Продолжи conjugation

Conjugate продолжи - continue

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
продолжам I continue
ти
продолжиш you continue
т(ој/аа/оа)
продолжи he/she/it continues
ние
продолжиме we continue
вие
продолжите you all continue
тие
продолжат they continue

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
продолжив I continued
ти
продолжи you continued
т(ој/аа/оа)
продолжи he/she/it continued
ние
продолживме we continued
вие
продолживте you all continued
тие
продолжија they continued

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
продолжев I was continuing
ти
продолжеше you were continuing
т(ој/аа/оа)
продолжеше he/she/it was continuing
ние
продолжевме we were continuing
вие
продолжевте you all were continuing
тие
продолжеа they were continuing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе продолжам I will continue
ти
ќе продолжиш you will continue
т(ој/аа/оа)
ќе продолжи he/she/it will continue
ние
ќе продолжиме we will continue
вие
ќе продолжите you all will continue
тие
ќе продолжат they will continue

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе продолжев I will have continued
ти
ќе продолжеше you will have continued
т(ој/аа/оа)
ќе продолжеше he/she/it will have continued
ние
ќе продолжевме we will have continued
вие
ќе продолжевте you all will have continued
тие
ќе продолжеа they will have continued

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
продолжи you continue
вие
продолжете you all continue

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум продолжил I (masculine) have continued
јас
сум продолжила I (feminine) have continued
ти
си продолжил you (masculine) have continued
ти
си продолжила you (feminine) have continued
тој
е продолжил he has continued
таа
е продолжила she has continued
тоа
е продолжило it has continued
ние
сме продолжиле we have continued
вие
сте продолжиле you all have continued
тие
сум продолжиле they have continued

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев продолжил I (masculine) had continued
јас
бев продолжила I (feminine) had continued
ти
беше продолжил you (masculine) had continued
ти
беше продолжила you (feminine) had continued
тој
беше продолжил he had continued
таа
беше продолжила she had continued
тоа
беше продолжило it had continued
ние
бевме продолжиле we had continued
вие
бевте продолжиле you all had continued
тие
беа продолжиле they had continued

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би продолжил I (masculine) would have continued
јас
би продолжила I (feminine) would have continued
ти
би продолжил you (masculine) would have continued
ти
би продолжила you (feminine) would have continued
тој
би продолжил he would have continued
таа
би продолжила she would have continued
тоа
би продолжило it would have continued
ние
би продолжиле we would have continued
вие
би продолжиле you all would have continued
тие
би продолжиле they would have continued

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум продолжел I (masculine) will continue
јас
ќе сум продолжела I (feminine) will continue
ти
ќе си продолжел you (masculine) will continue
ти
ќе си продолжела you (feminine) will continue
тој
ќе е продолжел he will continue
таа
ќе е продолжела she will continue
тоа
ќе е продолжело it will continue
ние
ќе сме продолжеле we will continue
вие
ќе сте продолжеле you all will continue
тие
ќе сум продолжеле they will continue

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
продолжен continuing
adverbial participle
continuing
verbal noun
continuing
imperfective participle (masculine)
продолжел continuing
imperfective participle (feminine)
продолжела continuing
imperfective participle (neuter)
продолжело continuing
imperfective participle (plural)
продолжеле continuing
aorist participle (masculine)
продолжил continued
aorist participle (feminine)
продолжила continued
aorist participle (neuter)
продолжило continued
aorist participle (plural)
продолжиле continued

