Iść conjugation

Conjugate iść - to go

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
idę I go
ty
idziesz you go
on/ona/ono
idzie he/she/it goes
my
idziemy we go
wy
idziecie you all go
oni
idą they go

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę iść I will go
ty
będziesz iść you will go
on/ona/ono
będzie iść he/she/it will go
my
będziemy iść we will go
wy
będziecie iść you all will go
oni
będą iść they will go

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
szedłem I went
ty
szedłeś you went
on
szedł he went
my
szliśmy we went
wy
szliście you all went
oni
szli they went

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
szłam I went
ty
szłaś you went
ona
szła she went
my
szłyśmy we went
wy
szłyście you all went
oni
szły they went

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę szedł I will go
ty
będziesz szedł you will go
on
będzie szedł he will go
my
będziemy szli we will go
wy
będziecie szli you all will go
oni
będą szli they will go

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę szła I will go
ty
będziesz szła you will go
ona
będzie szła she will go
my
będziemy szły we will go
wy
będziecie szły you all will go
oni
będą szły they will go

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
szedłbym I would go
ty
szedłbyś you would go
on
szedłby he would go
my
szlibyśmy we would go
wy
szlibyście you all would go
oni
szliby they would go

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
szłabym I would go
ty
szłabyś you would go
ona
szłaby she would go
my
szłybyśmy we would go
wy
szłybyście you all would go
oni
szłyby they would go

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
szedłbym był I would have gone
ty
szedłbyś był you would have gone
on
szedłby był he would have gone
my
szlibyśmy byli we would have gone
wy
szlibyście byli you all would have gone
oni
szliby byli they would have gone

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
szłabym była I would have gone
ty
szłabyś była you would have gone
ona
szłaby była she would have gone
my
szłybyśmy były we would have gone
wy
szłybyście były you all would have gone
oni
szłyby były they would have gone

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
idźyou go!
on/ona/ono
niech idzielet him/her/it go
my
idźmylet's go
wy
idźcieyou all go
oni
niech idąlet them go

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
-there was gone
- bythere would be gone

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for iść

There is no additional usage information for the verb iść.

