Być conjugation

Conjugate być - to be

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
jestem I am
ty
jesteś you are
on/ona/ono
jest he/she/it is
my
jesteśmy we are
wy
jesteście you all are
oni
they are

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę być I will be
ty
będziesz być you will be
on/ona/ono
będzie być he/she/it will be
my
będziemy być we will be
wy
będziecie być you all will be
oni
będą być they will be

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
byłem I was
ty
byłeś you were
on
był he was
my
byliśmy we were
wy
byliście you all were
oni
byli they were

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
byłam I was
ty
byłaś you were
ona
była she was
my
byłyśmy we were
wy
byłyście you all were
oni
były they were

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę I will be
ty
będziesz you will be
on
będzie he will be
my
będziemy we will be
wy
będziecie you all will be
oni
będą they will be

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę I will be
ty
będziesz you will be
ona
będzie she will be
my
będziemy we will be
wy
będziecie you all will be
oni
będą they will be

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
byłbym I would be
ty
byłbyś you would be
on
byłby he would be
my
bylibyśmy we would be
wy
bylibyście you all would be
oni
byliby they would be

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
byłabym I would be
ty
byłabyś you would be
ona
byłaby she would be
my
byłybyśmy we would be
wy
byłybyście you all would be
oni
byłyby they would be

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
byłbym był I would have been
ty
byłbyś był you would have been
on
byłby był he would have been
my
bylibyśmy byli we would have been
wy
bylibyście byli you all would have been
oni
byliby byli they would have been

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
byłabym była I would have been
ty
byłabyś była you would have been
ona
byłaby była she would have been
my
byłybyśmy były we would have been
wy
byłybyście były you all would have been
oni
byłyby były they would have been

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
bądźyou be!
on/ona/ono
niech będzielet him/her/it be
my
bądźmylet's be
wy
bądźcieyou all be
oni
niech będąlet them be

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
bytothere was been
byto bythere would be been

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for być

There is no additional usage information for the verb być.

