Чита conjugation

Conjugate чита - read

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
читам I read
ти
читаш you read
т(ој/аа/оа)
чита he/she/it reads
ние
читаме we read
вие
читате you all read
тие
читаат they read

Past aorist tense

Past aorist of the verb чита has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
читав I was reading
ти
читаше you were reading
т(ој/аа/оа)
читаше he/she/it was reading
ние
читавме we were reading
вие
читавте you all were reading
тие
читаа they were reading

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе читам I will read
ти
ќе читаш you will read
т(ој/аа/оа)
ќе чита he/she/it will read
ние
ќе читаме we will read
вие
ќе читате you all will read
тие
ќе читаат they will read

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе читав I will have read
ти
ќе читаше you will have read
т(ој/аа/оа)
ќе читаше he/she/it will have read
ние
ќе читавме we will have read
вие
ќе читавте you all will have read
тие
ќе читаа they will have read

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
читај you read
вие
читајте you all read

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум читал I (masculine) have read
јас
сум читала I (feminine) have read
ти
си читал you (masculine) have read
ти
си читала you (feminine) have read
тој
е читал he has read
таа
е читала she has read
тоа
е читало it has read
ние
сме читале we have read
вие
сте читале you all have read
тие
сум читале they have read

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев читал I (masculine) had read
јас
бев читала I (feminine) had read
ти
беше читал you (masculine) had read
ти
беше читала you (feminine) had read
тој
беше читал he had read
таа
беше читала she had read
тоа
беше читало it had read
ние
бевме читале we had read
вие
бевте читале you all had read
тие
беа читале they had read

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би читал I (masculine) would have read
јас
би читала I (feminine) would have read
ти
би читал you (masculine) would have read
ти
би читала you (feminine) would have read
тој
би читал he would have read
таа
би читала she would have read
тоа
би читало it would have read
ние
би читале we would have read
вие
би читале you all would have read
тие
би читале they would have read

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум читал I (masculine) will read
јас
ќе сум читала I (feminine) will read
ти
ќе си читал you (masculine) will read
ти
ќе си читала you (feminine) will read
тој
ќе е читал he will read
таа
ќе е читала she will read
тоа
ќе е читало it will read
ние
ќе сме читале we will read
вие
ќе сте читале you all will read
тие
ќе сум читале they will read

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
читан reading
adverbial participle
читајќи reading
verbal noun
читање reading
imperfective participle (masculine)
читал reading
imperfective participle (feminine)
читала reading
imperfective participle (neuter)
читало reading
imperfective participle (plural)
читале reading
aorist participle (masculine)
read
aorist participle (feminine)
read
aorist participle (neuter)
read
aorist participle (plural)
read

