Odejść conjugation

Conjugate odejść - to leave

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odejdę I will leave
ty
odejdziesz you will leave
on/ona/ono
odejdzie he/she/it will leave
my
odejdziemy we will leave
wy
odejdziecie you all will leave
oni
odejdą they will leave

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odszedłem I left
ty
odszedłeś you left
on
odszedł he left
my
odeszliśmy we left
wy
odeszliście you all left
oni
odeszli they left

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odeszłam I left
ty
odeszłaś you left
ona
odeszła she left
my
odeszłyśmy we left
wy
odeszłyście you all left
oni
odeszły they left

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odejdę I will leave
ty
odejdziesz you will leave
on
odejdzie he will leave
my
odejdziemy we will leave
wy
odejdziecie you all will leave
oni
odejdą they will leave

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odejdę I will leave
ty
odejdziesz you will leave
ona
odejdzie she will leave
my
odejdziemy we will leave
wy
odejdziecie you all will leave
oni
odejdą they will leave

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odszedłbym I would leave
ty
odszedłbyś you would leave
on
odszedłby he would leave
my
odeszlibyśmy we would leave
wy
odeszlibyście you all would leave
oni
odeszliby they would leave

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odeszłabym I would leave
ty
odeszłabyś you would leave
ona
odeszłaby she would leave
my
odeszłybyśmy we would leave
wy
odeszłybyście you all would leave
oni
odeszłyby they would leave

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odszedłbym był I would have left
ty
odszedłbyś był you would have left
on
odszedłby był he would have left
my
odeszlibyśmy byli we would have left
wy
odeszlibyście byli you all would have left
oni
odeszliby byli they would have left

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
odeszłabym była I would have left
ty
odeszłabyś była you would have left
ona
odeszłaby była she would have left
my
odeszłybyśmy były we would have left
wy
odeszłybyście były you all would have left
oni
odeszłyby były they would have left

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
odejdźyou leave!
on/ona/ono
niech odejdzielet him/her/it leave
my
odejdźmylet's leave
wy
odejdźcieyou all leave
oni
niech odejdąlet them leave

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
-there was left
- bythere would be left

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for odejść

There is no additional usage information for the verb odejść.

