Pójść conjugation

Conjugate pójść - to go

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pójdę I will go
ty
pójdziesz you will go
on/ona/ono
pójdzie he/she/it will go
my
pójdziemy we will go
wy
pójdziecie you all will go
oni
pójdą they will go

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
poszedłem I went
ty
poszedłeś you went
on
poszedł he went
my
poszliśmy we went
wy
poszliście you all went
oni
poszli they went

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
poszłam I went
ty
poszłaś you went
ona
poszła she went
my
poszłyśmy we went
wy
poszłyście you all went
oni
poszły they went

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pójdę I will go
ty
pójdziesz you will go
on
pójdzie he will go
my
pójdziemy we will go
wy
pójdziecie you all will go
oni
pójdą they will go

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pójdę I will go
ty
pójdziesz you will go
ona
pójdzie she will go
my
pójdziemy we will go
wy
pójdziecie you all will go
oni
pójdą they will go

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
poszedłbym I would go
ty
poszedłbyś you would go
on
poszedłby he would go
my
poszlibyśmy we would go
wy
poszlibyście you all would go
oni
poszliby they would go

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
poszłabym I would go
ty
poszłabyś you would go
ona
poszłaby she would go
my
poszłybyśmy we would go
wy
poszłybyście you all would go
oni
poszłyby they would go

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
poszedłbym był I would have gone
ty
poszedłbyś był you would have gone
on
poszedłby był he would have gone
my
poszlibyśmy byli we would have gone
wy
poszlibyście byli you all would have gone
oni
poszliby byli they would have gone

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
poszłabym była I would have gone
ty
poszłabyś była you would have gone
ona
poszłaby była she would have gone
my
poszłybyśmy były we would have gone
wy
poszłybyście były you all would have gone
oni
poszłyby były they would have gone

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
pójdźyou go!
on/ona/ono
niech pójdzielet him/her/it go
my
pójdźmylet's go
wy
pójdźcieyou all go
oni
niech pójdąlet them go

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
-there was gone
- bythere would be gone

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for pójść

There is no additional usage information for the verb pójść.

