Obejrzeć conjugation

Conjugate obejrzeć - to see

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzę I will see
ty
obejrzysz you will see
on/ona/ono
obejrzy he/she/it will see
my
obejrzymy we will see
wy
obejrzycie you all will see
oni
obejrzą they will see

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzałem I saw
ty
obejrzałeś you saw
on
obejrzał he saw
my
obejrzeliśmy we saw
wy
obejrzeliście you all saw
oni
obejrzeli they saw

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzałam I saw
ty
obejrzałaś you saw
ona
obejrzała she saw
my
obejrzałyśmy we saw
wy
obejrzałyście you all saw
oni
obejrzały they saw

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzę I will see
ty
obejrzysz you will see
on
obejrzy he will see
my
obejrzymy we will see
wy
obejrzycie you all will see
oni
obejrzą they will see

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzę I will see
ty
obejrzysz you will see
ona
obejrzy she will see
my
obejrzymy we will see
wy
obejrzycie you all will see
oni
obejrzą they will see

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzałbym I would see
ty
obejrzałbyś you would see
on
obejrzałby he would see
my
obejrzelibyśmy we would see
wy
obejrzelibyście you all would see
oni
obejrzeliby they would see

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzałabym I would see
ty
obejrzałabyś you would see
ona
obejrzałaby she would see
my
obejrzałybyśmy we would see
wy
obejrzałybyście you all would see
oni
obejrzałyby they would see

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzałbym był I would have seen
ty
obejrzałbyś był you would have seen
on
obejrzałby był he would have seen
my
obejrzelibyśmy byli we would have seen
wy
obejrzelibyście byli you all would have seen
oni
obejrzeliby byli they would have seen

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
obejrzałabym była I would have seen
ty
obejrzałabyś była you would have seen
ona
obejrzałaby była she would have seen
my
obejrzałybyśmy były we would have seen
wy
obejrzałybyście były you all would have seen
oni
obejrzałyby były they would have seen

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
obejrzyjyou see!
on/ona/ono
niech obejrzylet him/her/it see
my
obejrzyjmylet's see
wy
obejrzyjcieyou all see
oni
niech obejrząlet them see

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
obejrzanothere was seen
obejrzano bythere would be seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for obejrzeć

There is no additional usage information for the verb obejrzeć.

