Престане conjugation

Conjugate престане - stop

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
престанам I stop
ти
престанеш you stop
т(ој/аа/оа)
престане he/she/it stops
ние
престанеме we stop
вие
престанете you all stop
тие
престанат they stop

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
престанав I stopped
ти
престана you stopped
т(ој/аа/оа)
престана he/she/it stopped
ние
престанавме we stopped
вие
престанавте you all stopped
тие
престанаа they stopped

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
престанев I was stopping
ти
престанеше you were stopping
т(ој/аа/оа)
престанеше he/she/it was stopping
ние
престаневме we were stopping
вие
престаневте you all were stopping
тие
престанеа they were stopping

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе престанам I will stop
ти
ќе престанеш you will stop
т(ој/аа/оа)
ќе престане he/she/it will stop
ние
ќе престанеме we will stop
вие
ќе престанете you all will stop
тие
ќе престанат they will stop

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе престанев I will have stopped
ти
ќе престанеше you will have stopped
т(ој/аа/оа)
ќе престанеше he/she/it will have stopped
ние
ќе престаневме we will have stopped
вие
ќе престаневте you all will have stopped
тие
ќе престанеа they will have stopped

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
престани you stop
вие
престанете you all stop

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум престанал I (masculine) have stopped
јас
сум престанала I (feminine) have stopped
ти
си престанал you (masculine) have stopped
ти
си престанала you (feminine) have stopped
тој
е престанал he has stopped
таа
е престанала she has stopped
тоа
е престанало it has stopped
ние
сме престанале we have stopped
вие
сте престанале you all have stopped
тие
сум престанале they have stopped

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев престанал I (masculine) had stopped
јас
бев престанала I (feminine) had stopped
ти
беше престанал you (masculine) had stopped
ти
беше престанала you (feminine) had stopped
тој
беше престанал he had stopped
таа
беше престанала she had stopped
тоа
беше престанало it had stopped
ние
бевме престанале we had stopped
вие
бевте престанале you all had stopped
тие
беа престанале they had stopped

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би престанал I (masculine) would have stopped
јас
би престанала I (feminine) would have stopped
ти
би престанал you (masculine) would have stopped
ти
би престанала you (feminine) would have stopped
тој
би престанал he would have stopped
таа
би престанала she would have stopped
тоа
би престанало it would have stopped
ние
би престанале we would have stopped
вие
би престанале you all would have stopped
тие
би престанале they would have stopped

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум престанел I (masculine) will stop
јас
ќе сум престанела I (feminine) will stop
ти
ќе си престанел you (masculine) will stop
ти
ќе си престанела you (feminine) will stop
тој
ќе е престанел he will stop
таа
ќе е престанела she will stop
тоа
ќе е престанело it will stop
ние
ќе сме престанеле we will stop
вие
ќе сте престанеле you all will stop
тие
ќе сум престанеле they will stop

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
престанат stopping
adverbial participle
stopping
verbal noun
stopping
imperfective participle (masculine)
престанел stopping
imperfective participle (feminine)
престанела stopping
imperfective participle (neuter)
престанело stopping
imperfective participle (plural)
престанеле stopping
aorist participle (masculine)
престанал stopped
aorist participle (feminine)
престанала stopped
aorist participle (neuter)
престанало stopped
aorist participle (plural)
престанале stopped