Examples of być

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Mam być pod wrażeniem?Am I supposed to be impressed by that?
! - Nie chciałaś być ze mną.- You said you didn't want to be a part of my life.
! - Próbujemy być racjonalni.We're trying to be reasonable.
! Ale... ma być dobre.But... but it is meant to be good.
! Chcesz być wyjętym spod prawa, legendą?You want to be an outlaw, a legend.
! - Ja jestem większy niż ty kiedykolwiek będziesz!- I am more a man than you'll ever be!
! - Kim jestem?Who am I?
! - Tu jestem!- I am here, Sir!
! Bo jestem Anglikiem, ty skończony idioto!Because I am an Englishman, you blistering idiot!
! Chcę wyskoczyć na tej rampie żeby udowodnić mojemu najlepszemu przyjacielowi że nie jestem tchórzem.I gotta jump this ramp to prove to my best friend that I'm not chicken.
! - Gdzie jesteś?- Where are you?
! - Policja Haven, kim ty jesteś?FBI, who are you?
! A kimże jesteś, jeśli nie nędznym, papieskim warchołem?And what are you but a puffed-up porkling of the Pope's?
! "Mój syn jest" "dzieckiem specjalnej troski."'My son is' 'a special child.'
! - Co to jest, u licha?What the hell is this?
! - Gdzie on jest?- Where is he?
! - Jezu, co to jest?- Jesus, what the hell is it?
! Gdzie jesteśmy?Where are we?
! I sądząc po twoim profilu, nie jesteśmy znajomymi.According to your Facebook page, we aren't friends.
! Nie jesteśmy dzikusami!We are not barbarians!
! Nie jesteśmy przemytnikami ani terrorystami, tylko badaczami.We are not smugglers or terrorists.
! Szeryfie, jesteśmy 10 mil od was, odbiór.Sheriff, we are still 10 miles out.
! Portal musi myśleć, że jesteście KAIJU!And how are we supposed to do that?
! Ty i twoi kumple jesteście już trupami!- You and your friends are dead.
! Wspomnieliśmy o tym dwukrotnie. Dlatego tu jesteście.As we already mentioned twice, that is why you are here.
"..w nadziei, że wszyscy jesteście szczęśliwi dzieląc nasz dostatek.""..hoping you're all happy to share in our wealth."
"A, tu jesteście, szczęśliwcy."Ah, there you are, a happy couple.
! - Kim oni ?What are they?
! - Korporacje dobre!- Big corporations are good.
! - Orzeszki jego kryptonitem.Nuts are his kryptonite.
! - Tony i Zoe razem.Tony and Zoe are dating.
! - Tu ludzie!There are people in here!
! / - Bo nie byłem pewny.- Because I wasn't sure.
! Nigdy nie byłem twój.I was never yours!
" Kiedy byłem małym chłopcem, miałem podano list mój tata,"When I was a boy, I was given a letter by my dad,
" Nie bałem się, byłem w depresji""I wasn't afraid", "I was depressed."
" Nie mogę na ten temat nic powiedzieć, ale byłem tu z przodu capitalu, który tak przy okazji został ewakuowany, "" Well, I can't tell you about that, but I was just here in front of the capital, which by the way has been evacuated, "
! - Paul, byłeś w śpiączce.You were in a coma, paul.
! Bo byłeś moim pierwszym!Becauseyou were my first.
" Chris, gdy ostatnio przyszedłeś z pracy, byłeś agresywny i znęcałeś się nade mną fizycznie".Christopher, last Monday you came home from work high and belligerent and you were physically abusive to me.
". I byłeś 'o T nadużywane , kiedy byłem dzieckiem."I weren't abused when I was a kid.
"... no i Ty tam byłeś, leżałeś w skrzynce nr 237."...and there you were, lying in box 237.
! - Cook był jej żywicielem.Cook was her meal ticket.
! - Mówiłeś, że był tu jeden dzień.You said he was here one day, gone the next.
! - On nie był z nimi, Don.He wasn't with them, Don.
! - To był pies!It was a dog!
! - To był statek Ferengi.That fine vessel was Ferengi.
! Przecież marzyliśmy o tym jeszcze jak byliśmy dziećmi!We've been dreaming of this since we were children.
" Zasadniczo zgadza się, jedyna rzecz, jaką było widać z miejsca gdzie byliśmy, to duży krater w ziemi "" Basically that's right, the only thing you can see from where we were was a big gouge in the earth "
" byliśmy miejscowości w zaledwie kilka godzin. ""we were out of the village in a mere couple of hours.'
"...byliśmy setkami rannych mężczyzn leżących na drogach i chodnikach...""...were hundreds of wounded men lying in the tracks, the sidewalks...
"Gdzie byliście, gdy przejmowali naszą planetę?""Where were you when they took over the planet?" We're gonna say,
"Gdzie byliście?"."Where were you?"
"Jak wiecie, gdy byliście mali","As you know, when you were all little,
"Jeśli frytki są rozmokłe, byliście wolniejsi, niż przypuszczałem"."If the fries are soggy, you were slower than I gave you credit for."
! Gdzie oni byli, gdy umierała?Where were they at the bitter end?
! Nie byli w stanie powiedzieć, kiedy się obudzisz. I czy w ogóle się obudzisz.They didn't know when you were going to wake up if you were going to wake up.
"'Chodźmy na pole'. A gdy byli na polu,"And it came to pass, when they were in the field...
"... byli ... homoseksualni [gra słów: homie-sexuals]""They were homies.
" Ale ja tam byłam i nie widziałam żadnego samolotu, ani nawet jego szczątków. "" But I was there, and I never saw a plane, or even debris from a plane. "
"'C,' byłam gotowa spróbować jeszcze raz..."'C. ' I was ready to try again... or'D. ' wildly exciting...
