Mieć conjugation

Conjugate mieć - to have

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
mam I have
ty
masz you have
on/ona/ono
ma he/she/it has
my
mamy we have
wy
macie you all have
oni
mają they have

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę mieć I will have
ty
będziesz mieć you will have
on/ona/ono
będzie mieć he/she/it will have
my
będziemy mieć we will have
wy
będziecie mieć you all will have
oni
będą mieć they will have

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
miałem I had
ty
miałeś you had
on
miał he had
my
mieliśmy we had
wy
mieliście you all had
oni
mieli they had

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
miałam I had
ty
miałaś you had
ona
miała she had
my
miałyśmy we had
wy
miałyście you all had
oni
miały they had

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę miał I will have
ty
będziesz miał you will have
on
będzie miał he will have
my
będziemy mieli we will have
wy
będziecie mieli you all will have
oni
będą mieli they will have

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę miała I will have
ty
będziesz miała you will have
ona
będzie miała she will have
my
będziemy miały we will have
wy
będziecie miały you all will have
oni
będą miały they will have

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
miałbym I would have
ty
miałbyś you would have
on
miałby he would have
my
mielibyśmy we would have
wy
mielibyście you all would have
oni
mieliby they would have

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
miałabym I would have
ty
miałabyś you would have
ona
miałaby she would have
my
miałybyśmy we would have
wy
miałybyście you all would have
oni
miałyby they would have

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
miałbym był I would have had
ty
miałbyś był you would have had
on
miałby był he would have had
my
mielibyśmy byli we would have had
wy
mielibyście byli you all would have had
oni
mieliby byli they would have had

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
miałabym była I would have had
ty
miałabyś była you would have had
ona
miałaby była she would have had
my
miałybyśmy były we would have had
wy
miałybyście były you all would have had
oni
miałyby były they would have had

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
miejyou have!
on/ona/ono
niech malet him/her/it have
my
miejmylet's have
wy
miejcieyou all have
oni
niech mająlet them have

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
mianothere was had
miano bythere would be had

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mieć

There is no additional usage information for the verb mieć.