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for престане

This verb can also mean the following: cease

Examples of престане

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Можеби светот ќе престане да зборува за тоа дали тој бил бел или црн, добар или лош, муслиман или не.Maybe the world would stop talking about if he was white or black, good or bad, Muslim or not.
Слично на тоа, Рауф Софи беше нестрплив да нагласи дека претседателот Барзани треба да присуствува на ваква конференција само тогаш кога АКП ќе престане да ги напаѓа Курдите и ќе покаже суштински докази дека има намера да го разреши Курдското прашање.Similarly Raoof Sofie was keen to point out that President Barzani should only attend a conference like this when AKP stops attacking Kurds, and shows substantial evidence of intending to resolve the Kurdish Issue.
Да се надеваме дека вистинската Индија ќе престане да ги ограничува слободата и мобилноста на жените.Let's hope the real India stops restricting women's freedom and mobility.
BBC го цитираше повикот на Далиа Зиада кон саудиската влада за да се престане со нивната дискриминација на жените.The BBC cited Dalia Ziada's call upon the Saudi Arabian government to stop their discrimination against women.
Кога владата ќе престане да измислува вакви глупави изјави?Until when will the government stop coming up with stupid statements?
Морам да престанам да бидам некој друг.I have to stop pretending to be someone else.
Кога тој виде дека фотографирам слаб, постар маж со рентгенограм (на кој е прикажана неговата скршена нога), „опашката“ не можеше да не се вмеша, најпрво претставувајќи се себеси како доктор, а потоа како полициски службеник, набедувајќи ме за малтретирање на стариот човек, кој има право слободно да оди покрај брегот на реката Волга... „Опашката“ не знаеше дека на овој начин ние само го гледавме сонцето , додека месечината бавно и сигурно го покриваше, и иако сѐ уште не беше комплетен мрак, одредена умствена агитација беше присутна, птиците запреа со чврчорење и само „опашката“ крекаше како жаба, барајќи да престанам да го фотографирам стариот човек и да му покажам документ со кој ми е дозволено фотографирањето на луѓе на улиците.When he saw that I was taking pictures of a frail old man with a roentgenogram (with his broken leg pictured on it), the "tail" couldn't help but interfering, first by introducing himself as a doctor and then as a law enforcement official, and he set himself upon me, accusing me of bothering the old man who has the right to walk freely along the embankment... The "tail" didn't know that this way we were merely watching the Sun, as the Moon was slowly and steadily taking over it, and though there was no complete darkness yet, was already there, and the birds stopped chirping, and only the "tail" was croaking as a frog, demanding that I stop taking pictures of the old man and show him a document allowing me to photograph people in the street.
Сѐ уште не можам да престанам да се чудам колку е идиотски режимот и луѓето кои работат за него.Me, I can't stop being amazed at how .
А јас не можам да престанам да го сакам!“And I just can’t stop loving him!”
Мислам дека мора да престанам да пијам“ беа забранети, еден член на групата објави на Твитер „Можеби ќе морам да пеам само детски песни“.I think I need to stop drinking" were banned, one member of the group tweeted "I may need to only sing children songs".
Ќе престанеш ли да јадеш?Will you stop eating?
Ќе сакаш ли да престанеш да ме викаш така?Would you please stop calling me that?
Дери, ти треба да престанеш да му викаш за се што ќе направи.You've got to stop yelling at him for every little thing that he does, man.
Не можеш да престанеш да збориш за пари?Can't you stop talking about money?
Ќе сакаш ли конечно да престанеш?Will you stop? Now will you stop?
Дали е подобро да престанеме да го користиме зборот „поддржувачи“ и наместо тоа, да ги викаме „応援団" ?Is it better to stop saying "supporters" and refer to them as "応援団"?
Да престанеме сите да се возиме сами во автомобил, да не одиме и до кујна со автомобил, да не се паркираме на 3 милиметри од дестинацијата и генерално да станеме по свесни за околината.Let us all stop driving in our cars alone, let's not use our cars to go even to our kitchen, let us not insist on parking 3 millimeters from our destinations, and generally let's all become more aware of the environment.
"Џазиира е проблем" и исто така ни рече да престанеме да известуваме"Jazeera is a problem" also told us to stop reporting
Вувузелата е дел од наследството на нашата земја...па НЕ, нема да престанеме да дуваме, а вие можете да се жалите колку што сакате!!!The vuvuzela is part of our country's heritage...so NO we wont stop blowing it and you can complain till the cows come home!!!"
Што и да одберете, се надевам дека ќе престанеме да се бориме и делиме и наместо тоа ќе го славиме нашиот „заеднички именител“ – нашата споделена хуманост.Whatever your choice, I hope we will stop fighting and dividing but instead celebrate our common denominator – our shared humanity.