Examples of pójść

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Alec, chcesz pójść na kawę?Hey Alec, want to go out for coffee?
"Chcesz pójść w lewo, to idź w prawo.""lf you want to go left, you must go right."
"Chciałabym pójść z tobą na randkę.""Oh, I'd love to go on a date with you. Yeah?"
"Czy to prawda, że dr Sheldon Cooper był pańskim przyjacielem?", a ty będziesz musiał zdusić szloch żalu i wstydu, gdy odpowiesz: "Tak, ale wolałem pójść na imprezę do jednego z zapomnianych gwiazdorów "."Is it true you were friends with Dr. Sheldon Cooper?" And you're going to have to choke back a hot sob of regret and humiliation as you mumble, "I was, but "I chose to go to a party thrown by the one kid from Stand By Me that no one remembers."
"Dokąd to zamierza On pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć""Where is he about to go so that we shall not find him?"
"Dokądkolwiek pójdziesz, pójdę i ja;"whither thou goest, I will go;
"Nic nie pójdzie zgodnie z planem".Nothing will go as planned."
"Więc teraz zobaczymy gdzie to pójdzie.# So now we'll see where this will go #
"Dokąd pójdziemy?""We will go where."
# nie pójdziemy nigdzie wiemy # # nie musimy mówić zupełnie ## We will go nowhere we know # # We don't have to talk at all #
! - Jasne, czyli pójdą na piechotę.- Sure, then they will go on foot.
"Pogląd Seinfelda" będzie megahitem i jego dzieci pójdą do szkoły, a ich przyjaciele powiedzą, że ich tata bardzo im się podobał w ostatnim odcinku "Medium", a on... on to po prostu pokocha.But by the time he gets back, "Seinfeld-Vision" will be a monster hit. His kids will go to school, and their friends will say,
! poszedłem do kuchni, otworzyłem lodówkę,I went to the kitchen, I opened the fridge,
"Dear Mama" była z albumu Me Against the World, który był skończony zanim poszedłem do więzienia.It was from Me Against the World, which was completed before I went to jail.
"Kiedy poszedłem do kuchni zrobić sobie śniadanie""When I went out to the kitchen to get breakfast
"Kiedy poszedłem się z nią spotkać, stary. musiałbyś to zobaczyć"When I went to meet her, man, you should have seen her
"Kiedy poszedłem, aby uratować dziecko, zobaczyłem zaprawioną Meredith.""When I went to save the child, I saw Meredith on the can. "
"Zapomnij o nim, Geir", tak mu powiedziałam, kiedy poszedłeś do więzienia."Forget about him, Geir", I said when you went to jail
"jeżeli poszedłeś razem z tę rzeczą że będę robić jutro.""if you went along with this thing that I'm going to do tomorrow."
# Ale poszedłeś i pocałowałeś ją zamiast # to nie jest łatwe, dziecko, pozwalając pójść... #♪ But you went and kissed her instead ♪ it's not easy, baby, letting go... ♪
- A potem poszedłeś spać. - Och, nie, proszę pana.- And after that you went to sleep.
- A ty poszedłeś tam z nim. - Nie.And you went there with him.
! Pomocnika Świętego Mikołaja wykończyła zabawa, więc poszedł uciąć sobie drzemkę pod drzewem, którego lokalizacji nikt nie zna.Okay, Santa's Little Helper got all tuckered out from his playdate, so he went out back to take a nap under that tree where nobody knows quite where it is.
"Ciekawe, czy przyjęliby mnie, gdybym znów tam poszedł."'I wonder if they would treat me nicely if I went there again?
"Fred idzie na kolację". Otwierasz ją, wertujesz, przerzucasz na ostatnią stronę, Fred nie poszedł na kolację, koniec!This went on, we will not be going to have dinner You will open the book and truths that in her finalizes paginates
"Gdziekolwiek by nie poszedł, wujek Louis zawsze był duszą towarzystwa."Wherever he went, my Uncle Louis was the life of the party.
"Gdziekolwiek tylko poszedł, słyszał echo":Wherever he went, he heard the echo:
"A potem w niedzielę wszyscy poszliśmy na śniadanie z babcią i wujkiem Normanem."Then on Sunday, we all went out for breakfast with Grandma and Uncle Norman.
"Oboje poszliśmy swoją drogą... i ukryliśmy się".We both went our way...
- A przy okazji, czy ty... - Jerry i ja poszliśmy na przedstawienie, a kwiaty były dla żony Mildsa.I mean, by the way, did you-- jerry and i went to a show, and the flowers were for milt's wife.
- Albo poszliśmy do parku, żeby znaleźć chłopców i potem poszliśmy na frytki, albo na odwrót.We either went to the park to find the boys and then got chips, or the other way round.
- Ale razem poszliśmy na wrestling.We went to the wrestling thing together.
- A wy poszliście?- So you went?
