Myśleć conjugation

Conjugate myśleć - to think

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślę I think
ty
myślisz you think
on/ona/ono
myśli he/she/it thinks
my
myślimy we think
wy
myślicie you all think
oni
myślą they think

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę myśleć I will think
ty
będziesz myśleć you will think
on/ona/ono
będzie myśleć he/she/it will think
my
będziemy myśleć we will think
wy
będziecie myśleć you all will think
oni
będą myśleć they will think

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślałem I thought
ty
myślałeś you thought
on
myślał he thought
my
myśleliśmy we thought
wy
myśleliście you all thought
oni
myśleli they thought

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślałam I thought
ty
myślałaś you thought
ona
myślała she thought
my
myślałyśmy we thought
wy
myślałyście you all thought
oni
myślały they thought

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę myślał I will think
ty
będziesz myślał you will think
on
będzie myślał he will think
my
będziemy myśleli we will think
wy
będziecie myśleli you all will think
oni
będą myśleli they will think

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę myślała I will think
ty
będziesz myślała you will think
ona
będzie myślała she will think
my
będziemy myślały we will think
wy
będziecie myślały you all will think
oni
będą myślały they will think

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślałbym I would think
ty
myślałbyś you would think
on
myślałby he would think
my
myślelibyśmy we would think
wy
myślelibyście you all would think
oni
myśleliby they would think

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślałabym I would think
ty
myślałabyś you would think
ona
myślałaby she would think
my
myślałybyśmy we would think
wy
myślałybyście you all would think
oni
myślałyby they would think

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślałbym był I would have thought
ty
myślałbyś był you would have thought
on
myślałby był he would have thought
my
myślelibyśmy byli we would have thought
wy
myślelibyście byli you all would have thought
oni
myśleliby byli they would have thought

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
myślałabym była I would have thought
ty
myślałabyś była you would have thought
ona
myślałaby była she would have thought
my
myślałybyśmy były we would have thought
wy
myślałybyście były you all would have thought
oni
myślałyby były they would have thought

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
myślyou think!
on/ona/ono
niech myślilet him/her/it think
my
myślmylet's think
wy
myślcieyou all think
oni
niech myśląlet them think

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
myślanothere was thought
myślano bythere would be thought

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for myśleć

There is no additional usage information for the verb myśleć.

