Pojechać conjugation

Conjugate pojechać - to go

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojadę I will go
ty
pojedziesz you will go
on/ona/ono
pojedzie he/she/it will go
my
pojedziemy we will go
wy
pojedziecie you all will go
oni
pojadą they will go

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojechałem I went
ty
pojechałeś you went
on
pojechał he went
my
pojechaliśmy we went
wy
pojechaliście you all went
oni
pojechali they went

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojechałam I went
ty
pojechałaś you went
ona
pojechała she went
my
pojechałyśmy we went
wy
pojechałyście you all went
oni
pojechały they went

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojadę I will go
ty
pojedziesz you will go
on
pojedzie he will go
my
pojedziemy we will go
wy
pojedziecie you all will go
oni
pojadą they will go

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojadę I will go
ty
pojedziesz you will go
ona
pojedzie she will go
my
pojedziemy we will go
wy
pojedziecie you all will go
oni
pojadą they will go

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojechałbym I would go
ty
pojechałbyś you would go
on
pojechałby he would go
my
pojechalibyśmy we would go
wy
pojechalibyście you all would go
oni
pojechaliby they would go

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojechałabym I would go
ty
pojechałabyś you would go
ona
pojechałaby she would go
my
pojechałybyśmy we would go
wy
pojechałybyście you all would go
oni
pojechałyby they would go

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojechałbym był I would have gone
ty
pojechałbyś był you would have gone
on
pojechałby był he would have gone
my
pojechalibyśmy byli we would have gone
wy
pojechalibyście byli you all would have gone
oni
pojechaliby byli they would have gone

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pojechałabym była I would have gone
ty
pojechałabyś była you would have gone
ona
pojechałaby była she would have gone
my
pojechałybyśmy były we would have gone
wy
pojechałybyście były you all would have gone
oni
pojechałyby były they would have gone

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
pojedźyou go!
on/ona/ono
niech pojedzielet him/her/it go
my
pojedźmylet's go
wy
pojedźcieyou all go
oni
niech pojadąlet them go

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
pojechanothere was gone
pojechano bythere would be gone

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for pojechać

There is no additional usage information for the verb pojechać.