за верниците: тоа е тоа, ако Господ го одобри пропишувањето на овој закон, тогаш тој нема да има проблеми со #matrimoniogay, па престанете со молитвите.To the believers: lighten up, if God allowed the approval of this law, it’s because he has no problems with #matrimoniogay so stop it with the praying.
И Мохамед Осман, исто така од Саудиска Арабија, ги повикува неговите читатели: Драги браќа Арапи, ве молам престанете да плачете и да правите проблеми за Судан.And Mohamed Osman, also tweeting from Saudi Arabia, appeals to his readers: Dear Arab brothers, Please stop crying and making an issue over Sudan.
Египќаните се дома: престанете да ја гледате државната телевизија и дојдете на Тархир.Egyptians at home: stop watching state tv and come to tahrir.
Престанете да го заштитувате, престанете да го правите жртва, подобро признајте дека неговите дела се погрешни и оставете го да научи од своите грешки.Stop protecting him, stop making him into the victim, rather admit his actions were wrong and let him learn from the errors of his ways!
Реакцијата на луѓето во однос на свинскиот грип е дури позабавна иако глупава, и како што се очекуваше, тие ги обвинуваат свињите дека се „харем“...па затоа престанете со консумирање свинско.The reaction of people to swine flu is even more entertaining though silly, and as expected, they blame that pigs are ‘haram’ anyways so stop consuming pork.
Всушност, го напуштив Лондон во март 2003 за да се вратам и вдомам во Португалија; земав диплома по уметност од Учичиштето за уметност Вимблдон во 2000, а престанав да сликам во наредните 3 години, па решив дека е време да се вратам.Actually I left London in March 2003 to go back and settle in Portugal; I had finished a BA in Fine Arts at the Wimbledon School of Arts in 2000, and I stopped painting for the next three years, so I decided it was time to go.
. . . кога Хусеин почна да ги обвинува другите, престанав да го читам неговиот блог, но сега ги бранам неговите права без да мислам кој е . . . .Хусеин, како и другите човечки суштества, има право на слобода на говорот и мислата.. . . when Hossein started accusing others I stopped reading his blog, but now I defend his rights without thinking who he is. . . . Hossein like other human beings should have right for freedom of thought and speech.
Никогаш и не престанав.I never stopped.
Никогаш не престанав да ти верувам.I've never stopped believing in you.
Да, изгледа дека престанав да бидам свештеник и се префрлив во научници.Yeah, I guess I stopped being a priest and slipped back into being a scientist.
И така мојата омилена работа - раскажувањето приказни - престана.And so my favorite pursuit - storytelling - stopped for a while.
Системот „Скопје дише“ е во сопственост на Град Скопје. Тој престана да функционира на почетокот на јануари 2012 година (1, 2), а претходно неколку медиуми (1, 2, 3, 4) имаа известувано дека квалитетот на воздухот останува лош.The "Skopje Breathing" online system , owned by the City of Skopje, stopped functioning at the beginning of January 2012 (1, 2; mk), after several media outlets (1, 2, 3, 4; mk) reported that the air quality was still poor.
Штом компанијата престана и понатаму да се рекламира на CCTV, избувна скандалот.As soon as the company stopped advertising on , the scandal broke out.
Дуров вели дека медиумската кампања против Вконтакте престана истиот момент кога тој се обрати на Малофеев за преговори, и продолжи моментот кога овие преговори завршија.Durov says that the media campaign against Vkontakte stopped on a dime the moment that he approached Malofeev for negotiations, and restarted the moment those talks broke down.
Анонимниот блогер кој стои зад Namawinelake, проминентен блог кој ги архивира напорите на Ирска за справување со економската криза, престана да објавува, предизвикувајќи бран на шпекулации за идентитетот на блогерот и неговите или нејзините причини за прекинување.The anonymous blogger behind Namawinelake, a prominent watchdog blog that chronicled Ireland's efforts to deal with its economic crisis, has stopped publishing, triggering a wave of speculation as to the blogger's identity and his or her reason for quitting.
И незнам од кога престанавме да бидеме ние.And I don't know when you and I stopped being us.
Во основа престанавме да бараме откако го земавме Ренди.We basically stopped looking after we got Randy.
Кога престанавме да броиме, само една држава во Европа имала поголем степен на самоубиства:When we stopped counting, only one country in Europe drove more people to their death:
На крајот, престанавме да бараме отворен терен и пробавме да се бориме.Finally, we just stopped trying to find open ground and we turned and faced them.
Нешто продолжуваше да ги бутка, па престанавме да ги закачуваме.Something just kept knocking them down, so we stopped hanging them up.
Рековте "Вашата болест..." и после тоа титкање... ... вие престанавте.You said 'Your disease...' and after that beeper thing... ...you stopped.
Рековте "Вашата болест..." и после тоа титкање вие престанавте.You said 'Your disease...' and after that beeper thing you stopped.
Значи "Досиејата Икс" се вистински, или вие штотуку престанавте да зборувате како ФБИ-агент.So "The X-files" is real, or you just stopped talking like an FBI Agent. Well, um...