Examples of myśleć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"...z jakiegoś powodu zaczynam myśleć, że mnie jeszcze pamięta"...for some reason I am beginning to think that she remembers me, too,
"A długo po tym odkrył, że musi myśleć"And a long time later He found he had to think
"Bo gdy patrzysz śmierci w oczy, Nie ma czasu, by myśleć o wizerunku."Because when you're looking death in the eye, there's no time to think about appearances.
"Bo lubie myśleć, że jest nadzieja.""Because I like to think there's always hope."
"Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować, kochać i myśleć."When you arise in the morning, think what a privilege it is to be alive. To breathe, to enjoy, to love, to think. - Lionel?
! - Taak, tak myślę.- Yeah, I think so.
! Nie, myślę o czymś bardziej tradycyjnym.No, I'm thinking of something much more traditional.
" I myślę, że skłonni są oni posunąć się nawet dalej. "" And these people I think are willing to take that even further. "
" myślę do sam, 'Puknięć, robimy ten."I think to myself, Pops, we're doing this.
", chociaż w tym momencie, myślę, że obie były martwe".Even though at the time, I... think we were both dead.
! - A jak myślisz?- What do you think I said?
! - Wiem co myślisz.- I know what you're thinking.
! Naprawdę myślisz, że jestem pizdą?Do you really think these things about me?
" Co myślisz, że robisz, świnia? ""What do you think you're doing, pig?"
"... być może myślisz, że masz też to w sobie"So now you may be thinking, "I have that in me."
"26 powodów, dla których Katy Perry myśli, że jest Katniss Everdeen." wygląda zabawnie."26 reasons why Katy Perry thinks she's Katniss Everdeen." that looks fun.
"...nigdy nie zjeżdzają z drogi karetkom pogotowia?" "Ktoś jest w sytuacji życia i śmierci, a my myślimy:"Someone's in a life-and-death situation, and we're thinking:
"Ale myślimy, że Bilii" jest tym co ludzie powinni mieć"but we think a 'Biblee' is what people should have.
"Im więcej zaczynasz dowiadywać się, co myślimy że rozumiemy, skąd pochodzimy, co robimy, tym bardziej zaczynasz widzieć, że jesteśmy okłamywani.The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to.
"My myślimy, My możemy, mogłybyśmy", ale "czyjemy", to już lekka przesada."We think, we may, we might", but "we feel", that's the big one.
"Obrońca" może nie być tym zimnokrwistym mordercą, którym myślimy, że jest.The vigilante might not be the coldblooded killer we think he is.
! Dobrze, więc? Co myślicie?So, what do you think?
"A jeśli myślicie, że to jakiś żart,"And if you think this is some sort of prank,
"Ciągle myślicie, że jesteście lepsi ode mnie?"Still think you are better than me? Still think you are better than me?
"Co o tym myślicie chłopaki?""How do you guys think of these things?"
"Jak myślicie, ile ona ma lat?""How old do you think she is over there?"
"Być może należy pan do tego niewielkiego promila mężczyzn którzy myślą i czyja."Perhaps you're one of the few men capable of thinking and feeling.
"Chyba nie myślą poważnie, że zrobię te rzeczy..."But I just remember thinking: They don't really think l'm gonna do this stuff.
"Ci mądralińscy, którzy myślą, że znają się lepiej na autach od Ferrari""Here come another bunch of hopeless optimists who think they know better than Ferrari.
"Czy ludzie myślą, że jestem jego kalką, drugoligowym uzurpatorem tytułu ? ""Do people think I'm a carbon copy or a second-rate pretender who only got a shot because of my skin tone?"
"Daj spokój, wszyscy myślą, że to robimy."Come on, everybody thinks we're doing it.
! - Bo myślałem, że wyciągniemy więcej.- Because I thought we could do better.
! - Wybacz, myślałem...I'm sorry, I thought you...
! Ale myślałem...But I thought ...
! Lawrence, myślałem już żeś trup.Lawrence, I thought you was with the beyond.
! Tak jak myślałem, wcale ci na mnie nie zależy.For so long I've thought you didn't care about me!
"Było lepiej kiedy myślałeś,"Best was when you thought,
"Czy myślałeś o tym?"Man, have you thought about it?
"Gdy już myślałeś, że jesteś bezpieczny. Złe miejsce, zły czas.""Just when you thought you were safe— wrong place, wrong time."
"Gdy już myślałeś, że jesteś bezpieczny."Just when you thought you were safe.
"Nigdy nie myślałeś o wyniesieniu go na strych?""Ever thought of putting in an attic?"
", Co za pokręcony świat"- "myślał," /wbiegając do stodoły."It's a confusing world," he thought as he ran back into the barn.
"A cokolwiek robił, nigdy o tym nie myślał!""And what he did, he never thought about again!"
"Czy Lucas naprawdę mnie pocałował, bo myślał że śpię?""Did Lucas actually kiss me when he thought I was asleep?"
"Czy myślał pan o powrocie z grobu jako zombie?""Have you ever thought of coming back from the dead as a zombie?"
"Czy to naprawdę Noc marchewek?" - myślał Helmut."ls it really The Night of the Carrots?" Helmuth thought.