Examples of pojechać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Chciałabyś pojechać na wieś?"Would you like to go to the country?
"Chcę tam pojechać!"'I want to go there! '
"Rodzice muszą pojechać do Dubaju dla biznesu. "'Then mummy and papa have to go to Dubai for business.'
"gdziekolwiek chcesz pojechać, gdziekolwiek chcesz być,"wherever you want to go, wherever you want to be,
- A chciałaś kiedyś pojechać do LA?- You ever wanted to go to LA?
- A więc jutro pojedziemy do niej.Then tomorrow we will go to her! - Oh, hell no!
/Tylko 2 z nich pojadą za 6 tygodni na Olimpiadę do Albertville./ /Dziś obejrzymy ich w figurach obowiązkowych.Only two of these couples will go on to the olympics in Albertville, France six weeks from now.
A 19stego, wybierzemy sędziów na następne dwa ćwierćfinały i poinformujemy cztery trójki, które pojadą do domu.And then, on the 19th, We will appoint a referees for a next two quarter-finals, and inform the four trios, who will go home.
*Gdy pojechałem Cię szukać, moja ukochana*"When I went in search of you, my dear beloved"
- Kiedyś pojechałem do odległej części Casterbridge.- I once went to the far side of Casterbridge, miss.
- Pamiętacie, jak pojechałem do domu?Remember when I went back to my place that one time?
- A ty pojechałeś tam, wydostałeś go i odwiozłeś do domu?And you went down and took Lawrence home.
- Dokąd potem pojechałeś?- Where'd you go next? I went home.
- Gdzie pojechałeś zeszłego lata na zjazd gdzie Pips'y rozdawali autografy?- Where was it you went last summer for the Pips autograph signing convention?
- Kiedy pojechałeś żeby zarobić pieniądze.When you went to make money.
- Mimo mojego ostrzeżenia pojechałeś tam.- I told you not to, but you went.
"Cholerny Roland pojechał nią do piekła i z powrotem."Goddamn Roland went through hell and back with Christine.
(Elena) Ale powiedziałeś mi, że pojechał na południe?- In the north? But I thought you told me he went south.
- A co, jeśli pojechał dalej na południe?- What if he went further south?
- A w San Francisco? Opowiem panu o tym, jak kiedyś pojechał do Bostonu... przyjąć nagrodę Sarah Langley za krzewienie pokoju na świecie.Let me tell you about the time he went to Boston... to be awarded the Sarah Langley Medal for World Peace.
- A załóżmy, że pojechał na ryby.And suppose he just went fishing.
"Bingo i ja pojechaliśmy do kina samochodowego". "Obejrzeliśmy film "Wszyscy na scenę" z Fredem Astaire'm."Valens: "Bingo and I went "to the drive-in.
"Dzięki Bogu pojechaliśmy do Północnej Karoliny,""thank God we went to North Carolina.
"W końcu powiedziano nam, musieliśmy przestać działać, "Więc pojechaliśmy do Rzymu na pyszną kolację. "'Eventually, they told us we had to stop working, 'so we went into Rome for a lovely dinner.'
- Ja i Jeff pojechaliśmy razem na "Burning man", więcej czadu.- Me and Jeff went to Burning Man together. Rock on, Francine." My mother stole my boyfriend!
- Najpierw wszyscy pojechaliśmy Malia.- First we all went Malia.
- Powiedział, że pojechaliście razem na polowanie.He said you two went hunting. Okay.
- Twoja matka powiedziała że pojechaliście do Pennsylvanii.Your mother said you went to Pennsylvania. You got snowed in, didn't you, you dumb bastard?
Czy ktoś był jeszcze w kościele kiedy ty i Lester pojechaliście do domu?Was anyone still in the Ministry when you and Lester went home?
Dobra, wyjaśnij mi coś, jeśli jesteście niewinni to dlaczego pojechaliście taki kawał drogi aż do krateru próbując pozbyć się ciała?All right, explain something to me-- if you are innocent, then why is it that you went all the way up to the crater to try to dispose of this body?
"No więc, moja mama i mój tata pojechali na wakacje do Jaskini Mammoth, w Kentucky..."Well, my mom and dad went on vacation down to Mammoth Cave, Kentucky.
"Więc, moja mama i tata pojechali na wakacje do Jaskini Mammoth w Kentucky ..."So my mom and dad went on vacation to Mammoth Cave, Kentucky, and my dad found a big rock.
- Chyba pojechali w lewo.- I think they went left.
- Chyba pojechali w prawo.- I think they went right.
- Dokąd pojechali?- See where they went?
(Stephanie) Nim urodził się w centrum Oklahomy i pojechałam tam, aby go dostać.(Stephanie) Nim was born at the primate centre in Oklahoma and I went out there to get him.
- A ja pierwszy raz pojechałam sama i miałam dwa wypadki tego samego dnia.~ And, um, and I didn't on the first time I went out and got into two car accidents on the same day.
- I pojechałam, do cholery!Goddammit, I went! - Did you love it?
- Ja z nim pojechałam.I went with him.
- Raz pojechałam do Birmingham.I went to Birmingham once.
- Ale nie powiedziałam jej, że pojechałaś do domu. - Kurwa!- But I didn't tell her that you went home.
- Myślałem że pojechałaś tam po to żeby zamknąć sprawę.Oh,I thought you went up there to close.
- Nie pojechałaś!You never went!
- Nie..nie pojechałaś!Y-You never went.