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for чита

Examples of чита

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Планината Сион, сепак, се обидува да ги направи библиотекарските услуги одржлива можност за кариера, и бонусот е цела една нова генерација која страсно чита.Mt. Zion, though, is pushing library services as a viable career option, and the bonus is that a whole new generation is becoming passionate about reading.
Како тогаш некој што не чита се нафатил да волонтира во библиотека?So how exactly did a non-reader sign up for a gig as a volunteer librarian?
Ако на линијата се чита-If the line would read -
Преку неговиот блог тој ја запознава јавноста со работата на организацијата и во следново видео тој кажува како слободниот софтвер му овозможува да сурфа, да чита и пишува имејл пораки и да чатува со други.Through his blog he makes the work the institution does known to the general population and on the following video, he tells us how Open Source Software makes it possible for him to surf the web, read and write emails and chat with others. The video has both English and Spanish subtitles thanks to DotSub.
Ниеден не знаеше да чита.None knew how to read.
Секој ден, јас имам време да читам, да пишувам, да работам, да правам појадок, ручек и вечера.Every day, I have time to read, to write, to work, to cook breakfast, lunch and dinner.
Единствено читам и размислувам за тоа колку пати младите Израелци и Палестинци се сретнале.I am only reading and thinking of how many times the young Israelis and Palestinians meet up.
Наместо да купам водич за патување, сакам да ги читам блоговите на локалните жители и иселениците—и Глобал војсис, се разбира—за да добијам впечаток за местото пред да отпатувам.“And rather than purchase guidebooks, I like to read the blogs of locals and expats—and Global Voices, of course—to get a sense of a place before I travel."
Наместо да купам водич за патување, сакам да ги читам блоговите на локалните жители и иселениците —и Глобал војсис, се разбира— за да добијам впечаток за местото пред да отпатувам.And rather than purchase guidebooks, I like to read the blogs of locals and expats—and Global Voices, of course—to get a sense of a place before I travel.
Многу сакам да читам модерна англиска литература и голема желба ми е еден ден да ја преведам мојата омилена англиска новела на француски јазик.I love reading contemporary literature in English and would love, one day, to translate into French one of my favorite novels.
Знам дека не поддржуваш и дека можеш да го читаш моето срце.“I know you support us and you can read my heart."
Секогаш ја фотографираш книгата која што ја читаш и тоа најчесто во јавниот превоз.You alway take a picture of the book you are reading and most of the time, in public transports.
Можеш да го читаш Силва Дијаз на G+ или Твитер. Овој пост беше дел од единаесетиот #LunesDeBlogsGV, (Понеделник на блогови на ГВ) на 14 јули, 2014.You can read Silva Diaz following his accounts on G+ or Twitter This post was part of the eleventh #LunesDeBlogsGV, (Monday of blogs on GV) on July 14, 2014.
Дали ги читаш воопшто нашите коментари?Are you reading our tweets at all?
Дали и ти ќе ја читаш?Are you going to read too?
Ние, Западно-Африканците, можеме да пишуваме и да ги издаваме сопствените перспективи (гледишта), но исто така и да ги читаме.We West Africans can write and publish our own perspectives, but we should read them, too.
Иван блогира на Ивоноутс, а ние со задоволство ќе читаме што тој мисли за неговата нова улога, која ќе започне во средината на Август.Ivan has been blogging at Ivonotes, and we're looking forward to reading what he thinks about his new role, which he'll begin in mid-August.
Настанот „Ајде да читаме заедно“ собра 400 луѓе пред Националниот библиотекарски одбор.The 'Let's read Together' event gathered 400 people in front of the National Library Board.
Дали ние се слушаме или читаме меѓусебно или има само група монолози кои го оневозможуваат вистинското собирање на идеи?Do we listen or read one another or are there only group monologues that prevents a real gathering of ideas?
А кралот Давид беше тој... кралот Давид за кој читаме во книгата за Самоил...King David, who we read about in Samuel.
Доколку го читате ова, тогаш сигурно сте веќе пријател на Глобални гласови кој верува во нашата мисија за засилување на гласовите кои што вообичаено не можете да ги слушнете во медиумите, за правејќи го возможно употребувањето на онлајн алатките од страна на сите граѓани во светот, за да учествуваат целосно во животите на нивните заедници и за штитење на слободата на изразување и слободен пристап до информациите онлајн.If you’re reading this, you’re more than likely already a friend of Global Voices who believes in our mission of amplifying voices not normally heard in the mainstream media, of making it possible for global citizens to use online tools to participate fully in the lives of their communities, and of protecting freedom of expression and free access to information online.
