Ħaseb conjugation

Conjugate - think

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
naħsebI am thinking
int(i)
taħsebyou are thinking
hu(wa)
jaħsebhe is thinking
hi(ja)
taħsebshe is thinking
aħna
naħsbuwe are thinking
intom
taħsbuyou all are thinking
huma
jaħsbuthey are thinking

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ħsibtI have thought
int(i)
ħsibtyou have thought
hu(wa)
ħasebhe has thought
hi(ja)
ħasbetshe has thought
aħna
ħsibnawe have thought
intom
ħsibtuyou all have thought
huma
ħasbuthey have thought

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
aħsebthink!
intom
aħsbuthink!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ħaseb

There is no additional usage information for the word ħaseb.

Examples of ħaseb

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Jekk qed taħseb biex toħroġ tqila jew ser tredda ’, iddiskutija l- ewwel mat- tabib tiegħek.If you are thinking of becoming pregnant or breastfeeding discuss it with your doctor first.
H oħra ta’ l-Ewropa qed jaħsbu dwar fejn se jqattgħu l-btajjel tas-Sajf tagħhom.As summer approaches and the bathing season is about to start many citizens across Europe are thinking about where they will be spending their summer holidays.
X’jaħsbu ux’jagħmlu impjegaturi oħra tal-SMEs dwar id-’Diversità’?This section provides some simple tips and advice about what to do if you are thinking about adopting a more business-like approach to recruitment, employee management and marketing: all part of‘Diversity’. ‘Diversity’.
Din id-Direttiva hi bbażata fuq il-prinċipju "aħseb l-ewwel żgħir".This Directive is based on the "think small first" principle.
Għall-passi li jmiss, aħseb dwar l-awtorità tiegħek fil-kuntest nazzjonali tagħha: X’inhu li jiddistingwiha minn awtoritajiet oħra fl-istess qasam?For the next steps, think of your authority in its national context: What distinguishes it from other authorities in the same field?
Ibda aħseb dwar l-impatt fuq il-kumpanija tiegħek u kun lest għaddħul ta’ lEuro.Start thinking aboutthe impact on your company and be prepared for the introduction of the Euro.
Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “Aħseb l-Ewwel Żgħir” Att dwar in-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa", adottata f’Ġunju 2008 u riveduta fi Frar 2011 tirrikonoxxi r-rwol ċentrali tal-impriżi żgħar u medji (SMEs) fl-ekonomija tal-Unjoni u għandha l-għan li ttejjeb l-approċċ ġenerali għall-intraprenditorija u tankra l-prinċipju “aħseb l-ewwel żgħir” fit-tfassil tal-politika mir-regolamentazzjoni għas-servizz pubbliku.The Commission Communication entitled "Think Small First – Small Business Act for Europe", adopted in June 2008 and revised in February 2011, recognises the central role played by small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Union economy and aims to improve the overall approach to entrepreneurship and to anchor the "think small first" principle in policy-making from regulation to public service.
Jekk tkun partikolarment interessat l-pożizzjoni oruta, iġbor informazzjoni dwar ilkumpanija jew min iħaddem, aħseb fuq x’jistgħu jkunu jridu jisimgħu mingħandek.If you are particularly interested in the position oered, collect information about the company or the employer; think about what they would like to hear from you.
45% minnk a’ t joni bbaż ni ka a zz minnk om t diskrimin a aħsbu li li s t es a jew l-oriġini et a mifrux s ir-razz jista’ na hij jin g ħ persu al-lum.* ad għ al jetà t nies b ’ fis-soċ d i ż a b i li t à45% ofyou t of is widespre based on a person’s you think the s

Questions and answers about ħaseb declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ħaseb
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
kisebget

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ħareġexit
ħatafseize
mietdie
ġiedo
siketbe silent
seraqsteal
għexlive
iddeskrivadescribe
ħabblove
daħaklaugh