"... kiedy byłam z Clarkiem, powiedziałabym "tak" bez wahania...""When I was with Clark I would have said yes without hesitating."
"500 żyć temu też byłam kapłanem i składałam kozy w ofierze bogom".500 lives ago, I too was a high priest... and sacrificed goats to the gods."
"Ale byłam pierwsza, dlaczego nie mogę tu usiąść?""But I was first, how come I don't get to join you?"
! - Nie byłaś sobą.Because you weren't you.
"A ty byłaś moją""and you were mine.
"Bardzo mnie cieszy, że byłaś blisko niego, przy jego końcu."I'm so glad you were near and saw him so nearly at the end.
"Czy on cię dotykał jak byłaś mała?"I said, "Did he ever touch you when you were a little girl?"
! - To nie była zdrada zaufania.- It was not a breach of trust.
! Myślałem, że ta kropka na czole była od strzelby snajperskiej.I thought that dot on your head was from a sniper rifle.
! Ta jedna noc była fajna i namiętna, ale nie będzie lepiej jak po prostu zostaniemy przyjaciółmi?I mean, look, that one night we had was fun and certainly passionate.
! To była doskonale rodzinna noc.- It was the perfect family night.
" ...to zawsze była dobra stara Bonnie."That's right. "...she was always good old Bonnie."
"Pamiętam jak byłyśmy małe, kiedy coś narozrabiałyśmy..."I remember when we were little, every time we did something wrong Mommy only pretended to be angry.
"Pieszczotki", bo byłyśmy sexy.Fox, as in were a bunch of foxy chicks.
"Takie byłyśmy beztroskie"You and l were so carefree
# Bo byłyśmy starsze # # i wyrzucono nas ze szkoły #Mm-hmm. ♪ 'Cause you were older and got kicked out of school ♪
(Wzdycha) Na imprezie dobroczynnej, uh, Amanda i ja byłyśmy same, i... coż, ona próbowała jakoś mnie pocieszyć, i, uh...At the fund-raiser, uh, Amanda and I were alone, and... well, she was trying to make me feel better, and, uh...
- A w gdzie byłyście?By the way, where were you guys?
- Gdzie byłyście dziś wieczorem?We were at the Kat Club. - Yeah? - Yeah.
- Gdzie byłyście? !- Where were you?
! Kwiaty były na przeprosiny. Tak jak listy, telefony.The flowers were an apology, as was my letter, my phone calls--
! Te łzy były prawdziwe!Those were real tears!
" Agenci Federalni, którzy tam byli, sądzą iż były tam podłożone materiały wybuchowe, "" Federal Agencies that were down there do believe that there was some sort of explosive device, "
" były 2 eksplozje. "" There were 2 explosions. "
"'Ja będę drzewem gdzie będziesz miał dom."'"'l will be a tree that you come home to."'
"'Ja będę ptakiem i odfrunę od ciebie.'"'l will be a bird and fly away from you.'
"'Ja stanę się rybakiem, i będę cię łowić."' Popatrz tylko."'l will become a fisherman, and l will fish for you."'
"'Ja będę drzewem gdzie będziesz miał dom."'"'l will be a tree that you come home to."'
"... W przyszłości będziesz w dołku i nie będzie gwiazd w oczach "."...future will be in pits and there will be stars in eyes."
! - To będzie sto tysięcy funtów!That will be 100,000 pounds!
" I cieszę się, że znów będziemy razem.And I am happy since now because we will be all together". Great!
! Wrócę za trzy dni, a wtedy będziecie jak mrówki pod moimi stopami.I shall return in three days... and then you will be as ants... beneath my feet.
" Będą tam mądrzy ludzie, którzy będą śpiewać, życzyć ci szczęścia "Now there will be wise men singing, bringing you luck
"... będą moimi wrogami."..will be my enemy.'
"...tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli"."As he lieth with woman, they are both committing an abomination, they shall surely be put to death, their blood will be upon them." Boom.
"...twoja dupę będą widzieć sąsiedzi mieszkający obok"."...your ass will be seen by your neighbour next door".
"Bez niej byłbym niczym"."Without her I would be nothing".
"byłbym szczęśliwy.""I would be happy."""
"Bo wtedy byłbyś królem"."For then you would be king."
,Jeśli siedzisz w rzędzie przy wyjściu awaryjnym i sądzisz, że nie byłbyś w stanie wykonywać obowiązków, o których mowa w karcie bezpieczeństwa, poproś o przesadzenie na inne miejsce.""If you are seated in an emergency exit row", yeah... "and if you would be unable or unwilling to perform the duties" listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."
- ...byłbyś jak boy hotelowy.- ...you would be a busboy.
"Chcę, byśmy go zaadoptowali , kochanie. "byłby synem, którego nigdy nie mieliśmy."I know the girls would be out of their little minds to have a brother.
"Gdyby to zależało ode mnie, bylibyśmy razem na zawsze."And if it was up to me, we would be together forever.
"Kiedy kończę piosenkę." Jeżeli sprzedaliśmy cały ten metadon, ubrać się, bylibyśmy dużo lepsi."When I finish the song." You know what .. If we sold all that methadone wear, we would be much better.
'Musiałam zerwać z Finnem zanim zaszłoby to za daleko, 'zanim zerwanie stałoby się tak bolesne, że nie bylibyśmy w stanie przebywaćw swoimtowarzystwie.I had to break up with Finn before we went any further, before breaking up would be so painful that we wouldn't be able to be around each other any more.
- Ale bylibyśmy wolni.But we would be free...
"Gdyby moja nadzieja mogła przynieść was z powrotem, ty i Jenny bylibyście teraz ze mną".'If my hopes could bring you home, you and Jenny would be with me now'.