Дали се радувате кога го читате Глобал Војсес?Do you look forward to reading Global Voices?
Доколку сакате да дознаете што да читате од Виетнам, Боливија, Мозамбик или Нов Зеланд или било која друга држава, само прашајте во делот за коментари!If you would like to know what you should be reading from Vietnam, Bolivia, Mozambique or New Zealand, or any other country, just ask in the comments below!
Сите ние имаме различна дефиниција што навистина претставува една навреда, секој е слободен да искажува навредливи гледања на работите доколку сакаат, а ако не ви се допаѓа, тогаш немојте да го читате романот, и во секој случај, пренесете им и останатите да го прават истото.Not only do we all have differing definitions of what constitutes an insult, everyone is free to express insulting views, if they so wish, and if you don't like it, then don't read it and, by all means, encourage others not to.
Меѓутоа, доколку читате и слушате внимателно, повеќето Арапи и Муслимани се исто толку лути на Ал Каеда колку што се и Американците.Yet, if you read and listen extensively, most Arabs and Muslims are just as angry at Al Qaeda as most Americans are.
Новите учебници исто така може да се преземат бесплатно или пак да се читаат на интернет, на владината веб-страница за електронски книги и на веб-страницата на National Curriculum and Textbook Board (NCTB).The new textbooks can also be downloaded for free or read online from the government's e-book website and the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) site.
Многу од нашите читатели се исто така билингвални, но сепак ние вложуваме големи напори и за оние кои не го зборуваат англискиот како свој втор јазик и кои ја заслужуваат можноста да ги читаат на својот мајчин јазик светски-достапните содржини.Many of our readers are also bilingual, but we work very hard for those who may not speak English as a second language and who deserve to be able to read worldwide content in their mother tongue.
Два дена по моето враќање, изгубив многу близок пријател; тој замина на далечно место, непознато за сите кои ги читаат овие реченици... се надевам!Two days after I came back I lost a dear friend; he departed for a faraway place, unknown to all who read these lines… I hope!
Една работа е сигурна, нема да ги читаат кубанските блогови кои што се противат.One thing for sure, they won't be reading Cuban blogs that voice dissent.
Беше многу лошо да се гледаат сликите и да се читаат вестите на интернет.It was a very bad to look at the pictures and read the news on the internet.
Го читав тоа.I was reading that.
Имав работа и си читав книга.I had a job. I was reading a book.
Јас го читав дневникот на мојот вујко додека доаѓав кај тебеI was reading my great-uncle's journal on my way over to you.
Знаеш, минатата недела читав во еден медицински весник, децата се алергични на чоколада.You know, just last week, I was reading in a very important medical journal... ...that some children are allergic to chocolate.
Синоќа додека ја читав книгата најдов адреса од позади...Last night when I was reading the book, I found a P.O. box address in the back.
Брат ми Вуко го читаше романот на глас за Циско Кид.My brother Vuko were reading aloud comics about Cisko Kid.
Зашто си надарена. Го читаше Фосколо на 9 години.Because you were reading Foscolo at 9.
Ја читаа електронската пошта на интернет корисниците.They were reading ISP subscribers' e-mail.
Просто е неверојатно како некои „служби“ (читај: БИА и сродните) преку своите марионетски организации (читај: РАТЕЛ) протуркуваат најстрашни „технички“ документи со само една цел: воспоставување комплетна контрола врз вашиот електронски живот.It is almost impossible how some "agencies" (read: BIA and similar) through their puppet organizations (read: RATEL) try to put in use the most terrifying "technical" documents, which have only one purpose: to get complete control over your e-life.
Некој не се мачел да го читај мојот бележник за најпосакуваната лозинка.Someone didn't bother reading my memo on commonly used passwords.
Седи тука и читај му на Мет додека јас не завршам една работа.Sit here and read Matt the book until I take care of things.
А кај Левинтал, сигурно читај ги заклучоците.And for Levinthal, make sure you read the footnotes.
Чекам повратен повик. средниот одел сеуште ми додева, читај го повторно.I'm waiting for a call back. The middle section's still bothering me; read it again.
Ако стане мрзлив, читајте му ја неговата книга.lf he gets cranky, read him his book.
Средњи одељак је још увек гњави ме, читајте га опет.The middle section's still bothering me; read it again.
Сега седнете, читајте списание.Have a seat, read a magazine.
Вие читајте, јас одам да убијам нешто.You guys read. I'll go kill stuff.
Роберто Фидоне читајќи го Ултимас Нотисиас.Roberto Fiadone reading Últimas Noticias.