Examples of mieć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Ale aby latać na Chmurce Kinto trzeba mieć czyste serce.But in order to ride Kinto-Un, you have to have a pure heart.
! Dziewczyny muszą mieć jakąś rozrywkę.Oh, a girl's got to have a little fun.
" Niech to szlag! Musimy mieć całą ziemię!"We've got to have all the land!"
"...szkodaby mieć je jakoś tak pomieszane z...""...sheemed to have shomehow got mixshed with their..."
"A jedyną osobą, z którą kiedykolwiek chciałam mieć dziecko jesteś Ty. ""and the only person I would ever want to have a child with is you."
! - Myślisz, że mam szansę u Penny?Do you think I have a shot with Penny?
! - Nie mam kasy.- I have no money.
! Ale ja nie mam skrzydeł...I don't have wings.
! Cholera, Russell, mam prawo wiedzieć, dlaczego to mnie spotkało!Damn it, Russell, I have a right to know why this happened to me !
! Czemu ja mam tylko 37?How do I only have 37 friends?
! - I tak masz śliczny nosek.You happen to have a beautiful nose.
! Chyba nie przesuwasz operacji, bo nie masz swoich czapek?You're not pushing surgeries because you don't have your caps.
! Co masz do powiedzenia?What have you to say?
! Dobrze. Nie masz szefa.All right, all right, all right, you don't have a boss.
! Ja mam stomię, a ty masz problem.I have a stoma and you have a problem.
! - Mówiłem, Bullrog ma dużo-dużo mocy.I told you, Bulrog has lots and lots of powers.
! Ale nosek ma po matce.But he has his mother's nose.
! Bo może nie mam już ochoty ukrywać jej na półce i udawać, że nie ma dla mnie znaczenia.Perhaps because I am no longer willing to bury it on a shelf and pretend it has no meaning for me.
! Chce pan powiedzieć, że Budapeszt też ma swojego Mrocznego Rycerza?You mean to tell me Budapest has a Dark Knight too?
! - Panowie, szczęście, że mamy to.- Gentlemen, it's really lucky we have this.
! Gdy mamy będziemy mieć czas na naukę?When are we gonna have time to study?
! Gdzie? - To długa historia, a nie mamy czasu.- It's a long story and we don't have much time.
! Nie mamy czasu.We don't have time!
! Nie mamy na to czasu!We don't have time for this!
! Nie macie kominka!You don't have a fireplace.
" Wy macie Aqabe, my weźmiemy Moskwę, a oni niech mają Dover "."You have Aqaba, we'll have Moscow, you have Dover.
"A ponieważ byłem dwie przecznice od Muzeum Metropolitan, poszedłem tam po południu i zapytałem... jaki jest najdroższy obraz, który tu macie?"And since I happened to be two blocks from the Met, I go in that afternoon and ask, 'what's the most... expensive painting that you have in here? '"
"Czemu macie brytyjski akcent?""Why do you have British accents?"
"Czy ten stary kozioł jeszcze żyje?" wydaje się być motywem... Maadha Kai i to, że wszyscy... macie ochotę spytać mnie Maadha Kai (jeszcze nie? Muszę powiedzieć Madadayo (jeszcze nie)."Is this old goat still alive?" Seems to be the motive of... the Maadha Kai and that you all have... the desire to ask me Maadha Kai (not yet?
! Nets mają wielu kibiców.The Nets have a huge fan base.
! Żyjesz z tego, że informujesz innych ludzi o tym, że nie mają żadnej kontroli nad swoim życiem?Do you get off on telling people... that they have no control over their lives?
" -To nie jest uczciwe że jedne dziewczynki mają dużo ladnych rzeczy," ""'I don't think it's fair for some girls have plenty of pretty things and other girls have nothing at all.' Added little Amy with angel snuff."
" Niewolnicy nie mają motywacji do pracy"Slaves have no incentive to work
" Wy macie Aqabe, my weźmiemy Moskwę, a oni niech mają Dover "."You have Aqaba, we'll have Moscow, you have Dover.
! On... był wszystkim... co kiedykolwiek... miałem!He was the only friend... l ever had!
! Prawie miałem.I nearly had it.
" Cóż, miałem walkę z żoną. ""Well, I had a fight with my wife."
"Angel" Arethy Franklin... i zawsze miałem to marzenie, że jakieś piękne, zapłakane kobiety będa śpiewały..."Angel" by Aretha Franklin... and I've always had this fantasy that some beautiful, tearful woman will insist on...
"Dobra, miałem takie problemy, ale kim naprawdę jestem?"Okay, I've had those problems but who actually am I?
! /W końcu miałeś to, czego chciałeś.You finally had what you wanted.
! Cały czas miałeś pistolet?You had a gun all along?
! Myślę, że miałeś kilka dobrych miesięcy.- I think you had a few good months.
" Słyszałem, że miałeś meowie(? ) "."Heard you had a meowie."
"Ależ wujku, sam mówiłeś, że kiedy byłeś mały, sam miałeś zwierzątko!"Harrumph! ' "'But, Uncle, you said you had a puppy when you were little.
! Jak to miejsce by wyglądało, gdyby każdy miał taką samą fryzurę?What would this place be like if everybody had the same haircut?
" kto miał motyw, możliwości, kto miał odpowiedni sprzęt, "" who had the motive, who had the opportunity, who had the equipment, "
" na lotniskach, to był samolot, który miał niebieskie logo na przodzie, "" at an airport, it was a plane that had a blue logo on the front "
", że było to pierwsze zawiadomienie miał swojego podejścia."that this was the first intimation he had of his approach.