"Fala cofnęła się", "przez krótką i piękną chwilę" "myśleliśmy, że to przeżywamy." * it feels the way we die... *'The wave rolls back and', he said, 'once for a beautiful moment there, ...' '... we thought we had it.'
"Kiedyś będziemy w stanie jeszcze raz, razem popatrzeć na kwiaty wiśni", obydwoje, bez żadnych wątpliwości, tak właśnie myśleliśmy."Someday, we will be able to watch the cherry blossoms together again", both of us, without any doubts at all, that's what we thought.
"Przepraszamy, że wszyscy myśleliśmy, że zadźgałeś właścicielkę domu."For "sorry we all thought you stabbed the landlord to death."
"Zanim spróbujesz pokonać, że myśleliśmy, że najlepiej spędzić "Trochę czasu na naukę, jak nasze samochody zachowywał się na odpowiednim torze. "'Before trying to beat that, we thought it best to spend 'a little time learning how our cars behaved on a proper racetrack.'
# Springfield nie ma własnego hymnu # # myśleliśmy, że mamy, ale nie mamy. #Springfield doesn't have an anthem We thought we had one But we don't
# Jesteśmy artystami, # # co myśleliście że już nie żyją #Remember me, fool? I was B. A. Baracus We're the performers You thought were dead
- Ale wy myśleliście, że to kolejny przestępca, który chce do was strzelić.- But you thought he was another perp trying to shoot you.
- Co z nim zrobimy, myśleliście?Have any of you thought about that?
- Dla nowych rekrutów, być może wzięliście tę pracę tylko aby zobaczyć czym jest przemoc, być może myśleliście, że praca w Czarny Piątek nie jest taką wielką sprawą.- For you new recruits, perhaps you took this job to see just what the violence was like, or perhaps you thought working Black Friday wouldn't be a big deal.
- Może wiecie mniej niż myśleliście.Perhaps you know less than you thought.
" Wiktoriańczycy myśleli, że to Jezioro Wiktorii,"The Victorians thought it was Lake Victoria,
"Biblię napisali ci sami, co myśleli, że ziemia jest płaska."The Bible was written by the same people who thought the earth was flat.
"De Gasperi i Andreotti poszli razem na mszę. Wszyscy myśleli, że zrobili to samo, ale było inaczej."De Gasperi and Andreotti went to mass together, everyone thought they did the same thing but it wasn't so.
"Mamo, Yente nadchodzi", ale myśleli, że to będzie trochę za dużo, więc..."Mama, Yente's coming," but they thought that might be a bit much for her, so...
"Nauczył ich aby myśleli o szczęśliwych rzeczach i skupił to z pyłem chochlika aby mogli... ""He taught them to think happy thoughts and sprinkle them with pixie dust so they could... "
! - Bo myślałam, że wam się uda.Because I thought you two were working it out.
"Bo kiedy straciłam miłość, o której myślałam, że jest moja, na pewno..."'Cause when I've lost the love I thought was mine, for certain
"Czekając na ich wyklucie, myślałam tylko o tobie"While I was waiting for them to hatch, I thought of you.
"Dlaczego nie?" - myślałam."Why not?" I thought.
"Dobry glina, zły glina," myślałam że to załawi sprawę, ale to ona to ciężki orzech do zgryzienia."Good cop, bad cop," I thought that would do the job, but she's one tough little cookie.
- A co myślałaś?But what have you thought?
- A jak myślałaś, że to będzie wyglądało? - Możemy to omówić?What makes you think that thought?
- A nie myślałaś żeby pojechać do Madrytu?- And you haven't thought about going to Madrid?
- A, myślałaś, że mu się znudziłaś.Oh. the fact that you thought he was losing interest.
- Ale myślałaś, że masz, wyglądałaś cholernie źle!- But you thought you had syphilis! You looked lousy!
! Muriel myślała, że przyjechał w odwiedziny, ale jest tam już od tygodnia.Muriel thought he was just visiting, but he's been there for a week.
"Była sobie pieczarka, co nie myślała o swojej pieczarce."There was a beaver who thought not of her beaver, poor thing
"Księżyc posępnie świecił bo ona myślała o Słońcu nie jego interes aby tam być... po skończonym dniu."The moon was shining sulkily... "Because she thought the sun... "Had got no business to be there...
"Zakryła oczy, zaprzeczając temu, co jak myślała się zdarzyło."She covers her eyes, denying to herself what she thought happened."
"panna Pettigrew myślała, że jest niemieckim szpiegiem."" Miss Pettigrew thought he was a German spy."
- Jest tak, jak myślałyśmy.I am as we thought.
Aiden, myślałyśmy, że to zdjęcia Tiny przychodzącej.Aiden, we thought this was footage of Tina arriving.
Ale myślałyśmy, że to jest katolicka szkoła.But we thought this was a Catholic school.
Boże, Haley i ja myślałyśmy, że mamy niezłe nowiny.God, Haley and I thought we had big news.
Cały ten czas myślałyśmy, że Jordan była kretem, a nie była.All that time we thought Jordan was the mole and she wasn't.
A co myślałyście o tych homarzycacha?What do you guys thought of that lobster thing anyway?
Istnieje psychologia ubioru, myślałyście o tym kiedyś?There's a psychology of dress, have you ever thought about it?