Examples of odejść

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Tak, chcę odejść!- Yes, I want to leave!
"A"... Zakończyć grę w tej chwili i odejść wolno wraz Lucasem. Z pustymi rękoma.A... end the game right now, you and Lucas free to leave, empty-handed but alive.
"Grałam przez 2 lata, później musiałam odejść.""Played two years and then I had to leave"?
"I gniewnym ruchem kazałeś mi odejść."But, with an angry wafture of your hand, Gave sign for me to leave you:
"Kiedy skończy się pora deszczowa będę musiała odejść" powiedziała"When the rainy season ends, it is time for me to leave" she said
"Wiem, że pewnego dnia odejdziesz.""I know than one day you will leave.
"Jeśli wyjadę... "może burza odejdzie ze mną.If I leave, hopefully, it will leave with me.
- Pan i szef ochrony odejdziecie.You and your security chief will leave.
A teraz odejdziecie i opuścicie ten ośrodek. Odejdziecie w pięciu innych kierunkach. I nie będziecie się ze sobą komunikować.Now you will walk away, you will leave this compound... and you will walk away in five different directions... and you will have no further communications with each other.
- Klienci odejdą.- Clients will leave.
"Droga Saro, odkąd odszedłem,"Dear Sarah, ever since I left,
"Droga Saro, odkąd odszedłem...""Dear Sarah, ever since I left..."
"Poniosłem klęskę prawie wszystko. "W każdym razie, przepraszam odszedłem."Anyway, I'm sorry I left.
- Byłem przed drzwiami i odszedłem.I was there and I heard a noise. I was at her door and I left.
- Cóż, Jo i ja, już nie jesteśmy prawdziwą parą odkąd odszedłem.- Well, Jo and I, we weren't even a real couple when I left.
- A gdy odszedłeś, to zabolało tak mocno.When you left, the hurt was so deep.
- Był przy mnie jak odszedłeś.-He was there for me when you left.
- Dla nas również to był cios kiedy odszedłeś.- We took a big hit when you left.
- Dlaczego jeszcze nie odszedłeś?Why haven't you left yet?
- Dlatego odszedłeś?Is that why you left?
"Bob Welch właśnie odszedł z zespołu"."Bob Welch just left the band".
"Mój ojciec odszedł od mojej matki do kogoś innego...""My father left my motherfor a 31-year-old model...
# Allemande odszedł od starej dłoni ## Allemande left to the ol´left hand#
'Więc odeszliśmy do naszego nowego domu, 'gdzie znaleźliśmy inne rodziny, nowych przyjaciół.'So we left for our new home, 'where we found other families, other friends.
- Ale my nigdy nie odeszliśmy.- But we never left.
- Nigdy od niej nie odeszliśmy.- We never left.
/Zanim szefowie się zorientowali, /uformowaliśmy nową grupę, /zabraliśmy swoich klientów /i odeszliśmy z agencji.As our bosses before us had done, we formed a new group, took most of our clients, and left the agency.
A jak sądzisz, czemu przede wszystkim stamtąd odeszliśmy?Why do you think we left in the first place?
Ale kiedy odeszliście, kiedy rozejrzałem się po biurze, nic nie było takie samo.But after you and Tom and Donna and April and Terry left, when I looked around this office, nothing was the same.
Gdy odeszliście, uciekliśmy.So after you left, well, we ran.
Minęło 10 tysięcy lat, odkąd odeszliście.Ten thousand years have gone by since you left.
Od kiedy odeszliście.Ever since you left.
Po prostu odeszliście.You guys just left.
'Jak nudno, odkąd odeszli towarzysze zabaw. ""he was used to say..." "lt's dull in our town since my playmates left."
- Chcę wiedzieć, czemu jestem karany za to, że moi klienci nie odeszli od nas.I want to know why I'm being punished For being the only business left around here.
- Chyba odeszli.We think they've left.
- Czy Przybysze odeszli?- Have the Visitors left?
"Joseph, jesteś kompletne zero!" I odeszłam."Joseph, you're full of beans!" And I left him.
"Mamo, mamo"... płakał, ale... odtrcilam jego małe ramie i odeszłam."Mommy, mommy"... he cried, but... I shook off his small arm, and left home.
- Jak odeszłam od twego ojca.You know, after I left your dad. I know.
- Jak to? - Rozmawiała z jakimś kolesiem, gdy odeszłam.- She was talking to some guy when I left.
- Już odeszłam.- I've left.
* Pozostały wspomnienia * nawet gdy odeszłaśYour memory remained even after you left.
- Ale to ty odeszłaś, kotku.- But it is you, who left, kitty.
- Ale to ty odeszłaś.But you're the one who left.
- Czy... dlatego odeszłaś? - Nie.- ls that why you left?
"Kiedy odeszła zaczęłam o tym myśleć, jak to powiedział ktoś kiedyś."When she left, she made me think of a line spoken by a killer;
"W dzień, gdy matka odeszła, ojciec postanowił, że nigdy nie zagra w kosza."When my mother left, my father stopped playing.
"znaleziony na podwórku, kiedy rodzina ją porzuciła i odeszła"."found hiding in a backyard after the family moved away and left her behind."
- ... póki nie odeszła.- ... unhappy until she left.
- Audrey odeszła. - Ode.. co?- Audrey's left.
Ale my nie odeszłyśmy.But we never really left.
Tak, ale odeszłyśmy.Yeah, but we left.
* Radości przyszły i odeszły * * Zostałem sam *Joys came and went away. I was left alone.
- Jak to? Mogą przebywać tu ze dwie osoby, które nie do końca odeszły.Well, there may be one or two occupants who haven't quite left the premises.
- Na szczęście odeszły.- Good thing it left.
Gdyby nie był, odszedłbym z wami.I mean, if I didn't, I would leave with you.
Więc dla własnego dobra, odszedłbym i trzymał się ode mnie z dala.So f y your own good, I would leave And stay as far away from me as possible.
I wiesz, że gdybyś ją zapytał o imię odszedłbyś z nią.And you know, if you just asked her her name, you would leave with her.
Dla ciebie faceci odeszliby od żon. A ja chcę, żeby Erni zapomniał o swojej. - Jeśli sądzisz, że...Men would leave their wives for you, and I need to make Ernie forget about his wife, so... –If you think that I...
"Mała podpowiedź, Becky odejdź.""Hint, hint, Becky, leave now."
- Myśleliśmy... - Weź dzieci i odejdźcie stąd.Take the children an leave.
Drogi Tungu, odejdźmy razem.My dear Tung, let's leave together.
"Dwóch ludzi stanęło do siebie plecami, potem odeszło 30 metrów, skręciło w lewo i przeszło kolejne 40"."2 people stand back-to-back then walk 30 feet, "turn left, and walk another 40 feet.
- Dużo dzieci odeszło?Have many kids left already?
- Potem dwoje odeszło to klubu francuskiego po obejrzeniu Listy Schindlera.But there were only three of us. Then two left for the French Club after seeing Schindler's List. What are your aspirations?
/Wraz z Caroline odeszło lekarstwo, /moja krew jest jedynym, co mi pozostało.With coraline and what's left of the cure gone, my blood is the only link I have left.

Questions and answers about odejść conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about odejść
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
nadejśćcome
obejśćdo
podejśćdo
rozejśćdisperse
wejśćinput
wzejśćrise
zejśćdown

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
obejśćdo
odjeśćdo
odpaśćfeed up
wzejśćrise
Different length:
podejśćdo