- A wy, męskie głowy, wcale nie jesteście lepsi... kłamaliście o pójściu na mecz, wiedzieliście, że się spóźnicie... a jednak poszliście.Well, you man-heads aren't any better. You lied about going to the game. You knew it'd make you late, and you went anyway.
- Myślałem, że poszliście na koncert!- I thought you went to a concert!
- Nie poszliście do glin?You never went to the cops?
- Nie, chyba że wczoraj poszliście...Give me five. No, unless you guys went out last night... a dog is going to be in the house.
! Zmęczyli się i sobie poszli.They got tired and went away.
"De Gasperi i Andreotti poszli razem na mszę. Wszyscy myśleli, że zrobili to samo, ale było inaczej."De Gasperi and Andreotti went to mass together, everyone thought they did the same thing but it wasn't so.
"Mama i tata poszli na policje zgłosić twoje zaginięcie."Mom and Dad went to the police to report you missing.
"Myślę, że byłoby miło, gdybyśmy poszli wszyscy do lasu, powiedziała."I think it wouId be nice if we all went into the forest, she said.
"Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie."And they went forth and preached everywhere.
"Kiedy się tylko tu dostałam, poszłam się zobaczyć z Boissieres'ami z Konstantyny."When I got here, I went to see the Boissieres, from Constantine.
"Powyżej 21" to... nazwa filmu, na który poszłam dziś wieczorem.Over 21 is the ... name of the movie I went--
"Wtedy poszłam na ceremonię."that is when I went to the ceremony when death is right in front of you
"poszłam na imprezę do Sophii"... to siostrzenica Carlo..."went to a party at Sophia's place"... she was a niece of Carlo...
- Cieszę się, że tam poszłam.I'm glad I went.
"Nie wiesz, że to ta noc, kiedy nie mogłaś ochronić tej dziewczynki, kiedy byłaś u Cochrana, i Swearengen wszedł i przestraszył cię, a ty poszłaś ryczeć nad strumień?"Don't you know this is the night you couldn't look out for that little girl when you was at Cochran's, and Swearengen come in and scared you and you went down to the creek to weep?
"a potem ty poszłaś swoja drogą a ja swoją""And then you went your way and I went mine"
"a potem ty poszłaś swoją drogą a ja swoją""Just for two moments existed the story of our hearts" "And then you went your way and I went mine"
- A kiedy poszłaś do stodoły?And when you went to the barn?
- A potem poszłaś do łóżka.I certainly did. And then you went to bed.
"Ariadna poszła do Dedala, twórcy Labiryntu, i błagała o pomoc.- So, ariadne went to daedalus, the architect of the labyrinth, And begged his help. Taking pity on her,
"Gdy zasilanie zostało wycięte, rury NT zwężone, i poszła w szoku."'When the power was cut, the NT tube constricted, and she went into shock.' They need to do a Caesarean or the baby will die, but they're not sure whether Marie's strong enough to survive it. You mean, do we save the baby or the mother?
"Jedna mała świnka poszła na targ;""This little piggy went to market,
"Ta świnka poszła do sklepu." "Ta świnka została w domu.""This little piggy went to market This little piggy stayed home
"To świnka nie zjadła nic." "A ta świnka poszła kwiiiii prosto do domu.""This little piggy went 'Whee' all the way home"
"Kiedy poszłyśmy na górę nasze łóżka już były gotowe zupełnie jak w drogim hotelu."When we went upstairs, our beds were turned down just like in a fancy hotel.
"Mary i ja poszłyśmy obejrzeć przedstawienie..."Mary and I went to see the show...
- Christine nie powiedziała ci, co się stało, gdy poszłyśmy go odwiedzić?- Christine didn't tell you what happened - when we went to visit him?
- Są. Są idealne. W Haloween dwa lata temu, Lucy i ja poszłyśmy na przyjęcie jako "And Dawn" bez Tony'ego Orlando.Two Halloweens ago, Lucy and I went to a party as "And Dawn," without Tony Orlando.
- To powinnaś wiedzieć że ja-- poszłyśmy do świetnej restauracji.- Then i think that you ought to know that i- - We went to a fancy restaurant.
- I wy poszłyście z nim?And you went with him? Discreetly.
Bo poszłyście bez niej na zakupy.- Why? Her feelings got hurt because you went dress shopping without her.
Co z sobotnią nocą, gdy poszłyście odwiedzić Magnusa Baina?What about Saturday night, when you went calling on Magnus Bain?
Dlatego razem z Annie poszłyście po Tomlina?Is that why you and Annie went after Tomlin?
Jak w zeszłym roku poszłyście z Amelią na popijawę, miała tylko 20 lat.So, when you and Amelia went on the booze cruise last year, she was only 20.
"...i wszystkie króliczki poszły spać"."... And all the baby rabbits went to sleep.
"Kiedy poszły popływać..." "... wszystkie zwierzątka się na nie patrzyły."When they went swimming, all the farm animals stared.
