Stellen conjugation

Conjugate stellen - put

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stel I put
Jij/Je/U
stelt you put
Hij/Zij/Het
stelt he/she/it puts
Wij/We
stellen we put
Jullie
stellen you all put
Zij
stellen they put

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stelde I put
Jij/Je/U
stelde you put
Hij/Zij/Het
stelde he/she/it put
Wij/We
stelden we put
Jullie
stelden you all put
Zij
stelden they put

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal stellen I will put
Jij/Je/U
zult stellen you will put
Hij/Zij/Het
zal stellen he/she/it will put
Wij/We
zullen stellen we will put
Jullie
zullen stellen you all will put
Zij
zullen stellen they will put

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou stellen I would put
Jij/Je/U
zou stellen you would put
Hij/Zij/Het
zou stellen he/she/it would put
Wij/We
zouden stellen we would put
Jullie
zouden stellen you all would put
Zij
zouden stellen they would put

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stelle I put
Jij/Je/U
stelle you put
Hij/Zij/Het
stelle he/she/it put
Wij/We
stelle we put
Jullie
stelle you all put
Zij
stelle they put

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gesteld I have put
Jij/Je/U
hebt gesteld you have put
Hij/Zij/Het
heeft gesteld he/she/it has put
Wij/We
hebben gesteld we have put
Jullie
hebben gesteld you all have put
Zij
hebben gesteld they have put

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gesteld I had put
Jij/Je/U
had gesteld you had put
Hij/Zij/Het
had gesteld he/she/it had put
Wij/We
hadden gesteld we had put
Jullie
hadden gesteld you all had put
Zij
hadden gesteld they had put

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gesteld hebben I will have put
Jij/Je/U
zal gesteld hebben you will have put
Hij/Zij/Het
zal gesteld hebben he/she/it will have put
Wij/We
zullen gesteld hebben we will have put
Jullie
zullen gesteld hebben you all will have put
Zij
zullen gesteld hebben they will have put

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gesteld hebben I would have put
Jij/Je/U
zou gesteld hebben you would have put
Hij/Zij/Het
zou gesteld hebben he/she/it would have put
Wij/We
zouden gesteld hebben we would have put
Jullie
zouden gesteld hebben you all would have put
Zij
zouden gesteld hebben they would have put

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
stel put
Ihr
steltput

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for stellen

There is no additional usage information for the verb stellen.

Examples of stellen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
"Uitermate", zo zou ik het ook stellen."To a fault" is exactly how I'd put it.
"is om vast te stellen of nadere infor- matie moet worden gebracht.""to establish whether enquiries should be put in hand."
'De leeftijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelijk is het einde der tijden uit te stellen, verklaar ik, Norman William Dagby, dat dit mijn laatste wil en testament is."Having reached the age where it is no longer possible "to put off considering the end of all things, "I, Norman William Dagby,
'T Was niet enkel 't idee van je vertrouwen te stellen in deze kleine duikboten en naar de bodem van de zee te gaan, deze duizenden tonnen druk op je, maar ook waar we precies naartoe gingen.It wasn't just the idea of putting your faith in these little submarines and going to the bottom of the sea. There's thousands of tons of pressure against you.
- Als je het zo wilt stellen.- If you want to put it that way.
"Callahan," zei de sergeant... "leg die centerpunt maar weg, maak maar een stel spleetogen af"."Callahan," the sergeant said "you put down that prick punch, you go kill some gooks."
'n Beetje voor paal staan voor een stel aristocraten.Standing around like an idiot while a bunch of blue-bloods smirk at you. How do you put up with it?
- Computer, stel de koers in. 410,32.Computer, set heading 410 mark 32.
- Daar is laatst een stel heen gegaan.San Sepolcro? - That's where I put that last lot.
- Dan moeten we dat eens gaan bewijzen en niet als een stel storm troopers op steroïden tekeer gaan.Then maybe we should put more energy into proving it and less into acting like a bunch of hyperthyroid storm troopers.
$20.000 inlijfpremie, hij stelt de universiteit uit voor onbepaalde tijd, maar dat vind hij niet erg.$20,000 signing bonus, has to put off college for God knows how many years, but he's okay with that.
- Als je 't zo stelt...Well, if you put it that way...
- Als je het zo stelt, is het wat kaal.When put that way, it's very bleak.
- Als u het zo stelt wel, meneer.Well sir, as you put it, perhaps it does.
- Als u het zo stelt...Of course, if you put it that way.
"De spijt dat je zijn belangen voor de jouwe stelde niet.""The regret that you put him before yourself won't."
"Toen stelde een moedige vrouw haar leven in de waagschaal..."Then, a brave woman put herself in harm's way...
"de man in wie ik al mijn vertrouwen stelde"than the man in whom I put all my trust
- En stelde hem op de proef.- and put him on trial.
- Ik stelde je op je gemak.I was putting you at ease.
'toen Manson werd voorgeleid naar de gevangenis, 'stelden verslaggevers hem de vraag over de mentale gezondheid.''As Manson was led back to jail, 'newsmen put the sanity question to him, too.' - Are you sane?
- We stelden het steeds uit.- We kept putting it off.
Daarom stelden we het pakken uit.That's why we've been putting off packing.
De Maya's stelden de datum van het universum op 16.4 miljard jaar.The Mayans put the date of the universe at 16.4 billion years.
De ouders van 'n patiënt stelden geen vertrouwen in me.Parents wouldn't consent. They wouldn't put their faith in me.
- Ik heb mijn vertrouwen in God gesteld.- I put my faith in God.
- Simpel gesteld wel, ja.- A simplistic way of putting it.
... alle strijdkrachten van de VS en de NA VO zijn op scherp gesteld....this morning, all US and NATO military forces have been put on full alert.
1 19. "Bij geschillen van zulke ernstige aard dat geen andere oplossing bereikt wordt mag een uitdaging worden gesteld die hoffelijk wordt beslecht."1 1 9: "Of disputes arising between members of such serious nature... that avail themselves of no other solution..."
Aangezien de kapitein je onder mijn hoede heeft gesteld zal ik 's zorgen dat jij niet in zeven sloten tegelijk loopt.Well, since the captain has put you in my charge... like it or not, l'll be pounding a few skills... into that thick head of yours to keep you out of trouble.

Questions and answers about stellen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about stellen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
knellensqueeze
kwellenhurt
smullenfeast
snellenrace
spellenspell
spillendo
stallenstable
stekkendo
stelpenstem
stemmenvote
steppendo
sterkenfortify
stervendie
steunensupport
steurendo
Different length:
afstellenadjust
bestellenorder
instellenset
opstellendraft

Other Dutch verbs with the meaning put

Verb
leggen
zetten

Do you know these verbs?

VerbTranslation
soggendo
spruitensprout
stakelendo
stallenstable
steggelenbicker
stelensteal
stelpenstem
stemmenvote
stilzittensit still
stoependo