Покаже conjugation

Conjugate покаже - show

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
покажам I show
ти
покажеш you show
т(ој/аа/оа)
покаже he/she/it shows
ние
покажеме we show
вие
покажете you all show
тие
покажат they show

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
покажав I showed
ти
покажа you showed
т(ој/аа/оа)
покажа he/she/it showed
ние
покажавме we showed
вие
покажавте you all showed
тие
покажаа they showed

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
покажев I was showing
ти
покажеше you were showing
т(ој/аа/оа)
покажеше he/she/it was showing
ние
покажевме we were showing
вие
покажевте you all were showing
тие
покажеа they were showing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе покажам I will show
ти
ќе покажеш you will show
т(ој/аа/оа)
ќе покаже he/she/it will show
ние
ќе покажеме we will show
вие
ќе покажете you all will show
тие
ќе покажат they will show

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе покажев I will have shown
ти
ќе покажеше you will have shown
т(ој/аа/оа)
ќе покажеше he/she/it will have shown
ние
ќе покажевме we will have shown
вие
ќе покажевте you all will have shown
тие
ќе покажеа they will have shown

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
покажи you show
вие
покажете you all show

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум покажал I (masculine) have shown
јас
сум покажала I (feminine) have shown
ти
си покажал you (masculine) have shown
ти
си покажала you (feminine) have shown
тој
е покажал he has shown
таа
е покажала she has shown
тоа
е покажало it has shown
ние
сме покажале we have shown
вие
сте покажале you all have shown
тие
сум покажале they have shown

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев покажал I (masculine) had shown
јас
бев покажала I (feminine) had shown
ти
беше покажал you (masculine) had shown
ти
беше покажала you (feminine) had shown
тој
беше покажал he had shown
таа
беше покажала she had shown
тоа
беше покажало it had shown
ние
бевме покажале we had shown
вие
бевте покажале you all had shown
тие
беа покажале they had shown

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би покажал I (masculine) would have shown
јас
би покажала I (feminine) would have shown
ти
би покажал you (masculine) would have shown
ти
би покажала you (feminine) would have shown
тој
би покажал he would have shown
таа
би покажала she would have shown
тоа
би покажало it would have shown
ние
би покажале we would have shown
вие
би покажале you all would have shown
тие
би покажале they would have shown

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум покажел I (masculine) will show
јас
ќе сум покажела I (feminine) will show
ти
ќе си покажел you (masculine) will show
ти
ќе си покажела you (feminine) will show
тој
ќе е покажел he will show
таа
ќе е покажела she will show
тоа
ќе е покажело it will show
ние
ќе сме покажеле we will show
вие
ќе сте покажеле you all will show
тие
ќе сум покажеле they will show

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
покажан showing
adverbial participle
showing
verbal noun
showing
imperfective participle (masculine)
покажел showing
imperfective participle (feminine)
покажела showing
imperfective participle (neuter)
покажело showing
imperfective participle (plural)
покажеле showing
aorist participle (masculine)
покажал shown
aorist participle (feminine)
покажала shown
aorist participle (neuter)
покажало shown
aorist participle (plural)
покажале shown

