Dostrzegać conjugation

Conjugate dostrzegać - to see

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegam I see
ty
dostrzegasz you see
on/ona/ono
dostrzega he/she/it sees
my
dostrzegamy we see
wy
dostrzegacie you all see
oni
dostrzegają they see

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę dostrzegać I will see
ty
będziesz dostrzegać you will see
on/ona/ono
będzie dostrzegać he/she/it will see
my
będziemy dostrzegać we will see
wy
będziecie dostrzegać you all will see
oni
będą dostrzegać they will see

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegałem I saw
ty
dostrzegałeś you saw
on
dostrzegał he saw
my
dostrzegaliśmy we saw
wy
dostrzegaliście you all saw
oni
dostrzegali they saw

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegałam I saw
ty
dostrzegałaś you saw
ona
dostrzegała she saw
my
dostrzegałyśmy we saw
wy
dostrzegałyście you all saw
oni
dostrzegały they saw

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę dostrzegał I will see
ty
będziesz dostrzegał you will see
on
będzie dostrzegał he will see
my
będziemy dostrzegali we will see
wy
będziecie dostrzegali you all will see
oni
będą dostrzegali they will see

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę dostrzegała I will see
ty
będziesz dostrzegała you will see
ona
będzie dostrzegała she will see
my
będziemy dostrzegały we will see
wy
będziecie dostrzegały you all will see
oni
będą dostrzegały they will see

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegałbym I would see
ty
dostrzegałbyś you would see
on
dostrzegałby he would see
my
dostrzegalibyśmy we would see
wy
dostrzegalibyście you all would see
oni
dostrzegaliby they would see

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegałabym I would see
ty
dostrzegałabyś you would see
ona
dostrzegałaby she would see
my
dostrzegałybyśmy we would see
wy
dostrzegałybyście you all would see
oni
dostrzegałyby they would see

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegałbym był I would have seen
ty
dostrzegałbyś był you would have seen
on
dostrzegałby był he would have seen
my
dostrzegalibyśmy byli we would have seen
wy
dostrzegalibyście byli you all would have seen
oni
dostrzegaliby byli they would have seen

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostrzegałabym była I would have seen
ty
dostrzegałabyś była you would have seen
ona
dostrzegałaby była she would have seen
my
dostrzegałybyśmy były we would have seen
wy
dostrzegałybyście były you all would have seen
oni
dostrzegałyby były they would have seen

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
dostrzegajyou see!
on/ona/ono
niech dostrzegalet him/her/it see
my
dostrzegajmylet's see
wy
dostrzegajcieyou all see
oni
niech dostrzegająlet them see

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
dostrzeganothere was seen
dostrzegano bythere would be seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for dostrzegać

There is no additional usage information for the verb dostrzegać.