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for продолжи

Examples of продолжи

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Оваа програма е делумно логично продолжение на постоечките релации развиени преку Иницијативата за надворешната граница на ЕУ во 2003 и продолжи преку Програмата за соседство.e programme is partly a logical continuation of existing relations developed through the EU External Border Initiative in 2003 and continued through the Neighbourhood Programme.
• Патничкиот транспорт продолжи да расте, но, со помала брзина отколку економијата.•Passenger transport continued to grow but at a slower rate than the economy.
Одделението на Обединетите нации за население очекува ваквиот раст да продолжи и светската популација да надминеThe United Nations Population Division expects this growth to continue and that the global population will exceed
Опсадата од страна на Израел продолжи и криумчарењето на оружје од страна на Хамас продолжи.The siege by Isreal continued and the smuggling of arms by the Hamas continued.
Загрижени дека Викиликс би бил трајно непристапен во Тајланд, се основа вебсајтот Таи Кејблс за да се продолжи со снабдување релевантни информации во врска со документите на Викиликс.Worried that Wikileaks would be permanently inaccessible in Thailand, the website Thai Cables was established to continue providing relevant information about Wikileaks documents
Поддршката која постојано ја добивав од луѓе ширум светот (меѓу нив има и странци кои се интересираат за нашиот јазик, култура и изворна музика) мене ми даваше инспирација да продолжам да го збогатувам сајтот.This support from people world over, including foreigners interested in Macedonian language, culture and traditional music, provided inspiration for me to continue with enriching the website.
Многу ме радува тоа што сум преведувач - волонтер и навистина сум мотивирана да продолжам со работата.I am very happy to be a volunteer translator, and I am very motivated to continue the work.
Навистина интересна ми беше статијата: Замбија: Корисниците на интернет го започнаа 90 дневното одбројување за промена, преводот на ајмарски: Zambia: Cibernautanakax 90 urun mark turkakipañ amtawitx niyaw jakhuñ qalltapxi Ќе продолжам да преведувам, бидејќи навистина ми се допаѓа преведувањето на ајмарски.The topic that most impacted me was: Zambia: Netizens Start Countdown to 90 Day Change Promise and the translation in Aymara: Zambia: Cibernautanakax 90 urun mark turkakipañ amtawitx niyaw jakhuñ qalltapxi I will continue to translate because I really like to translate into Aymara.
Навистина жалам што не можам да продолжам нешто што постана работа со полно работно време и ме спречи да водам нормален живот.I truly regret that I can’t continue something that has become more than full-time and has stopped me leading anything like a normal life.
Барменот доаѓа до пандата и вели „Слушам, блогот нема да продолжи“, а пандата вели „Навистина жалам што не можам да продолжам нешто што беше повеќе од постојана работа и ме спречи во водењето на нормален живот“. Во истиот момент, втората стрелка забрзува со едно движење на 60.The barman comes over to the panda and says “I hear the blog isn’t being continued” and the panda says “I truly regret that I can’t continue something that has become more than full-time and has stopped me leading anything like a normal life” Just at that precise moment, the second hand budges and advances in a single movement to 60.
...и ќе продолжиш да ги добиваш....and you'll continue to get those.
Од безбедности причини, мислам дека би било подобро... да те преместиме на некое место каде би можел да продолжиш на мир со работата.For security reasons, I think it would be better... to move you someplace where you can continue your work in private.
Мораш да продолжиш.You must continue.
Најдобар начин да се осигура безбедноста на сите... е ти да ја продолжиш својата работа.The best way to ensure everybody's safety is for you to continue your work.
Ќе продолжиме со оваа практика во наредните месеци.We will continue to do so in the months ahead.
Ние не сме подготвени да продолжиме да ја плаќаме платата на овој вработен не само поради сериозните сомнежи за неговата професионална компетенција, но и поради неговото непочитување кон неговите вистински работодавци .We’re not prepared to continue paying the salary of this employee not only because of serious doubts about his professional competence, but also because of his disrespect toward his real employers .
Секако дека ќе продолжиме да ги развиваме статистиките кои ги засегаат судските прописи, како и други судски и правни стручни активности.We will certainly continue to develop statistics concerning court rulings and other judicial and legal professional activities.
