Opstaan conjugation

Conjugate opstaan - stand up

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
sta op I stand up
Jij/Je/U
staat op you stand up
Hij/Zij/Het
staat op he/she/it stands up
Wij/We
staan op we stand up
Jullie
staan op you all stand up
Zij
staan op they stand up

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stond op I stood up
Jij/Je/U
stond op you stood up
Hij/Zij/Het
stond op he/she/it stood up
Wij/We
stonden op we stood up
Jullie
stonden op you all stood up
Zij
stonden op they stood up

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal opstaan I will stand up
Jij/Je/U
zult opstaan you will stand up
Hij/Zij/Het
zal opstaan he/she/it will stand up
Wij/We
zullen opstaan we will stand up
Jullie
zullen opstaan you all will stand up
Zij
zullen opstaan they will stand up

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou opstaan I would stand up
Jij/Je/U
zou opstaan you would stand up
Hij/Zij/Het
zou opstaan he/she/it would stand up
Wij/We
zouden opstaan we would stand up
Jullie
zouden opstaan you all would stand up
Zij
zouden opstaan they would stand up

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
sta op I stand up
Jij/Je/U
sta op you stand up
Hij/Zij/Het
sta op he/she/it stand up
Wij/We
sta op we stand up
Jullie
sta op you all stand up
Zij
sta op they stand up

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb opgestaan I have stood up
Jij/Je/U
hebt opgestaan you have stood up
Hij/Zij/Het
heeft opgestaan he/she/it has stood up
Wij/We
hebben opgestaan we have stood up
Jullie
hebben opgestaan you all have stood up
Zij
hebben opgestaan they have stood up

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had opgestaan I had stood up
Jij/Je/U
had opgestaan you had stood up
Hij/Zij/Het
had opgestaan he/she/it had stood up
Wij/We
hadden opgestaan we had stood up
Jullie
hadden opgestaan you all had stood up
Zij
hadden opgestaan they had stood up

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal opgestaan hebben I will have stood up
Jij/Je/U
zal opgestaan hebben you will have stood up
Hij/Zij/Het
zal opgestaan hebben he/she/it will have stood up
Wij/We
zullen opgestaan hebben we will have stood up
Jullie
zullen opgestaan hebben you all will have stood up
Zij
zullen opgestaan hebben they will have stood up

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou opgestaan hebben I would have stood up
Jij/Je/U
zou opgestaan hebben you would have stood up
Hij/Zij/Het
zou opgestaan hebben he/she/it would have stood up
Wij/We
zouden opgestaan hebben we would have stood up
Jullie
zouden opgestaan hebben you all would have stood up
Zij
zouden opgestaan hebben they would have stood up

Present bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
opsta I stand up
Jij/Je/U
opstaat you stand up
Hij/Zij/Het
opstaat he/she/it stands up
Wij/We
opstaan we stand up
Jullie
opstaan you all stand up
Zij
opstaan they stand up

Past bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
opstond I stood up
Jij/Je/U
opstond you stood up
Hij/Zij/Het
opstond he/she/it stood up
Wij/We
opstonden we stood up
Jullie
opstonden you all stood up
Zij
opstonden they stood up

Future bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal opstaan I will stand up
Jij/Je/U
zult opstaan you will stand up
Hij/Zij/Het
zal opstaan he/she/it will stand up
Wij/We
zullen opstaan we will stand up
Jullie
zullen opstaan you all will stand up
Zij
zullen opstaan they will stand up

Conditional bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou opstaan I would stand up
Jij/Je/U
zou opstaan you would stand up
Hij/Zij/Het
zou opstaan he/she/it would stand up
Wij/We
zouden opstaan we would stand up
Jullie
zouden opstaan you all would stand up
Zij
zouden opstaan they would stand up

Subjunctive bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
opsta I stand up
Jij/Je/U
opsta you stand up
Hij/Zij/Het
opsta he/she/it stand up
Wij/We
opsta we stand up
Jullie
opsta you all stand up
Zij
opsta they stand up

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
sta op stand up
Ihr
staat opstand up

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for opstaan

There is no additional usage information for the verb opstaan.

