Bedenken conjugation

Conjugate bedenken - think

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
bedenk I think
Jij/Je/U
bedenkt you think
Hij/Zij/Het
bedenkt he/she/it thinks
Wij/We
bedenken we think
Jullie
bedenken you all think
Zij
bedenken they think

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
bedacht I thought
Jij/Je/U
bedacht you thought
Hij/Zij/Het
bedacht he/she/it thought
Wij/We
bedachten we thought
Jullie
bedachten you all thought
Zij
bedachten they thought

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal bedenken I will think
Jij/Je/U
zult bedenken you will think
Hij/Zij/Het
zal bedenken he/she/it will think
Wij/We
zullen bedenken we will think
Jullie
zullen bedenken you all will think
Zij
zullen bedenken they will think

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou bedenken I would think
Jij/Je/U
zou bedenken you would think
Hij/Zij/Het
zou bedenken he/she/it would think
Wij/We
zouden bedenken we would think
Jullie
zouden bedenken you all would think
Zij
zouden bedenken they would think

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
bedenke I think
Jij/Je/U
bedenke you think
Hij/Zij/Het
bedenke he/she/it think
Wij/We
bedenke we think
Jullie
bedenke you all think
Zij
bedenke they think

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb bedacht I have thought
Jij/Je/U
hebt bedacht you have thought
Hij/Zij/Het
heeft bedacht he/she/it has thought
Wij/We
hebben bedacht we have thought
Jullie
hebben bedacht you all have thought
Zij
hebben bedacht they have thought

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had bedacht I had thought
Jij/Je/U
had bedacht you had thought
Hij/Zij/Het
had bedacht he/she/it had thought
Wij/We
hadden bedacht we had thought
Jullie
hadden bedacht you all had thought
Zij
hadden bedacht they had thought

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal bedacht hebben I will have thought
Jij/Je/U
zal bedacht hebben you will have thought
Hij/Zij/Het
zal bedacht hebben he/she/it will have thought
Wij/We
zullen bedacht hebben we will have thought
Jullie
zullen bedacht hebben you all will have thought
Zij
zullen bedacht hebben they will have thought

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou bedacht hebben I would have thought
Jij/Je/U
zou bedacht hebben you would have thought
Hij/Zij/Het
zou bedacht hebben he/she/it would have thought
Wij/We
zouden bedacht hebben we would have thought
Jullie
zouden bedacht hebben you all would have thought
Zij
zouden bedacht hebben they would have thought

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
bedenk think
Ihr
bedenktthink

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for bedenken

There is no additional usage information for the verb bedenken.

Examples of bedenken

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! Ik kan wel iets bedenken.I can think of one thing.
" Ik breng al mijn tijd door met het bedenken van"I spend all my time thinking up
"En dan te bedenken, dat ik bang was, dat mijn ovenschotel niet zou worden gewaardeerd.""To think, I was worried my casserole wouldn't go over."
"En dan te bedenken, dat ik die morgen bang was dat er in mijn bosbessenpudding vlooien zaten.""To think, only that morn" "I worried my welsh pudding had chiggers."
"Het is vreemd te bedenken dat ik je al een maand niet heb gezien."It is strange to think I have not seen you in a month.
"Violetten van Plug Street Wood, bedenk wat deze voor mij hebben betekend."Violets from Plug Street Wood, think what they have meant to me.
' - Ik bedenk wel iets anders.I'll think of something else.
- Als ik bedenk hoe ik altijd...- (Marjorie ) 'When l think of how l...'
- Dat bedenk ik wel. Ga aan het werk.Let me think, go back to work first.
- Dat is één misdrijf. Ik bedenk er nog een paar op weg naar het politiebureau.I'll think of some more on our way to the station.
"Een idioot die zich nooit bedenkt, snap je daar wat van?"A fool who's never changed his mind and who can think it strange?
- Als je iemand 's nachts bedenkt...Okay. If you think of anybody in the middle of the night... Yeah.
- Captain, zou het niet kunnen dat Paris zich bedenkt?Captain, do you think...? l mean, it's possible Tom might change his mind, to come back.
- Doe dat maar. Je bedenkt wel iets.You'll think of something to say.
- Hij bedenkt wel iets.- He think of something.
Als een grapje bedachten we het '2047' te noemen.As a joke... we thought of calling it '2047'
En later ging hij mee helpen, en toen bedachten we dat het een goed idee was om iets samen te doen.And, uh... later on, he started to pitch in, and then we thought it would be good to have something to do together, you know, so I-I got this old car,
Het leek slim toen we het bedachten.It seemed so smart when we thought of it.
Iemand was er erg trots op toen ze het bedachten.Oh, yeah. Someone was very proud the day they thought of it.
Ik heb ze blijkbaar enthousiast gemaakt over de noodaccommodaties... zodat ze zich bedachten.Apparently I made the whole emergency fire accommodations sound so fun - that they had second thoughts.
- ...wou ik dat ik het bedacht had.- I wish I'd thought of it first.
- Alles wat we moeten doen is een nieuw, en beter idee vinden, dat nog niemand heeft bedacht.All we need to do is think of a new, better idea that no one else has thought of already.
- Aria... Heb je ooit bedacht dat het misschien zo is dat het gevoel dat jij hebt... van verscheurd worden tussen mij en je vrienden, dat dat niet slecht is?Aria, have you ever thought that maybe this feeling you have of being torn between me and your friends is maybe not such a bad thing?
- Behalve de persoon die het echt bedacht.- Except the person who really thought it up.
- Dank je, ik had het laatst bedacht.Thanks. I thought of it the other day.
En het was pas na er dagen over gepiekerd te hebben, en soms om drie uur in de morgen wakker geworden te zijn, en mij op het hoofd gekrabd te hebben, en bedenkend hoe zij die zaagsnede gemaakt hadden.And it was only after puzzling over it for days, and sometimes waking up at 3:00 in the morning scratching my head and thinking, well, how did they make this cut?
Hij was compleet bedekt, dus toen werd Ik echt ban, me bedenkend dat dit kind echt beschadigd is,He was like totally covered up, so then I got scared, thinking that this kid's really messed up,
Onwetend over de revolutie en bedenkend dat hij het geld wel zou hebben...Ignorant about the revolution and thinking he would have the money,

Questions and answers about bedenken conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about bedenken
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bedankenthank
bedekkencover
bedelvencover
bederventhink
bedijkendo
belonkendo
bezinkensing
gedenkenrecall
indenkenimagine
nadenkenthink

Other Dutch verbs with the meaning think

Verb
achten
bederven
denken
nadenken
overdenken

Do you know these verbs?

VerbTranslation
assumerendo
barstenburst
battenbat
becommentariërencomment
bedelvencover
bederventhink
bedrukkenprint
beëdigenswear in
begaffelendo
begeleidenaccompany