Dostać conjugation

Conjugate dostać - to get

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostanę I will get
ty
dostaniesz you will get
on/ona/ono
dostanie he/she/it will get
my
dostaniemy we will get
wy
dostaniecie you all will get
oni
dostaną they will get

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostałem I got
ty
dostałeś you got
on
dostał he got
my
dostaliśmy we got
wy
dostaliście you all got
oni
dostali they got

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostałam I got
ty
dostałaś you got
ona
dostała she got
my
dostałyśmy we got
wy
dostałyście you all got
oni
dostały they got

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostanę I will get
ty
dostaniesz you will get
on
dostanie he will get
my
dostaniemy we will get
wy
dostaniecie you all will get
oni
dostaną they will get

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostanę I will get
ty
dostaniesz you will get
ona
dostanie she will get
my
dostaniemy we will get
wy
dostaniecie you all will get
oni
dostaną they will get

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostałbym I would get
ty
dostałbyś you would get
on
dostałby he would get
my
dostalibyśmy we would get
wy
dostalibyście you all would get
oni
dostaliby they would get

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostałabym I would get
ty
dostałabyś you would get
ona
dostałaby she would get
my
dostałybyśmy we would get
wy
dostałybyście you all would get
oni
dostałyby they would get

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostałbym był I would have got
ty
dostałbyś był you would have got
on
dostałby był he would have got
my
dostalibyśmy byli we would have got
wy
dostalibyście byli you all would have got
oni
dostaliby byli they would have got

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
dostałabym była I would have got
ty
dostałabyś była you would have got
ona
dostałaby była she would have got
my
dostałybyśmy były we would have got
wy
dostałybyście były you all would have got
oni
dostałyby były they would have got

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
dostańyou get!
on/ona/ono
niech dostanielet him/her/it get
my
dostańmylet's get
wy
dostańcieyou all get
oni
niech dostanąlet them get

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
dostanothere was got
dostano bythere would be got

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for dostać

There is no additional usage information for the verb dostać.

