Begynne conjugation

Conjugate begynne - begin

Attention: in Norwegian, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'han', 'hun', 'vi', 'de', etc. forms.

Bokmål present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begynner I begin

Bokmål past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begynte I began

Bokmål future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil begynne I will begin

Bokmål conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville begynne I would begin

Bokmål imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begynn I begin

Bokmål present perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har begynt I have begun

Bokmål past perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde begynt I had begun

Bokmål future perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha begynt I will have begun

Bokmål conditional perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha begynt I would have begun

Nynorsk present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begynner I begin

Nynorsk past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begynte I began

Nynorsk future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil begynne I will begin

Nynorsk conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville begynne I would begin

Nynorsk imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begynn I begin

Nynorsk present_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har begynt I have begun

Nynorsk past_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde begynt I had begun

Nynorsk future_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha begynt I will have begun

Nynorsk conditional_perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha begynt I would have begun

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for begynne

This verb can also mean the following: start

Examples of begynne

Example in NorwegianTranslation in EnglishFm.
Til å begynne med så er den ikke hans.It ain't his to begin with.
Løpet skulle til å begynne, og førstepremien var 1000 pesos.-The race was about to begin... and the grand prize was 1,000 pesos.
Er det over eller skal det til å begynne?Is it over or is it just beginning?
Ved å begynne på nytt, får vi ikke noe nytt av disse to.Start from the beginning, huh? We're not going to get anything from these
Kanskje den beste måten å begynne, er å tenke på fremtiden.Maybe the best way to begin is to start thinking about the future.
Jeg skal i land og begynne på ordboken.Well, I'm to be first ashore. Captain's orders, to begin my dictionary.
Vi må bare begynne på nytt igjen, ved begynnelsen.We've just got to begin all over again... at the beginning.
Til å begynne med så er den ikke hans.It ain't his to begin with.
Kan Petterson begynne PA dagens oppgave?Please begin, Petterson.
Hvor vil du jeg skal begynne?Where do you want me to begin?
Problemene begynner.The trouble begins.
Får jeg da, før jeg begynner min dårlige sak, i respekt henlede oppmerksomheten på hva jeg tror aldri før har blitt gjort i Oklahomas historie.May I then, before I begin my poor plea... respectfully call your attention to that which I believe... has never been duplicated before in the history of Oklahoma.
begynner han igjen.Now he begins again, that fellow. Quick let us go into the garden.
Jeg begynner å forstå hvorfor du ville ha klær fra Paris.I'm beginning to understand why you wanted Paris gowns.
begynner jeg å forstå...I think I'm beginning to understand.
Den kvelden gikk jeg på teater, og musikken begynte.So that night I went to a theatre, and music began to play.
Og så begynte hjertet ditt å dunke?And then your heart began to go like this?
Og mamma begynte å synge?And Mummy began to sing?
Menneskene begynte å rope: Oon Faustino, Oer nede er det pene jenter, vil du ikke løpe etter dem?Now the lines began to shout, "Listen Don Faustino, there are beautiful girls over the cliff, why don't you chase them?"
FBI gikk til krig mot Tyskland lenge før kampene begynte.The Bureau went to war with Germany long before hostilities began.
-Ja vel, begynn forfra.-All right, start at the beginning.
Når musikken er ferdig, så begynn.When you hear the music finish, begin. Or do you think you can?
Den store-- Ved første tegn til hemoroider... begynn behandlingen.[Changes Station, Radio Static] ... At the first sign of any hemorrhoidal discomfort... treatment should begin at once.
Ta opp våpnene, og begynn å drepeTake weapons up and begin to kill
Begynn på undervekst-avdelingen, ormeurter og busker. Med 19% lavere lønn, datert fra tidenes begynnelse.But I think I'll just transfer you to the undergrowth department-- yes, bracken, small shrubs-- that sort of thing-- with a 19%%% cut in salary backdated to the beginning of time.
En bekjentgjørelse om begynnende liv.An announcement of life beginning.
Ser ut til at vi har en begynnende temperaturgradient på femti fot.Looks like we have the beginning of a temperature gradient at 50 feet.
Venekollaps, hjerteklaffinfeksjon, byller, begynnende leversvikt og en gryende lungebetennelse.Collapsed veins, infection of the heart lining and valves, few abscesses. The beginning of liver disease. Minor pulmonary complications and what could be the start of pneumonia.
På misjonsstasjonen har vi begynt å bruke mange av deres kurer med stor suksess.In the mission that began use many of its decoction - with great success.
De har nettopp begynt å komme ut av egene.Which a few moments ago began hatching.
Historien endte der den hadde begynt.And the story ended where it began.
Jeg hadde begynt å tro at vi kunne fortsette slik for alltid.I really began to believe we'd go on like that forever.
Erik Nietzsches kunstnerkarriere var over før den hadde begynt.It looked like Nietzsche's film career was over before it began.

Questions and answers about begynne conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about begynne
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
befinnefind
belønnereward
bemannecrew
Different length:
påbegynnecommence

Other Norwegian verbs with the meaning begin

Verb
byrja

Do you know these verbs?

VerbTranslation
avhjelperemedy
avtaleagree
bagatelliseretrivialize
bankebank
bedreimprove
begrunnejustify
begåcommit
bekrefteconfirm
berecarry
betalepay