"Prowokacje" poszły do MOCA."Provocations" went to MOCA.
- Do pubu poszły miastowe gęsi. - Nigdy w to nie uwierzę.I'll tell you, all the birds that went to the Alpha were town bred.
- Dobrze poszły mi egzaminy z francuskiego.- My French final went pretty well.
" Ja pójdę!" Trzeba było tak powiedzieć."I will go!" That's what you should have said.
"Dokądkolwiek pójdziesz, pójdę i ja;"whither thou goest, I will go;
"Dla odrobiny miłości poszedłbym na koniec świata Poszedłbym z gołą głową, poszedłbym boso""For a little love I would go to the ends of the earth... " "... I would go bare-headed, barefoot."
"Dla odrobiny miłości poszedłbym na koniec świata...""For a little love I would go to the ends of the earth... "
"Dla odrobiny miłości poszedłbym na kraj świata!""For a little love I would go to the ends of the earth!"
- Nikt nie poszedłby sam tak głęboko.No sane person would go that far underground alone. Unless forced to.
/Gdyby miał 16 lat, /poszedłby do liceum,If he was 16 years old, he would go to my high school.
Dominik i ja poszlibyśmy do pubu.Dominic and I would go to Trivia at the pour house.
Potem poszedłbym do szkoły... Ty i mama poszlibyście do pracy.Then l would go to school and you and mom would go to work
Jeśli mój Tata powiedział o nich, oni poszliby, by uwięzić.If my Dad had told about them, they would go to jail.
Pewnie, wszyscy poszliby do jednego Mikołaja.Sure, everybody would go to one santa.
Dobra żona poszłaby do sklepu.A good wife would go to the store.
Dzieci poszłyby spać, a my śmialibyśmy się z zabawnych rzeczy, które wydarzyły się tego dnia na plaży.The kids would go to sleep and we'd laugh about all the funny things that happened at the beach that day.
Moja żona Gloria i Tally poszłyby na zakupy, czy do kina.My wife Gloria and Tally would go shopping and the movies.
Wszystkie pieniądze i trud poszłyby na przyskrzynienie Frisci.All the money, the effort would go to nailing Friscia.
"Co z tego" oznacza, że poszło coś źle, strasznie źle.So what is something went wrong. Terribly wrong.
"Coś poszło nie tak"?"Something went wrong"?
"Dziesięciu małych Indian poszło na obiad... Jeden się zadławił i zostało dziewięciu."Ten little Indian boys went out to dine... one choked his little self and then there were nine.
"Jeśli powiesz mi, gdzie teraz poszło, to ja powiem ci, skąd pochodzi"."If you tell me where this light went, I'll tell you where it comes from. "
"Myślisz, że to nie twoja wina, ale poszło źle, a ty tam byłeś".Even if you thought you weren't responsible, it went wrong and you were there.
Ciekawe, ilu poszłoby na film pod tytułem Parka Jurajska.I wonder how many people would go see a movie called Jurassic Parka.
Gdybyśmy wzięli droida, poszłoby szybciej.if we'd brought a droid, This would go faster.
- A ty pójdź prosto do samochodu.- Let's just go. - You go straight to the car.
- Ale może najpierw pójdź po Phila?- But first, why don't you go get Phil?
- Dlaczego dla Estebana pójdź biec bazową ?- Why for Esteban gonna be runnin'base?
- Dostańmy się z tutaj i pójdź do parku. - park?- Let's get outta here and go to a park.
- Ja nie wanna pójdź przed drzwiami! - nie!- I don't wanna go in front of the door!
/Potem pójdźcie do domu, do łóżek czas.And then go home to bed
Ale po prostu tam pójdźcie. Wszyscy są tam bardzo mili.But just go, everyone there is really nice.
Andy, Daisy, pójdźcie po gramofon.Andy, Daisy, go and fetch the gramophone.
Cóż, reszta poszła do mięsnego do centrum, pójdźcie tylko tutaj jezdnią w prawo.Well, the others have gone on to the butcher's in the high street, so just follow the road round to the right. You can't miss it.
DiNozzo, weź Zivę, pójdźcie porozmawiać ze współpracownikami Midge.DiNozzo, take Ziva, go talk to Midge's coworkers.
- Idą dalej, pójdźmy.- Come on, let's go.
- Napaść pójdź, pójdźmy, pełna pojemność.- Let's go, let's go, full capacity.
- Postąp, faceci, pójdźmy!- Come on, guys, let's go!
- Postąp, pójdźmy!- Come on, let's go!

Questions and answers about pójść conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about pójść
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dojśćlead
najśćcome across
pleśćweave
wejśćinput
wyjśćexit
zajśćget
zejśćdown

Other Polish verbs with the meaning go

Verb
chodzić
iść
pojechać
sięgać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ćwierkotaćdo
obwalaćdo
podmacywaćdo
podszyćline
pokreskowaćline
przyadoptowaćdo
stowarzyszyćassociate
ulokowaćlocate
wrzeźbićdo
wypchnąćpush