Се појави conjugation

Conjugate се појави - appear

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се појавам I appear
ти
се појавиш you appear
т(ој/аа/оа)
се појави he/she/it appears
ние
се појавиме we appear
вие
се појавите you all appear
тие
се појават they appear

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се појавив I appeared
ти
се појави you appeared
т(ој/аа/оа)
се појави he/she/it appeared
ние
се појавивме we appeared
вие
се појавивте you all appeared
тие
се појавија they appeared

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се појавев I was appearing
ти
се појавеше you were appearing
т(ој/аа/оа)
се појавеше he/she/it was appearing
ние
се појавевме we were appearing
вие
се појавевте you all were appearing
тие
се појавеа they were appearing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се појавам I will appear
ти
ќе се појавиш you will appear
т(ој/аа/оа)
ќе се појави he/she/it will appear
ние
ќе се појавиме we will appear
вие
ќе се појавите you all will appear
тие
ќе се појават they will appear

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се појавев I will have appeared
ти
ќе се појавеше you will have appeared
т(ој/аа/оа)
ќе се појавеше he/she/it will have appeared
ние
ќе се појавевме we will have appeared
вие
ќе се појавевте you all will have appeared
тие
ќе се појавеа they will have appeared

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
појави се you appear
вие
појавете се you all appear

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум се појавил I (masculine) have appeared
јас
сум се појавила I (feminine) have appeared
ти
си се појавил you (masculine) have appeared
ти
си се појавила you (feminine) have appeared
тој
е се појавил he has appeared
таа
е се појавила she has appeared
тоа
е се појавило it has appeared
ние
сме се појавиле we have appeared
вие
сте се појавиле you all have appeared
тие
сум се појавиле they have appeared

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев се појавил I (masculine) had appeared
јас
бев се појавила I (feminine) had appeared
ти
беше се појавил you (masculine) had appeared
ти
беше се појавила you (feminine) had appeared
тој
беше се појавил he had appeared
таа
беше се појавила she had appeared
тоа
беше се појавило it had appeared
ние
бевме се појавиле we had appeared
вие
бевте се појавиле you all had appeared
тие
беа се појавиле they had appeared

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би се појавил I (masculine) would have appeared
јас
би се појавила I (feminine) would have appeared
ти
би се појавил you (masculine) would have appeared
ти
би се појавила you (feminine) would have appeared
тој
би се појавил he would have appeared
таа
би се појавила she would have appeared
тоа
би се појавило it would have appeared
ние
би се појавиле we would have appeared
вие
би се појавиле you all would have appeared
тие
би се појавиле they would have appeared

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум се појавел I (masculine) will appear
јас
ќе сум се појавела I (feminine) will appear
ти
ќе си се појавел you (masculine) will appear
ти
ќе си се појавела you (feminine) will appear
тој
ќе е се појавел he will appear
таа
ќе е се појавела she will appear
тоа
ќе е се појавело it will appear
ние
ќе сме се појавеле we will appear
вие
ќе сте се појавеле you all will appear
тие
ќе сум се појавеле they will appear

Other

Other of the verb се појави has no forms.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for се појави

