Instellen conjugation

Conjugate instellen - set

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stel in I set
Jij/Je/U
stelt in you set
Hij/Zij/Het
stelt in he/she/it sets
Wij/We
stellen in we set
Jullie
stellen in you all set
Zij
stellen in they set

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stelde in I set
Jij/Je/U
stelde in you set
Hij/Zij/Het
stelde in he/she/it set
Wij/We
stelden in we set
Jullie
stelden in you all set
Zij
stelden in they set

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal instellen I will set
Jij/Je/U
zult instellen you will set
Hij/Zij/Het
zal instellen he/she/it will set
Wij/We
zullen instellen we will set
Jullie
zullen instellen you all will set
Zij
zullen instellen they will set

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou instellen I would set
Jij/Je/U
zou instellen you would set
Hij/Zij/Het
zou instellen he/she/it would set
Wij/We
zouden instellen we would set
Jullie
zouden instellen you all would set
Zij
zouden instellen they would set

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
stelle in I set
Jij/Je/U
stelle in you set
Hij/Zij/Het
stelle in he/she/it set
Wij/We
stelle in we set
Jullie
stelle in you all set
Zij
stelle in they set

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb ingesteld I have set
Jij/Je/U
hebt ingesteld you have set
Hij/Zij/Het
heeft ingesteld he/she/it has set
Wij/We
hebben ingesteld we have set
Jullie
hebben ingesteld you all have set
Zij
hebben ingesteld they have set

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had ingesteld I had set
Jij/Je/U
had ingesteld you had set
Hij/Zij/Het
had ingesteld he/she/it had set
Wij/We
hadden ingesteld we had set
Jullie
hadden ingesteld you all had set
Zij
hadden ingesteld they had set

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal ingesteld hebben I will have set
Jij/Je/U
zal ingesteld hebben you will have set
Hij/Zij/Het
zal ingesteld hebben he/she/it will have set
Wij/We
zullen ingesteld hebben we will have set
Jullie
zullen ingesteld hebben you all will have set
Zij
zullen ingesteld hebben they will have set

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou ingesteld hebben I would have set
Jij/Je/U
zou ingesteld hebben you would have set
Hij/Zij/Het
zou ingesteld hebben he/she/it would have set
Wij/We
zouden ingesteld hebben we would have set
Jullie
zouden ingesteld hebben you all would have set
Zij
zouden ingesteld hebben they would have set

Present bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
instel I set
Jij/Je/U
instelt you set
Hij/Zij/Het
instelt he/she/it sets
Wij/We
instellen we set
Jullie
instellen you all set
Zij
instellen they set

Past bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
instelde I set
Jij/Je/U
instelde you set
Hij/Zij/Het
instelde he/she/it set
Wij/We
instelden we set
Jullie
instelden you all set
Zij
instelden they set

Future bijzin tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal instellen I will set
Jij/Je/U
zult instellen you will set
Hij/Zij/Het
zal instellen he/she/it will set
Wij/We
zullen instellen we will set
Jullie
zullen instellen you all will set
Zij
zullen instellen they will set

Conditional bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou instellen I would set
Jij/Je/U
zou instellen you would set
Hij/Zij/Het
zou instellen he/she/it would set
Wij/We
zouden instellen we would set
Jullie
zouden instellen you all would set
Zij
zouden instellen they would set

Subjunctive bijzin mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
instelle I set
Jij/Je/U
instelle you set
Hij/Zij/Het
instelle he/she/it set
Wij/We
instelle we set
Jullie
instelle you all set
Zij
instelle they set

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
stel in set
Ihr
stelt inset

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for instellen

There is no additional usage information for the verb instellen.