Examples of opstaan

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
- Alsjeblieft, Ian. Je moet opstaan.Ian, please, you have to stand up.
- Dude, opstaan.- Dude, stand up.
- En opstaan? !- And stand up!
- Ik wil alleen opstaan. Kalm aan.- I just want to stand up.
- Je helpen opstaan.-I am helping you to stand up.
- Hou je mond en sta op.Shut up and stand up.
- Ik sta op en...- I stand up and...
- Ja, dat is zo. Nou, sta op als een man.Now stand up like a man.
- Ja, sta op, alsjeblieft.-Yes. l'd like for you to stand up now.
- Ja, sta op.-Yes, stand up.
Dat moet je bij elk gesprek verwachten. Als iemand een aanbeveling wil, zet je hem onder de knop, je staat op en roept zo hard mogelijk: 'Aanbeveling'If somebody wants a recommendation, put the guy on hold... stand up and yell "reco" at the top ofyour lungs.
En je staat op en ziet de lichten op de gebouwen... en alles wat je dingen doet afvragen.And you stand up and see the lights on buildings and everything that makes you wonder.
Het kalfje wordt geboren, de moeder staat op om het schoon te likken... het kleintje probeert op z'n wankele pootjes overeind te komen... en binnen twee minuten loopt het met z'n moeder mee.The calf's born and the mother gets up and starts licking it. And the little thing tries to stand up on incredibly wobbly legs, and within two minutes it's walking away with its mum.
Je staat op de rand van de afgrond.You stand upon the brink of the abyss.
Je staat op en je doet wat ik zeg als Clark binnenkomt.Now stand up, and do exactly what I tell you when Clark walks in.
Bedanken voor het moment dat ik haar zag staan op het perron. En dat ik de moed had om op haar af te stappen. Haar op de schouder te tikken.♪ ...that I saw that beautiful girl on that train platform, and that I had the guts to stand up, walk over to her, tap her on the shoulder, open my mouth, and speak.
Dat ik naast je zou staan op dat podium?That I'd stand up there on that podium by your side?
Gebruikt om op te staan op de kansel en prediken van rechtvaardige wegen, Maar dat geloofde hij zelf niet eens.Used to stand up in the pulpit and preach his righteous ways, but he didn't even believe them himself.
Hij kan niet staan op een bewegende ondergrond.He has no motor skills. He can't stand up on a moving object.
Jullie staan op en rennen weg in elke richting die je maar wil.You will stand up and run, in any direction you please.
"En ik stond op het zand der zee."And I stood upon the sand of the sea
'En ik stond op het zand van de zee en ik zag een beest uit de zee opstaan. '"And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea."
- Ik stond op van tafel.- I stood up from the dinner table.
- Ik stond op.- I stood up.
Aan de kant geschoven door geliefden, maar ik stond op en vocht terug.Cast aside by those who should've cared, but I stood up and fought back.
"De paarden stonden op en schudden zich uit."The horses stood up and shook themselves.
Apen die op vier poten liepen, stonden op en liepen verder op twee poten.Apes that had walked on four legs stood up and walked on two.
De mensen vonden het prachtig, ze stonden op en gaven me een ovatie.The people loved it. They stood up and gave me an electrifying ovation.
Mensen stonden op toen wij voorbijreden, in cafés en restaurants ze namen hun hoed af. In Parijs, een der drukste steden ter wereld, en je kon een speld horen vallen. Ik denk dat het hier ook zo zal zijn.They stood up, as we drove past, in cafés, in restaurants... removed their hats, this was Paris, one of the busiest cities in the world... and you could hear a pin drop.
We stonden op en brachten onze principes voor het voetlicht.We all stood up and delivered ourselves of our principles. God knows what I said.
"Als ik opsta in deze kano, misschien valt ie om." Dat was het niveau van je denkproces. - Daar ben je nog boos over."Hey, if I stand up in this canoe, maybe it'll tip over." That was the extent of your thought process.
Als ik niet opsta kan niemand hem vangen. Begrijp je?If I don't stand up nobody can catch him.