This verb can also mean the following: show up

Examples of се појави

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Првично, фотографијата се појави на lightlybraisedturnip.com на 10 јануари, 2014.Originally, it appeared io lightlybraisedturnip.com on January 10, 2014.
Оригинално се појави на Lightly Braised Turnip, што се чини дека е сатиричен веб-сајт за вести, фотографијата беше придружена со опис дека „џиновска лигња е откриена на брегот на Калифорнија и научниците се сомневаат во радиоактивен гигантизам“, обвинувајќи ја нуклеарната несреќа во Фукушима за постоењето на големото морско суштество.Originally found on Lightly Braised Turnip, which appears to be a satire news website, the photo was accompanied by the description that a "giant squid was discovered on California coast and scientists suspect radioactive gigantism", blaming the Fukushima nuclear accident for the existence of the large sea creature.
Да очекуваме дека Света Дилма ќе се појави со светол ореол и ќе ни помогне да решиме некој од проблемите, едноставно не е сериозно.To expect that Saint Dilma will appear in a bright halo and help us fix some of our messes, is just not serious.
Теоретски, Ханеви Улд Дахах, би требало денес (14-ти јануари) да има сослушување во Врховниот суд откако беше итно повикан да се појави пред највисоката судска институција во земјата – и покрај фактот дека оваа процедура е нелегална.Hanevy Ould Dahah should in theory have his day at the supreme court today (Jan 14) after being suddenly summoned to appear before the highest court in the land. Except that the proceeding will be illegal.
Џексон беше првиот црн човек кој се појави на MTV со неговиот Billie Jean, создавајќи услови за следните црни изведувачи... “ и не потсетува да задржиме некоја перспектива од вестите:M.Jackson was the first black man to appear on MTV with his Billie Jean, paving the way for subsequent black artists..." while reminding us to keep some perspective on the news:
Бев малку збунет со тоа што ме побараа да се појавам на телевизија во Токио!I was a bit confused by being asked to appear on television in Tokyo!
Ме замолија да се појавам овде за Чарли.They've asked me to appear here on Charlie's behalf.
Просјачење за вашето скромно помилување, мислев дека би можело да биде корисно за Ваша Чест... ако се појавам во најрелевантната облека... во убедливо и недвомислената состојба на мојот случај.Begging your humblest pardon, I thought it might be helpful to Your Honor... if I appeared here today in the guise most pertinent... to the cogent and unequivocal stating of my case.
Како што си ти господин Андерсон, и јас морав да се појавам.It might appear that way. But Mr. Anderson and I know... ...that appearances can be deceiving.
Ако се мешаш, ќе треба да се појавиш пред судијата и да му кажеш причина.If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.
Собирав солзи плачени со години, со надеш дека ќе се појавиш.ln hope that you appear, I have collected a year's worth of tears.
Ти наредувам да се појавиш!I command thee to appear!
Она што неуспеа да се појавиш на договорената локација и време, ја изгуби твојата заштита.-Failure to appear... ...in locations at assigned times... ...results in forfeit of protection, protection you will definitely need.
100000 пезоси за лично да се појавиме со овој тип Ел Гуапо, најверојатно најголемиот актер што го има во Мексико.100,000 pesos to do a personal appearance with this guy El Guapo, probably the biggest actor to ever come outta Mexico.
Можеме да се појавиме во склад со првиот дел од барањата на Дубаку со повлекување на флотата назад.We can appear to comply with the first part of Dubaku's demand by pulling the fleet back.
Ако се обидам, Андо и јас можеме да се појавиме било каде.If I try, Ando and I can appear anywhere.
Разбирам. Ќе се појавиме наскоро.When we appear soon.
-Со овластување на конгресот на САД, вие сте обврзани да се појавите пред комитетот за неамерикански активности.... ....на посебно заседавање во Лос Анџелес, Калифорнија. ....и таму да сведочите за Комунистичката завера и субверзија. -Немате можност да одбиете.You are commanded to appear before the Committee on Un-American Activities... ...in special session in Los Angeles... ...and there testify on matters of Communist conspiracy and subversion.
-Со овластување на конгресот на САД, вие сте обврзани да се појавите пред комитетот за неамерикански активности.... ....на посебно заседавање во Лос Анџелес, Калифорнија. ....и таму да сведочите за Комунистичката завера и субверзија.You are commanded to appear before the Committee on Un-American Activities... ...in special session in Los Angeles... ...and there testify on matters of Communist conspiracy and subversion.
Со ова ви се наредува да се појавите пред Сенатот за вооружени услуги, изутрина во 9 часот.You are hereby ordered to appear before the Senate Armed Services Committee tomorrow morning at 9:00 a. m.
Околу 10 студенти беа повикани да се појават на суд.About 10 students were asked to appear in court.
Се што треба да направите за да почнете е да поставите видео со транскрипција на вашиот јазик и тогаш да побарате од другите да го постават нивниот превод на сајтот. Завршените преводи автоматски ќе се појават во видеото.All you need to do to get started is upload your video with a transcription in your language and then ask others to submit their translations on the site, Finished translations will automatically appear on the video.
Затоа во наредните неколку денови, како израз на мој револт кон сета таа провинциско - шовинистичка фарса, на овој блог ќе се појават раскази од познати бугарски писатели и уметници.Because of that in the next few days, as a reflection of my revolt against all this provincial-chauvinistic farce there will appear short stories by renowned Bulgarian writers and actors.