Examples of dostać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
" Tak było w przypadku Hani, chciał dostać "odprawę" jak my to nazywamy. "" This was the case of Hani, he wanted to get "checked-out" as we call it to rent our aircraft. "
"Aidan, musisz dostać się na dół Do starego podziemnego przystanku tramwajowego'Aidan, you need to get down 'to an old underground tram station
"Czy mógłby pan mi więc powiedzieć jak się dostać na pocztę?" Facet odpowiada "Nie""Well, could you tell me how to get to the post office?" The fella says "No."
"Czy trudno dostać się do linii międzynarodowych, pani Weston?""Is it hard to get international lines, mrs. Weston?"
# A teraz jeden z was dostanie niespodziankę ## Now one of you will get a surprise #
"Dacie 10000 $ i to zrobię - za tyle dostaniecie..."$10,000 will get you me by myself-- for that you get...
'. .gdzie dostaniecie 1 punkt za każdy samochód który wyprzedzicie i stracicie 1 za każdym razem gdy zostaniecie wyprzedzeni.'"...where you will get one point for every car you overtake "and lose one every time you are overtaken." - Ah.
- Dobrze, mamy bilety i przepustki dla VIP-ów, dzięki którym dostaniecie się pod samą scenę.- Okay, we have tickets, VIP passes that will get you in the front area.
"Niektóre z tych osób u których nie usłyszę jazzu we wtorkową noc dostaną siekierą.""and that is some of those persons who do not jazz it on Tuesday night will get the axe."
# Teraz jeden z ciebie dostaną zaskoczenie ## Now one of you will get a surprise #
,I dostaną odpowiedź Jetem pewny.And they will get answers, I'm sure.
! - Nawet u małej Judy dostałem kątek.- Even Judy's got an angle.
! Hej, Brian. To było wtedy, jak dostałem robotę, jako tort marchewkowy.Hey Brian, this is like the time I got a job as a carrot cake.
"Hej, dostałem pokój na deptaku za 7,5 dolca.They think "I got a room on the Strip for 75 bucks.
"Moja córka podróżowała przez kraj ze swą matką i jej nowym chłopakiem, a ja dostałem tylko ten nędzny T-shirt.""My daughter traveled cross-country with her mother "and her mother's new boyfriend and all I got was this lousy T-shirt."
"Mój najdroższy synu, tego popołudnia dostałem szczęśliwą nowinę, że jestem dziadkiem."My dearest son, "this afternoon I got the happy message "that I am a grandfather.
"Od kiedy dostałeś to co chciałeś olewasz nas."But as soon as you got what you wanted, you blew us off.
"Pamiętasz, kiedy dostałeś szlaban za pożyczenie strzelby tatulka?"So... remember that time when you got grounded for 'borrowing' daddy's favorite shotgun?
"Więc dostałeś tylko jedną szansę"So you got just one more chance
# Dostałeś, dostałeś się, ciebie dostawany Dostałeś mnie dobrze w twoich rękach #Let's find out! Just follow my lead. # You got, you got, you got You got me right in your hands #
# Na twoim autobusie kiedy wiesz, że dostałeś długą dupę jadą ## On your bus when you know you got a long-ass ride #
"Carter dostał się na Harvard i Princeton".Oliver, Carter just got accepted into Harvard and Princeton.
"Donny Lopez, dostał to, na co zasłużył."That what you said. "Donny Lopez got what he deserved."
"Gliniarz z Santa Monica" dostał zielone światło.You are the guy that got Santa Monica Cop a green light. Wow.
"Jeden z moich ludzi dostał przepustkę, otrzymasz to przez niego."One of my men got leave. You'll be receiving these through him.
"Ktoś kto zazwyczaj jest głupi dostał lepsze oceny niż ja.""Someone who's usually stupid got better grades than me."
"... I dostaliśmy okulary .""...and got glasses for ourselves."
"Australijczykom zostało przyznanych 10 punktów My dostaliśmy minus 20 za utratę wszystkich owiec."'The Aussies had been awarded 10 points and we'd got minus 20 for losing all the sheep. '
"Na szczęście dostaliśmy te chwile.""We have fortunately got these moments."
"Och, mój Boże.... dostaliśmy niewłaściwe dziecko," a on na to:"We got the wrong baby," and the father says...
"dostaliśmy odszkodowanie...""we got the insurance money... "
- Czyli dostaliście telegram.Good, you got my telegram. Let's go.