- Ty pojechałaś do Gazy.No, you're the one who went to Gaza.
- Co się dzieje? - Caitlin była w domu swojej najlepszej przyjaciółki, zanim pojechała do hotelu.- Caitlin was at her best friend's house before she went to the hotel.
A następnego dnia pojechałyśmy z nimi w tournee.The next day, we went on tour with them.
Dlatego pojechałyśmy do Atlanty to sprawdzić.So we actually went to Atlanta to check her out.
Elaine i ja pojechałyśmy za granicę i wróciła z córką, rzekomo ich.Elaine and I went overseas and came back with a daughter, ostensibly theirs.
Jest powód, dlaczego nigdy nie pojechałyśmy do centrum. Jest okropne.There's a reason we never went downtown.
Kiedy miałam nocować w domu Michelle Caldwell, tak naprawdę pojechałyśmy na imprezę do Long Beach.Norrie... That time I slept over at Michelle Caldwell's house, we actually went to an all-night rave in Long Beach.
Co się stało, kiedy pojechałyście do miasta?What happened when you went to the city?
O, hej... Myślałem, że pojechałyście szukać Jeffa.Oh, hey, I thought you two went to find Jeff.
Rozumiem, że razem pojechałyście do miasta.Understand the two of you went to the city together.
Więc pojechałyście, czekałyście 45min i wróciłyście taksówką?So you went all the way to Westchester, waited 45 minutes...
Bo pojechały do kina.They went to the cinema.
Bo tyle czasu minęło od czasu kiedy się ostatnio widzieliśmy, dniu ślubu Cristiny który był... cóż... Potem Mer i Cristina pojechały na miesiąc miodowy Cristiny beze mnie.Which is the last time that I saw you, the day of cristina's wedding,which was...well... then mer and cristina went on cristina's honeymoon without me.
Co? Tak, ale za jakiś czas i tak pojechały, bo te stare szczurzyce są cholernie uparte.Yeah, but then they went anyway because they're stubborn old bats.
Dzieci pojechały do miasta.Hey. The kids went into town.
- Cam, zrób to za mnie, a pojadę z tobą do Missouri.Okay, Cam, you take the fall for me, and I will go with you to Missouri.
Sam i Dean nigdy nie pojechaliby do miasta po żarcie z grilla, gdy w lodówce są resztki burrito.I don't think on their best day Sam and Dean would go into town and get me a barbecue dinner, n-not when there are leftover burritos in the fridge.
Na twoim miejscu pojechałabym do klubu... posprzątała wszystko i wyjechała.Listen, if I were you, I would go to that club, clean out the safe, and walk away.
Jaka kobieta przy zdrowych zmysłach pojechałaby do miejsca, gdzie rozpadło się jej pierwsze małżeństwo, aby dojść do tego, czy chce wyjść za mąż po raz drugi?Oh, come on. What woman in her right mind would go to the place where her first marriage fell apart to figure out whether or not to get married a second time?
30 ludzi pojechało, tylko 3 wróciło30 people went and only 3 have returned.
Do Glaven pojechało małe konsylium.A small but learned committee went to Glovin eventually. Helen.
Dostali anonimowy telefon. Biuro szeryfa pojechało to zbadać.So they got an anonymous phone call in the Sheriff's office, went down to investigate it.
Dwóch pojechało tędy, jeden tamtędy.Two of 'em went on up, one went down that way.
Większość z nich pojechało do normalnego ambulatorim, a to jest dobra wiadomość.Most of them went to the regular ER, which is good news.
- ...po prostu pojedź jutro po południu.- ...just go where you have to - go tomorrow after 12:00.
- Dobrze. Przebierz się, pojedź do jej mieszkania i zbadaj je dokładnie.Take a uniform, go to her apartment, and go through it with a fine-tooth comb.
- Gary, może pojedź do domu.Gary, maybe you should go home.
- Losza, pojedź do mnie, szybko.- Lyosha, go to my place, quick.
/Patrol 1, /pojedźcie w okolice drogi Braemar.Patrol Car 1, go to neighborhood of Braemar Road.
Dave, ty i Prentiss pojedźcie do jego biura.Dave, you and prentiss go to his office.
Morgan, zabierz Reida ze szpitala i pojedźcie do jego domu.Morgan, pull reid from the hospital and go to his home.
Może pojedźcie beze mnie?Why don't you guys just go without me?
- Tak, pojedźmy!Yeah, let's go!
A może pojedźmy do mnie.Actually, let's go to my place.

Questions and answers about pojechać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about pojechać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dojechaćget
jechaćdrive
nadjechaćcome up
najechaćinvade
objechaćtour
odjechaćleave
podjechaćdrive
przejechaćcross
przyjechaćcome
rozjechaćdo
ujechaćtravel
wjechaćdrive
wyjechaćleave
zajechaćget
zjechaćleave

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dojechaćget
najechaćinvade
objechaćtour
odjechaćleave
pojednaćreconcile
pokochaćlove
pomachaćwave
popychaćpush
poruchaćdo
powąchaćsmell
wyjechaćleave
zajechaćget
Different length:
podjechaćdrive

Other Polish verbs with the meaning go

Verb
chodzić
iść
pójść
sięgać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kasetowaćdo
łyskaćdo
nakłopotaćcause
odłączyćdisconnect
polokowaćput_up
przeciążyćoverload
prześmierdnąćdo
wykraśćsteal
wypróżnićdo
zaskakiwaćsurprise