Brengen conjugation

Conjugate brengen - bring

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
breng I bring
Jij/Je/U
brengt you bring
Hij/Zij/Het
brengt he/she/it brings
Wij/We
brengen we bring
Jullie
brengen you all bring
Zij
brengen they bring

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
bracht I brought
Jij/Je/U
bracht you brought
Hij/Zij/Het
bracht he/she/it brought
Wij/We
brachten we brought
Jullie
brachten you all brought
Zij
brachten they brought

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal brengen I will bring
Jij/Je/U
zult brengen you will bring
Hij/Zij/Het
zal brengen he/she/it will bring
Wij/We
zullen brengen we will bring
Jullie
zullen brengen you all will bring
Zij
zullen brengen they will bring

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou brengen I would bring
Jij/Je/U
zou brengen you would bring
Hij/Zij/Het
zou brengen he/she/it would bring
Wij/We
zouden brengen we would bring
Jullie
zouden brengen you all would bring
Zij
zouden brengen they would bring

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
brenge I bring
Jij/Je/U
brenge you bring
Hij/Zij/Het
brenge he/she/it bring
Wij/We
brenge we bring
Jullie
brenge you all bring
Zij
brenge they bring

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gebracht I have brought
Jij/Je/U
hebt gebracht you have brought
Hij/Zij/Het
heeft gebracht he/she/it has brought
Wij/We
hebben gebracht we have brought
Jullie
hebben gebracht you all have brought
Zij
hebben gebracht they have brought

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gebracht I had brought
Jij/Je/U
had gebracht you had brought
Hij/Zij/Het
had gebracht he/she/it had brought
Wij/We
hadden gebracht we had brought
Jullie
hadden gebracht you all had brought
Zij
hadden gebracht they had brought

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gebracht hebben I will have brought
Jij/Je/U
zal gebracht hebben you will have brought
Hij/Zij/Het
zal gebracht hebben he/she/it will have brought
Wij/We
zullen gebracht hebben we will have brought
Jullie
zullen gebracht hebben you all will have brought
Zij
zullen gebracht hebben they will have brought

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gebracht hebben I would have brought
Jij/Je/U
zou gebracht hebben you would have brought
Hij/Zij/Het
zou gebracht hebben he/she/it would have brought
Wij/We
zouden gebracht hebben we would have brought
Jullie
zouden gebracht hebben you all would have brought
Zij
zouden gebracht hebben they would have brought

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
breng bring
Ihr
brengtbring

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for brengen

There is no additional usage information for the verb brengen.