"Bo to co oni wszyscy tam dostali, to duży, chłodny nagrobek.""Cos they got all of them big, cool tombstones."
"Holdenowie zasłużyli na to, co dostali."The Holdens got what they had "coming to them."
"Moi kumple dostaną po kilka piw". I dostali je!And he got it!
# Oni dostali się' em wszystek w jailhouse, dziecku # [ gry Muzyki]# They got 'em all in the jailhouse, baby # [Music plays]
- Albo przez rosjan, którzy nigdy nie wiedzieli o wypłacie, - Albo przez meksykan, którzy nie dostali pieniędzy.If that money doesn't eventually show up, I'm dead... either from the Russians who know I never made the payment or the Mexicans who never got paid.
! Nie dostałam nawet całusa.I haven't even gotten a kiss.
"Kiedy się tylko tu dostałam, poszłam się zobaczyć z Boissieres'ami z Konstantyny."When I got here, I went to see the Boissieres, from Constantine.
"Kochany Royu, dostałam twój list dzisiaj."Dear Roy, I got your letter today.
"Spaprałam. przegrałam," a później", O, popatrz, dostałam 5. ""l blew it. I'm a loser," and then, "Oh, look, I got an A."
"Właśnie dostałam nową walizkę Samsonite","I just got a brand-new Samsonite Silhouette,"
"to było 20 dolarów, które dostałaś rok temu... "na urodziny od wuja"."...was $20 you got yourself in a birthday card...
- Ale dostałaś mnie.You got me.
- Ale dostałaś rolę.You still got the part.
- Bridget, właśnie dostałaś awans.Hey, Bridgy... you just got a promotion.
- Bywa. Zapomniałem, że dostałaś tę nagrodę za dramat.I had forgotten that you won that drama award.
" spowoduj I nie lubię walczenia walka jest głupia przegrany umrze zwycięzca będzie dostały mszczony nadal umrzyj to nie żartuje, jeśli moja twarz dostała się zraniony'Cause I don't like fighting fighting is stupid loser will die winner will be got revenged still die it's serious if my face got hurt
"...bo dostała syfilisy, I kiedy się urodziłem ...""...because she got syphilis, and when I came ..."
"Jeśli dostała wiadomość od Mickey, kłamie."If Donna got Mickey's text, she's lying.
"LA Times" dostała taki list kilka godzin temu.LA Times got a letter like that a few hours ago.
"Nie wiem nawet czy jego rodzina, dostała z powrotem jego ciało"."I don't even know if his family ever got his body back."
- Dopiero co dostałyśmy tę sprawę.Wait, we've just got this.
- Han, dostałyśmy pozew.Han, we just got served.
- I dostałyśmy darmowe przypinki.- And we got these free corsages. - Oh.
- Teraz tak, dostałyśmy "B-".Now, ladies, we got a B-minus on this paper.
- W tym tygodniu dostałyśmy nowe garnki.- We just got a donation of saucepans and pots this week.
A więc dostałyście się w końcu do programu.So you guys finally got on the show.
Ciekawi mnie, kiedy dostałyście tę okropną wiadomość.I am curious to know when you girls got the bad news today. - What bad news? - Christopher's news.
Czy któraś z was mi powie, jak się tu dostałyście?Anyone wanna tell me how you got here?
Jakby na to spojrzeć, to dostałyście informacje za darmoThe way I look at it, you got the address for free.
Już dostałyście dzisiaj całusy.You already got your kisses tonight.
" spowoduj I nie lubię walczenia walka jest głupia przegrany umrze zwycięzca będzie dostały mszczony nadal umrzyj to nie żartuje, jeśli moja twarz dostała się zraniony'Cause I don't like fighting fighting is stupid loser will die winner will be got revenged still die it's serious if my face got hurt
- Boże, dostały się do środka.-Oh, God, they've got inside.
- Charlie Charlie - Aw, on jest dostały Fulton.- Charlie--Aw, he's got Fulton.
- Ciekawe jak się tu dostały.- I wonder how those got there.
- Kiedy się tu dostały.- When they got here.
Ale dostałbym podwyżkę, a to bym pokochał.You'd hate that. But I would get a raise, and I would love that.
- pomagam 19 -letni człowiek , którego obiecałem dostałby się żyć dostają się żyć.- I'm helping a 19-year-old man that I promised would get to live get to live.
Chaney dostałby od niego to na co zasłużył.Chaney would get his due before such a judge.
Chodzi o to, że czarodziej dostałby kulkę między oczy nawet zanim zdążyłby powiedziećI mean, the wizard would get shot between the eyes before he could ever get out the words,
