Sette conjugation

Conjugate sette - put

Attention: in Norwegian, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'han', 'hun', 'vi', 'de', etc. forms.

Bokmål present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
setter I put

Bokmål past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
satte I put

Bokmål future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil sette I will put

Bokmål conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville sette I would put

Bokmål imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
sett I put

Bokmål present perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har satt I have put

Bokmål past perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde satt I had put

Bokmål future perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha satt I will have put

Bokmål conditional perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha satt I would have put

Nynorsk present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
set I put

Nynorsk past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
sette I put

Nynorsk future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil sette I will put

Nynorsk conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville sette I would put

Nynorsk imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
sett I put

Nynorsk present_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har sett I have put

Nynorsk past_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde sett I had put

Nynorsk future_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha sett I will have put

Nynorsk conditional_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha sett I would have put

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for sette

There is no additional usage information for the verb sette.

Examples of sette

Example in NorwegianTranslation in EnglishFm.
Hva du må gjøre, må finne en måte å sette Roulet i Renterias leilighet da hun døde. - Det er det du må gjøre.What you have to do is find a way to put Roulet in Renteria's apartment the night she was murdered.
Alt du gjør er å sette på barnelåser og lese foreldrebøker.All you do is put child locks on things, read parenting books.
Fortell mono-skjema å sette ned sin våpen.Tell the mono-form to put down its weapon.
De gjør det bare for å sette kvinner i dårlig lys.They do it to put us women in a bad light.
Du har vel ønsket å sette dem på plass?Surely you've wanted to put them in their place.
Hva du må gjøre, må finne en måte å sette Roulet i Renterias leilighet da hun døde. - Det er det du må gjøre.What you have to do is find a way to put Roulet in Renteria's apartment the night she was murdered.
For å vise det, vil dere sette sammen en foreldreportefølje.To show her that, you'll be putting together a parent portfolio.
- Et beltekjøretøy, - og sette sammen et sikringslag.I can get a half-track and put together a security team.
Alt du gjør er å sette på barnelåser og lese foreldrebøker.All you do is put child locks on things, read parenting books.
Fortell mono-skjema å sette ned sin våpen.Tell the mono-form to put down its weapon.
-Hvorfor setter du dem ikke i banken?- Why don't you put it in the bank?
Ta en titt. Vi setter filmens navn på alt!We put the picture's name on everything!
Du setter en veldig høy pris på dette, herr president.You're putting an awfully big price tag on this, Mr. President.
Fremmede, jeg setter deg i arrest, anklaget for mordforsøk.Stranger, I'm putting you under arrest, charged with attempted homicide.
Nå, når du setter den på sånn, alt du trenger å gjøre er å kaste det.Now, once you put it on like that, all you have to do is cast it.
Han satte sin sønn på oppgaven.He put his son on the job.
Jeg satte en eske ut til ham, så han fikk det bedre.I put a box out there so he'd be more comfortable.
Mesteparten av de du satte inn.Most of whom you put away.
Ikke at jeg ikke tjener det etter alt du satte meg gjennom.Not that l didn't earn it after all you put me through.
Fortalte du det til noen før du satte deg selv i livsfare?Did you happen to mention that to anybody before you put yourself in a life-threatening situation?
Vi slår på ly set så du ikke blir redd.We'll put the light on so you don't get scared.
Fikk nettopp satt opp den nye døren i bomullstre.Just got through putting up that new cottonwood door.
Tevannet er satt over.I have put the kettle on.
- En Foyle er satt på saken.They've put another man in. Someone called Foyle.
Og det første du har å si er : "Vent , de var alle genetisk identiske når de ble satt i retten "And the first thing you have to say is "Wait, they were all genetically identical when they were put in the dish"
Hvor har du satt meg?Ah. Where did you put me?
Men sett meg i sommeren, og jeg blir en lykkelig snømann!But put me in summer and I'll be a... Happy snowman!
Jeg sa sett ned koffertene!I said put the bags down!
Så holdt de opp et speil foran deg, så du fikk sett nøye på deg selv.Then they put a mirror in front of you, so you can get a good look at yourself.
Bare sett det der, du.Just put it there.
Ja, sett ham over.Uh, yes, put him through.

Questions and answers about sette conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about sette
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
byttechange
jattedo
kattecat
kuttecut
lettelighten
lyttelisten
mettefill
måttehave to
nytteuse
pattedo
putteput
retteaim
saktedo
seglesail
seilesail
Different length:
ansetteemploy
bosettesettle
busettesettle
slettedelete
svettesweat
utsetteexpose

Other Norwegian verbs with the meaning put

Verb
putte
stikke

Do you know these verbs?

VerbTranslation
roteuntidy
ryddetidy
segregeresegregate
seljasell
seljesell
serveserve
settado
sisay
signaliseresignal
sjarmeracharm