Examples of iść

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Chcesz iść?You want to go?
! Nie wiem, gdzie indziej mógłbym iść.I-I-I don't know where else to go.
" zgodziły iść do zakładu teraz."have agreed to go to a facility now.
"Chcesz iść do pani Simpson na recital fortepianowy"Would you like to go to Mrs Simpson's piano recital
"Chciałabym iść, jednak z kolei nie chce mi się parkować".What about "But yet" Rachel? "I'd love to go, but yet I don't feel like parking."
"...idę do kościoła...""Hey you, where are you going?" "l'm going to church."
"Gdzie idę ty idziesz ze mną.""Anywhere i go, you go, my dear."
"Gdzie idę?Whither am I going?
"Ja idę do męskiej toalety na dworcu na walenie w tyłek"."I'm gonna head on down to the men's room at the train station "and get me some prime keister."
"Ja idę zadzwonić jesteś moją suu-niąą"I'm going to call you my bee-yotch."
"Dokąd idziesz, kochanie?".Kind of, you know, "Off to..." "Where are you going, darling?"
"Gdzie idziesz?" "Mogę iść z tobą?""Where're you going? Can I come with you?
"Gdzie idę ty idziesz ze mną.""Anywhere i go, you go, my dear."
"Jak do cholery idziesz do łazienki na górze?""How the hell do you go to the bathroom up there?"
"O nie, wjechałeś w niego, idziesz na 10 sekund do kąta.""Oh, no, you've bumped into him, "you've got to spend ten seconds on the naughty step."
"A pies idzie, " hau, hau, hau, hau"And the dog goes, 'Woof, woof, woof, woof! '"
"Ach, moje dziecko, ze jest taki slodki ..." A pielegniarka idzie ..."Oh, my baby, he's so cute..." And the nurse goes...
"Ernest jedzie na biwak", "Ernest idzie do więzienia"I got the Ernest goes to camp, Ernest goes to jail and...
"Jeśli ktoś idzie do kłopotliwej sytuacji można to uznać za nieuniknione ""If something goes to the trouble of happening, it may be considered inevitable"
"Nie jestem pewien jak to idzie"♪ "I'm not really sure how it goes
""Dobra, idziemy na całość""."We got to just go out and get crazy."
"Annavaram", premiera dziś, idziemy na seans?Film Annavaram, release today, shall we go to watch the film?
"Idziemy, idziemy".(With dialect) "Let's go".
"Kotku, idziemy na kolacjê do najlepszej restauracji. Spróbujemy wszystkich potraw z menu."Honey, I'm gonna take you to the Four Seasons, the best restaurant in town... and we're gonna eat everything on the menu.
"My" nigdzie nie idziemy, John.We are not going anywhere, John.
! /Mogliście powiedzieć, że idziecie...You could have told me that you were gonna...
"Nie muszę", bo idziecie na drugą randkę czy to coś w rodzaju "koniec"?"Good" like she gets a second date or "good" like it's over?
- A gdzie idziecie?- Where you guys going?
- Chcę zrozumieć co robicie kiedy idziecie do niego.- I want to understand what it is that you do when you go to his place.
- Co za bzdura, nigdzie nie idziecie.- Let's go. - Nonsense.
"Dokąd idą dusze?""Where do the spirits go?"
"dobre dziewczyny idą do orlando."Good girls go to Orlando.
"i idą do grobu, a ich pie? ń nie rozbrzmiewa"."and go to the grave with the song still in them".
'Rodzice... którzy malują pokoje ich dzieci na pastelowe kolory idą na listę rzeczy które umniejszają nam frajdy!"Parents... "who paint their kids' rooms in pastels "go on the list of things that subtly minimize our pleasure!"
(1% of America 40% majątku narodowego, na dole 80 % ma 7% majątku narodowego) ma do czynienia z pieniędzmi wartości, ceny idą w górę .The middle class is being wiped out, and nobody's understanding that it has to do with the value of money. Prices are going up.
- Byłaś spokojna, gdy szedłem na wojnę.When I went to war, you were perfectly composed.
- Tak, szedłeś drogą wybrukowaną dobrymi intencjami, a potem było coraz gorzej, aż zrobiło się za późno.- You do? - Yes. You went down a path with the best intentions, and then it just got worse and worse until it was too late.
Każde miejsce które okradłeś, szedłeś od razu do biżuterii i gotówki, żadnych odtwarzaczy DVD, żadnych telewizorów, żadnych dzieł sztuki, nic czego nie mógłbyś zmieścić do kieszeni.Every place that you burglarized, you, uh, you went straight for the jewelry and the cash, no DVD players, no TVs, no art, nothing you couldn't just stick in your pocket.
Kiedy szedłeś po wypłatę, kasjer sprawdzał listę.When you went to cash it, the teller checked the list.
Kot trafił pod koła autobusu, a ty szedłeś dalej. Bez oglądania się.It got hit by a bus, and you just went on your way.
- Zawsze szliśmy do mnie.We always went to my place.
