Voorhouden conjugation

Conjugate voorhouden - keep

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hou voor I keep
Jij/Je/U
houdt voor you keep
Hij/Zij/Het
houdt voor he/she/it keeps
Wij/We
houden voor we keep
Jullie
houden voor you all keep
Zij
houden voor they keep

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hield voor I kept
Jij/Je/U
hield voor you kept
Hij/Zij/Het
hield voor he/she/it kept
Wij/We
hielden voor we kept
Jullie
hielden voor you all kept
Zij
hielden voor they kept

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal voorhouden I will keep
Jij/Je/U
zult voorhouden you will keep
Hij/Zij/Het
zal voorhouden he/she/it will keep
Wij/We
zullen voorhouden we will keep
Jullie
zullen voorhouden you all will keep
Zij
zullen voorhouden they will keep

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou voorhouden I would keep
Jij/Je/U
zou voorhouden you would keep
Hij/Zij/Het
zou voorhouden he/she/it would keep
Wij/We
zouden voorhouden we would keep
Jullie
zouden voorhouden you all would keep
Zij
zouden voorhouden they would keep

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
houde voor I keep
Jij/Je/U
houde voor you keep
Hij/Zij/Het
houde voor he/she/it keep
Wij/We
houde voor we keep
Jullie
houde voor you all keep
Zij
houde voor they keep

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb voorgehouden I have kept
Jij/Je/U
hebt voorgehouden you have kept
Hij/Zij/Het
heeft voorgehouden he/she/it has kept
Wij/We
hebben voorgehouden we have kept
Jullie
hebben voorgehouden you all have kept
Zij
hebben voorgehouden they have kept

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had voorgehouden I had kept
Jij/Je/U
had voorgehouden you had kept
Hij/Zij/Het
had voorgehouden he/she/it had kept
Wij/We
hadden voorgehouden we had kept
Jullie
hadden voorgehouden you all had kept
Zij
hadden voorgehouden they had kept

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal voorgehouden hebben I will have kept
Jij/Je/U
zal voorgehouden hebben you will have kept
Hij/Zij/Het
zal voorgehouden hebben he/she/it will have kept
Wij/We
zullen voorgehouden hebben we will have kept
Jullie
zullen voorgehouden hebben you all will have kept
Zij
zullen voorgehouden hebben they will have kept

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou voorgehouden hebben I would have kept
Jij/Je/U
zou voorgehouden hebben you would have kept
Hij/Zij/Het
zou voorgehouden hebben he/she/it would have kept
Wij/We
zouden voorgehouden hebben we would have kept
Jullie
zouden voorgehouden hebben you all would have kept
Zij
zouden voorgehouden hebben they would have kept

Present bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
voorhou I keep
Jij/Je/U
voorhoudt you keep
Hij/Zij/Het
voorhoudt he/she/it keeps
Wij/We
voorhouden we keep
Jullie
voorhouden you all keep
Zij
voorhouden they keep

Past bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
voorhield I kept
Jij/Je/U
voorhield you kept
Hij/Zij/Het
voorhield he/she/it kept
Wij/We
voorhielden we kept
Jullie
voorhielden you all kept
Zij
voorhielden they kept

Future bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal voorhouden I will keep
Jij/Je/U
zult voorhouden you will keep
Hij/Zij/Het
zal voorhouden he/she/it will keep
Wij/We
zullen voorhouden we will keep
Jullie
zullen voorhouden you all will keep
Zij
zullen voorhouden they will keep

Conditional bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou voorhouden I would keep
Jij/Je/U
zou voorhouden you would keep
Hij/Zij/Het
zou voorhouden he/she/it would keep
Wij/We
zouden voorhouden we would keep
Jullie
zouden voorhouden you all would keep
Zij
zouden voorhouden they would keep

Subjunctive bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
voorhoude I keep
Jij/Je/U
voorhoude you keep
Hij/Zij/Het
voorhoude he/she/it keep
Wij/We
voorhoude we keep
Jullie
voorhoude you all keep
Zij
voorhoude they keep

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
hou voor keep
Ihr
houdtkeep

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for voorhouden

There is no additional usage information for the verb voorhouden.

