Żyć conjugation

Conjugate żyć - to live

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyję I live
ty
żyjesz you live
on/ona/ono
żyje he/she/it lives
my
żyjemy we live
wy
żyjecie you all live
oni
żyją they live

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę żyć I will live
ty
będziesz żyć you will live
on/ona/ono
będzie żyć he/she/it will live
my
będziemy żyć we will live
wy
będziecie żyć you all will live
oni
będą żyć they will live

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyłem I lived
ty
żyłeś you lived
on
żył he lived
my
żyliśmy we lived
wy
żyliście you all lived
oni
żyli they lived

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyłam I lived
ty
żyłaś you lived
ona
żyła she lived
my
żyłyśmy we lived
wy
żyłyście you all lived
oni
żyły they lived

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę żył I will live
ty
będziesz żył you will live
on
będzie żył he will live
my
będziemy żyli we will live
wy
będziecie żyli you all will live
oni
będą żyli they will live

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę żyła I will live
ty
będziesz żyła you will live
ona
będzie żyła she will live
my
będziemy żyły we will live
wy
będziecie żyły you all will live
oni
będą żyły they will live

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyłbym I would live
ty
żyłbyś you would live
on
żyłby he would live
my
żylibyśmy we would live
wy
żylibyście you all would live
oni
żyliby they would live

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyłabym I would live
ty
żyłabyś you would live
ona
żyłaby she would live
my
żyłybyśmy we would live
wy
żyłybyście you all would live
oni
żyłyby they would live

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyłbym był I would have lived
ty
żyłbyś był you would have lived
on
żyłby był he would have lived
my
żylibyśmy byli we would have lived
wy
żylibyście byli you all would have lived
oni
żyliby byli they would have lived

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
żyłabym była I would have lived
ty
żyłabyś była you would have lived
ona
żyłaby była she would have lived
my
żyłybyśmy były we would have lived
wy
żyłybyście były you all would have lived
oni
żyłyby były they would have lived

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
żyjyou live!
on/ona/ono
niech żyjelet him/her/it live
my
żyjmylet's live
wy
żyjcieyou all live
oni
niech żyjąlet them live

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
żytothere was lived
żyto bythere would be lived

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for żyć

There is no additional usage information for the verb żyć.

