Helpen conjugation

Conjugate helpen - help

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
help I help
Jij/Je/U
helpt you help
Hij/Zij/Het
helpt he/she/it helps
Wij/We
helpen we help
Jullie
helpen you all help
Zij
helpen they help

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hielp I helped
Jij/Je/U
hielp you helped
Hij/Zij/Het
hielp he/she/it helped
Wij/We
hielpen we helped
Jullie
hielpen you all helped
Zij
hielpen they helped

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal helpen I will help
Jij/Je/U
zult helpen you will help
Hij/Zij/Het
zal helpen he/she/it will help
Wij/We
zullen helpen we will help
Jullie
zullen helpen you all will help
Zij
zullen helpen they will help

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou helpen I would help
Jij/Je/U
zou helpen you would help
Hij/Zij/Het
zou helpen he/she/it would help
Wij/We
zouden helpen we would help
Jullie
zouden helpen you all would help
Zij
zouden helpen they would help

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
helpe I help
Jij/Je/U
helpe you help
Hij/Zij/Het
helpe he/she/it help
Wij/We
helpe we help
Jullie
helpe you all help
Zij
helpe they help

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb geholpen I have helped
Jij/Je/U
hebt geholpen you have helped
Hij/Zij/Het
heeft geholpen he/she/it has helped
Wij/We
hebben geholpen we have helped
Jullie
hebben geholpen you all have helped
Zij
hebben geholpen they have helped

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had geholpen I had helped
Jij/Je/U
had geholpen you had helped
Hij/Zij/Het
had geholpen he/she/it had helped
Wij/We
hadden geholpen we had helped
Jullie
hadden geholpen you all had helped
Zij
hadden geholpen they had helped

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geholpen hebben I will have helped
Jij/Je/U
zal geholpen hebben you will have helped
Hij/Zij/Het
zal geholpen hebben he/she/it will have helped
Wij/We
zullen geholpen hebben we will have helped
Jullie
zullen geholpen hebben you all will have helped
Zij
zullen geholpen hebben they will have helped

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geholpen hebben I would have helped
Jij/Je/U
zou geholpen hebben you would have helped
Hij/Zij/Het
zou geholpen hebben he/she/it would have helped
Wij/We
zouden geholpen hebben we would have helped
Jullie
zouden geholpen hebben you all would have helped
Zij
zouden geholpen hebben they would have helped

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
help help
Ihr
helpthelp

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for helpen

There is no additional usage information for the verb helpen.

Examples of helpen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! Kun je me helpen uitzoeken waar en wanneer het is?Can you help me find out when and where it is?
! Samenwerken met verraders moeten worden gestraft, als een voorbeeld voor iemand anders die zou kunnen overwegen hen te helpen.Collaborating with traitors must be punished, as an example to anyone else who might consider helping them.
"... niet kibbelen en niet jaloers zijn, maar veel van elkaar houden en elkaar helpen.""and you're not to fight, or envy one another, but love and help one another."
"Allo, Sue, kan ik je daarmee helpen?"'Ello, Sue, can I help you with that?
"Alstublieft. U bent de enige die kan helpen.""Please, you are the only man in the world who can help me."
! Alsjeblief, help ons!Please, help us!
"Alsjeblieft Schmidt, als mijn beste vriend, help me."Please, Schmidt, as my closest friend, help me."
"Alsjeblieft, help me door voor Charlie te zorgen. ""Please help me by taking care of Charlie."
"Beste Henry, help...""Dear Henry, help..."
"De Doctor is stervende, alsjeblieft, help ons"."The Doctor is dying, "please, please help. "
! Misschien dat deze hoed helpt met het haar.Perhaps this hat will help disguise your hair.
"Als jij hem helpt met u getuigenis,""As long as you help him out with your testimony,"
"Een brand kan worden geblust, maar het helpt als er water is.HANNIBAL: "Fires can be put out, but it helps to have water.
"Een goede vriend helpt je.""A good friend will help you move."
"Etiquetteles helpt hier niet.""Charm class isn't helping this situation."
"Die is gek". En sommigen dachten van niet. En ik kreeg medicatie, maar dat hielp allemaal niet.'Hey,' you know, 'He's crazy,' and some thought not, and there were medications, but none of that helped me.
"Ik hielp mezelf met sommige dingen"I helped myself to some things.
"Op dat moment kwam u en hielp u mij""That's when you came along and helped me."
"Wang-jae de enige was die me hielp.Wang-jae was the only one who helped me.
"Zeg me wie je hielp vluchten, geef me namen.""Tell me who helped you escape!" "Give me names!"
- Charlie en Mike hielpen Bobby te drogeren.What you doing home? Charlie and Mike helped me spike Bobby's drink.
- De drugs hielpen... en de kracht van de suggestie, maar ja, ik deed dit.Well, the drugs helped, and the power of suggestion, but uh-huh, it was me.
- Ik belde anoniem de politie... maar de tekeningen hielpen mij naar de plek en ze vonden haar lichaam in een kreek.Anonymous call to the Provincial Police, but the drawings helped me to the location and then they found her body in a cove.
- Ik weet het. Maar ze hielpen me echt om de kandidaten te beoordelen.But they really helped me assess the candidates.
- Maar we hielpen!But we helped!
"...zo waarlijk helpe mij, God." -"...zo waarlijk helpe mij, God."-"...so help me, God." -"...so help me, God."
"God helpe dit huis..." - "De stemming waarin hij is."-"God help this house..." -"..the mood he's in."
"Zo helpe me God. ""So help me God."
"Zo helpe me, God.""So help me, God. "
"Zo helpe mij God", heer."So help me God," sir.
"Daar heb jij me bij geholpen."You've helped me to grow a little. Thank you, Hank."
"Hij die geen raad wil opvolgen, kan niet geholpen worden.""He that won't be counseled can't be helped."
"Zwarte pot, je hebt me geholpen de ware te vinden."Scruffy pot, you helped me find my Mr. Right.
'We hebben geholpen met 75 testamenten...' 75, Bruce.We helped draw up 75 wills last... 75, Bruce!
(Brosnan) Dus, u denkt dat ik die man geholpen heb?So, you think I helped that man?
- Niet helpend!Not helping!
Dat zet je niet zomaar achter je na één helpend hand.You don't come back from that after one helping hand.
En elke moeder duwt haar baby zachtjes naar de oppervlakte, hem helpend naar op zijn weg naar adem.And each mother gently nudges her baby to the surface, helping him along on his way to breathe.
Gekleed in een kostuum, het kantoor leidend, iedereen helpend, de telefoon opnemend.Dressing up in a little suit, trying to run into the office, helping everybody, answering phones.
Ik zou daarboven moeten zijn helpend om die afspraak af te sluiten.I should be up there helping them cut this deal.

Questions and answers about helpen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about helpen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gulpendo
happengo on the blink
harpendo
healenheal
hebbenhave
heffenlift
heksenbewitch
hellenslant
hemmendo
heugendo
heulendo
hippendo
hoppendo
huppendo
Different length:
afhelpenrid
behelpenmake do
ophelpendo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
haktakkendo
halenfetch
haspelenreel
havenendamage
heenvliedenflee
hellenslant
helleniserendo
hemelendo
herinrichtenredesign
herkapitaliserenrecapitalize