Examples of voorhouden

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
- Blijf jezelf dat voorhouden.You keep telling yourself that.
Als ik blijf studeren kan ik mezelf voorhouden dat het allemaal goed komt.l guess if l keep on studying, l can trick myself into believing l'm getting somewhere.
Blijf dat jezelf maar voorhouden.Yeah keep telling yourself that.
Blijf je dat voorhouden, en je bent verantwoordelijk voor alle ellende die uit Allah's naam over ons heenkomt.You keep telling yourself that, you're gonna be responsible for every tragedy that comes down in the name of Allah.
Blijf je zelf voorhouden, dat dit liefde is.Just keep reminding yourself, this is love.
- Prima. Ik hou voor mezelf wat ik weet over jou en je vriendje. Wat niet is, voor mijzelf.I'll keep what I know about you and your boyfriend... which is nothing... to myself.
Dat ik hou voor noodgevallen.which I keep for emergencies.
Eigenlijk, heeft hij mij alles verteld en ik beloof, dat ik een oogje in het zeil hou voor jou.Actually, he told me everything, and I promise, I'll keep an eye on him for you.
Ik hou voor Charlie zijn statistieken bij.- Oh, I keep Charlie's stats for him.
Ik hou voor me dat uw volgelingen zijn gearriveerd.I'd keep from the camp that your janissaries have arrived.
's Werelds meest geheime organisatie... die alien technologie voor zichzelf houdt voor hun eigen gewin.The world's most secretive organization keeping alien technology for their own gain.
- Nou, wat hij ook geheim houdt voor ons,Well, whatever he's keeping secret from us,
- Wat is dat toch met jou, dat je de meest belangrijke dingen in je leven geheim houdt voor je man?What is it that's so hardwired in you that you keep the most important events in your life secret from your husband?
Als het jou, omdat je de Sheriff 's dochter bent, afspraakvrij houdt voor een aantal maanden, dan...- Honestly? If being the Sheriff's daughter keeps you date-free for a couple months...
Als je dingen geheim houdt voor de corporatie, kun je verwachten zelf in stukken te worden gehakt.If you try to keep secrets from the corporation, you may have every expectation of being chopped into pieces yourself.
" voor het geheim te houden voor je al die jaren."for keeping it from you all these years.
- Dat hij Teo's vader is... Om het verborgen te houden voor Joan.To being Teo's father... to keeping it from Joan.
- Het is beter als ik buiten blijf... en een oogje in de gaten houden voor het geval er iemand aan komt.Uh, better I say out here... keep watch in case anyone comes looking for us.
- Ik probeer alleen te begrijpen hoe mijn zoon dit geheim kon houden voor zijn eigen moeder.I'm just trying to understand How my son could keep a secret like this from his own mother.
- Inderdaad, ik kan hem verborgen houden voor... hun satellieten, totdat we het doelwit hebben geraakt.And I'll be able to keep it hidden from their satellites until we've hit the target.
De mensen dachten dat mijn vader ze bij hield voor zijn eigen ijdelheid.People thought my father kept them around for his vanity.
En Nadia, die je levend hield voor maanden in die kelder. Van haar voeden, totdat ze compleet waanzinnig werd.And Nadia, who you kept alive for months in that dungeon, feeding on her until she went completely bonkers.
Ik ben boos dat hij een groot deel verborgen hield voor mij.I'm angry that he kept a whole part of himself from me.
Ik ga hier niet te zwaar aan tillen maar als je moeder ondekt, dat jij en Courtney elkaar zien en ik het verborgen hield voor haar.I don't wanna beat this to death, but if your mother finds out that you and courtney are seeing each other and thinks I kept it from her,
Ik neem aan dat ze het geheim hield voor dezelfde redenen.I got to assume she kept it a secret for the same reason.
De Scythian legende zei dat de Amazones mannen hielden voor maar een doel Voortplanting.The Scythian legend said the Amazons kept men for one purpose only procreation.
Maar ik dacht dat we deze kamer vrij hielden voor Pétain.But I thought this room we Fri kept for Pétain.
Wat wij proberen te doen, is wat jij je lezers voorhoudt om te doen.What we try to do is what you keep telling your readers to do.
" En was... " Je houdt niet op, ja toch?- # And cleanse... # - You can't keep it up, can you?
"...en stof naar stof." "De heer zegend en houdt je...""The Lord bless and keep you...
"Als jij je mond houdt, schrijf ik niet naar de Chief Constable om hem te vertellen over ons eerdere kleine akkoordje.""If you keep quiet, I won't write to the Chief Constable "telling him about our little previous arrangement."
"Ervaring houdt een strenge school, maar gekken leren het nergens anders.""Experience keeps a dear school, but fools learn in no other."
"First Wave", ik denk niet dat dit de shampoo is, die je haar zo mooi houdt.First Wave? I'm guessing that isn't the shampoo that keeps your hair so lovely.
Heel de weg naar de dokter heeft mijn zus Sioban me voorgehouden dat ik hondsdolheid had opgelopen.In the whole way to the doctor, my sister Sioban kept trying to tell me I had rabies.

Questions and answers about voorhouden conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about voorhouden
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
voorbehoudenreserve

Other Dutch verbs with the meaning keep

Verb
bewaren
houden

Do you know these verbs?

VerbTranslation
vloeienflow
voltrekkenexecute
vomerensuck up
voorbijflitsendo
voorbijgaanpass
voorbijpratendo
voorhangendo
voorijlendo
voorschietenadvance
voorstekendo