Examples of żyć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Zamknij się, jeśli chcesz żyć.Stay quiet if you want to live.
! Ta ziemia jest stworzona dla tych, którzy ją ulepszą i wiedzą jak żyć!This earth was made for such that shall improve it and knows how to live!
! Ty też nie będziesz w stanie żyć w takim świecie.You have to live in the human world after all this too.
"Ale kocham Cię i chcę żyć z tobą." Jak to brzmi?"but I love you and I want to live with you." How does that sound?
"Będzie pan musiał żyć jeszcze przez tydzień z tym wielkim nochalem," "bo doktor McNamara gnije w domu." Co ty teraz robisz?You'll have to live another week with that honking' schnoz of yours because Dr. McNamara's at home, festering."
"...nigdy tego nie przeczytasz, poki żyję."You'll never read this while I'm alive.
"A teraz powiem wam wszystko o wiedźmach, które wyją na mnie na ulicy, gdzie żyję.""And now I will tell you everything about the witches, who yell after me in the street where I live."
"Ciągle żyję, biorę chemię.""I'm still alive, I'm in chemo.
"Czemu jeszcze żyję"?"Why am I still alive?"
"Czy to nie wspaniale, że ciągle jeszcze żyję?", Oh, that, s right. Isn, t it nice that I, m still alive?
! Gdzie ty żyjesz? !What planet do you live on?
! Ty żyjesz!You're alive!
! Za to, że żyjesz masz już 150.You get 150 just for being alive.
"Albo żyjesz, albo umierasz".Either we live or we die.
"Darby, żyjesz, więc tak to bywa"."you are alive, and the time is now.
" Maestro żyje, jakby był, w gigantycznej wiolonczeli"The Maestro lives, as it were, in a gigantic cello
" Większość ludzi żyje w cichej rozpaczy ""The mass of men lead lives of quiet desperation. "
"A ktokolwiek żyje i wierzy we mnie nigdy nie zazna śmierci.""And whoever lives and believes in me shall never die."
"Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.""For in that he died, "he died unto sin once, "but in that he lives,
"Coś więcej, i on w tym żyje, on z tym jest.""Something higher out there, and he lives in it, and he's with it."
"Dobrze, że nadal żyjemy".How marvelous! We are still alive.
"Jedynie żyjemy, żeby ucałować twoje dupsko." Ucałować?"We only live to kiss your ass" Kiss it?
"Kiedy żyjemy, w miłości niech to trwa wiecznie. "Kiedy nie żyjemy... możemy żyć na wieki.""That when we live no more... we may live ever."
"Kiedy żyjemy... żyjemy w imię Pana Kiedy umieramy, umieramy w Jego imieniu.""When we live... we live in the name of the Lord. When we die, we die in His name.
"Mamy szczęście, że żyjemy.""We're lucky to be alive."
"'Przyleciałem was odwiedzić, powiedział orzeł, zobaczyć jak żyjecie. "'I came for a visit,' said the eagle. 'Let's see how you live here."'
- Czy wy... żyjecie razem?Do you live together?
- Im więcej dajecie, tym bardziej żyjecie!- The more you give, the more you live! - Praise the Lord, brother!
- Jakby żyjecie razem.- You kind of live together.
- Jestem taki, jakim zostałem stworzony. Wy żyjecie w kłamstwie. Myliłeś się.I am what I was meant to be you live a lie you were wrong
"Ale jest mnóstwo ludzi, którzy wciąż żyją z tamtych lat""and Lincoln got shot, but there's a lot of people alive from those days."
"Antylopy te żyją w krzakach, a ze względu na swą płochliwość""They live in the woods, and are shy and fugitive" -
"Bromeliady" i żaby, które żyją w nich są tylko jednym z przykładów złożonych związków, które są w lasach deszczowych.Bromeliads and the frogs that live in them are only one example of the complex relationships that are bound in the rainforests.
"Bądź dobrym synem podczas gdy twoi rodzice żyją."Take good care of her. "Be a good son while your parents are alive." That's right.
"Czy twoja matka ma jakieś dzieci, które jeszcze żyją?""Did your mother have any kids that lived?"
"Cieszę się, że żyłem."I'm glad I lived. I'm glad I was alive.
"Do tego stopnia, że czasem mówiłem sam do siebie że gdybym tylko mógł się jakoś zabezpieczyć przed kolejnymi wizytami tych dzikusów, nawet bym się nie zastanawiał nad opuszczeniem miejsca, gdzie żyłem.""So that I occasionally, say to myself that i could just be safe from multiple visits by the savages, so it would not bother me if I moved from the place where I lived."