"...to już ostatni dzwonek..." Ale miał jeden problem.But he had one problem.
! - O drugiej mieliśmy mieć spotkanie.-We had a meeting at two o'clock.
! Ponieważ... mieliśmy pecha!Because we just had bad luck.
" Batalion 3 do dyspozytora: właśnie mieliśmy kolejną eksplozję. "" Battalion 3 to Dispatch, we've just had another explosion. "
"A teraz proszę cię pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaje ci tego, jako nowego przykazania,lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.""Now l beseech thee, lady, "not as though l wrote a new commandment unto thee, "but that which we had from the beginning, that we love one another."
"Ale dlatego, że zaszliśmy razem tak daleko i ponieważ 'nie mieliśmy jeszcze śniadania, James i ja zdecydowaliśmy się nagiąć reguły''But, because we'd come so far together, and because 'we hadn't had breakfast yet, James and I decided to bend the rules.'
"Nie martwcie się tym, nie mieliście wyboru."Don't worry about it, you had no choice.
"Wy ludzie mieliście wojny przeciw innym ludziom innego wyznania i koloru"You human beings have had wars against people of different creeds and colours
- Ale to nie jest przecież możliwe, żebyście obaj ściągali, bo mieliście 2 zupełnie inne wersje testu.Damn! But it would have been impossible... for either of you to cheat, you had two totally different versions of the test.
- Ale z tego co zrozumiałam, Regino, razem z ojcem córki, mieliście wątpliwości, tuż po powrocie ze szpitala, czy to prawda?But, Regina, from what I understand you and your daughter's father had doubts shortly after you came home from the hospital. Is that right?
- Był tylko jeden, mieliście broń.There was just one. You had guns.
! To jest jakby Kochanowski i Doda mieli dziecko i nazwaliby go, "Właśnie ta sytuacja." - Nie...This is like O. Henry and Alanis Morissette had a baby... and named it this exact situation.
"Co gdybyśmy mieli pomysły, które mogą żyć własnym życiem?"What if we had ideas that could think for themselves?
"Gdybyśmy mieli większe mieszkanie, nie byłoby tego problemu." W domyśle - gdybyśmy się "pobrali"...You know, "If we had a bigger place, we wouldn't have this problem."
"Jezu, chciałbym, abyśmy mieli kapitana 30 lat młodszego".Christ Almighty, I wish we had a captain 30 years younger.
"Lana i Tajniak nie mieli pojęcia, że byli prowadzeni w pułapkę." - On ich wystawia?"Lana and The Fed had no idea they were being driven straight into a trap."
! Nie całkiem takie rozwiązanie miałam na myśli.It's not exactly the solution I had in mind.
"Byłaś" i "miałam" to słowa kluczowe."Were" and "had" being the key words, here.
"Dziękuje, że jesteś rodziną, której nigdy nie miałam.""Thanks for being the family I never had."
"John Mitchell jest najlepszym pracownikiem jakiego miałam.""John Mitchell is the finest employee I ever had.
! Czemu się go nie pozbyłaś, gdy miałaś szansę?I mean, why didn't you just get rid of it, when you had the chance for?
! To wszystko co miałaś!That was all you had!
"Gdy miałaś stu mężczyzn, dociera do ciebie, że właściwie niczym się nie różnią"."When you've had 100 men, "you realise there's no real difference between them."
"Hej, słyszałem, ze miałaś nieczyste myśli."I heard you had an impure thought about me.
! - Nic. Poszedłem wybierać kwiaty na przyjęcie a najwyraźniej moja narzeczona nie miała pojęcia, że jest moją narzeczoną.I went over to discuss flower arrangements and it seems my fiancée had no idea that she was my fiancée.
"A sprzedawczyni miała manzanas gigante".- Adorable. - Keep going, keep going. "And the saleswoman had manzanas gigante."
"Ale najpierw miała wyjechać z ojcem za granicę. "I żegnając się, wiedzieliśmy, że nie zobaczymy się przez kolejny rok.She had to go abroad first with her father and when we came to say goodbye we knew we wouldn't see each other for almost a year.
"Anne miała nadzieję, że przeżyła już wiek rumienienia się.""Anne hoped she had outlived the age of blushing."
"Baby Girl" miała drugą połowę.Baby Girl had the other half.
"Słyszałyśmy jakieś plotki, ale nie miałyśmy pojęcia o zachodzących zmianach."We heard rumors but had no idea of the changes taking place.
"W ciągu tego miesiąca miałyśmy wzloty i upadki."We've had our share of ups and downs over the last 30 days.
(pewnie go pożyczy od sąsiada) huj wie kiedy ostatnio miałyśmy 2 głodnych facetów na obiedzie.Try to think of an extra side dish. Lord only knows when's the last time we had two hungry men around here.
- Ale miałyśmy ubaw.We had a good time though
- Babcia i ja miałyśmy wyjątkową więź.[ Sighs ] My grandmother and I had a very special bond.
- Nie wiedziałam, że miałyście kota.I didn't know you had a cat.
/Słyszałem, że miałyście /z Sarą tydzień pełen wrażeń.I heard you and Sara had an exciting week.
Bałam się, że miałyście wypadek.I was afraid you'd had an accident.
Bo miałyście taką więź?Because you had such a bond?
Był ktoś jeszcze z kim miałyście kłopoty?Anyone else you and Cara had a run-in with?
"A twarze ich, jakby twarze męskie... włosy miały, jak włosy kobiece".Four angels. Their faces were as the faces of men. They had hair as the hair of women.