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for покаже

This verb can also mean the following: indicate, point

Examples of покаже

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
На следниот графикон, Картата на конкурентност е модифицирана за да ги покаже само целните региони на ОПРК (RCOP) и трите групи на региони со слично ниво на конкурентност.On the next graphic, the Competitiveness Map has been modified to show solely the target regions of the RCOP and three groups of regions with a similar level of competitiveness.
Во заклучокот, неколку членови истакнаа дека за промоцијата на еден проект да биде успешна, таа треба да покаже "човечки лик", односно да има "човечка приказна".Mr Hall highlighted the new requirement to publish a list of project beneficiaries showing the amount of EU and other public funding allocated. is ties in with the ongoing drive to improve transparency in the Union and, critically, to raise the profile of EU-funded projects.
Целта на „промоцијата на одење без долна облека“ е да се покаже дека жените ги сакаат своите партнери.The goal of the “no-panties promotion” is to show how women love their boyfriends.
Ја уапсија мојата сопруга бидејќи го однела детето на работ на метро платформата за да им покаже како изгледаат пругите.They arrested my wife because she had brought the children to the edge a Metro platform, showing them what the rails looked like.
Слично на тоа, Рауф Софи беше нестрплив да нагласи дека претседателот Барзани треба да присуствува на ваква конференција само тогаш кога АКП ќе престане да ги напаѓа Курдите и ќе покаже суштински докази дека има намера да го разреши Курдското прашање.Similarly Raoof Sofie was keen to point out that President Barzani should only attend a conference like this when AKP stops attacking Kurds, and shows substantial evidence of intending to resolve the Kurdish Issue.
Но чувствувам одговорност да му покажам на нашиот тим од Џајпур дека ние сакаме да им ја дадеме нашата поддршка, бидејќи тие се дел од нас!But I see it as my responsibility to show our Jaipur team that we are committed to support them, as they are one of us!
Најпрво, мојата желба е да ја претставувам геј заедницата на соодветен начин, но истовремено и да им покажам на луѓето дека во ред е да се сака некој што е различен од тебе.My hope is to be able to first of all represent the gay community in a proper manner, but at the same time to also just show people that it’s okay to love someone who’s different than you.
Кога тој виде дека фотографирам слаб, постар маж со рентгенограм (на кој е прикажана неговата скршена нога), „опашката“ не можеше да не се вмеша, најпрво претставувајќи се себеси како доктор, а потоа како полициски службеник, набедувајќи ме за малтретирање на стариот човек, кој има право слободно да оди покрај брегот на реката Волга... „Опашката“ не знаеше дека на овој начин ние само го гледавме сонцето , додека месечината бавно и сигурно го покриваше, и иако сѐ уште не беше комплетен мрак, одредена умствена агитација беше присутна, птиците запреа со чврчорење и само „опашката“ крекаше како жаба, барајќи да престанам да го фотографирам стариот човек и да му покажам документ со кој ми е дозволено фотографирањето на луѓе на улиците.When he saw that I was taking pictures of a frail old man with a roentgenogram (with his broken leg pictured on it), the "tail" couldn't help but interfering, first by introducing himself as a doctor and then as a law enforcement official, and he set himself upon me, accusing me of bothering the old man who has the right to walk freely along the embankment... The "tail" didn't know that this way we were merely watching the Sun, as the Moon was slowly and steadily taking over it, and though there was no complete darkness yet, was already there, and the birds stopped chirping, and only the "tail" was croaking as a frog, demanding that I stop taking pictures of the old man and show him a document allowing me to photograph people in the street.
Се бричам за да им покажам на децата дека е во ред да бидат ќелави.I am shaving to show the children that it's ok to be bald.
Кога сме кај крилјата, ќе ти ги покажам плановите.Speaking of wings, I'll show you those plans.
Еднаш откако ќе пробаш да го покажеш лошото во оваа земја е како да си поставил смртоносна замка за себе си. #RIP #марсијахенвил — YourCaribbeanGirl ♕ (@_Sach92) 24 јануари, 2015Once you try to show up the bad in this country is like you set a death trap for yourself.
Почни со тоа што ќе ми го покажеш тој изгаснат оган.Start out by showing me that dead fire.
Можеш да ми ја покажеш околината.You can show me around.
