Се сети conjugation

Conjugate се сети - remember

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се сетам I remember
ти
се сетиш you remember
т(ој/аа/оа)
се сети he/she/it remembers
ние
се сетиме we remember
вие
се сетите you all remember
тие
се сетат they remember

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се сетив I remembered
ти
се сети you remembered
т(ој/аа/оа)
се сети he/she/it remembered
ние
се сетивме we remembered
вие
се сетивте you all remembered
тие
се сетија they remembered

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се сетев I was remembering
ти
се сетеше you were remembering
т(ој/аа/оа)
се сетеше he/she/it was remembering
ние
се сетевме we were remembering
вие
се сетевте you all were remembering
тие
се сетеа they were remembering

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се сетам I will remember
ти
ќе се сетиш you will remember
т(ој/аа/оа)
ќе се сети he/she/it will remember
ние
ќе се сетиме we will remember
вие
ќе се сетите you all will remember
тие
ќе се сетат they will remember

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се сетев I will have remembered
ти
ќе се сетеше you will have remembered
т(ој/аа/оа)
ќе се сетеше he/she/it will have remembered
ние
ќе се сетевме we will have remembered
вие
ќе се сетевте you all will have remembered
тие
ќе се сетеа they will have remembered

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
сети се you remember
вие
сетете се you all remember

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум се сетил I (masculine) have remembered
јас
сум се сетила I (feminine) have remembered
ти
си се сетил you (masculine) have remembered
ти
си се сетила you (feminine) have remembered
тој
е се сетил he has remembered
таа
е се сетила she has remembered
тоа
е се сетило it has remembered
ние
сме се сетиле we have remembered
вие
сте се сетиле you all have remembered
тие
сум се сетиле they have remembered

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев се сетил I (masculine) had remembered
јас
бев се сетила I (feminine) had remembered
ти
беше се сетил you (masculine) had remembered
ти
беше се сетила you (feminine) had remembered
тој
беше се сетил he had remembered
таа
беше се сетила she had remembered
тоа
беше се сетило it had remembered
ние
бевме се сетиле we had remembered
вие
бевте се сетиле you all had remembered
тие
беа се сетиле they had remembered

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би се сетил I (masculine) would have remembered
јас
би се сетила I (feminine) would have remembered
ти
би се сетил you (masculine) would have remembered
ти
би се сетила you (feminine) would have remembered
тој
би се сетил he would have remembered
таа
би се сетила she would have remembered
тоа
би се сетило it would have remembered
ние
би се сетиле we would have remembered
вие
би се сетиле you all would have remembered
тие
би се сетиле they would have remembered

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум се сетел I (masculine) will remember
јас
ќе сум се сетела I (feminine) will remember
ти
ќе си се сетел you (masculine) will remember
ти
ќе си се сетела you (feminine) will remember
тој
ќе е се сетел he will remember
таа
ќе е се сетела she will remember
тоа
ќе е се сетело it will remember
ние
ќе сме се сетеле we will remember
вие
ќе сте се сетеле you all will remember
тие
ќе сум се сетеле they will remember

Other

Other of the verb се сети has no forms.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for се сети