"Oto ja, który żyłem ... ciesząc się każdą chwilą... jak ostatnim wschodem słońca"."As for me, I have always lived... to enjoy the present moment as if... it were the last sunrise."
"Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie. "Wykorzenić wszystko, co nie jest życiem. "Abym w chwili śmierci nie odkrył, że nie żyłem".I came to the woods because I wished to live deliberately, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.
"Zawsze żyłem dla morza i fal...Ialwayslivedbytheseaandthe waves.
(JĘCZY) zawsze pononałeś twoi wrogowie, ty byłeś jednym krokiem przed sobą, i teraz ty jesteś jak znajomy z ich światem jak gdyby żyłeś między nimi, i nawet masz jedno z ich urządzeń transmisji.(GROANS ) Every time you have defeated your enemies, you've been one step ahead, and now you are as familiar with their world as if you have lived among them, and you even have one of their communication devices.
- Naprawdę żyłeś, niczego nie żałując?Like, really lived, no regrets?
- Nigdy nie żyłeś prawdziwym życiem.- You haven't lived a life.
- Tak jak żyłeś.Just like you lived.
/Co jeśli przez sto pokoleń /żyłeś z czymś, /znałeś to jak brata, /kochałeś niczym swoje jedyne dzieckoWhat if, for a hundred generations, you lived with something, knew it like your brother, loved it as if it were your only child, then someone came and decided they'd take it from you?
"... proszę, wiedzcie, że zmarł jako bohater. Ale ważniejsze, że żył jak bohater."... please know that he died a hero, but more importantly, he lived a hero.
"Dawno, dawno temu, był sobie jeż o imieniu Harold, który żył na odludziu"."Once upon a time, there was a hedgehog called Harold "Who lived in a bush."
"Dawno, dawno temu, żył sobie potężny Raja z plemienia Bheel."A long time ago, there lived the... mighty Raja of the Bheel tribe.
"George Altman żył pełnią życia."George Altman... now that guy lived." (Chuckles)
"I od tej chwili żył długo i szczęśliwie... Do końca swoich dni.""And he lived happily ever after to the end of his days."
"Ksiądz" i ja żyliśmy wedle tych samych reguł.The Priest and me, we lived by the same principles.
"Z pewnością żyliśmy zgodnie ze słowami Biblii:"We certainly lived by the word of the Bible : "Of man and woman as one flesh.
# Wszystkie piosenki którymy żyliśmy# All the songs that we lived through
-Wiedz, że przez całe półtorej minuty żyliśmy tutaj...- Oh, dear. - You know, for the entire minute and a half we lived here...
/Bo dopóki żyliśmy, ta prawda /mogła nas zniszczyć. /Kazał nam /zakopać ciała w lesie.Max told us that we could never mention a word of it to anyone for as long as we lived, that it would ruin us all.
/Powiem wam coś. /Nie jest ciężko umrzeć, /kiedy wiecie, że żyliście. /A ja żyłam.I'll tell you something-- it's not hard to die when you know you have lived,and I did.
/Wszyscy żyliście już wcześniej... /Zginęniście w wyniku konfliktu, /który zniewolił naszą planetę.You have lived before.
Ale wy nie żyliście tak jak my. Nie.To you, maybe, but you haven't lived like we have.
Ale żyliście razem.But you lived together.
Cieszę się, że żyliście na tyle długo, żeby to zobaczyć.I'm glad you lived long enough to see it.
"Gdzie ludzie żyli sobie w spokoju"... where people lived in harmony.
"Harold i jego dawno niewidziany brat Brain żyli długo i szczęśliwie w starym żywopłocie przy cmentarzu"."So Harold and his long-lost brother Brian "lived happily afterwards in the old hedgerow beside the churchyard."
"I żyli długo i szczęśliwie...""and they lived happily ever after"...
"I żyli kłamstwo trzydzieści lat.""A lie I have lived with for 30 years.
"Kochankowie żyli tak długo pośród olbrzymów i elfów,"Lovers have lived so long with giants and elves,
"Dla ciebie, żyłam przez te wszystkie dni""For you, I have lived all these days"
"Dla ciebie, żyłam przez te wszystkie dni, w strumieniach łez""For you, I have lived all these days" "With my lips sealed"