/Dokądkolwiek szliśmy, /wy walczyliście ze sobą.Wherever we went, you kids fought.
/I szliśmy tak trzy dni.And we went on for three days.
A kiedy szliśmy w dół schodami mogłeś słyszeć zawalanie się wewnątrz budynku .And as we went down the stairwells you could hear the actual collapsing inside the building You heard rumble.
Ale zamiast tego szliśmy do Koni Island.But then we went to Coney Island.
A potem ładowaliście muszkiety i szliście walczyć z Indianami, nie tatku?Then you loaded up your musket and went out to fight them indians, right, pa?
"Nawet kiedy jego firma i wszyscy udziałowcy szli na dno.""Even as his company and all its shareholders went down the crapper."
- Tony mówił, że bardzo lgnęła, kiedy szli wczoraj do kryjówki.Well, Tony said she was very clingy when they went to the safe house last night.
/Jeżeli dwóch opryszków się o coś sprzeczało, /szli prosto do niego.So, when two crooks had a beef, they went to him.
A na strzyżeniu owiec, kiedy wszyscy szli do lasu, no wiesz... strzyc owce.And then at the sheepshearing, when they all went up to the forest, you know... to shear the sheep.
-Nie, to jest moje, ale założyłam to kiedy szłam z Lukiem na "Jarhead".But I wore it with Luke when we went to see "Jarhe."
Czy ja kiedykolwiek pytałem cię o to, kiedy szłaś odwiedzić swojego ex-chłopaka po tym jak zmarła jego matka?Do I ask about the time you went to your old boyfriend after his mother died? No.
I wasza dwójka czytała je razem każdej nocy przed tym jak szłaś do łóżka.And the two of you would read them together every night before you went to bed.
Ja zajmowałem się dziećmi, a ty szłaś do pracy.You went to work, and I was the one who dealt with the kids.
Za każdym razem, gdy my szłyśmy.She'd go every time we went.
Zawsze płaciła, kiedy szłyśmy razem coś zjeść i nagle przestała.She used to pay every time we went out to eat, and then she just stopped.
Bogate dzieci szły do szkoły, a wyrzutki musiały iść do pracy.Rich children went to school and the trash had to go to work.
Co wieczór miałem próby, które szły źle i ostaecznie, unikałem podawania wiadomości.I had a nightly rundown that went out of its way to avoid reporting the news.
Dalma, kiedy podchodziłbym, aby ją pocałować, szedłbym o tak.Dalma, when I'd go to kiss her, would go like this.
/Praca szłaby dużo szybciej, /gdybym był z wami.The work would go a lot faster if l were up there with you, guys.
Usuwając panią Bradley mógł pan prowadzić teatr tak, jak chciał, a wszystkie zyski szłyby do pana.With Mrs. Bradley out of the way, you'd be able to run the theatre as you see fit, and all of the proceeds would go to you.
" A teraz idź i napisać."Now go and write one.
"... idź gdzieś na czekoladę.""...go elsewhere for chocolate"
"A to łobuz, idź go złapać!"That little scamp. There he goes, go get 'em. Go get 'em!
"Andy idź posprzątaj łazienkę."Or, "Andy, go clean the employee washroom.
"Andy idź umyj podłogę."He'll be like, "Hey, Andy, go mop the floors."
"Czarna Dziewiątka Siamese", idźcie potrenować ze Starym Kohem.The Black Siamese Nine, you go train yourselves with Old Koh.
"Jeśli myślicie, że BL robiło przyzwoite samochody, idźcie i kupcie po jednym.""If you think BL made a decent car, you go out and buy one."
"Tam, gdzie ludzie są zbyt głupi i ograniczeni, żeby was wysłuchać, nie przystawajcie, lecz idźcie dalej.""There... where people are too stupid and bigoted to hear you, do not remain but move on."
*Jesteście zgrają histeryków..* *..i lepiej idźcie się walić.*"You're all a bunch of hysterical reactionaries, and I think you should go screw yourselves."
- ..idźcie już stąd, już po wszystkim.- .. Now go away, after all.
Wierzę w to że Robin Zander, z "Chip Trick", który śpiewał "Pragnę byś mnie pragnęła", gdybym ja to śpiewał, szłoby tak "Pragnę byś mnie nie pragnęła".I believe that it was Robin Zender, of "Chip Trick", who said "I want you to want me", well if I sang that song it would go "I don't want you to want me".

Questions and answers about iść conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about iść
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
baćfear
bićbeat
byćbe
daćgive
dąćgive
dućdo
jąćdo
kućforge
laćpour
myćwash
pićdrink
ryćdig
sućdo
tyćgain weight
wićwrithe
Different length:
iścićdo
wniśćdo
zniśćdo

Other Polish verbs with the meaning go

Verb
chodzić
pojechać
pójść
sięgać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dociskaćtighten
majsterkowaćtinker
marlowaćmarl
obścielićdo
pobóśćdo
poodlatywaćdo
poprzesłaniaćdo
przeciążyćoverload
wesłaćdo
zaspokoićsatisfy