"Co one tu robią?" A one miały na ziemi pola wypełnione mistycznymi numerami - jeden, pięć, siedem, osiem, wiecie."What do they do here?" And they had a track laid out with mystic numbers - one, five, seven, eight, you know.
"Droga Lexy, moja przyjaciółka i ja miałyœmy sprzeczkę."Dear Lexy, my friend and I had a fight.
"Obie kobiety,... utrzymują, że - miały stosunki..."Both women in their 20s, charge that they had intimacy..." "lntimacies with Mr. Muhammad..."
"Prawie wszystkie zamki miały 50 pokoi i były w Anglii."And most castles had 50 rooms and were in England.
"Gdyby jego nie było, miałbym o wiele mniej kłopotów"?"You know, if he just never existed, "I would have avoided a massive heap of trouble," you know?
"Ja miałbym wysłać do ciebie kogoś z listem polecającym? !""I would have sent you somebody with a letter of introduction?"
"Mówilibyśmy ci więcej, ale mielibyśmy cenzorów na naszej dupie"And picnic on the grass We'd tell you more but we would have the censors on our ass
Bez niego nie mielibyście niczego i wiecie o tym.You would have nothing without him, and you know it.
- Ale miałabyś Red Johna.- But you would have Red John.
"Miłość nie miałaby niczego, by zrobić... "z takim spojrzenia głupca stworzeniem", powiedziało pierwszy słodki i rozmyty króliczek. "Z tym nosem."Love would have nothing to do...
- Anglia miałaby nowego króla.- England would have a new king. - That would be murder!
- Chciałem, żeby tak myślała, bo jeśli powiedziałbym jej, dlaczego z nią zrywam, to miałaby przez to kompleksy, a to nie jest w porządku.- I wanted her to think that that was the case, but if I would have told her why I was breaking up with her, it would have given her a complex, and that's not okay.
- Czas, w którym miałaby tu dotrzeć...- That's how long it would have...
Oczywiście, nie próbowałyście wszystkiego, bo gdybyście próbowały wszystkiego, to miałybyście torbę ze sobą.Obviously, you didn't try everything, 'cause if you tried everything, I would have the bag.
- Ale zarabiamy pieniądze, bo wiemy, komu możemy ufać, a komu nie możemy, i przykro mi, ale gdyby to była twoja mocna strona, twoje dzieci miałyby ten sam kolor oczu.- But we make money by knowing who we can trust and who can't trust, and I'm sorry, but if that were a strong suit of yours, your kids would have the same color eyes.
-Pijawki i robaki tego miasta miałyby polowy dzień.The leeches and maggots of this city would have a field day.
"Ale tylko jedno z was miało i jedno, i drugie i trzecie!"'But only one of you had all three ! '"
"Jeanette" nie miało polotu.Yeah, Jeanette had no panache.
"Nawet dziecko z normalnymi stopami pokochało świat, odkąd miało nowe buty.""Even a child with normal feet was in love with the world... "...after he had got a new pair of shoes."
"Trzęsienie Słońca" z 1998 roku na Ziemi miałoby wartość 11,3 w skali Richtera.The 1998 sunquake would have measured in 11.3 on the Richter scale.
"jedno z tych zwierząt miałoby macki długości 27 stóp"....oneof theseanimals,only 6feet long, would have tentacles 27 feet long.
" Proszę miej trochę śniegu "♪ please have some snow ♪
" spowoduj , jeśli on widział mnie być może on zrobiłby miłość zbiórki z mną więc on nie ścignąłby, by zabić mnie moja historia zaczęła się od 7 dni temu tego dnia i był studentem nadal miej dużo dziewczyny wokoło'Cause if he saw me maybe he would fall in love with me so he wouldn't chase to kill me my story started from 7 days ago on that day i was a student still have many girl around
"Dan, dlaczego nie rób ja kiedykolwiek miej dziewczynę?"Dan, why don't I ever have a girlfriend?
"Marie, miej...""Marie, have a..."
"Och, Jaśnie Pani, miej nade mną litość, nad biedną kobietą chodzącą i żebrającą od drzwi do drzwi!""Oh, maiden, please have mercy on me, a poor woman who has to go begging from door to door!"
"Żeńcie się I miejcie synów I córki."Marry and have sons and daughters.
- Dajcie spokój, miejcie odrobinę wiary!- Come on, have a little faith!
- I miejcie nadzieję, że nie użyją miotaczy.- And hope they don't have blasters.
- Lepiej miejcie kasę.- You better have my money.
/Ale... miejcie razem cudowne życie.I'm not going to hit on your husband, but, um, have such a great life together.

Questions and answers about mieć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mieć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
miewaćdo
niemiećdo
pomiećdo
śmiećjunk
umiećbe able

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
maićadorn with verdure
miąćcrimp
mieśćhurl
mlećgrind
mżećdo
mżyćdrizzle
plećsex
rżećsay
tlećdo
źrećeat
żrećeat
Different length:
dumiećdo
miecićdo
mielićgrind
mienićsparkle
miesićknead
mieśćhurl
miewaćdo
musiećdo
pomiećdo
śmiećjunk
umiećbe able

Other Polish verbs with the meaning have

Verb
posiadać
wywrzeć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
multiplikowaćmultiply
obrywaćget_bitten
podrobniećdo
psyknąćdo
wnijśćenter_into
zaasekurowaćsecure
załechtaćtickle
zamraczaćdo
zapylićpollinate
zobligowaćoblige