Црта conjugation

Conjugate црта - draw

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
цртам I draw
ти
црташ you draw
т(ој/аа/оа)
црта he/she/it draws
ние
цртаме we draw
вие
цртате you all draw
тие
цртаат they draw

Past aorist tense

Past aorist of the verb црта has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
цртав I was drawing
ти
црташе you were drawing
т(ој/аа/оа)
црташе he/she/it was drawing
ние
цртавме we were drawing
вие
цртавте you all were drawing
тие
цртаа they were drawing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе цртам I will draw
ти
ќе црташ you will draw
т(ој/аа/оа)
ќе црта he/she/it will draw
ние
ќе цртаме we will draw
вие
ќе цртате you all will draw
тие
ќе цртаат they will draw

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе цртав I will have drawn
ти
ќе црташе you will have drawn
т(ој/аа/оа)
ќе црташе he/she/it will have drawn
ние
ќе цртавме we will have drawn
вие
ќе цртавте you all will have drawn
тие
ќе цртаа they will have drawn

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
цртај you draw
вие
цртајте you all draw

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум цртал I (masculine) have drawn
јас
сум цртала I (feminine) have drawn
ти
си цртал you (masculine) have drawn
ти
си цртала you (feminine) have drawn
тој
е цртал he has drawn
таа
е цртала she has drawn
тоа
е цртало it has drawn
ние
сме цртале we have drawn
вие
сте цртале you all have drawn
тие
сум цртале they have drawn

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев цртал I (masculine) had drawn
јас
бев цртала I (feminine) had drawn
ти
беше цртал you (masculine) had drawn
ти
беше цртала you (feminine) had drawn
тој
беше цртал he had drawn
таа
беше цртала she had drawn
тоа
беше цртало it had drawn
ние
бевме цртале we had drawn
вие
бевте цртале you all had drawn
тие
беа цртале they had drawn

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би цртал I (masculine) would have drawn
јас
би цртала I (feminine) would have drawn
ти
би цртал you (masculine) would have drawn
ти
би цртала you (feminine) would have drawn
тој
би цртал he would have drawn
таа
би цртала she would have drawn
тоа
би цртало it would have drawn
ние
би цртале we would have drawn
вие
би цртале you all would have drawn
тие
би цртале they would have drawn

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум цртал I (masculine) will draw
јас
ќе сум цртала I (feminine) will draw
ти
ќе си цртал you (masculine) will draw
ти
ќе си цртала you (feminine) will draw
тој
ќе е цртал he will draw
таа
ќе е цртала she will draw
тоа
ќе е цртало it will draw
ние
ќе сме цртале we will draw
вие
ќе сте цртале you all will draw
тие
ќе сум цртале they will draw

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
цртан drawing
adverbial participle
цртајќи drawing
verbal noun
цртање drawing
imperfective participle (masculine)
цртал drawing
imperfective participle (feminine)
цртала drawing
imperfective participle (neuter)
цртало drawing
imperfective participle (plural)
цртале drawing
aorist participle (masculine)
drawn
aorist participle (feminine)
drawn
aorist participle (neuter)
drawn
aorist participle (plural)
drawn

