Се пресели conjugation

Conjugate се пресели - move

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се преселам I move
ти
се преселиш you move
т(ој/аа/оа)
се пресели he/she/it moves
ние
се преселиме we move
вие
се преселите you all move
тие
се преселат they move

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се преселив I moved
ти
се пресели you moved
т(ој/аа/оа)
се пресели he/she/it moved
ние
се преселивме we moved
вие
се преселивте you all moved
тие
се преселија they moved

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се преселев I was moving
ти
се преселеше you were moving
т(ој/аа/оа)
се преселеше he/she/it was moving
ние
се преселевме we were moving
вие
се преселевте you all were moving
тие
се преселеа they were moving

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се преселам I will move
ти
ќе се преселиш you will move
т(ој/аа/оа)
ќе се пресели he/she/it will move
ние
ќе се преселиме we will move
вие
ќе се преселите you all will move
тие
ќе се преселат they will move

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се преселев I will have moved
ти
ќе се преселеше you will have moved
т(ој/аа/оа)
ќе се преселеше he/she/it will have moved
ние
ќе се преселевме we will have moved
вие
ќе се преселевте you all will have moved
тие
ќе се преселеа they will have moved

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
пресели се you move
вие
преселете се you all move

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум се преселил I (masculine) have moved
јас
сум се преселила I (feminine) have moved
ти
си се преселил you (masculine) have moved
ти
си се преселила you (feminine) have moved
тој
е се преселил he has moved
таа
е се преселила she has moved
тоа
е се преселило it has moved
ние
сме се преселиле we have moved
вие
сте се преселиле you all have moved
тие
сум се преселиле they have moved

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев се преселил I (masculine) had moved
јас
бев се преселила I (feminine) had moved
ти
беше се преселил you (masculine) had moved
ти
беше се преселила you (feminine) had moved
тој
беше се преселил he had moved
таа
беше се преселила she had moved
тоа
беше се преселило it had moved
ние
бевме се преселиле we had moved
вие
бевте се преселиле you all had moved
тие
беа се преселиле they had moved

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би се преселил I (masculine) would have moved
јас
би се преселила I (feminine) would have moved
ти
би се преселил you (masculine) would have moved
ти
би се преселила you (feminine) would have moved
тој
би се преселил he would have moved
таа
би се преселила she would have moved
тоа
би се преселило it would have moved
ние
би се преселиле we would have moved
вие
би се преселиле you all would have moved
тие
би се преселиле they would have moved

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум се преселел I (masculine) will move
јас
ќе сум се преселела I (feminine) will move
ти
ќе си се преселел you (masculine) will move
ти
ќе си се преселела you (feminine) will move
тој
ќе е се преселел he will move
таа
ќе е се преселела she will move
тоа
ќе е се преселело it will move
ние
ќе сме се преселеле we will move
вие
ќе сте се преселеле you all will move
тие
ќе сум се преселеле they will move

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
преселен moving
adverbial participle
moving
verbal noun
moving
imperfective participle (masculine)
се преселел moving
imperfective participle (feminine)
се преселела moving
imperfective participle (neuter)
се преселело moving
imperfective participle (plural)
се преселеле moving
aorist participle (masculine)
се преселил moved
aorist participle (feminine)
се преселила moved
aorist participle (neuter)
се преселило moved
aorist participle (plural)
се преселиле moved

