycznej.Well, usually I would talk to lucy, but she seems to think I'm just another adult who wants to blame her for what happened in the gym.
Najpierw porozmawiałabyś ze mną, prawda?You would talk to me first, right?
"Adam porozmawiaj ze mną""Adam talk with me"
"Jesli bedziesz miala klopoty, porozmawiaj z moja sasiadka"."if ever you're in trouble, you go talk to the black lady across the hall."
- Adama, porozmawiaj z nim.- Adama, talk to him.
- Al, porozmawiaj z Kelly.Al, talk to Kelly.
- Albo porozmawiaj z jego ojcem.Or you could talk to his father.
"O"! Przestańcie się unikać i porozmawiajcie.Now stop avoiding each other and talk.
- Może wy sobie porozmawiajcie,- Why don't you guys just talk to
- Nadal nie wiem, jak... Proszę, po prostu porozmawiajcie z Betty.Please, please, just talk to Betty.
- Sami z nią porozmawiajcie.- Why don't both of you talk to her?
/Lepiej porozmawiajcie sobie /o twojej mamie.Better talk about your mama.
"Musisz rozmawiać, porozmawiajmy. Tak jest."You need to talk, let's talk.
- A teraz porozmawiajmy o tym, jak bardzo nie moge tego zrobić.- Now let's talk about how much I can't do this.
- Adam, porozmawiajmy o tym.Now, let's talk about this, Adam.
- Bobby, porozmawiajmy teraz o twoim rozwodzie.- Bobby, let's talk about your divorce.
- Chcesz rozmawiać o złocie, to porozmawiajmy.- You wanna talk about the gold, let's talk about the gold.

Questions and answers about porozmawiać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about porozmawiać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
narozmawiaćdo
rozmawiaćspeak

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
narozmawiaćdo

Other Polish verbs with the meaning talk

Verb
gadać
gwarzyć
pogadać
pogwarzyć
pomówić
rozmówić

Do you know these verbs?

VerbTranslation
odpryskiwaćchip_off
płoszyćstartle
pozłościćdo
przecenićdo
przezapustowaćdo
rozczarowywaćdisappoint
rozgałęziaćramify
unasiennićdo
wyszpikowaćdo
zestawićcompare