Kiedy myślałyście, że jestem bogata, nie przejmowaliście się czy was złapię czy nie!When you guys thought I was rich, you didn't worry about me catching you.
Kiedy myślałyście, że ona nie żyje którakolwiek sprawdziła jej puls?When you thought she was dead, did any of you actually check her pulse? No.
- Ciekawe co myślały banki, gdy widziały jak ustanowione w ich obronie prawo zwraca się przeciwko nim?What must the banks have thought seeing the law that was set up to protect their interests being subverted?
- Głupie goryle też tak pewnie myślały.Yeah, I'm sure that's what the chump gorilla thought, too.
- Nawet jeśli nie czułeś się lepiej, - sprawiłeś, że obie tak myślały.So whether or not you really were feeling better, you made sure that they both thought you were.
/Już myślały, /że dzisiaj nie przyjdziesz.They thought you weren't coming today.
A co Churchill myślał o Indiach i co Indie myślały o Churchillu.And what Churchill thought of India and what India thought of Churchill.
- Bo myślałbyś, że ten...Like, you would think this one
- I uważam... że jeśli przyjrzałbyś się jego przeszłości... myślałbyś tak samo.- And I think... (Lowered voice) that if you were to take a look into his past... you would think so, too.
- Ponieważ chciałam wiedzieć co Andy myślałby o mnie gdyby dowiedział się że jestem czarodziejką.- Because I wanted to know what Andy would think of me if he found out I was a witch.
A myślałby kto, że jesteś ekspertem.I would think you'd be an expert.
Bo myślałby o tym jak o dramatycznym zagraniu godbym maczo.He would think of it as a dramatic macho act.
Czasem zastanawiam się, czy oni obaj myśleliby teraz o mnie.I sometimes wonder what either of them... would think about how things have turned out.
Ludzie myśleliby, że to jest wakacyjne ogłoszenie.People would think it was a holiday advert.
Mógłby kogoś zabić, a ludzie myśleliby, ze to dekoracja.Hell, he could kill someone and people would think it was decoration.
Z drugiej strony, nie chciałabym wiedzieć, co myśleliby ludzie, gdyby to moje życie pokazywali 24/7.But then again, I'd hate to see what people would think if a reality crew was following me around 24/7.
Niektóre dziewczyny myślałyby, że to, co się stało to znak.Some girls would think what happened today is a sign.
"""Nie myśl dwa razy o tym, nie będę więcej""""Don't think evil, and don't make me think of it"
"'Nie myśl, żeśmy sterowani sznurkami, japońskimi marionetkami, zrozumie to tylko poeta, to zwykła dworska etykieta.'""'If you think we are worked by strings like a Japanese marionette, you don't understand these things - it's simply Court etiquette.'"
"Jeśli nie możesz zapomnieć czegoś złego, myśl o czymś dobrym i... poczuj to bardziej"."If you can't stop remembering something bad, "you think of something good and just... feel it more."
"Komuna" przywodzi na myśl hipisów, jarających trawę i grających na gitarze.When you hear the word "commune," you think of a bunch of hippies sitting around, smoking pot and playing guitar.
"Mamo, nie zawsze masz racje, nie myśl w taki sposób, ale i tak cię kocham.""Mom, you're not always right, don't think you are, but I love you.
- Gdyby tylko więcej ludzi tak myślało.If more people thought that way...
/A oto, co myślało spadając.../This is what it thought as it fell:
/Każde z was myślało, że bierze udział w wyścigu do /postawienia flagi Taco Bell na biegunie północnym.Each of you thought you were in a race to plant the taco bell flag at the north pole.
/Wielu myślało, /że będzie tak nie do zniesienia, /że zniechęci /do przyszłych wojen.Some thought it to be so intolerable, it would discourage any future wars.
/Wielu myślało, iż zbrodnie /ujdą im na sucho.Now there are plenty of people who thought they got away with crimes
Założę się, że 90% ludzi myślałoby,I bet 90 percent of people would think to remove this wire here -
"I nie myślcie, że możecie kierować miłością."And think not that you can direct "the course of love.
"Nie myślcie, że się chwalę,"Don't think I'm boasting!
# Nie myślcie sobie, że rady nie damy ## But lest you think we're vain #
- I nie myślcie tu wracać.- I don't think they'll be comin' back.
- Nie myślcie o niczym.Don't think of anything. We've only got one shot at this.

Questions and answers about myśleć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about myśleć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
domyślećthink
namyślećdo
pomyślećthink
przemyślećconsider
współmyślećdo
wymyślećthink of
zamyślećdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
mamlećdo
myczećdo
myślićreason
Different length:
domyślećthink
namyślećdo
pomyślećthink
wymyślećthink of
zamyślećdo

Other Polish verbs with the meaning think

Verb
domyśleć
mniemać
pomyśleć
zastanowić

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dogodzićaccommodate
nadsztukowaćlengthen
nawieszczyćdo
optymizowaćdo
przemieśćmove
przesmarowywaćdo
wśnićdo
wyglancowaćdo
zrejterowaćretreat
zubażaćdo