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for се пресели

Examples of се пресели

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Немам видено некој од нив да се пресели таму.I’ve not seen a one of them actually move there.
Сега кога се пресели во нашите срца, ќе бидеме посилни и пожестоки во борбата против окупацијата, понижувањето и неправдата.Now that you moved to live in our hearts, we’ll become stronger and fiercer in the battle against occupation, humiliation and injustice.
Подоцна, Панфилов мораше да се пресели во Грузија заради лична безбедност,бидејќи примил неколку закани за физичка пресметка.Later, Panfilov himself had to move to Georgia due to personal security reasons: he had received several threats of physical reprisal.
Бидејќи владата ја сруши целата Фунатис област од автопатот Фахахел (30), каде беа повеќето од фармите, скоро целата поранешна популација се пресели во своите фарми во Кабд.Since the government bulldozed the entire Funaitees area off of Fahaheel Expressway (30) where most of the farms used to be, almost the entire former population has moved their farms to Kabd.
Во песната, еден странец се одлучува да учи шпански, за потоа да се соочи со фрустрации кога сфаќа дека колку и да учи, сепак не ја разбира ниту основата кога ќе се пресели на друго место.In the song, a foreigner decides to learn Spanish, and then faces the frustration of realizing that no matter how much he studies, he fails to understand basics whenever he moves from one place to the other.
@aarthipartha (Арти Партасарати): Која е процедурата за да се преселам во Бутан? _BAR_ Бутан сам ќе ја ора браздата како првата целосно органска земја во светот http://gu.com/p/3dkfv/tw@aarthipartha (Aarthi Parthasarathy): What is procedure to move to Bhutan? _BAR_ Bhutan set to plough lone furrow as world's first wholly organic country http://gu.com/p/3dkfv/tw
ЛА: Секогаш имав желба да се преселам во Гана во некој момент од животот; прашањето беше кога ќе биде тоа?LA: It has always been my desire to move back to Ghana at some point; the question was when would it be?
Не можам да се преселам!I can't move!
Нема да можам да ја платам ќиријата и ќе морам да се преселам.Then I won't be able to pay my rent, and I'll have to move.
Кога стариот дозна дека Дибо излегува .. .. бараше да се преселам кај чичо на Ранчо Кокоманго .. .. Додека не се смират односите .. .. или Дибо не се врати во затвор.што ќе се случи прво.Now, as soon as my pops found out Debo was gettin'out, he wanted me to move with my uncle and little cousin in Rancho Cucamonga... till things calm down... or Debo went back to prison, whichever comes first.
Многу е тешко да се преселиш во нова земја, тоа е големо прилагодување.“It is hard to move to a new country, it is a big adjustment.
Сакам да се преселиш во вила близу Сиракуза...веднаш.I want you to move to a villa near Siracusa... right now.
Зошто не се преселиш овде?So why don't you just move here?
Ќе ти најдеме еднособен стан, ќе те вратиме на нозе, можеби ќе се преселиш малку кај Бини...We're gonna find you a one-bedroom apartment, get you back on your feet, maybe move you in over at Beanie's...
Ако се преселиш сакам да знам каде си и со кого стануваш.You move, I wanna know where and with whom you'll be staying. Call me when you land.
Кога ќе се преселиме во Невада може да ја напуштиш фамилијата Корлеоне и да продолжиш сам.After we make the move to Nevada you can leave the Corleone family and go on your own.
Кога ќе се преселиме, ти ќе ми бидеш десна рака.When we make our move there, you'll be my right-hand man.
- Можам ли да го оставам ова горе додека не се преселиме?- Секако!- Could we leave this up till we move?
Сакаш да се преселиме тука?You want us to move in here?
Можеме да се преселиме од дупкава, да го фатиме доброто време да имаме големи куќи, легитимен бизнис, работа.We can move out of this dump, hit the big time-- big houses, legitimate business, the works.
Можам да ви дадам неколку долари, да ви помогнам да се преселите.I could give you a couple dollars to help you move.
Не можете само така да се преселите од Гринвич во Горната Западна Страна.. ...и да очекувате сеуште да имате куќа, двор, куче и мачка, но еве ја.You can't move from Greenwich to the Upper West Side... ...and expect to still have a house, a yard... ...and a dog and cat, but here it is.