Examples of brengen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
" Het keizerrijk ten val wou brengen "# Who tried to bring an empire down
"'want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk..."'"'for behold, I bring you good tidings of great joy "'which shall be to all people..."'
"A" heeft gezegd dat we Alison niet meer moesten zoeken waarschijnlijk omdat "A" haar naar huis wil brengen."A" has been telling us to stop going after Alison probably because "A" wants to bring her home.
"Aan Adrianna, moge deze vakantie periode... je alles brengen dat je verdient."To Adrianna, may this holiday season "bring you everything you deserve." "With love, Victor."
"Als mijn hoop je thuis kon brengen, zouden jij en Jenny nu hier zijn. "'If my hopes could bring you home, you and Jenny would be with me now'.
! - Ja. Ik breng je ouders naar hier.I'm gonna bring your parents up here.
"Als dit mijn lijk is, breng de kleine vogels dus toegelaten dat ik de naam zeg."If this is my corpse, bring the little birds so it's admitted I said the name.
"Als ik terug kom schat breng ik een diamanten ring en al mijn liefde."JAMES READING: "When I return dearest I'll bring a diamond ring and all my love."
"Als je je kinderen terug wilt, breng dan de vogel naar de groeve."- "If you want to see your kids again, bring the Dictabird to the quarry at dawn. No police".
"Als jullie het meisje willen, breng dan de munt naar 't huis met 1000 ramen.""If you want the girl, bring the coin to the house with 1,000 windows. Route 104."
"64,000 Dollar Question" brengt meer dan 80,000 $ sponsorgeld in het laadje en het kost maar een derde van wat jij doet."64,000 Dollar Question" brings in over 90,000 in sponsors and it costs one-third of what youi do.
"Als Anna de totale vernietiging brengt, dan zal ik vechtend neer gaan.""if Anna's bringing Armageddon, I'm going out fighting."
"Als de wet gevolgd wordt brengt het ons talloze vriendschappen en doorlopend geluk."In fact, if obeyed, this will bring us countless friends and constant happiness.
"Als je dan je zwaard op hetzelfde moment naar beneden brengt..." "Is het ergste wat er kan gebeuren, dat je beiden neergaat".Then, if you bring your sword down at the same moment, the worst that can happen is you'll both go down."
"Beginnen brengt ongeluk."Starting brings misfortune.
" .. de schande dat ik bracht over mijn job, mijn familie,"..the shame I brought to my office, to my family,
"'T Leven bracht me...""Life has brought me..."
"... en toen bracht hij me thuis in zijn auto.""-- and then he brought me home in his car."
"E" is wat ons hier bracht -- "E" is what brought us here -
"En Proteus bracht 't rechtopstaande beest naar de tuin en ketende hem aan 'n boom,"And Proteus brought the upright beast into the garden and chained him to a tree,
"De 60s brachten het hippie broedsel voort..."The '60s brought the hippie breed
"God verblindde m'n vijanden toen ze me hier brachten."The Lord blinded mine enemies when they brought me into this evil place.
"Op de schouders brachten we je thuis"And home we brought you shoulder-high"
"Vier score en zeven jaar geleden brachten onze vaders een nieuwe natie voort op dit continent, verkregen in vrijheid en toegewijd aan het voorstel dat iedereen gelijk is gecreëerd.""Four score and seven years ago our fathers brought forth on "this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal."
"tilden ze het kind op en brachten het naar Jeruzalem..."they lifted up the child and brought him to Jerusalem...
Dit is Chad Decker voor WNT, jullie een exclusief interview brengend met de V commandant Anna.This is Chad Decker for WNT, bringing you an exclusive interview with the V high commander Anna.
En jij, gedwongen om te lachen en te bedienen, hem zijn honingwijn brengend elke avond.And you, forced to smile and cater, bringing him his honeyed wine every evening.
In die tent, over ons heen gebogen, mij tot leven brengend, stond de mooiste vrouw die ik ooit had gezien.In the tent [Sighs] standing above us, bringing me back to life was the most beautiful woman I had ever seen.
de duisternis zacht naar buiten brengend die diep in mijn hart zat opgesloten.Gently bringing out the darkness deep inside my heart.
de duisternis zacht naar buiten brengend wat diep binnen in mijn hart zat opgesloten.Gently bringing out the darkness deep inside my heart.
"De zoetheid van alle mysteries is op mijn pad gebracht.""The sweetness of all mysteries was brought into my sight;
"Drie tot leven gebracht in de bankoverval."Three brought to life in bank raid.
"En al wat op d' ene plaats valt met 't tij naar elders gebracht.""What from one place doth fall is with the tide to another brought."
"Het spijt me dat ik je naar het einde van de wereld heb gebracht. ""I'm sorry I brought you out to the sticks."
"Hij werd hier door Uw neef gebracht in deze staat..."He was brought to this state by your nephew...

Questions and answers about brengen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about brengen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bridgenbridge
krengencareen
plengenshed
Different length:
afbrengendissuade
inbrengenbring in
nabrengendo
ombrengenkill
opbrengenyield

Other Dutch verbs with the meaning bring

Verb
voorbrengen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
blauwbekkenshiver
bordurenembroider
bouwenbuild
braillerendo
brainwashenbrainwash
brassenbrace
brekenbreak
brevetterencertify
bronzenbronze
buiendo