"I żyłam, latałam, wzbijając się w niebo"And I lived on, flew on, in the reflected sky
- Chcę umrzeć tak jak żyłam.- I want to die as I've lived.
-I żyłaś długo i szczęśliwie.-And lived happily ever after.
/Ale nie żyłaś naprawdę, jeśli nie jeździłaś konno o północy, przez płaskowyż Timihani.But you haven't lived until you've ridden horseback at midnight across the Timihani plateau.
/Wierzysz w to, że żyłaś już kiedyś? /W innych życiach, przed tym?Do you believe that you lived other lives before this one?
Ale rzecz w tym, że żyłaś wcześniej, ale nic z tego nie pamiętasz, tak jak i Freya.But the point is you've lived before but you don't remember a thing, neither does Freya.
Będziemy przyjmować każdy nowy dzień jako dar, podchodząc do niego z taką odwagą i determinacją, z jaką żyłaś na co dzień.And we will greet every new day as a gift, approaching it with the same bravery and determination with which you lived your entire life.
"Bo to błękitnowłose dziewczę było poczciwą wróżką, która żyła w owym lesie..."'You know that the child with blue hair was the good-hearted fairy who had lived in that wood for more than a thousand... '
"Było to bardzo, o, bardzo dawno W królestwie nadmorskiej mgły, Dziewczyna tam żyła, możecie ją nazwać"It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name Annabel Lee."
"Dawno temu, w lesie żyła sobie zięba Kiki."Once upon a time, in a wood, there lived a finch named Kiki.
"Dawno,dawno temu, żyła sobie śliczna księżniczka która mieszkała w bardzo odległym królestwie.Once upon a time, there was a beautiful princess who lived in a kingdom far,far away.
"Dawno,dawno temu,w odległym królestwie, żyła sobie piękna księżniczka,która kochała chłopca.""Once upon a time in a kingdom far,far away, there lived a beautiful princess who loved a boy."
/A ponadto... /Opowie wam jak żyłyśmy,But more than that... She'll tell you how we lived,
Postrach 1 i Postrach 2 porzucili nas w lokalnym szpitalu. I żyłyśmy lepiej lub gorzej aż do 21 roku życia.Creepy One and Creepy Two dumped us at a local hospital, and here we lived more or less happily for the last 21 years.
Przez dwie godziny, żyłyśmy jego życiem.For two hours, we lived his life.
i zobaczyłam jej mieszkanie i nie mogę sobie wyobrazić że kiedyś żyłyśmy w czymś tak małym.And I saw her apartment and I can't imagine that we ever lived in a place that small.
Życzę ci jak najlepiej, ale żyłyśmy osobno przez ponad 20 lat.I do wish you well, but we have lived separate lives for over 20 years.
Dobrze, ty i Freya żyłyście i umierałyście.Okay, you and Freya have lived and died.
Jak z Dunią żyłyście w ubóstwie, jak znalazła pracę jako guwernantka...How you and Dunya lived in poverty, how she found a job as a governess.
Nigdy wcześniej nie żyłyście tak długo, staram się nad wami czuwać.You guys have never lived this long before, and I have kept you safe.
Siostra Alice ma basen, ale wy żyłyście we mnie.I know Alice's sister has a pool, but you lived in me.
"Pewniego razu, żyły sobie trzy misie"Once upon a time, there lived a family of bears.
"Połączyły środki i żyły jak w bajce.""They pooled their money and lived the dream in style."
Gdybym był Mardaoną żyłbym jak on tysiące sztucznych ogni, tysiące przyjaciół wszystko dzieje się na 1000 procentIf I were Maradona, I would live just like him A thousand fireworks, a thousand friends
Gdybym był Mardaoną żyłbym jak onIf I were Maradona I would live just like him
Naprawdę myślisz, że żyłbym tak jak teraz, gdyby była taka możliwość?I would live my life like this if I had any option?
A raz wpuszczony do domu Lis żyłby z rodzinamiAnd once inside the home, the fox would live with the families
Ale żyłby dalej przez jakieś kilka godzin.But he would live for upwards of several hours.
Tam żylibyśmy razem W spokoju.There, we would live out our lives together.
Wtedy żylibyśmy razem długo i szczęśliwie.And then we would live happily ever after.