Gdyby policja nas zatrzymała dostalibyśmy 10 lat.If a cop pulled us over we would get ten years.
Czyli to nie przez mutacje dostalibyście się do szkoły Xaviera dla utalentowanej młodzieży, ale mów dalej.That's not exactly a mutation that would get you into Xavier's School for Gifted Youngsters, but go on.
Stawmy temu czoła, dostalibyście w dupę beze mnie.I mean, let's face it, you guys would get creamed without me.
Być może gdybyśmy w 1900 roku zamknęli granice, prawdziwi Amerykanie dostaliby pracę, na którą zasłużyli.What I'm suggesting here is maybe if we had closed our borders in 1900, then real Americans would get the jobs they deserve.
Mama i George dostaliby pieniądze.Mother and George would get their money.
Adwokat powiedział, że gdybym udowodniła jego zaniedbanie, to ja dostałabym opiekę.The lawyer said that if I could prove him negligent, I would get custody.
"Trzeźwość" dostało lajka.Ooh! "Sober" got a like.
- "Queens Boulevard" dostało się na Sundance.- "Queens Blvd." got into Sundance.
- Aeryn poszła się zobaczyć z Pilotem. W jakiś sposób nagranie dostało się w jego ręce.Aeryn went to see Pilot, he somehow got his hands on the recording.
- Ale jedyne co mi się dostało, to ten nieowłosiony dziwak.But all I got was this hairless freak.
- Beecher dostało cynk.Sounds like Beecher got an inside tip.
DNA Ebola dostałoby wolną jazdę na wilbłądziej ospie.Ebola DNA would get a free ride on the camel pox.
Gdzieś publiczny , gdzie zabijanie ciebie dostałoby mnie w kłopocie.Someplace public where killing you would get me in trouble.
"Pij filiżankę Snu Wszystko i dostań się osiem godzin snu"Drink a cup of Sleep All and get eight hours of sleep
"Pójdź do partii Dawa i dostań ich błogosławieństwo"."Go to the Dawa Party," "and get their blessings"
*Poczuj klimat i dostań się na parkiet.*"Feel the vibe and get into the groove."
- Chodź, dostań mnie, ty wielka torbo powietrza.Come and get me, you big, slimy airbag!
- Dlaczego nie przychodzisz i dostań tę wyobraźnię / coś, by pić w mesie stołówka, ja?- But... - Why don't you come and get that imagination something to drink in the mess hall, ja?
Chodźcie, dostańcie mnie, wrogowie wolności.Come get me, enemy of freedom! I'm armed and ready.
Jones, Garcia, idźcie do systemu ściekowgo... wtargnijcie do budynku i dostańcie tą atomówkę...Jones, Garcia, head into the sewer system... breach the perimeter of that building and get that nuke...
Nie odbijajcie tratwy, póki nie dostańcie mojego sygnału.You two, don't release the raft, until you get my signal.
Ruszajcie do portu, poróbcie te swoje małpie skoki, /dostańcie się do środka, /przekażcie pieniądze.Head for the port, do your thing get over the security fence, hand out the money.
Więc lepiej zabierzcie swoje dupy do Kanady i dostańcie go.We therefore promised the world Terrance and Phillip. You will get us Terrance and Phillip, or else. But there's nothing we can do.
- To dostańmy je wreszcie.- So let's get them already.
-Tutaj, dostańmy ciebie do twoich stóp.- Here, let's get you to your feet.
Dobra, dostańmy się na brzeg tak szybko jak to możliwe.Okay, let's get to shore as soon as we can.
Hej, "Lecąc Chłopców"... dostańmy się z tu!Hey, "Flying Boys" ... let's get outta here!

Questions and answers about dostać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about dostać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dostawaćget
nastaćcome
obstaćdo
odstaćabandon
ostaćstand
postaćcharacter
przedostaćget
przestaćstop
przystaćfit
rozstaćdo
staćbe
ustaćcease
wstaćget up
wydostaćout
wystaćstand

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
deptaćtrample
dobraćchoose
dognaćcatch up
dograćdo
dołgaćdo
dooraćdo
dopraćfinish washing
dorwaćgrab
dosiaćdo
dosłaćdo
dosnućfinish spinning
dospaćsleep
doszyćadd
dotkaćdo
doznaćexperience
Different length:
dorastaćdo
dostawaćget
dostawićdo
dostukaćrattle
wydostaćout

Do you know these verbs?

VerbTranslation
czarniećdo
grudzićdo
hopkaćdo
obniżaćreduce
odlutowaćdo
ostębnowaćdo
piększyćdo
pomarniećdo
rozwirowywaćdo
spoważniećsettle_down