Ќе ги продолжиме забавните и креативни нови приказни и ќе се предизвикаме самите да го надминеме претходниот албум.We will continue the fun and creative new stories and challenge ourselves to outdo the previous album.
„Aka uraqpachan aruskipt’asipxañasakipunirakispawa.“ „Да продолжиме да се поврзуваме со целиот свет.““Aka uraqpachan aruskipt’asipxañasakipunirakispawa.” “Let's continue to connect with the entire world.” This post is part of our special coverage Global Voices in 2011.
Без оглед дали вашите медиуми се весниците, телевизијата, списанијата, радиото или микроблоговите, без разлика на тоа дали сте новинар од југ или исток, не се двоумете во одлуката да продолжите со пишување на идните настани за случајот, бидејќи ова е сепак битка за сите наши права.Regardless of your medium, be that newspaper, magazine, television, radio or microblog, or be you journalist from north or south, please do not hesitate in your resolve to continue reporting this story as it develops, as this is a battle for all of our rights.
Можете да продолжите, г-ѓо Спенсер-Дребин.You may continue, Ms Spencer-Drebin.
Сер Вилијам, колку што ти и твоите капетани имате поддршка од регионот, долго познат по поддршката на кланот Балиол, може ли да ве поканиме да ја продолжите вашата поддршка во остварувањето на нашите права.Sir William... inasmuch as you and your captains hail from a region Iong known to support the Balliol clan, may we invite you to continue your support and uphold our rightful claim.
Дали сте спремна, да продолжите ? - Г-ѓице Џонсон.Are you ready to continue?
Штом ќе стигнеме до почетокот на патот, ќе морате сами да продолжите.So once we get to the outskirts of Koh Slay... you have to continue on your own.
Според сегашните проекции, имајќи ги предвид проекциите за порастот на населението и економскиот развој во светски рамки, процентот на придонес на Европа ќе се намали, со оглед на тоа што емисиите во економиите во подем ќе продолжат да растат (10).According to current projections taking into account population growth and economic development worldwide, Europe's percentage contribution will decrease, as emissions in emerging economies continue to increase (10).
Оваа одлука доведе до бес многу Корејци, особено поради тоа што мрежите ќе продолжат да ги нудат своите содржини на Јутјуб, меѓутоа само за интернационални корисници.The decision has incensed many Koreans, especially because the networks will continue to offer their content on YouTube to international users.
Mywebsiteku очекува поплавите да продолжат до следниот месец:Mywebsiteku expects flooding to continue until next month:
Тој напиша на Твитер (@rmartinelli) дека „само на еден член од предлог-законот е ставено вето за да можат студентите да продолжат со експериментите во училиштата.He tweeted (@rmartinelli) that, "only an article of the bill has been vetoed so that students can continue to carry out experiments in schools.
Обвиненијата против Ал-Хамид вклучуваат: Повикување на и поттикнување за кршење на правото, ширење на хаос и нарушување на јавниот мир и безбедност преку пишување и објавување на изјави кои повикуваат на протест на јавните плоштади Неоправдано именување на режимот на Саудиска Арабија како полициски режим кој се основал врз неправда и потисниување и дека погрешно ја користи религијата за оправдување на неправдата и да продолжат со кршењата на човековите права.The charges against al-Hamid include: Calling for and inciting to break the law, spread chaos and disturb public tranquility and safety by writing and publishing a statement that calls for protesting in public squares Unjustifiably calling the Saudi ruling regime a police regime that was established upon injustice and suppression and that misuses religion to justify injustice and to continue human rights violations.
Меѓутоа, продолжив да објавувам се додека не го добив првиот коментар од Рабаб Ахмед од Бахреин и тоа беше почетокот...However, I continued posting until I got the first comment from Rabab Ahmed from Bahrain and that was the start .. ولذلك عاهدت نفسي أن أكون صريحة مع الجميع ومخلصة لهم بقدر إخلاصهم لي ،هي تجربة رائعة نلتقي من خلالها بأناس يختلفون في مستوياتهم الفكرية والإجتماعية وحتى الأخلاقية ..
Изненадувачки, продолжив да добивам известувања за аукцијата за taste.me.Oddly enough, I continued to receive updates about the auction for taste.me.
Јас продолжив.That, I continued.
За цело време продолжив да ја шпионирам Агнес.During all this time I continued to spy Agnes.
Заминавме од Вашингтон и продолживме кон Калифорнија.We left Washington and continued towards California.
Потоа... Потоа, војната заврши, но ние продолживме.Then...then the war ended but we continued.
Иако започнаа уште во времето кога Бугарија беше кандидат за пристапување, проектите продолжија да се одвиваат според планот и по вклучувањето на земјата во ЕУ.Although starting up while Bulgaria was still a candidate for accession, the projects continued as planned, after the country had become a member of the EU.