Бидејќи јавни собири на пет или повеќе луќе се забранети, индивидуални демонстранти суптилно ги пренесуваа своите мислења, читајќи го романот 1984 од Џорџ Орвел во воз, имитирајќи го поздравот со три прсти од филмот Игри на гладот (Hunger Games), и свирејќи ја химната на Франција.Because public gatherings of five or more people are banned, individual protesters have delivered their messages in subtle ways, such as reading George Orwell’s novel 1984 aboard trains, imitating the Hunger Games' three-fingered salute, and playing the French national anthem.
Затоа, мои драги граѓани, нападот врз новинарите не е криминален случај, не беше сериозен напад (читајќи ги веб страниците на организаторите, би рекол дека тие извршија атентат врз новинарите).Therefore, my dear citizens, the attack on journalists was not a crime, was not a serious attack (reading the web sites of organizers, I would say that they made an attempt at journalists' lives).
А мене ми смрзнуваше крвта во овој топол летен ден читајќи ја листата со луѓето кои се убиени...But I was freezing this hot summer day reading the list of people who were killed...
- Кој заспа читајќи приказни за дадилки?- Who fell asleep reading nursery stories?
Антониќ за време на летувањето на црногорскиот брег се зафатил со читање и проучување за нов бренд и вид на компјутер кој што излегол на глобалниот пазар.Antonić plunged into some summer reading on the Montenegrin coast that year about a new brand-name computer that had just been released on the global market.
Овие документи содржат врвни тајни информации од целиот свет и се интересни за читање, но најголемиот проблем кој го има Викиликс е тоа што е невозможно да се пребарува големата база на податоци на начин на кој тие го претставиле на нивниот веб сајт.These documents contain top secret information from around the world and make for very interesting reading but the biggest problem Wikileaks has is that it is impossible to browse this large database in the way they present it on their website.
Малку касни со објавувањето, но е важно за читање.A little late in the posting but essential reading.
Час по читање за гвинејски жени, воден од Солидарноста во Гвинеја. (Фотографија искористена со дозвола)A reading class for Guinean women lead by Guinée Solidarité (photo used with permission)
Што може да се научи од читање и преведување на зборовите на онлајн дисиденти во Кина?What could be learned from reading and translating the words of online dissidents in China?
Литблогерот од Јамајка Џеофри Филп кој живее во Мајами, Флорида го признава влијанието кое „Писмата од затворот во Бирмингем“ на д-р Кинг го оставиле во неговиот живот и во неговата најнова книга „вклучува неколку лекции кои ги научил додека ја читал книгата и предавал за писмата на д-р Кинг на неговите студенти на колеџот Мајами Дејд“.Jamaican litblogger Geoffrey Philp, who lives in Miami, Florida, acknowledges the impact that Dr. King's "Letter from Birmingham Jail" has had on his life, noting that his latest book "include a few of the lessons that had learned from reading and teaching Dr. King's letter to undergraduate students at Miami Dade College".
Што си читал?What have you been reading?
Да знаеш дека е мое,би читал?You're saying if it was mine, it's okay to go reading it?
Сониер ја читал вашата книга. “Крвна линија“.Saunière was reading his book. "Blood trail."
Каков тип на списание си читал?What kind of magazines have you been reading?
- И после ми наплатуваш зашто си го читала?-Then you charge me for reading my script?
Сум читала речник.I've been reading the dictionary.
Сум читала, дека не треба да ги користиш, ако сакаш да имаш здраво бебе.Well, no one knows yet. But I've been reading on the message boards and it seems like something you should avoid... if you're trying to have a well pregnancy.
И мојата асистентка, онаа чиј број го сакаш, читала на... На интернет за Д.Џ. Корлис. Уапсен во 1989-та поради дрога, во Аризона?Well, my assistant, the one whose number you want, she was reading on the Internet about a DJ Corliss, arrested in 1989 on drug charges, hometown of Mesa, Arizona.
Извештајот на форензичарите вели дека Марџори читала во кревет кога и' се придружив со...The forensic report claims that Marjorie was in bed reading when I joined her with, uh... ah!
Ако 50 души би читале, би им требало барем 2 месеца.With 50 men reading in 24-hour shifts, it'd still...
Во ред, да започнеме со тоа што сте го читале вчеравечер.All right, let's start with last night's reading.
Можеби се сеќавате дека сте читале за тоа.You may remember reading about it.

Questions and answers about чита conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about чита
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
гатаtell fortunes
летаfly
лутаroam
мотаwind
цртаdraw
чекаwait
чешаscratch
чиниcost
читнеread a little
чуваkeep
чукаknock
шетаstroll
Different length:
дочитаfinish reading
исчитаread with great attention

Other Macedonian verbs with the meaning read

Verb
прочита

Do you know these verbs?

VerbTranslation
уживаenjoy
уништиdestroy
цркнеcroak
чекориstep
чистиclean
читнеread a little
џбараrummage
шетаstroll
шитнеditch
штитиdefend