This verb can also mean the following: think of

Examples of се сети

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Денес целата држава застана за да се сети на тие што ги загубија.Today an entire country stops to remember those they lost.
Како ќе ја погледне Ана Младеновиќ, која не може дури и да се сети на нејзиниот татко Анѓелко, но сиот нејзин живот го живее со мислата дека му беше отсечена главата и со неа играа фудбал?How to look at Ana Mladenovic who cannot even remember her father Andjelko, but for her enitre life has lived with the knowledge that they cut off his head and then played football with it.
Самата се сети?- You remembered yourself?
Ти си единствената што се сети.You're the only one who remembered.
Ме вадеше од незгоди и тоа повеќе отколку што сака да се сети.Bailed me out of more trouble than he'd like to remember.
Не можам да се сетам точно кога, но мислам дека влегов во редовите на потиснатите јордански новинари во моите рани дваесетти.I can't remember exactly when but I think it goes back to my early twenties when I first joined the ranks of repressed Jordanian journalists.
Можам да се сетам на многу случаи кога соработуваа со фашистите поточно со Германците, Италијанците и , а борејќи се против ...I could remember a lot of cases where collaborated, not being anti-fascists, but collaborated with the Germans, Italians and fighting against the ...
Обично не меморирам човечки лица, но еднаш штом ќе го фотографирам, можам да се сетам каде било тоа и што зборувале.Normally I am bad at remembering people's faces, but once I take photos of them, I can remember where it was and what they were talking about.
Не сакав да пишувам стории за имигрантите, но поради не знам каква причина јас сепак наидував на имигранти и се запрашав самата „Која сум јас да пишувам за нивните приказни?“ Така се случи да се сетам на курсот што го развив пред 5 години и си помислив „Добро, подобро е на нив да им дадам простор да ги напишат своите приказни.“I didn’t want to write stories about immigrants, but for whatever reason I was running into immigrants and I asked myself, “Who am I to write their stories?” That’s how I remembered the course that I developed 5 years ago and I thought, “Well, it’s better for them to give them a space to write their own stories.”
Не знам и не разбирам зошто не можам да се сетам.I don't know, and I don't understand why I can't remember.
Секогаш кога нешто ќе заборавиш, мојот колега ќе ти помогне да се сетиш.Any time you forget something, my colleague will help you to remember.
Земи го. Така ќе можеш да се сетиш на мене.Take it with you so you'll always have a way... to look back and remember me.
Само треба добро да го средиш креветот, и да се сетиш дека треба да стоиш исправено, И секогаш на секое прашање да одговараш со "да, полковнику".You just make your bed neat, remember to stand up straight, and always answer every question with "Yes, drill sergeant."
Не беше премногу тешко. Само треба добро да го средиш креветот, и да се сетиш дека треба да стоиш исправено, И секогаш на секое прашање да одговараш со "да, полковнику".You just make your bed neat, remember to stand up straight, and always answer every question with "Yes, drill sergeant."
Прво, би му ја заборавила брадата, а потоа носот и по некое време би се борела да се сетиш на точната боја на очите.First, you would forget his chin and then his nose and after a while you would struggle to remember the exact colour of his eyes.
Премногу сме забегани за да се сетиме зошто воопшто одбравме ваква кариера.We have walked too far to remember why we chose this career in the beginning.
Треба само да се сетиме како беше, и да го следиме.We just have to remember what was here and follow it.
Да се сетиме на оние што ги нема и да се заблагодариме за оние што се најдени и кои стојат овде, покрај нас.Let us remember those that have been lost... ...and let us give thanks for those that have been found... ...and who stand here beside us.
Треба да се сетиме што се ќе изгубиме.But we need to remember what we're losing here. Tick, tick, tick, tick, tick.
Макар и да се сетиме, мораме одма да ја заборавиме.And if we do remember it, we must immediately forget it.
Г- ѓо Масгроу, ќе ви ја дадам мојата картичка и можете да ми се јавите кога ќе посакате, доколку се сетите на нешто во врска со ова.Mrs. Musgrove, I'll give you my card and you feel free to call me anytime that you can remember anything about this.
И ако се сетите на сите зборови што ви ги реков, да кажувате убави нешта:If you can remember the lines I told you to say to Oprah.
"Опра, ми се допаѓа твојата коса" такви нешта и ако не се сетите, не зборувајте ништо, голема насмевка да видам!If you can't remember, don't say anything. Big smiles.
И со тоа да се сетите дали сте виделе нешто сомнително тој денAnd that's to remember if you saw anything suspicious that day.
Можете да се сетите на првата бонбона што ја отворивте?Can you remember the first candy you ever ate?
Веруваме дека единствено ќе се сетат на нас, со насмевка, Матеја, Чеда и Пеџа, за другите не се грижиме.We believe we will only be remembered sometimes, with a smile, by Mateja, Čeda and Pedja, we don't care about the rest.
Сега, уф, ја имаме оваа нова сцена на која свирачот на ситрата... пишува тајна песна на куртизаната... така што, што и да се случи, колку и да биде лошо,... ќе можат да се сетат на нивната песна и, ум...Now, uh, this new scene is the scene where the sitar player... writes a secret song for the courtesan... so that whatever is happening, however bad things are, th-they remember their love, and, um--
