Zijn conjugation

Conjugate zijn - be

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ben I am
Jij/Je/U
bent you are
Hij/Zij/Het
is he/she/it is
Wij/We
zijn we are
Jullie
zijn you all are
Zij
zijn they are

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
was I was
Jij/Je/U
was you were
Hij/Zij/Het
was he/she/it was
Wij/We
waren we were
Jullie
waren you all were
Zij
waren they were

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal zijn I will be
Jij/Je/U
zult zijn you will be
Hij/Zij/Het
zal zijn he/she/it will be
Wij/We
zullen zijn we will be
Jullie
zullen zijn you all will be
Zij
zullen zijn they will be

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou zijn I would be
Jij/Je/U
zou zijn you would be
Hij/Zij/Het
zou zijn he/she/it would be
Wij/We
zouden zijn we would be
Jullie
zouden zijn you all would be
Zij
zouden zijn they would be

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zij I am
Jij/Je/U
zij you are
Hij/Zij/Het
zij he/she/it be
Wij/We
zij we are
Jullie
zij you all are
Zij
zij they are

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ben geweest I have been
Jij/Je/U
ben geweest you have been
Hij/Zij/Het
is geweest he/she/it has been
Wij/We
zijn geweest we have been
Jullie
zijn geweest you all have been
Zij
zijn geweest they have been

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
was geweest I had been
Jij/Je/U
was geweest you had been
Hij/Zij/Het
was geweest he/she/it had been
Wij/We
waren geweest we had been
Jullie
waren geweest you all had been
Zij
waren geweest they had been

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geweest zijn I will have been
Jij/Je/U
zal geweest zijn you will have been
Hij/Zij/Het
zal geweest zijn he/she/it will have been
Wij/We
zullen geweest zijn we will have been
Jullie
zullen geweest zijn you all will have been
Zij
zullen geweest zijn they will have been

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geweest zijn I would have been
Jij/Je/U
zou geweest zijn you would have been
Hij/Zij/Het
zou geweest zijn he/she/it would have been
Wij/We
zouden geweest zijn we would have been
Jullie
zouden geweest zijn you all would have been
Zij
zouden geweest zijn they would have been

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
wees be
Ihr
weestbe

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zijn

There is no additional usage information for the verb zijn.

Examples of zijn

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! "De politie denkt dat het een vreemdeling kan zijn.! "The police think it may be a foreigner."
! - Oké, hij zal er zijn.- Okay, he'll be here.
! . Ze stopten ons hoofd in de wc, en gebruikten Barry zijn vetplooien om hun flesjes mee te openen.They gave me and Snot swirlies, threw Toshi in the trash... and used Barry's fat folds to open their beers.
! Barry, Toshi, Snot. Jullie zijn mijn beste vrienden.- Barry, Toshi, Snot... you're my best friends.
! Dit truitje zou neon abergine moeten zijn, maar het is helemaal verkeerd!This top is supposed to be neon aubergine, but it's all wrong!
"Aan mijn ex-vrouw, Sue Ellen Ewing, laat ik mijn hart na, want zij is de enige vrouw waar ik ooit van gehouden heb.""To my ex-wife, Sue Ellen Ewing, I leave my heart, because she's the only woman I ever loved."
"Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw."Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow.
"Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol."Though they are red as crimson, they shall be like wool.
"Alle bitterheid, en toornigheid... en gramschap, en geroep, en lastering... zij van u geweerd, met alle boosheid.Let all bitterness and wrath and anger and clamour and slander be put away from you, along with all malice.
"Alle heerlijkheid zij de uwe.""all glory be thine."
! Ben je hier de hele tijd geweest?This is where you've been?
! Hij is hier eerder geweest Hij is slecht, kind!He's been here before!
! Hoe kon je zeven zijn geweest?How could you have been seven?
"...3 uur in de middag zijn geweest toen het begon." "De middag van de 3e juni, 1916."It must have been a little after 3:00 in the afternoon that it began.
"Al haar spullen zijn hier maar ik denk niet dat ze hier geweest is.'All her stuff's here but I don't think she's been here.
"'en wees trots"'and the solemn pride that must be yours
"Als je het rustig houdt, wees dan kalm," zei Big Jim..."If you'll only be cool, be calm", said Big Jim,
"Broeders, wees niet eigenwijs."Brothers, be not wise in your own conceits.
"Dawn, wees niet boos op Xander."Dearest Dawn, Don't be angry with Xander.
"Denny, wees geen dwaas" zei hij."Denny, don't be a fool," he said.
"Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere,"Let women be subject to their husbands as to the Lord,
'Daarom, kom tussen hen vandaan en weest gij afgescheiden' zegt de Here"Wherefore come out from among them... "and be ye separate... "saith the Lord...
'Weest trouw aan uzelve, en aan uzelve...' 'weest trouw.' Ja, nummer zeven.- "Be true to thine own self, and to thine own self..." - "Be true." Yeah. - Number seven.
Als dat waar blijkt te zijn, ... weest u er dan van overtuigd dat iedereen die er wat mee te maken had vervolgd zal worden.Now, if these allegations prove to be true, rest assured, anyone found to be involved... will be prosecuted to the fullest extent of the law.
Als u geen heer kunt zijn, weest dan zeker geen varken.If you can't be a gentleman, at least don't be a hog.
Het enige dat we kunnen doen om dit in de hand te houden is elk leven wezend op dat vliegtuig afmaken, voor aleer het virus een dicht bevolkt gebied bereikt.The only chance we have to contain this is to vaporize every living thing aboard that aircraft. Before the virus can reach a major population center.
"Alleen op pad zijnd was ik benauwd"And be one traveler, long I stood
'Nooit meer in het openbaar gezien tijdens haar laatste jaren waarschijnlijk, een uit het beeld zijnd leven het abolute wezenlijke van eenzaamheid.'"Never seen in public in her lateryears, "apparently, without an offstage life, the absolute quintessence ofseclusion. "
De laatste maal dat hij echt daar was, volledig zichzelf zijnd.The last time he was unmistakably there, in the fullness of being him.
Moet dit een niet in gebruik zijnd vliegveld voorstellen?This is a disused strip?

Questions and answers about zijn conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zijn
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ziensee
Different length:
zijgenslump
zijpenside pin

Other Dutch verbs with the meaning be

Verb
verkeren
wezen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
wiegelenrock
zaaiensow
zekerenbelay
zenderenradio tracking
zepensoap
ziekendo
ziftensieve
zijgenslump
zijpelensicker
zuigensuck