Не сакам да те тргнам од тука, но мора да го покажеш на тетките.You've got to show this to Aunt Gloria and Aunt Lil They came all the way from Pottsville
Некој ден ќе го посетам Питсбург и ти ќе ми ги покажеш неговите убавини.So someday I'll visit you in Pittsburgh... and you'll show me all her beauties, hmm?
По ужасните работи во деведесеттите години, ние треба да покажеме дека сме првите што ќе ги поддржат луѓето чии права се загрозени и кои ги жртвуваат своите животи за мир во светот.After the horrible things of the 1990s, we are supposed to show that we are the first ones who will support those people whose rights are endangered and who risk their lives for world peace.
Недостатокот на реакција ќе биде сметан како согласност, затоа да покажеме дека оваа генерација нема да дозволи манипулации и цензура.Lack of reaction is really a sign of acceptance, so let's show that this generation will not allow manipulation and censorship.
Драги пријатели, ајде да ја покажеме нашата подготвеност да им помогнеме на оние кои имаат потреба од тоа, без резерви, бидејќи нашата цел е благородна и хумана.Dear friends, let's show our readiness to help those in need, without any selfishness, because our cause is noble and human.
Ние преку овој марш сакаме да покажеме дека граѓаните живеат се полошо и полошо, дека ниту една влада досега не придонела за унапредување на нивниот квалитет на живот.Throughout the month of March, we want to show that citizens live worse , that no government so far has contributed to the improvement of their quality of life.
@hcapriles: Во тешки времиња треба да ја покажеме нашата длабока љубов и почит за Венецуела!@hcapriles: During difficult times we must show our profound love and respect for our Venezuela!
Со вашите одговорни постапки, Вие можете да го покажете Вашето сочуство и да го повишите својот глас со цел ОН да ја исполни својата улога во заштитата на правата на злоупотребуваните деца од Сирија.With your responsible actions, you can show your compassion and you can raise your voice so that the United Nations fulfills its roles towards protecting the rights of children abused in Syria.
Драги пратеници, покажете мудро работење против властите и војската, не против мирољубивото население.Dear MPs, show us some clever work against the authorities and the military, not against the peaceful population.
Сериозно, покажете малку сочувство.Seriously, show some compassion.
Организаторите на „Одговори на твитот“ се уверени дека ова е само почеток и како што Салем напиша на неговиот блог, „Повеќе вакви иницијативи ќе се случат само ако покажете поддршка за првата, која поради времето на одржување и новоста е во очајничка потреба за спонзорство“.The Tweetback organizers believe that this is only an initial step, and as Salem wrote in his blog, "More of these initiatives will only happen if you show support for this very first one, which by virtue of the timing, and novelty, is in desperate need for your sponsorship."
Ти и твоите пријатели треба да ми покажете почит.You and your friends should show me some respect.
Блогерите ги повикуваат своите читатели да ги земат телефоните и да им се јават на жителите на Газа со цел да им ја покажат својата поддршка.Bloggers are calling upon their readers to pick up the phone - and call the residents of Gaza to show them support.
Изведувањето на танцот за безбедност е само уште еден начин да се истакне нашата забавна култура и да се покажат нашите домашни таленти."The safety demo dance rendition is just another way to bring out our fun culture and showcase our homegrown talents.
Луѓето сакаа да им ги покажат личните карти на жандармите, но тие им го ускратија ова право. (...)People wanted to show their IDs to the gendarmes, but they refused to grant them this right.
Всушност, ИСЛ им дава можност на индиските играчи како ТП Рехенеш, Арнаб Мондал и Субаш Сингх да го покажат својот талент и да играат против најдобрите.In fact, the ISL presents Indian players like TP Rehenesh, Arnab Mondal and Subash Singh with the opportunity to show their talents and test themselves against the very best.
Следните слики припаѓаат на колекцијата на Аслан „Суштества во заборав“, презентирани тука за да покажат други творештва на уметникот.The following paintings belong to Aslan's collection of Creaturas en limbo (Creatures In Limbo), presented here to show some of the artist's other work.
Кога појдов на работа наредниот ден, им го покажав името и логото за колективот.When I got to work the next day, I showed them the name and logo for the collective.
Беше задоволна кога и го покажав мојот крст.She was satisfied when I showed her my cross.