Examples of instellen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
"Klok komma instellen van - pagina 3.""Clock comma setting the - page 3."
- Geen kans. Het instellen van ontstekingen vergt tijd.It takes time to set and calibrate warheads and... detonators.
- Gereed voor instellen code.Stand by to set code prefix. Roger.
- Ik ben wat aan het instellen.- I'm setting something.
- Ik kan de internetaccount zo instellen... dat als ik een e-mail krijg terwijl ik er niet ben... die automatisch naar mijn mobiel wordt doorgestuurd.- Okay, I can set up my internet account so that if somebody e-mails me on my computer and I'm not there, the e-mail will automatically be forwarded to my cell phone.
En bovenal, mag ik mijn trein stel in haar achterkamer plaatsen.On top of everything else, she actually let me put my train set in her back room.
Scotty, stel in op verre ruimte.Scotty, set the controls for deep space. 210, mark 1.
Deze week, zal Jackson naar het fort gaan om z'n goud veilig te stellen in Mexico.This week Jackson will go to the fort as well, to set his foot in Mexico.
Graag, maar dan moet ik orde op zaken te stellen in de republiek.- you must go to the country and relax. - I should like that, but then my work begins in earnest. I must set about putting the Republic to rights.
Zij wil een voorbeeld stellen in dit district en ik ben niet tegen dat idee.She wants to set an example for the precinct, and I'm not totally opposed to that idea.
Ik wil onderzoeken hoe de zoogdieren de cruciale kenmerken hebben ontwikkeld die ze in staat stelden in alle uithoeken van onze planeet te gedijen.I want to investigate how the mammals acquired a new set of key features that allowed them to thrive in every corner of our planet.
Ik moet de dame zien voordat ik het licht definitief instel.I'm gonna have to see the young lady before I can set the final lighting.
Wil je dat ik het alarm opnieuw instel?You want me to reset the alarm?
Als je de tijd instelt en als de bel gaat... is dit ding echt heel heet. Maar waarom, en wat dat doet, weet ik niet... Wat ruik ik?You set the timer here and then whenever that time runs out this thing starts to get hot, really, really hot, but why and what that does, I-I'm not...
Ik stel voor dat iedereen z'n recorder instelt voor alles wat ze niet willen missen.Well, I suggest everybody set their DVR for anything they don't want to miss.
Ik wil dat jij een achterdeur scherm instelt.I want you to set a back door screen. All right.
Ik wil u allen welkom heten bij de eerste schep voor het Eastwick Brouwerij Bedrijf, die een nieuwe norm instelt voor lagers, ales en stouts.I would like to welcome you all to the groundbreaking for the Eastwick brewing company, setting a new standard in lagers, ales and stouts. Yeah!
Om zeker te zijn dat ze 't alarm instelt.Make sure she sets her alarm.
"Je hebt je bestemming bereikt." Ik dacht dat ik het instelde voor thuis?you have reached your destination (GPS) i thought i'd set it for home ?
Een leerling-vuurleider die hij traint, zag dat hij het goed instelde.A fire controlman apprentice that he was training saw him set it correctly.
Het is daarom dat je de klok niet opnieuw instelde, want je kon de plaats van het misdrijf niet meer zien.It's why you didn't reset the clock, because you couldn't face coming to the scene of the crime.
Ik haat het te zeggen, maar het beste wat we kunnen doen, is dreigen met meer gevangenisstraf voor een man die al tweemaal levenslang heeft en Rikers instelde als zijn eigen huis met vrienden.I hate to say it, but the best we can do is threaten some more jail time for a guy who already has two life sentences and got Rikers set up like his own casa amigos.
Ja, ik kan me niet eens herinneren dat ik hem instelde op... 11:04 uur.Yeah, I don't even remember even setting it... For 11:04.
We werden naar het Holo-schip overgestraalt toen we onze schilden opnieuw instelden.We were transported to the holoship when we reset our shields.
'Ik begrijp waarom Kembleford en andere plaatsen' commissies als deze hebben ingesteld.'I understand why Kembleford and other places' have set up committees like this.
'Misschien verkeerd ingesteld. 'Maybe the settings are off.
- Alles ingesteld, Penguin.- All set, Penguin.
- Alles ingesteld, jullie vogels?- All set, you birds?
- Alles is ingesteld.Yeah, everything is all set here.

Questions and answers about instellen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about instellen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
afstellenadjust
bestellenorder
instemmenagree
opstellendraft

Do you know these verbs?

VerbTranslation
inpompencram
inregenenrain from
inroosterenschedule
insistereninsist
instekeninsert
instemmenagree
institutionalisereninstitutionalize
intenderendo
interagereninteract
internetdateninternet dating