Анти-владините демонстранти на Црвените кошули во Тајланд мобилизираа илјадници членови во централен Банкок и продолжија да притискаат со своите барања за подемократски реформи во владата.The Red Shirt anti-government protesters in Thailand mobilized thousands of their members in central Bangkok as they continued to press their demand for more democratic reforms in government.
Во недела, на 17 февруари, десетици илјади луѓе во бугарскиот главен град Софија и во други градови продолжија да протестираат против високите сметки за струја и греење, како и против монополот на компаниите за дистрибуција на енергија - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про.On Sunday, February 17, tens of thousands of people in Bulgaria's capital Sofia and other cities continued to protest against high electricity and heating bills, and against the monopoly of energy distribution companies - ChCEZ, EVN, and Energo-Pro.
Во четвртокот, на 4 март, илјадници студенти го продолжија протестот во Универзитетот Шираз (Shiraz), против поделбата на половите.Hundreds of students continued a protest at Shiraz University against "gender apartheid" on Tuesday 4th of March.
И ден денеска малцинството Сантал племиња во Бирганџ, Чирир Бандар, Фулбари и Набабгањ од Динајпур Зила продолжија да ги губат своите имоти од окупаторите.In recent times the minority Santal tribes of Birganj, Chirir Bandar, Fulbari and Nababganj of Dinajpur Zila have continued to lost their lands to occupiers.
Ве молам продолжете со тишината и сега.Please continue your silence now.
Не плашете се за мене, продолжете да се молите како мене и со помош на Божјата волја повторно ќе бидеме заедно.Do not fear for me, continue to pray as will I and by God's will we will be together soon.
Во меѓувреме, продолжете да го пребарувате подрачјето.- Meanwhile, continue to scan the area.
Кога ќе дојдете до ДЗ, прегрупирајте се и продолжете со мисијата.When you hit the DZ regroup and continue on your mission.
Ве молам, продолжете.Please continue.
Таа покажа дека и по операцијата, таткото продолжил да бара пари од луѓе преку е-пошта.Articles by another web-savvy journalist, Miroslava Simonovska of the Fokus daily and the Plusinfo portal, complemented the information, and showed that well after the operation, the father has continued to ask for money from people directly via e-mail.
Според сведоците, автомобилот удрил две девојки кои возеле ролери во кампусот, но возачот не застанал туку продолжил кон женскиот интернат за да ја остави својата девојка.According to eyewitnesses, the car knocked down two girls who were riding roller on the school campus, but the driver did not stop and continued to drive to the female dormitory to drop off his girl friend.
Покрај понудите за про-боно одбрана од некои од најдобрите адвокати во земјата, тој останал со овој, кој продолжил да го зезнува.Gale throughout followed with him the appeal process... ... where by the way, Belyeu continued it ruining.
дали би продолжил како чувар... или сведок?Would you rather I continued as a watcher or a witness?
Но, поминал на другата страна од патот и продолжил.But he moved to the other side of the road and continued on.
- Би требал зошто процедурата за палење продолжила и генераторите иницирале палење.- I should do why the ignition sequence continued and boosters fired.
Имало борба која продолжила од ходникот до скалите.Yes. "There was a struggle that continued from the hallway to the stairs."
Влоговите на монасите наводно изнесувале повеќе од 875,000$ (10 милиони јужнокорејски вони) и коцкањето продолжило во ноќта, а траело точно 13 часа.The stakes of the monk's gambling reportedly exceeded $US 875,000 (10 million Korean Won) and the gambling continued overnight for 13 hours straight.
Протестите продолжиле на 16 март и траеле се до 20 часот според @Палестинавоисд:Protests continued on to March 16 and by 8pm were still ongoing according to @Palestinevoiced:
Пред Македонија да стане независна во 1991 година, Денот на победата врз фашизмот (англиски) се прославуваше на 9 мај како работен празник, заедно со 15 мај, денот на конечната победа во Југославија, поради тоа што некои фашисти продолжиле да се војуваат (англиски) и по официјалната капитулација.Before Macedonia gained independence in 1991, the Victory Day over Fascism was celebrated on May 9 as a working holiday together with May 15 - the Day of Final Victory in Yugoslavia, because some fascists continued to fight after the official capitulation.

Questions and answers about продолжи conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about продолжи
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Macedonian verbs with the meaning continue

Verb
продолжува