Очекувате да верувам дека би ви дозволила да се преселите во мал град во сред мочуриште и да излегувате со келнерка?You expect me to believe she'd allow you to move to a town... ...in the middle of a swamp and date a waitress?
Тогаш пак ќе и биде мала куќата, и ќе мора да се преселите.Then it will be too small. You'll have to move. Exactly.
Мислам дека треба да се вратиш да живееш со Лиса, да се преселите во твојата куќа, и да си продолжиш со животот.l think you should get back together with Lisa, move into your house, and move on with your life.
Песната се однесува на проблемите со кои се соочуваат луѓето кои зборуваат шпански, дури и оние на кои шпанскиот им е мајчин јазик, кога мораат да се преселат од еден во друг регион, каде зборовите имаат сосема различно значење.The song reflects the issues most Spanish speakers, even native speakers, have when they move from one region to another, where words mean completely different things depending on where someone is.
Кој ќе ги наговори да се преселат?Who gets them to move?
Затоа, само најди им мотив кој ќе ги натера да се преселат. Инаку, тоа ќе биде неговиот стап.So just find me a carrot that will get them to move, otherwise it's going to have to be all stick.
Можат да се преселат.They can move.
ЖСД: Две години поминав во Форталеза, во Чеара, каде предавав француски во француската Алијанса, потоа се преселив во Итапарика, Салвадор де Бахиа, каде што се обидов да бидам претприемач и отворив pousada (мал хотел-ресторан на остров), но бев безнадежен!JSD: I spent two years in Fortaleza, in Céarà, where I taught French at the Alliance Française, then I moved to Itaparica, Salvador de Bahia, where I made an attempt at being an entrepreneur and opened a pousada (a small hotel-restaurant on an island) but I was hopeless!
Тоа беше таа љубопитност да дознаам повеќе за луѓето кои живеат на средината на овие големи празни простори, што ме натера да се вратам во јануари 2004, и во септември 2004 се преселив во Ноуакчок и се уште сум тука.It was this curiosity of knowing more about the people that lived in the middle of these vast empty spaces that made me come back in January 2004, and in September 2004 I moved to Nouakchott and I'm still here.
Бев на правни студии во Либан и се преселив во Париз за студиите по интернет право (Парис I – Сорбона) и политички науки (Парис 2 – Асас).I studied law in Lebanon then moved to Paris for my Internet Law (Paris I - La Sorbonne ) diploma and my Political Science diploma (Paris 2 -Assas).
Драги деца, сега е подобро отколку пред неколку години кога се преселив во Њу Јорк и не сум ве видел како што сакав.My dear children, It is now better than several years since I moved to New York and I haven't seen you as much as I would like to.
Овде се преселив во школо.I moved here to go to school.
Мислев дека овде се преселивме да ги избегнеме овие трактори.I thought we moved here to get away from tractor pulls.
Кога за прв пат се преселивме во градот, ах, мојот син... беше многу несреќен.When we first moved to this town, uh, my son... was very unhappy.
Подоцна со браќата се преселивме во Сантијаго.Then I moved to Santiago de Cuba with my brothers
Од Санта Клара се преселивме во Хавана.We moved from Santa Clara to Havana
Па, да го поврзеш тоа бебе од тој чуден мал имиџ, со себеси, жив во моментот, мора да направиш приказна како, ``Ова сум јас кога бев 1 година стара, ``и потоа имав подолга коса, и потоа се преселивме во Ривердејл, и сега еве ме тука.``жWell, to connect this baby in this weird little image... with yourselfliving and breathing in the present, you have to make up a story like, "This was mewhen I was a year old, "and later I had long hair, and then we moved to Riverdale, and now here I am."
Откога се преселивте , изгубивме контакт .Ever since y'all moved out here, man, it seems like we lost touch or somethin'.
Тој е полицаец.Требаше да најде права работа кога родителите се преселија во водопадите Кујахога .He's a cop. He had to get a real job when my parents moved to Cuyahoga Falls.
Близнаците Симонс се преселија во Канада.The Simmons twins moved to Canada.
Не, но моите родители не се дружеа со нив откако тие се преселија.No, but my parents weren't friendly with them after they moved.