Ова останува отворено прашање, а Ванда од UrbanSprout предложи да се има контрола врз огласите кои смеат да се појават на вашиот сајт преку било кој избран метод на огласување.This remained an open question, though Wanda of UrbanSprout suggested having control over which ads can appear on your site with whichever method of ad service you pick.
Советот претходно имаше објавено дека други членови од фамилијата на Гадафи биле уапсени, за подоцна тие да се појават на вестите и да ги побијат тврдењата на НТС.It had previously announced the capture of other members of Gaddafi's family, for them to appear on news channels to dispute NTC's claims.
Со надеж дека ќе го исчистам името на мојата фамилија, да им дадам на моите деца дел од американскиот начин на живот без дамка на нивното име и потекло, се појавив пред овој одбор и пружив комплетна соработка.In the hopes of clearing my family name, to give my children their share of the American way of life without a blemish on their name and background, I have appeared before this committee and given it all my cooperation.
И затоа што знам дека тебе ти значи, се појавив пред градскиот совет.They're already at the warehouse. And because I know it mattered to you... I appeared before the City Council.
Прво ми подигна сомнение кога се појавивте на местото на смртта на Блоу и Дрејпер. И покрај фактот дека живеете и работите во центарот на селото.My suspicions were first aroused when you appeared at the scene of the Blower-Draper death, on the outskirts of Sandford, despite the fact you live and work in the center of the village.
Мило ми е што праша. Прво ми подигна сомнение кога се појавивте на местото на смртта на Блоу и Дрејпер. И покрај фактот дека живеете и работите во центарот на селото.My suspicions were first aroused when you appeared at the scene of the Blower-Draper death, on the outskirts of Sandford, despite the fact you live and work in the center of the village.
Дали се појавивте пред истражната порота?Is it true that you appeared before the grand jury?
Фотографиите се појавија на Фејсбук страницата „Kurd Men for Equality".The photos appeared on a Facebook page named "Kurd Men for Equality".
Во име на иранските затвореници, графити се појавија во Холандија, Нов Зеланд, Шведска, Египет, многу градови од САД и пошироко, каде лицата на затворениците за кои сме навикнати да ги гледаме на интернет сега се видливи и во реалниот свет.Graffiti on behalf of Iranian prisoners has appeared in The Netherlands, New Zealand, Sweden, Egypt, many United States cities and beyond, bringing the faces of political prisoners we have grown accustomed to seeing online into a real world environment.
Реакции на овие настани се појавија и на блогови, на Flaker.pl, во коментари на написи на веб-сајтови на мејнстрим медиумите, како и на Фејсбук, обединувајќи ги во протест луѓето на кои им се важни слободата на изразување и слободен пристап до интернет.Reactions to the developments appeared on blogs, Flaker.pl, in comments to mainstream media articles as well as on Facebook, where people who feel strongly about freedom of speech and free access to the internet unite in protests.
Поради ова, се појавија можности книгите да се донесат до заедниците со помош на библиотеки во коли, на магариња и мотори.Thus, library carts, donkey libraries and motorcycle libraries have appeared as viable options to bring books to the communities.
Оваа статија и радио вест на Давид Левеиј (англиски, како и сите останати линкови) за The World, најпрво се појавија на PRI.org на 2 март 2015, а овде е реобјавена како дел од договорот за споделување на содржини.This article and radio report by David Leveille for The World originally appeared on PRI.org on March 2, 2015, and is republished as part of a content-sharing agreement.
-И сите појави се против...-And all appearances are against...
Како да се појавил одеднаш.He just appeared out of the blue.
Следното утро Пеј Меј се појавил пред храмот на Шаолин и побарал од главниот свештеник на храмот да му го понуди својот врат на Пај Меј за да ја плати навредата.The next morning, Pai Mei appeared at the Shaolin temple... ...and demanded of the temple's head abbot that he offer Pai Mei his neck to repay the insult.
Многѕ слѕшатели ни се јавуваат од околината Космај. Велат дека над Сопот се појавил НлО. Зарем таму ќе одиме сега на Космај!They say that an unidentified flying object has appeared above Sopot, but we can't contact our reporter...
Да. - Што мислите, зошто Вам ви се појавил?- Why do you think it appeared to you?
Рекоа дека се појавило чудовиште.They said a monster appeared.
Исто така наведов некои нови проекти кои се појавиле оттогаш.I have also listed some new projects that have appeared since then.
Ни малку. Еј, туку што ти ги пратив по е-маил сите мои истраживања, за манекените што се појавиле на кампањите на Мугату.I just e-mailed you those searches on male models who've appeared in Mugatu campaigns.
Вистината е дека во времето, кога се појавиле загадочните рани, таа веќе започнала да се самоповредува. Тоа, просто го сторила на бодликавата ограда , кој го обградува домот на семејството Роуз.Because the truth is, by the time these miraculous wounds appeared... ...Emily had already shown a tendency to injure herself... ...and simply did so again on one of the barbed-wire fences... ...surrounding the Rose family farm.

Questions and answers about се појави conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about се појави
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Macedonian verbs with the meaning appear

Verb
делува
се појавува

Do you know these verbs?

VerbTranslation
се опоравиrecover
се ородиbecome relatives
се паднеfall on
се паркираpark vehicle
се пожалиcomplain
се поздравиsay hello
се појавуваappear
се поколебаhesitate
се премажиget married anew
се претопиfuse