Jeśli ci ludzie mieliby w ogóle jakąś uczciwość, wydaje się mi, że żyliby w taki sposób, aby uhonorować ofiarę, która pozwoliła im żyć. Niech pan nie oczekuje współczucia ode mnie.If these men had anykind of decency at all, it seems to me that theywould live their lives in a way that honoredthe sacrifice that made them possible.
To, wygląda na to, że ludzie czesto myślą jak żyliby inaczej, gdyby tylko spędzili dzień, albo tydzień.It, it seems that people often think about how they would live differently if they only had a day, or a week.
Świecie, w którym paranormalni, nie żyliby jako mutacja, wybryk natury, ale jako istoty z darem,A world in which the Paranormal would live not as a mutation, a freak of nature, but as a blessed being,
W idealnym świecie żyłabym z ojcem mojego dziecka.And, um... in an ideal world, I would live with the father of my child.
Myślałem, że ta krucjata zakończy się dla mnie śmiercią, ale nawet gdybym dzisiaj zginął, ta idea żyłaby w tobie.I thought that this crusade would only end with my death. But even if I had died tonight, it would live on, because of you... and you.
"Hey Meera, już wystarczy". "Idź i żyj."Hey Meera, enough is enough, now go and live a little.
"Idź naprzód i żyj pełnią życia." Coś takiego."Go ye forth and live life to the fullest." - Something like that.
"Kochaj życie, którym żyjesz - żyj życiem, które kochasz." To jest mój gabinet...You know, love the life you live and live the life you love.
"Pracuj dla życia i żyj dla imprez.""Works to live, and lives to party."
"Rób swoją robotę i żyj."Do your jobs and live.
- Przenieście się na powierzchnię i żyjcie.- Move to the surface, live as long as you can!
...Po prostu opowiedz nam to, co powinniśmy wiedzieć, ...a wtedy wy, dzieciaki skierujecie się do ciebie ...i żyjcie sobie dalej szczęśliwie.You just tell us what we need to know, and you two kids, you get to go live happily-ever-after.
A teraz żyjcie szczęśliwie, albo wykopię wam zęby.Now, go live happily ever after or I'll dropkick the teeth out of your mouth.
Chodźcie i żyjcie wiecznie.Come with me and live forever.
Dzięki wielki i jak to Kit mawiała, żyjcie dalej życiem, które kochacie i kochajcie życie, którym żyjecie.Thanks so much and as Kit would say, continue to live the life you love and love the life you live.
I wątpię, żebyście wy chcieli, więc żyjmy dniem dzisiejszym, Illinois.And I doubt that you are either, so let's live for now, Illinois.
Otwórzmy piwko w domu i żyjmy z odsetek"."Let's go home, let's pop a beer, and let's live off the interest."
Więc żyjmy niebezpiecznie i spróbujmy.Well, let's live dangerously and try.
"W czasach cesarstwa rzymskiego normalnie żyło się około 25 lat."I... the Romans, for instance, lived only 25 years.
"W starym domu w Paryżu porośniętym dzikim winem żyło 12 dziewczynek."In an old house in Paris that was covered with vines lived 12 little girls in two straight lines.
"Wygląda na to, że Inglestone zbyt długo żyło w cieniu Candleford."It seems Inglestone have lived too long in the shadow of Candleford.
(...jak myślicie, ilu ludzi żyło tu w średniowieczu?(How many do you think lived here in the middle ages?
- Według legendy dawno temu żyło tu osiadłe plemię. - Ale dorośli stali się leniwi i przestali pracować.Well, legend has it that a tribe of farmers lived here a long time ago, but the adults became lazy and they stopped farming.
Twe imię żyłoby wiecznie...Your name would live forever.

Questions and answers about żyć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about żyć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dożyćlive
nażyćdo
odżyćrevive
pożyćlive a little
prażyćroast
przeżyćsurvive
użyćuse
współżyćdo
wyżyćmake a living
wżyćdo
zażyćtake
zżyćdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
baćfear
bićbeat
byćbe
daćgive
dąćgive
dućdo
iśćgo
jąćdo
kućforge
laćpour
myćwash
pićdrink
ryćdig
sućdo
tyćgain weight
Different length:
bożyćdo
dążyćdo
dożyćlive
jeżyćbristle
lżyćabuse
łożyćsubmit the
mżyćdrizzle
nażyćdo
niżyćdo
nużyćweary
odżyćrevive
ożyćrevive
pożyćlive a little
tężyćdo
ulżyćrelieve

Other Polish verbs with the meaning live

Verb
dożyć
mieszkać
mięszkać
przemieszkać
przeżywać