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for црта

Examples of црта

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Еден ден, тој или таа, црта графит, а другиот ден општината го брише.One day he or she draws a graffiti, the other day the municipality removes it.
Сака да ме црта на откачен начин.She loves to draw weird pictures of me.
Тој сака да црта.Tommy: He likes to draw.
Фил, погрижи се да има се за да може да црта.Phil, will you make sure he's got whatever it is he needs to draw with?
Го научи како да црта.Taught him how to draw.
Имав книга за цртање со мене и за прв пат почнав да цртам од набљудување.I had a sketch book with me and for the first time I started drawing from observation.
@george_10g: Започнав да цртам на кафе во 2011 г. и цртав и сервирав приближно околу 1,000 шолји до 2012, но некако се уште се сеќавам кога и што цртав и за кого служев.@george_10g: I started drawing on lattes in 2011 and I've drawn and served roughly about 1,000 cups by 2012 but somehow I still remember when and what I've drawn and who I served it for.
Веќе не цртам такви работи.I don't draw like that anymore.
Јас цртам многу, а ти?Man: I've been drawing a lot. What about you?
- Да. - Треба да ти цртам?-Do I have to draw you a picture?
Тоа е моето кожно пенкало.Тоа е кожниот маркер.Душо, пак ли ке црташ по сидовите?That's my laundry marker. Honey, have you been drawing on the walls again?
Што црташ сега?How do you draw now ?
Што црташ?What are you drawing?
Цело време ја црташ.You draw it continually.
Хамбл, овде не цртаме дабари на кои ти мислиш.Humble, we do not draw the sort of beavers you're talking about.
Знаете да цртате, нели?- You can draw, right ?
Тие цртаат голи и ептен ни е јако.They are drawing naked and we are having a blast.
Бараме политичарите наместо да инвестираат во кич архитектура, наместо да градат вештачки села за развој на селски туризам, наместо да цртаат нови урбанистички планови, наместо да поставуваат градежни парцели на крајно не соодветни места, да ги насочат парите во зачувување на автентичноста и оригиналноста на старите градби кои веќе постојат и се распаѓаат од негрижа.We demand of politicians to - instead of investing in kitsch architecture, instead of building artificial villages for developing rural tourism, instead of drawing up new urbanistic plans, instead of building on extremely inappropriate parcels - to focus public funding on the maintenance of the authenticity and originality of the old buildings that already exist but decay due to neglect.
До сега беше тешко за некои од нас да цртаат онлајн, но сега со SketchPAN тоа ќе биде многу полесно.It's been difficult for some of us to draw online, but now with SketchPAN, life will be easier.
Корисниците покрај креирање, реагирање и интеракција со другите преку нивните цртежи, можат да научат како да цртаат.Users can not only create, respond and interact with others via drawings, but also learn how to draw with its recording function.
Сонцето и ѕвездите цртаат вечни карти.The sun, the stars draw eternal maps
Со години ќе отидев во далечно село на еден месец, и ќе отседнев кај локална фамилија, цртајќи го нивниот секојдневен живот.For years I would go to a remote village for a month and stay with a local family, drawing their daily life.
Ти немаш идеја. Ги поминувам деновите само цртајќи атоми на школската табла и се обидувам да ги натерам децата да го научат периодниот систем на елементи.I spend my days just drawing out atoms on the chalkboard and trying to get these kids to learn the periodic table.
Ги поминувам деновите само цртајќи атоми на школската табла и се обидувам да ги натерам децата да го научат периодниот систем на елементи.I spend my days just drawing out atoms on the chalkboard and trying to get these kids to learn the periodic table.
Ова е тактичкиот одговор на еден анонимен блогер на статијата каде едно девојче од 11то одделение заинтересирано за кариера поврзана со цртање, било да е илустрација, аниме или манга, го прашува за совет аниме творецот и режисерот Томино Јошијуки.This is an anonymous blogger’s thoughtful response to an article where a 11th grader who is interested in a career in drawing, be it illustration, anime, or manga, asked anime creator and director Tomino Yoshiyuki for advice.
Имав книга за цртање со мене и за прв пат почнав да цртам од набљудување.I had a sketch book with me and for the first time I started drawing from observation.
За мене овој чин на цртање е исто така еден вид на запаметување и испитување.For me this act of drawing is also a sort of memory and questioning.
ИФ: Урбани цртачи е непрофитна, меѓународна организација, посветена на негување на уметноста на цртање и сликање на лице место.IF: Urban Sketchers is a non-profitmaking, international organisation, dedicated to fostering the art of on-location drawing and painting.
Активистите во Бејрут најдоа уште еден начин да ја изразат нивната солидарност со сирискиот народ, преку цртање на графити и ставајќи постери на ѕидовите и на мостовите.Activists in Beirut found another way to announce their solidarity with the Syrian people, by drawing graffiti and putting posters on walkways and bridges.
Сега тие насликаа нешто како цртеж или шема на ѕидот за да го спречат оној кој цртал графити.Now they painted something like a drawing or pattern on that wall to prevent that person from adding more graffiti.
Го цртала прозорот на црквата.She was drawing the window of her church.

Questions and answers about црта conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about црта
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
гатаtell fortunes
летаfly
лутаroam
мотаwind
цицаsuck
читаread
шетаstroll
Different length:
доцртаfinish drawing
нацртаdraw

Other Macedonian verbs with the meaning draw

Verb
нацрта

Do you know these verbs?

VerbTranslation
умножуваmultiply
устроиorganise
фенираblowdry
фрустрираfrustrate
целиaim for
цементираcement
цивилизираcivilize
црпнеscoop
цуфнеfart
чиниcost