- Uznałam, że oboje jesteście atrakcyjni i samotni i z twoim zdrowym narcyzmem i jej desperacką potrzebą zadowalania, bylibyście idealną parą.I just thought, you're both attractive and single, and with your healthy narcissism and her desperate need to please, you guys would be a perfect match.
/Jeśli wasza matka zabiłaby kilkoro ludzi, to bylibyście dzieckiem tragicznym.If your mother killed a bunch of people, you would be a very tragic child, I would say.
- Jeśli zadecyduje, że tak będzie najlepiej, inni byliby zadowoleni i wdzięczni.if she decided it was appropriate, other parties would be delighted and grateful.
- Naturalnie, oni byliby de Persand.- Naturally, they would be de Persand. I have to have the same name as my children.
- Rodzice byliby dumni.Mom and Dad would be so proud.
"'Gdybym nie wybaczyła, byłabym naprawdę inwalidą.'""'For if I could not forgive, then I would be truly handicapped.'"
- Ale byłabym bardzo wdzięczna.But I would be so grateful if you did.
- Ale byłabym zaszczycona.- But I would be proud.
! - To byłabyś ty.- That would be you.
"Gdyby gorycz była ziarnem, Rosja byłaby spichlerzem świata""If regret could be harvested, Russia would be the world's fruit basket."
"Jeśli mógłbym wrócić i obrobić jakąś panienkę, to byłaby to właśnie ta tam.""If I could come back and do any broad, it would be that one right there."
"Planeta Małp" na kwasie byłaby spoko.Planet of the Apes on acid would be cool.
"Tak." "Twoja macocha byłaby dumna""Yes." "Your step-mother would be proud."
Ale ty i ja razem byłybyśmy jak alarm pożarowy 4. stopnia w rafinerii naftowej.But you and me together would be like a four alarm fire in an oil refinery.
Gdyby król zgodził się, byłybyśmy uratowane.If they had accepted the King, you and I would be save.
Gdybyś tylko latała, Ola, oboje byłybyśmy bezpieczne.If you could only fly, Ola, the two of us would be saved.
Ale jeśli byście nie miały, jeśli nie mogłybyście być z osobą, którą kochacie, gwarantuję wam, że wtedy usłyszenie go, obiecującego, że będzie was kochał, i szanował, i troszczył się o was, bez względu na wszystko, to byłoby wszystko, o czym byłybyście w stanie myśleć.But let me tell you,if you didn't,if you couldn't be with the person that you love, I guarantee that hearing him promise to love you and honor you and cherish you, no matter what,it would be pretty much all you could think about.
Ale wiecie co byłybyście naprawdę dobre, gdyby wasze kawałki były głośniejsze i szybsze.But you know what, you would be really good, if all of your songs were faster and louder.
Myślisz, że normalnie byłybyście przyjaciółkami?You think you guys would be friends in real life?
Myślę, że byłybyście gorące.I just think you guys would be really hot.
"Bez ciebie uczucia dziś byłyby tylko martwym naskórkiem dawnych".Sorry? Without you, today's emotions would be the scurf of yesterday's.
'Show' lub 'koncert' byłyby bardzo złe.'Show' or 'concert' would be very bad.
- Both węże byłyby zawarte.- Both snakes would be contained.
- Drzwi byłyby wskazane.A door would be nice.
- Gdybym się nimi tłukł byłyby połamane!- lf I slammed they would be broken!
! - Co to było?- What was that?
"... Niedojrzałe lub niepotrzebne. Przyczyny nowej globalnej wojny nuklearnej gdzie nawet i dowodem zwycięstwa byłoby prochy w naszych ustach....prematurely or unnecessarily... risk the cost of worldwide nuclear war... in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth.
! Dolly, bądź moją przyjaciółką.Oh, please, Dolly, be my friend.
! Nie bądźcie głupcami.Don't be stupid.
- Ale bądźmy szczerzy.But let's be honest.
! - Nic mu nie było, stał o własnych siłach.- He was OK, though, he was on his feet.
! - Nie było mnie z nim!- I wasn't with him.
! - Taa, to było trudne.- Yeah, it was really hard, too.
! - To było na teście do Mensy.- It was on a Mensa test.
"Celem tego ośrodka byłoby ograniczenie ryzyka""The purpose of this facility would be to limit...
"Cześć, jak się masz" byłoby świetne na początek.A "hello, how are you?" would be great for starters.
"Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie."Brothers, be not wise in your own conceits.
"Chodźcie do mnie nie bądźcie głupi, chodźcie do mnie Bóg jest super"."Come to me, don't be a fool, come to me, God is cool."
"Dziecięce Kluby całej Ameryki, bądźcie wspaniałe!""Boys and girls clubs of America, be great."
"Dżihadyści bądźcie silni"."Jihadist be strong."
- Bev, bądźmy realistami.- Bev, let's be realistic.

Questions and answers about być conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about być
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
badaćexplore
bywaćvisit
dobyćdraw
nabyćacquire
odbyćundergo
pobyćstay
przebyćtravel
przybyćarrive
ubyćleave
wybyćleave
zabyćdo
zbyćdispose

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
baćfear
bićbeat
daćgive
dąćgive
dućdo
iśćgo
jąćdo
kućforge
laćpour
myćwash
pićdrink
ryćdig
sućdo
tyćgain weight
wićwrithe
Different length:
bożyćdo
brzyćdo
bywaćvisit
dobyćdraw
nabyćacquire
obyćdo without
odbyćundergo
pobyćstay
ubyćleave
wybyćleave
zabyćdo
zbyćdispose

Other Polish verbs with the meaning be

Verb
stać
wynosić