Возните услуги, кои дневно превезуваат 2 милиони луѓе низ Каиро, направија застој со тоа што работниците престанаа да работат протестирајќи против претседателот на одборот на директори на метрото, кој го обвинуваат за корупција.Train services, which ferry up to 2 million people across Cairo daily, came to a standstill as drivers stopped work in protest against the chairperson of the metro board of directors, who is being accused of corruption.
Масовните мирни маршови во Јемен кои не престанаа во текот на целата година се сведоштво на безрезервноста и издржливоста на јеменскиот народ, и на крајот го докажуваат она што е напишано на билбордот, а тоа е „победата е на луѓето“.The peaceful massive marches of Yemen which never stopped throughout the year are a testimony of Yemenis' steadfast and resilience and prove ultimately, like the billboard reads, that "victory is to the people".
Но прво тие престанаа да го печатат најостриот од политичките стрипови во весниците, потоа се забрани колажот.But first they stopped using the sharpest of the political cartoons in newspapers, then collages got banned.
Засадените култури овенуваат пред да бидат ожнеани, а дрвјата престанаа да раѓаат плодови.Crops wither before harvest and the trees have stopped to bear fruits.
Доколку добивавте СМС новости од Твитер преку +44 762 480 1423, забележавте дека тие престанаа и поради тоа може да погледнете некои од другите алтернативи кои ги предложивме.“If you have been receiving SMS updates from Twitter via +44 762 480 1423, you'll notice that they've stopped and you may want to explore some of the alternatives we're suggesting."
И престани да го навредуваш Бог! (не се должи само на хормоните)And for crying out loud, stop giving God a bad name! (beyond hormonal)
Карл, престани.Where ya goin'? - Karl, stop it.
Ариел, веднаш престани!Ariel, will you stop it? Now! Stop showing off!
Сем, престани да играш со тоа и дојди ваму да вечераш.Sam, stop fiddling with that thing and come in here and eat your dinner.
Ариел, престани да зборуваш глупости.Ariel, stop talking crazy'
Никогаш не сум престанал да се борам за слободата на Линколн, никогаш.I never stopped fighting for Lincoln's innocence, never.
Не престанал да ја сака.Him never stopped loving her.
Голема работа е. за минута ќе биде поставено во Лампа и ќе свириш како никогаш да не си престанал.- It is a big deal. In a minute, you'll have it set up down at Lamp and be playing like you never stopped.
Изгледа дека едноставно сум престанал да и бидам драг.I guess somewhere along the way She stopped finding me delightful.
Клубот за хигиена престанал да става влошки во женскиот тоалет, а вампирите имаат гозба во моите гаќи.The hygiene club stopped stocking maxi pads in the girls' bathroom, and there's a vampire buffet in my panties.
Кога помина октомври, jа прашавте ли Емили зошто престанала да го прима лекот? Да.After the end of October... ...did you ask Emily why she had stopped... ...filling her Gambutrol prescriptions?
Кога помина октомври, jа прашавте ли Емили зошто престанала да го прима лекот?After the end of October... . ..did you ask Emily why she had stopped. . . . ..filling her Gambutrol prescriptions?
Ама, чуствувам дека престанала да биде мајка, од одамна.I feel like she stopped being by mom a long time ago.
Тетка Ем досега сигурно престанала да се прашува што ми се случило.Auntie Em must have stopped wondering what happened to me by now.
Крвта престанала да тече, се' уште е мокро... највеќе неколку часа.Blood stopped pooling, still wet... couple hours at the most.
Кога престанало да ги боли за законот, за цивилизацијата.When they stopped giving a damn about the law, about civilization.
Крварењето веќе престанало.The bleeding's already stopped.
Изгледа престанало да снима кога се судривме.Thing must have stopped when we crashed.
Момчето престанало пред да заврши.The boy stopped before he got to the end.
Веројатно престанале да му носат пред неколку години.They probably stopped delivering these years ago.
Еден ден темпларите престанале да бараат.One day the Templars simply stopped searching.
Кога луѓето во вашата држава би престанале да јадат крофни... и би почнале да разбираат што му прави вашата држава на светот... шупаци како мене не би ни постоеле.Well, maybe if the people in your country stopped eating donuts... and started realizing what your government is doing to the world... assholes like us wouldn't exist.
Само една година, што ако сите би престанале да гледаат?Just one year. What if everyone just stopped watching?
Изгледа престанале да се убиваат меѓу себе и почнале да го следат Кралот зад ѕидот.Seems they've stopped killing each other and started following this King-Beyond-the-Wall.

Questions and answers about престане conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about престане
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Macedonian verbs with the meaning stop

Verb
запира
запре
прекинува
сопре
стопира

Do you know these verbs?

VerbTranslation
прекитиoverdecorate
прекориreprimand
премориexhaust completely
пренесуваtransfer
преселиmove
пресоблечеchange someones clothing
престапуваcross over
претиthreaten
претпоставуваsuppose
пречекориtransgress