Qatel conjugation

Conjugate - kill

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
noqtolI am killing
int(i)
toqtolyou are killing
hu(wa)
joqtolhe is killing
hi(ja)
toqtolshe is killing
aħna
noqtluwe are killing
intom
toqtluyou all are killing
huma
joqtluthey are killing

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
qtiltI have killed
int(i)
qtiltyou have killed
hu(wa)
qatelhe has killed
hi(ja)
qatletshe has killed
aħna
qtilnawe have killed
intom
qtiltuyou all have killed
huma
qatluthey have killed

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
oqtolkill!
intom
oqtlukill!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for qatel

There is no additional usage information for the word qatel.

Examples of qatel

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Al-Shabaab qatlet ħdax-il suldat Burundjan fl-aktar attakk qattiel fuq gwardjani tal-paċi tal-UA mindu ġew stazzjonati u jiddikjara li al-Shabaab kienet involuta fi ġlied serju li qatel mill-inqas ħmistax-il persuna f’Mogadixu.”Al-Shabaab killed eleven Burundian soldiers in the deadliest attack on AU peacekeepers since their deployment and states that al-Shabaab engaged in heavy fighting that killed at least fifteen people in Mogadishu.’
Anna tbati mill‑ażma u t‑tabib tagħha wissiha dwar il‑perikli mit‑tniġġis tal‑arja, speċjalment fil‑ġranet jaħarqu tas‑sajf.Anna semgħet dwar iċ‑ċpar oħxon ta’ Londra tas‑snin ħamsin li qatel 2 000 ruħ f’ġimgħa waħda.Anna suffers from asthma and her doctor has warned of the dangers of air pollution, especially on hot summer days.Anna has heard about the London fogs of the 1950s that killed 2 000 people in one week.
Fis-26 ta’ Diċembru 2004 Tsunami fl-Oċean Indjan qatel aktar minn 200 000 ruħ u kkawża danni ta’ 10 biljun euro.On 26 December 2004 the Indian Oceantsunami killed over 200 000 people andcaused10billioneuro worth of damage.
Fit-23 ta’ Lulju, ilKunsill ikkundanna l-attakki terroristi mmirati lejn il-Qawwa Interim tanNazzjonijiet Uniti fil-Libanu (UNIFIL), partikolarment dak li qatel sitt gwardjani talpaċi tal-kontinġent Spanjol fl24 ta’ Ġunju 2007.On 23 July the Council condemned the terrorist attacks on the United Nations Interim Force in Lebanon, in particular the attack on 24 June that killed six peacekeepers from the Spanish contingent.
Il-forzi ta’ ATOM kienu involuti fil-ħtif ta’ ħaddiem Ġermaniż li jipprovdi l-għajnuna, fil-ħtif ta’ żewġ Somali qrib Bossaso, u f’ibbumbardjar ta’ migranti Etjopjani f’Bossaso fil-5 ta’ Frar 2008, li qatel 20 persuna u darab aktar minn 100 oħra.ATOM’s forces were implicated in the kidnapping of a German aid worker, in the kidnapping of two Somalis near Bossaso, and in a bombing of Ethiopian migrants in Bossaso on 5 February 2008, which killed 20 people and wounded over 100 others.
Minn Mejju 2012 Raia Mutomboki, taħt il-kmand tal-M23, qatlu mijiet ta’ ċivili f’serje ta’ attakki kkoordinati.Since May 2012 Raia Mutomboki, under the command of M23, have killed hundreds of civilians in a series of coordinated attacks.
Bejn wieħed u ieħor 24 sa 30 siegħa wara l-bidu tal-applikazzjoni f'Jum 7, oqtol l-annimali b'mod uman.Approximately 24 to 30 hours after the start of application on Day 7, humanely kill the animals.
Madwar 24 siegħa (24h) wara l-injezzjoni tal-BrdU, oqtol l-annimali b'mod uman.Approximately 24 hours (24 h) after BrdU injection, humanely kill the animals.
Ħames (5) sigħat wara, oqtol l-annimali b'mod uman.Five hours (5 h) later, humanely kill the animals.

Questions and answers about qatel declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about qatel
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
qasamdivide
rasee
ħonoqstrangle
fetaħopen
ġibedpull
għoġoblike
ħalaqcreate
bieskiss
ipparteċipaparticipate
seta'be able