Als ik niet opsta tegen Generaal Mansfield, dan verdien ik deze baan niet.If I don't stand up to General Mansfield, I don't deserve this job.
Als ik opsta voor de seventh-inning stretch, zullen er geen kruimels, pindadoppen, of snoep papiertjes van mijn Ryne Sandberg Cubs Jersey.When I stand up for the seventh-inning stretch there'll be no crumbs, peanut shells or candy wrappers falling from my vintage Ryne Sandberg Cubs jersey.
Doughty, ik heb je assistentie niet elke keer nodig als ik opsta of ga zitten.Doughty, i do not need your assistance Every time i stand up or sit down.
- Nee, als je opstaat, is het oké.It's okay. When you stand up, it'll be okay. - Elliot.
- Veeg je tranen af voor je opstaat.Wipe your face before you stand up, Dean.
Als iemand uit de dood opstaat, spring ik meteen op van vreugde.When one comes back from the dead I find that an occasion to stand up, be counted.
Als je langzaam opstaat, overleef je de avond misschien.If you stand up real slow, you might live through this night.
Als je niet opstaat stop ik met slaan.Well, stop trying to stand up, I'll stop hitting you.
- Die opstond tegen Sovjet-agressie.Who stood up to Soviet aggression.
- Ma'am, zover ik weet... was jurylid negen net klaar met eten... toen ze opeens opstond, naar haar borst greep en in elkaar zakte.- Ma'am. From what I understand, juror number 9 was finishing her lunch, when suddenly she stood up, grabbed her chest, and collapsed.
Als iemand in een menigte opstond en zijn stem verhief met armen zwaaide en benen swingde zou hij wel opvallen.If someone stood up in a crowd and raised his voice up way out loud And waved his arm and shook his leg you'd notice him
Dat de bubbels over je huid heengingen als een liefdesdrank... en toen je opstond verdronk ik in het beeld van je perfect gevormd lichaam.That Mr. Bubble dancing on your skin like a love potion. And you stood up and I drank in the vision of your peryectly shaped...
De laatste keer dat ik voor een strafrechtelijk procedure opstond was een schijnproces, meer jaren geleden dan ik wil toegeven.The last time I stood up in a criminal proceeding was mock trial, more years ago than I care to admit.
Elke geweldige werknemersorganisatie had zijn grote begin, een tijd waarin mensen opstonden tegen tirannie.Every great labor movement had its great beginning, a time when the people stood up to tyranny.
maar... toen we opstonden... raakte hij uit balans en...But... as we stood up... .. his balance went and...
- De echte Slim Shady is net opgestaan.The real Slim Shady just stood up.
Als ie nog leefde, was ie wel opgestaan.If he wasn't dead, he would have stood up by now. -Alright.
Als slechts een persoon... slechts een persoon was opgestaan en gezegd had, 'Ik geloof je...'If just one person... just one person had stood up and said, "I believe you... ..I believe in you..."
Dit is een duidelijke verklaring... of wat ik denk wat duidelijk is... maar het kwaad is opgestaan.Forgive a statement that's obvious, or what I think is obvious, but evil has to be stood up to.
Een banale jongen zou niet zo moedig hebben opgestaan in mijn rechtszaal en oog in oog een moordenaar beschuldigen.No commonplace boy would have stood up in my courtroom so courageously and accused a murderer face to face.
Het wordt de periode van de mensheid... opstaand voor iets puurs en iets goeds !It'll be an age of humankind standing up for something pure and right.
Maar die jongen kon opstaand slapen die nacht.But that boy could have slept standing up that night.

Questions and answers about opstaan conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about opstaan
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
afstaanspray
bestaanexist
instaando
omstaando
opslaansave
Different length:
openstaanbe open

Other Dutch verbs with the meaning stand up

Verb
opkomen
rechtstaan

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ophorendo
opslobberenslobber
opslorpenabsorb
opsolferendo
opspringenjump
opspuwendo
opstapelenpile
opstoppenchoke
optillenlift
opvallenstand out