Пријателите на Големиот З се собраа да се сетат и да rо прослават неrовиот живот.Friends of Big Z gathered to remember and celebrate his life. Great shot!
Сигурен сум дека нашиве пријатели ќе се сетат на неа.I'm sure that our friends will remember it.
Овој овде ги јаде најфините јадења и си пие во својот клуб, додека да му текна дека има жена и три деца дома, кои имаат проблем да се сетат како изгледа неговиот лик.This one here eats five times a day and goes to drink at his club before returning home with his wife and three children and now has problems to remember faces.
Вистината е, се сетив дека татко ми бил император на Кина, и дека мајка ми била Индиска кралица. Отидов таму и си го земав наследството.The truth is, I remembered that my father was an emperor of China... and my mother was an Indian queen... and I went out and claimed my inheritance.
Само се сетив на песната слушајќи ја твојата музика.I only remembered the song by hearing your tune
Не ми беше јасно, се додека не се сетив, што и рече на Валентина. “Кажи му на Деклан, дека неможе да ги заштити своите жени“.It didn't come together, untill I remembered what he said to Valentina...
Но подоцна таа вечер, кога бев сам... ...се сетив на договорот кој Маркус беше подготвен да го прекине.But later that night, when I was on my own... ...I remembered the deal Marcus was prepared to strike.
Тогаш се сетив на случајот во аеродромот и се си поврзав.And then I pieced it together, and I remembered the airport incident.
Ја добивме вашата Божиќна честитка пред некој ден, и на мојата фамилија и е многу мило што се сетивте на нас.We got your Christmas card the other day, and my family and I are very flattered that you remembered us.
И јас... -Сега се сетивте, а?You've just remembered now, huh?
Твитер корисниците се сетија на датата:Twitter users remembered the date:
Но кога повторно ги опив, се сетија.But when I got them drunk again, they remembered.
Стражарите од спротивниот тим се сетија и сите ги поднесоа своите исечоци.The guards on the opposing teams all remembered to bring their W-2s.
Не се сеќавав добро и имав заборавено некои работи, но ако одговарав како што се присеќавав детективот ќе ја удреше масата и викаше „лажго!“ или „сети се“! се чувствував како да гледам полициски филм и е мистерија како успеав да останам смирен.I didn't remember well and had forgotten some things but if I answered as I remembered the detective would hit the desk and yell “liar!” or “remember it”! I felt like I was watching a police movie and it's a mystery how I was able to stay calm.
Роко, сети се на комшилукот! Тргни ми се од патот!Rocko, remember the neighbourhood!
Кога ќе го видиш баронот, сети се на забот.When you see the baron, remember the tooth.
Го почитувам она што го кажа, но сети се дека луѓево имаат земја и замоци.I respect what you said, but remember that these men have lands and castles.
Затвори ги очите... и сети се на неа.Close your eyes and remember her.
Па, почитувани сограѓани, пред да почнете со поделбите и да застанете на страната на „уметниците“ сетете се дека парите коишто тие ги добиваат како хонорар, се обезбедени преку даноците што сите ние ги плаќаме.Well, dear compatriots, before you start the divisions and defend the "artists," remember that the money they receive as honorariums come from the taxes we all pay.
Само сетете се, информациите, јурат како црви на подот.Just remember, information, like crumbs, always trickles down to the vermin on the floor.
Кога ќе дојдете до гласачката кутија, сетете се, постои само еден избор.So when you get to the ballot box, remember, there's only one choice. But it's the right choice.
Па, сетете се дека во тоа време Бог бил насекаде.Well, remember, in those days, gods were everywhere.
Момци, сетете се на викендите.Hey, you guys remember weekends?
Иницирано од Аканаматата_Сер , кој се сетил дека Саркисјан има ветено дека на 100тиот ден од неговото претседавање ќе одговори на прашања од блогерите, собрани се околу 50 прашања.Initiated by Akunamatata_Ser , who remembered that Sargsyan had promised to answer questions from bloggers again on the 100th day of his presidency, around 50 questions were collected.
Но тој се сетил на заклетвата за Верност.But he remembered the Allegiance Pledge.
Не, би се сетил.I would've remembered.
Не ми се верува дека се сетил!I can't believe he remembered!
Какарото, кога би се сетил на своите наредби, иако е мала веројатност да успееш сам, ќе го уништеше се што стои на оваа планета.Kakarotto, if you had remembered your orders, even though you are by yourself, with all these years you should have destroyed all who stand in your way!
Би се сетила на тоа.I would have remembered.
- Би се сетила на тоа.- I would have remembered.
Би се сетила на тоа. Комплимент е тоа?I would've remembered.
Тоа е апсурдно. Вотсон ја забележа алергијата, замислете колку ја збунило, кога се сетила, дека на полицата имало ориз.Miss Watson noticed Saldua's allergy to rice, so you can imagine her confusion when she remembered seeing a sack of the stuff sitting on one of his shelves.
Леле,си се сетила!- Wow, you remembered.

Questions and answers about се сети conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about се сети
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
се вртиspin
се литиtarnish
се лутиbe angry
се потиsweat
се селиmove
се сониdream
се сушиdry