Examples of dostrzegać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
# Musimy żyć # I uczyć się dostrzegać prawdy# We had to live and to learn to see the truth
# Uczyć się dostrzegać prawdy# Learn to see the truth
- Dziękuję. Jest równie niedobrze widzieć zło tam gdzie go nie ma jak nie dostrzegać go tam gdzie jest.It is as bad to find evil where it does not dwell as to fail to see it where it does.
- Nie... Może ona zaczyna dostrzegać, że to się nie uda.Perhaps she is starting to see that this cannot work.
- To nasza sprawa, dostrzegać to, czego oni nie widzą.They do. -lt's up to us to see things they can't.
* A kiedy patrzysz mi w oczy, Saro * * Spróbuj dostrzec w nich to, co ja dostrzegam w tobie ** I can see there's a light shining through * * and when you look into my eyes, sweet sara *
,Patrzac przez więzienne kraty nie dostrzegam żadnej kobiety, która mogłaby się równać z ta niezwykła dziewczyna."- I could not see a single woman who compared with that devilish girl. " There's an important sentence in the novel.
- Bo ja teraz to już dostrzegam.- You know, and I can see that now, so...
- Bo u was nie dostrzegam chęci.I don't seem to be getting any.
- Czy tylko ja dostrzegam ten problem?Why am I the only one who sees the problem?
"Czy nie dostrzegasz słońca, które się dzisiaj pojawiło?""Don't you see the sunshine coming up today?"
- A czy ty dostrzegasz sam siebie?Can you see you?
- A ty do dietetyka. - Nie dostrzegasz tego?And I think you should see a weight-loss specialist.
- Czy nie dostrzegasz bólu w mych oczach?Can't you see the pain in my eyes?
- Dlaczego mnie nie dostrzegasz?Why can't you see me?
- Nieważne, to pokazuje, że ten człowiek dostrzega różne możliwości.Nonetheless, it says the man sees the possibilities of the things.
- To naukowiec, dostrzega schematy- She's a scientist, she sees patterns.
/Jestem pod wrażeniem, że dr Brennan /dostrzega znaczenie pracy zespołowej.Well, I'm impressed that Dr. Brennan sees the value in teamwork.
/Oto arystokrata, /który dostrzega własną chwałę, /ale jest ślepy na ambicje innych.Such is the nobleman who sees his own glory but is blind to the ambitions of others.
/Rząd Stanów Zjednoczonych dostrzega wartość mojej pracy /i traktuje mnie tak jak sierotę.The United States government sees merit in my work and takes me in like an orphan.
"W tym blasku splendoru nie dostrzegamy tego jak wiele stracilismy."We fail to see in the glow of glamour... how much we have lost.
- Tu jest coś, czego nie dostrzegamy.(cell phone ringing) There's something else that we're not seeing here.
/Bo tylko my dostrzegamy jego czyny./We're the only ones who can see what he's doing.
/Odwracają uwagę /od swoich grzechów, /lecz my je dostrzegamy.They distract themselves from their sins, but we see them.
A kiedy dostrzegamy nasz błąd wolimy go zignorować.When we see our mistake, we prefer to ignore it.
- Myślę, że jestem, a czasami czuję, że tego nie dostrzegacie.- Well, you know, I think I'm an athlete, ...and sometimes I feel like you guys don't see me that way.
- Nie dostrzegacie wzoru?You don't see the pattern?
Ale czy nie dostrzegacie w tym odrobiny chciwości..?But don't you see a little touch of greed there?
Ale jeśli gdzieś dostrzegacie światło, migotanie wiary w samych sobie, to może macie to, co jest potrzebne do zwycięstwa.But if somewhere you see a dot, a glimmer of belief in yourselves, then you might have what it takes to win.
Ale nie wtedy, gdy go nie dostrzegacie.But not when you can't see it.
/Artysta sprawia, że ludzie dostrzegają swoje błędy.♪ Artists make society see its faults clearer ♪
A czy rodzicie go dostrzegają?Do the parents see the stress?
A zarazem wyśmiewasz się z tych, którzy dostrzegają jego możliwości?Yet you make fun of those who would see it for its possibilities.
Ale kiedy coś się zdarza, ludzie nie zawsze to dostrzegają... nie rozumieją tego... Lub nie akceptują.But when it happens, people don't always see it or understand it or accept it.
Ci z nas, z wizją, którzy dostrzegają to są wzywani w celu ochrony reszty.Those of us with the vision to see that are called upon to protect the rest.
Gdy dostrzegałem nieścisłości myślałem, że Singh mnie sprawdza.If I saw any crap-- which I did on occasion-- I put it down to a test-- you know, "Singh's testing me."
Nigdy go nie dostrzegałeś, Lou.You never saw him, Lou.
- Chciał, by jego córka mogła zobaczyć piękno, jakie on w niej dostrzegał, dlatego na urodziny zamówił jej lustro.- He wanted his daughter to be able to see the beauty he saw in her, so he had a mirror made for her birthday.
/Henry dostrzegał tylko /własną batalię.LINCOLN: Henry only saw the struggle his way.
Albo raczej...nikt nie dostrzegał mnie.Or rather...no one saw me.
Ale on nigdy mnie nie dostrzegałBut he never saw me there
Jego ojciec też to dostrzegał.His father saw so at once.
Widziała w ludziach potencjał, którego inni nie dostrzegali.And she saw potential in people that others failed to recognise.
I przekonałam samą siebie, że dostrzegałam w tobie coś z człowieka.And I convinced myself that I saw something human in you.
Tylko go nie dostrzegałam.I just never saw it.
W dostrzegałam trudności, jakie stwarzawysoka“ ack in the 1970s and 1980s when I started work as a nurse I saw the difficulties that high
/którego we mnie dostrzegałaś.I saw through your eyes.
Dobro, które we mnie dostrzegałaś... zniknie na zawsze.And that goodness that you once saw inside of me... well, that'll be gone forever.
Tyle czasu próbowałaś zrozumieć człowieka podającego się za twojego ojca, a nie dostrzegałaś osoby, którą miałaś przed oczami.With my help. You've spent so much time trying to understand the man who pretended to be your father. You never saw the one person who was right in front of your eyes.
Ale Lily dostrzegała coś więcej trening na bycie tatą.He thought it'd be fun, but Lily saw it as something more: dad practice.
Niezależnie od tego, jaką miałeś rodzinę lub w jakim domu mieszkałeś, dostrzegała cię.Didn't matter what kind of family you had, house you lived in, she just saw you.
Z lekka gburowata, ale dostrzegała w ludziach dobro.A little gruff, but she saw the good in people.
Za każdym razem dostrzegała co innego.She saw something new every time she painted it.

Questions and answers about dostrzegać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about dostrzegać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
ostrzegaćwarn
poostrzegaćdo
postrzegaćdo
przestrzegaćobserve
ustrzegaćdo
wystrzegaćbeware
zastrzegaćreserve

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dostrzelaćdo
dostrzelićdo
postrzegaćdo
wystrzegaćbeware
zastrzegaćreserve

Other Polish verbs with the meaning see

Verb
obejrzeć
oglądnąć
spostrzec
ujrzeć
widzieć
zobaczyć
zoczyć