Wisselen conjugation

Conjugate wisselen - change

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
wissel I change
Jij/Je/U
wisselt you change
Hij/Zij/Het
wisselt he/she/it changes
Wij/We
wisselen we change
Jullie
wisselen you all change
Zij
wisselen they change

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
wisselde I changed
Jij/Je/U
wisselde you changed
Hij/Zij/Het
wisselde he/she/it changed
Wij/We
wisselden we changed
Jullie
wisselden you all changed
Zij
wisselden they changed

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal wisselen I will change
Jij/Je/U
zult wisselen you will change
Hij/Zij/Het
zal wisselen he/she/it will change
Wij/We
zullen wisselen we will change
Jullie
zullen wisselen you all will change
Zij
zullen wisselen they will change

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou wisselen I would change
Jij/Je/U
zou wisselen you would change
Hij/Zij/Het
zou wisselen he/she/it would change
Wij/We
zouden wisselen we would change
Jullie
zouden wisselen you all would change
Zij
zouden wisselen they would change

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
wissele I change
Jij/Je/U
wissele you change
Hij/Zij/Het
wissele he/she/it change
Wij/We
wissele we change
Jullie
wissele you all change
Zij
wissele they change

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gewisseld I have changed
Jij/Je/U
hebt gewisseld you have changed
Hij/Zij/Het
heeft gewisseld he/she/it has changed
Wij/We
hebben gewisseld we have changed
Jullie
hebben gewisseld you all have changed
Zij
hebben gewisseld they have changed

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gewisseld I had changed
Jij/Je/U
had gewisseld you had changed
Hij/Zij/Het
had gewisseld he/she/it had changed
Wij/We
hadden gewisseld we had changed
Jullie
hadden gewisseld you all had changed
Zij
hadden gewisseld they had changed

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gewisseld hebben I will have changed
Jij/Je/U
zal gewisseld hebben you will have changed
Hij/Zij/Het
zal gewisseld hebben he/she/it will have changed
Wij/We
zullen gewisseld hebben we will have changed
Jullie
zullen gewisseld hebben you all will have changed
Zij
zullen gewisseld hebben they will have changed

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gewisseld hebben I would have changed
Jij/Je/U
zou gewisseld hebben you would have changed
Hij/Zij/Het
zou gewisseld hebben he/she/it would have changed
Wij/We
zouden gewisseld hebben we would have changed
Jullie
zouden gewisseld hebben you all would have changed
Zij
zouden gewisseld hebben they would have changed

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
wissel change
Ihr
wisseltchange

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for wisselen

There is no additional usage information for the verb wisselen.

Examples of wisselen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
"Dat kan ik niet wisselen, meneer.""I haven't any change, sir."
"Maar alleen als je wilt wisselen.""See for yourself, but only if you'll make the exchange."
'Tijd om de oude wacht in Buckingham Palace te wisselen', Express"Time to change the old guard at Buckingham Palace", Express.
'We wisselen niet, vraag er ook niet om.' Hé?"No change -- don't ask," huh?
'n Dame die van knapen in uniform houdt... moet snel van minnaar kunnen wisselen... anders heeft ze 'n verdrietig leven.NARRATOR: A lady who sets her heart on a lad in uniform must be prepared to change lovers pretty quickly or her life will be a sad one.
"Een grote hoeveelheid graan, die we tegen wissel hadden geleverd," "was verloren voor het bedrijf. "A large amount of grain we had delivered on a bill of exchange was lost for the firm.
- Ik wissel even van telefoon.- hold on, I'm gonna change phones.
- Ik wissel wel bij de benzinepomp.- I'll get you some change at the gas dock.
- Oké wissel wat je kan en wat je niet kan wisselen geef je maar uit.- Ok change what you can and what you can't change spend.
- U geeft zich op als wissel-gegijzelde.Don't... don't you do that? Oh, you mean our hostage exchange program?
- Dat wisselt.- Well, it changes.
- Net zo vaak als hij van T-shirt wisselt.As much as he changes his T-shirts.
-Hij wisselt flessen in voor statiegeld.- He exchanges cans and bottles for cash.
Als een Kroon van hoofd wisselt, verschuift de macht.When a crown changes heads, power shifts.
Als hij ontsnapt verandert de stad in vuur en bloed, op de tijd dat je een wiel wisselt.If it escapes, it will burn down the city and kill everyone before you change a tire.
- Niets op de actie gericht. maar een man zo paranoïde als Stavros wisselde waarschijnlijk om de paar dagen van mobiel.Nothing actionable on it whatsoever, but a guy as paranoid as Stavros probably changed out phones every couple days.
Als de moordenaar kleren wisselde in de badkamer...If the killer changed clothes right in the bathroom,...
Armand liep de keuken in, en hij wisselde zijn kleding.Armand walked into the kitchen, and he had changed clothes.
Dit is allemaal begonnen toen Amanda Clarke van identiteit wisselde.This all started when Amanda Clarke changed her identity.
Dixon schop, wisselde mij net in mijn kruis.Dixon just kick ball changed me in the groin.
- Hij kroop en we wisselden schoten.- He was crouched and we exchanged fire.
Daarna wisselden ze met elkaar.Then they changed places.
Diana leerde me dit ding te gebruiken. We wisselden kennis uit.Diana taught me how to use it, We exchanged information,
Ik had geluk net, toen wisselden ze de deler.I had luck riding with me, then they changed dealers.
Ik vergat dat we van plaats wisselden.I forgot we had changed places.
- Het was een missie van 'n ouder. Ze hebben hier gewisseld in 't tankstation.They got changed here at the gas station.
-Hij is van auto gewisseld.- We think he changed cars.
25 jaar huwelijk en we zijn nog nooit gewisseld. Nooit.25 years of marriage, and we never changed sides ever.
Alle vreemde munten moeten in shekels worden gewisseld.All foreign coins have to be exchanged for shekels.
Als iemand mij had gewisseld in plaats van mijn woede toejuichen, zou het mijn leven hebben veranderd.If somebody had benched me instead of encouraging my anger as a motivator, it might've changed my life.

Questions and answers about wisselen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about wisselen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
busselendo
hosselendo
husselenshuffle
wichelendo
wiebelenwobble
wiegelenrock
wiemelendo
wiggelendo
wikkelenwrap
winkelenshop
wispelendo
Different length:
afwisselenalternate
inwisselenexchange
omwisselenchange places

Other Dutch verbs with the meaning change

Verb
omkleden
overgaan
overstappen
veranderen
wijzigen
wikificeren

Do you know these verbs?

VerbTranslation
wegslippendo
wegstromenflow
wegwerpenthrow away
wekensoften
wettigenwarrant
wildplassenwild paste
wispelstaartendo
wissenerase
wroetengrub
zadelensaddle