Staan conjugation

Conjugate staan - stand

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
sta I stand
Jij/Je/U
staat you stand
Hij/Zij/Het
staat he/she/it stands
Wij/We
staan we stand
Jullie
staan you all stand
Zij
staan they stand

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stond I stood
Jij/Je/U
stond you stood
Hij/Zij/Het
stond he/she/it stood
Wij/We
stonden we stood
Jullie
stonden you all stood
Zij
stonden they stood

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal staan I will stand
Jij/Je/U
zult staan you will stand
Hij/Zij/Het
zal staan he/she/it will stand
Wij/We
zullen staan we will stand
Jullie
zullen staan you all will stand
Zij
zullen staan they will stand

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou staan I would stand
Jij/Je/U
zou staan you would stand
Hij/Zij/Het
zou staan he/she/it would stand
Wij/We
zouden staan we would stand
Jullie
zouden staan you all would stand
Zij
zouden staan they would stand

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
sta I stand
Jij/Je/U
sta you stand
Hij/Zij/Het
sta he/she/it stand
Wij/We
sta we stand
Jullie
sta you all stand
Zij
sta they stand

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gestaan I have stood
Jij/Je/U
hebt gestaan you have stood
Hij/Zij/Het
heeft gestaan he/she/it has stood
Wij/We
hebben gestaan we have stood
Jullie
hebben gestaan you all have stood
Zij
hebben gestaan they have stood

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gestaan I had stood
Jij/Je/U
had gestaan you had stood
Hij/Zij/Het
had gestaan he/she/it had stood
Wij/We
hadden gestaan we had stood
Jullie
hadden gestaan you all had stood
Zij
hadden gestaan they had stood

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gestaan hebben I will have stood
Jij/Je/U
zal gestaan hebben you will have stood
Hij/Zij/Het
zal gestaan hebben he/she/it will have stood
Wij/We
zullen gestaan hebben we will have stood
Jullie
zullen gestaan hebben you all will have stood
Zij
zullen gestaan hebben they will have stood

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gestaan hebben I would have stood
Jij/Je/U
zou gestaan hebben you would have stood
Hij/Zij/Het
zou gestaan hebben he/she/it would have stood
Wij/We
zouden gestaan hebben we would have stood
Jullie
zouden gestaan hebben you all would have stood
Zij
zouden gestaan hebben they would have stood

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
sta stand
Ihr
staatstand

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for staan

There is no additional usage information for the verb staan.

Examples of staan

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! Ik zag je hier staan.I seen you standing here.
" Producenten staan erbij als ze teruggestuurd worden naar de pleegzorg.""Producers stand by as they're sent back to foster care."
"1 jaar later" Vandaag, staan wij tegenover 30 duizend perziërsToday, we stand against 30 thousand Persians.
"Bajor moet op zichzelf staan.""Bajor must stand alone."
"De rots waarop we allemaal moeten staan"?"The rock on which we all must stand"?
"... sta, schatje"¶¶... stand, baby ¶¶
"Bovenal, sta ik voor gerechtigheid voor Britse volk. "'Above all, I stand for justice for British people.'
"Hier sta ik: een man?"Was it Cicero who said, "Here I stand: a man?"
"Ik sta aan uw deur, en ik klop aan.""Though I stand at the door, I knock."
"Ik sta bij de deur en klop."Behold I stand at the door and knock.
" Het departement staat achter die agenten.""The department's standing behind these guys. "
"Aan de republiek, waar die voor staat, één natie onder God" "ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor allen."And to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
"Ach, hij staat gewoon uren in de achtertuin."Ah, he just stands in the backyard for hours.
"Bedenk dat u staat op 'n planeet die evolueert"Just remember that you´re standing on a planet that´s evolving
"Daar staat Barnabus Stinson.""There's stands Barnabus Stinson."
! Hij stond...?He stood?
"...naast wie hij stond, stilletjes,...""Next to whom he stood, quietly, becoming..."
"Alice stond stil en keek naar hem."Alice stood silent, watching him.
"Beteuterd stond de duivel.""Abashed the devil stood."
"Beteuterd stond de duivel... en voelde hoe verschrikkelijk goedheid is."- [ Engine Revs ] - "Abashed the devil stood... and felt how awful goodness is."
"De goede mensen van New Orleans stonden in de rij in de regen voor de zeldzame gelegenheid voor het betalen van 1 dollar voor een fles van dit wonder medicijn.The good people of New Orleans stood in line in the rain for the rare opportunity of paying $ 1 for a bottle of this miracle medicine.
"De paarden stonden op en schudden zich uit."The horses stood up and shook themselves.
"We stonden al eerder op tegen Klaus, en faalden"."We stood against Klaus before, and we failed."
'En zo, deze oude vijanden, de Doctor en de Silence, 'stonden zij aan zij op de velden van Trenzalore.''And so those ancient enemies, the Doctor and the Silence, 'stood back to back on the fields of Trenzalore.'
- Maar ik zei dat de laatste keer... En wij stonden daar maar terwijl jij de ijscoman speelde man.- But you said that last time... and then we stood around while you cussed out the ice cream man.
"Het resultaat van de boring is sindsdien een zorgvuldig bewaard geheim,..." "...met slechts een enkele witte kubus..." "...die het punt markeert waar de boorinstallatie ooit heeft gestaan."The results of that drilling have been a carefully guarded secret ever since... with only a solitary white box... marking the footprint, where the rig once stood.
- Arizona heeft vijf uur gestaan.Arizona stood for five hours.
- Heb je bij het venster gestaan?- Have you stood at the window?
- Hij heeft er altijd gestaan.Nobody knows. He's always stood here.
- Ik heb vaak achter je gestaan. Op deze dag, in deze rij.I have stood behind you here in this line, on this day, many, many times.
'We deden het staand, zittend, in én onder de auto."We did it standing, sitting, in the car, under the car.
- Dankzij Dora Lynn... moet Dickie Bergwell staand poepen.Thanks to good old Lynn, Bergwell has to take a crap standing up.
- De Krant wil een hele pagina... met jou en de kampioen naast elkaar staand, maar het is misschien beter...- Here's what I had in mind. The paper wanted a full page, you see? With you and the champ standing together.
- Ik drink veel beter staand.- I drink much better standing.
- Ik kijk graag als je staand eet.- I just like watching you eat standing up.

Questions and answers about staan conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about staan
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
slaanbash
Different length:
afstaanspray
bestaanexist
instaando
omstaando
opstaanstand up

Do you know these verbs?

VerbTranslation
sollenbugger about
spankerenspan times
spelemeiendo
spijzendo
sporendo
sportenpractice sport
sprokkelengather
squashensquash
staartdelentail parts
staliniserendo