Examples of obejrzeć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Chciałbym pewnego dnia obejrzeć twoje prace.I'd love to see your work sometime.
"Mary i ja poszłyśmy obejrzeć przedstawienie..."Mary and I went to see the show...
"Poszłam do kina z Joycem obejrzeć "Powrót do przeszłości", jako pierwsza w szkole.""Went to see Back to the Future with Joyce. First in the school to see it."
- A nie chcecie obejrzeć filmu?- You sure you don't want to see a movie'?
- A teraz... zechciałaby pani obejrzeć dom?And now...would you like to see the house?
... Alicja pomyślała sobie: teraz obejrzycie film.. ... zrobiony dla dzieci chyba.... Alice thought for herself: now we will see a film done for children perhaps.
Ale jeśli tak zrobicie, pewnego dnia obejrzycie się za siebie i zobaczycie nas trzech!For if you do, one day you will look behind you ... and you will see we three.
- Tak, ale tym razem naprawdę go obejrzałem.- Yeah, but this time I actually saw it.
27 razy obejrzałem "Rambo".And I saw Rambo 27 times.
A potem się obejrzałem i zobaczyłem samych starych ludzi czekających razem przy grobie, i pamiętam, że pomyślałem..." And then I looked over and I saw all the old people waiting together by the grave, and I remember thinking I...
A później obejrzałem jeszcze inny, ale nie sądzę, że był tak dobry - "Kramer kontra Kramer".And then I saw another one, but I didn't think it was as good... Kramer Versus Kramer.
Ale dzisiaj kiedy obejrzałem Passion of Joan of Arc... Dreyer'a Ujrzałem szalonego mnicha granego przez Antonin'a Artaud'a.But today as l watched Dreyer's Passion of Joan of Arc... l saw the mad monk played by Antonin Artaud.
1960 obejrzałeś ten narodzin nowego pokolenia oddaleni od swoich rodziców, wyobcowany z Ameryki.The 1960s saw the birth of a new generation alienated from its parents, alienated from America.
Ale obejrzałeś swój czas?But you saw your time?
Chcesz powiedzieć, że gdy obejrzałeś "Casablancę" nie pomyślałeś o mnie?Are you trying to tell me when you saw "casablanca" You didn't think about me?
Co obejrzałeś nie jest, jak to wygląda.(SCOFFS) What you saw is not what it looks like.
I tak, że nie było mirażem obejrzałeś na parkiecie.And yes, that was not a mirage you saw on the dance floor.
- Najwidoczniej obejrzał film.Looks like he nailed every detail. Right, and they obviously saw the movie.
- Dopiero co ją obejrzeliśmy.- Joey, we just saw it.
Cieszę się, że obejrzeliśmy Skarb Narodów.I'm glad we saw National Treasure 2.
Gościu, dopiero co obejrzeliśmy to na History Channel.Dude, look, we just saw all this stuff on History Channel.
Ha! Jak ta starsza pani w reklamie, którą wszyscy obejrzeliśmy po raz pierwszy, ponieważ w rok 1988!Like that old lady in the commercial that we all just saw for the first time because it's 1988!
Może powiedzmy mamie, że obejrzeliśmy ten film.Maybe we should tell mom we saw the movie.
Nagranie które obejrzeliście zostało udostępnione przez mieszkańca dzielnicy gdzie miał miejsce incydent.The footage you just saw was provided to us by a citizen from the neighborhood where the incident took place.
"Pierwszą połowę filmu obejrzeli w projektorni."He saw the entire first halt ot the film in the projection room.
-Pierwszą połowę filmu obejrzeli w projektorni.He saw the first half of the film from the projection room.
Gdzie się nie obejrzeli, widzieli konie przybliżające się coraz bardziej.Everywhere they turned they saw horses drawing closer and closer.
- Muszę powiedzieć, że w końcu obejrzałam "Head on".- So, Vince, I have to say, I finally saw "Head On." I just have to say it was...
- Właśnie obejrzałam.I just saw it.
Ale kiedy się obejrzałam i zobaczyłam chłopaków na ziemi... to doszło do mnie, "Nigdy bym nie pomyślała, że coś takiego tu się zdarzy.[Hudnall] But when I looked over and saw the boys on the ground, I figured, "Never mind these side effects here. Pay attention to these boys."
Ale nie wiedziałam, że jest taki cenny dopóki nie obejrzałam tej historii w telewizji.But I didn't know it was valuable till I saw the story on TV.
Cieszę się, że obejrzałam ten film, nawet jeśli mi się nie spodobał.Listen, I'm glad I saw it even though I did not love it.
W końcu obejrzałaś "Obywatela Kane'a"?You finally saw Citizen Kane?
Czy mógł on zostać zmieniony zanim go pani obejrzała?Could it have been altered before you saw it?
Przecież wszystko tam obejrzałyśmy.And remember, Mom, we saw everything on our visit.
Właśnie obejrzałyśmy 'Cats'.What are you doing here? We just saw Cats.
Sztuki, którą właśnie obejrzałyście?The play we just saw?
Przyznaj się, że obejrzałabyś taki film.Admit that you would see that movie.
Ile osób to obejrzało?How many people saw it?
Tunji powiedział mi, że wystawę obejrzało 750 tysięcy osób.You know that Tunji told me that 750,000 people saw the show?
- Najpierw obejrzyj ciało.- I want you to see the body first.
- Sanitariusz, obejrzyj sierżanta Rye'a.- Corpsman, see to Sergeant Rye.
"i obejrzyjcie, jak Lisa Simpson za pomocą kamery wbija rodzinie nóż w plecy.""to see Lisa Simpson stab her family in the back with her camera."
"obejrzyjcie załącznik."please see the enclosed.
Jeśli wydaje wam się, że czytanie komiksów o własnym życiu jest dziwne, obejrzyjcie o nim sztukę.If you think reading comics about your life seems strange... try watching a play about it.

Questions and answers about obejrzeć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about obejrzeć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
nadejrzećdo
podejrzećspy
rozejrzećlook
wejrzećdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
obedrzećstrip
obetrzećwipe
obumrzećdie

Other Polish verbs with the meaning see

Verb
dostrzegać
oglądnąć
spostrzec
ujrzeć
widzieć
zobaczyć
zoczyć