Моите родители се преселија во САД кога бев мала, а потоа јас се вратив пак.And my parents moved to the States when I was little, and then I moved back.
Стадата се преселија.The herds have moved on.
Тогаш пресели се тука.So move in here.
Те молам пресели се во моето срце.Please move into my heart.
Откако дипломирал информатика на Универзитетот во Питсбург, се преселил во Јапонија со цел да стане енка-пејач.As soon as he graduated from the University of Pittsburgh with a degree in information science, he moved to Japan with a dream to become an enka singer.
Па, роден сум тука некаде.... но, откако умрела мајка ми, татко ми се преселил на југ.I was born near here... but after my mom died, Dad moved to South.
Знам дека си се преселил овде да изградиш некој однос со неа.Listen, I know you moved here to build some sort of relationship with Kimmy. But you're not gonna do that by smothering her.
Мислев дека си се преселил.- Thought you moved out.
На нејзината профил-страница, Емили Бондерер Круз вели дека почнала да го пишува овој блог во 2010, кога се преселила во Мексико зашто нејзиниот сопруг „немал право да поднесе барање за регулирање на неговиот статус во САД до 2020“.Emily Bonderer Cruz started her blog back in 2010, when she moved to Mexico because her husband “is ineligible to apply for legal status in the United States until 2020,” as she explains in her profile.
Таа е родена во Трансилванија (тогаш дел од Унгарија, подоцна од Романија), се преселила во Франција на 30 годишна возраст, а од месец јули, 2008 година, живее во Лондон.She was born in Transylvania (then part of Hungary, later Romania), moved to France at the age of 30, and has lived in London since July 2008.
-Не можам да верувам дека ја замешале во ова -Училишната болничарка... ...која скоро се преселила во Њујорк од Винчестертонфиелдвил.Ајова.-I can't believe they involved her in this. -A school nurse... ...who recently moved to New York City from Winchestertonfieldville, Iowa.
Малку сум изненаден што те гледам овде, си мислев дека си се преселила во... не знам...- Teachers. - I'm surprised to see you here. I figured you would have moved out to, I don't know, Hawaii.
Последно што слушнав беше дека си се преселила во...The last time that I had heard, you had moved to...
Населението се преселило неколку километри по течението на реката Вардар и искористило дел од мермерот да го изгради средновековно Скопје, поточно калето - на кое неодамна се случи меѓуетнички инцидент (анг.).The population moved several kilometers down the river and even used some of the old marble to construct the current “old town,” i.e. the Kale fortress, a site of this recent incident.
Нејзините проблеми започнале кога била во основно училиште, поточно кога нејзиното семејство се преселило во друг град и никој не сакал да се дружи со неa.Her problems started in elementary school, when her family moved to a different city and no one wanted to be friends with her.
Можеби твоето семејство се преселило.Maybe your side of the family moved.
Многу индустрии со висок степен на загадување се преселиле од развиените во сиромашните земји кои немаат доволно еколошки прописи и технологија да се справат и да ги подобрат хемикалиите.Many highly polluting industries have moved from developed countries to poor countries with less environmental regulation and technology to manage and remediate chemicals.
Чекајте, слушнав дека сте се преселиле во Индијана и сте се венчале се педијатар.Wait, last I heard, you'd moved to Indiana and married a podiatrist.
Вторите се купени од Вас, кога сте се преселиле да живеете одделно во Лонг Ајленд. Како?The doubles were bought by you when you moved into your own place on Long Island.
Само што го имате напуштено дечкото што ве мамел и сте се преселиле на друго место. И ова му го раскажавте на човек кого го познавате едвај 2 часа?You just moved into a new place, dumped your boyfriend b/c he cheated on you and you are telling all this to a man you just met accidentally 2 hours ago...
Ако се преселиле, зошто го оставиле целиот намештај тука?Well, if they moved, how come all their furniture is still here?

Questions and answers about се пресели conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about се пресели
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in