Јас и покажав како се виси.I showed her how to dangle.
"Добра мала ..." ми помогна да научам да читам, а јас и покажав како да свингува.She helped me learn how to read, and I showed her how to swing.
Јас и покажав како се виси. "Добра мала ..." ми помогна да научам да читам, а јас и покажав како да свингува.She helped me learn how to read, and I showed her how to swing.
Последниот попис на индонезиските етницитети во 2000 година покажа дека популацијата на индонезиските Кинези беше 1,2 милиони.The latest census of Indonesian ethnicities in 2000 showed that the population of the Chinese Indonesians was 1.2 million.
Не ја препознав сè додека не ми ја покажа лузната на нејзиниот зглоб.I didn't recognize her until she showed me a mangled scar on her ankle.
Бидејќи последниот попис (2002) покажа дека етничките Албанци сочинуваат околу 25% од вкупното население, Собранието, покрај македонскиот, го користи и албанскиот како службен јазик.Since the last Census (2002) showed that ethnic Albanians comprise around 25% of the total population, the Parliament uses Albanian as its official language, in addition to Macedonian.
Таа ни покажа фотографија од нејзината ќерка, направена пред салата за конвенции на COP10.She showed us her daughter's photo taken in front of convention hall of COP10.
Таа покажа и друг сет од фотографии од ирански жени активисти и нивните проблеми.She showed Iranian women's activities and problems in another set of photos here.
Ние, во 2008 од диктатура се преориентиравме во демократија и тогаш му покажавме пример на светот.We shifted from a Dictatorship to a democracy in 2008 and we showed an example to the world then.
Да, им покажавме на страшните грабливци.- Yeah, we showed those scary vultures.
Му покажавме ние.We sure showed him.
Му покажавме и мисли дека е таков.We showed him one, and he thought so.
Мајоре Чарлс решителноста што ја покажавте во одредување на векторите за слетување докажуваат дека имате извонредни навигациони способности. Се докажавте себеси, свемирската програма и авијацијата на САД, честитам мајоре.Major Childs, the resourcefulness you showed in determining the descent vectors proved that you have exceptional navigation skills.
Поради одземање живот на човек, пред вратата на овој суд покажавте дека немате почит кон законот.By taking the life of a man in the front of this courthouse... you showed no respect for the law.
- ама вие им покажавте на Ѕвездените војници...- But you showed the starship troopers...
Им покажавте на тие лемури, Скипер.We showed those lemurs, Skipper.
Ми покажавте докази дека се виновни.You showed me proof they was guilty.
Меѓутоа, индонезиски фанови се пожалија и покажаа незадоволство преку Твитер дека малезиски фанови им го одвлекувале вниманието на индонезиските играчи светејќи со ласер во нив.However, Indonesian fans complained that Malaysian fans had distracted the Indonesian players by pointing laser lights at them, and showed their dissatisfaction through Twitter.
Неда, без сомнеж, стана симбол на протестантите, кои ја покажаа својата почит кон неа уште еднаш во саботата.Neda, without any doubt, became a symbol for the protesters, who showed their respect to her once more on Saturday.
Денот Пангеа беше организиран во саботата и луѓе од различни краишта на светот се собраа да гледаат филмови и да бидат дел од светскиот настан на кој филмовите, говорниците и музиката ни покажаа нешто повеќе од животот на другата страна од земјината топка, обединувајќи луѓе од сите области на животот во верувањето дека не сме толку различни колку што мислиме.Pangea Day took place Saturday, and people from different parts of the world got together to watch movies and be a part of the worldwide event where movies, speakers and music showed us a bit of life on the other side of the globe, uniting people from all walks of life to believe that we aren't as different as we would believe.
Минатиот месец, двајца дански телевизиски водители сакајќи да покажат дека Википедија е несигурна како извор на информации, завршија со потребата од бранење на својот кредибилитет кога беше откриено дека грешките кои тие ги покажаа на телевизија беа направени од некој кој работел за емисијата.Last month, two Danish television hosts aiming to show that the participatory online encyclopedia Wikipedia is unreliable, instead ended up defending their own credibility when it was uncovered that the errors they showed off on television had been created by someone working for the program.
Во минатите години, индонезиските жени се инспирираа меѓусебно и покажаа дека и тие можат како кец на десетка да придонесат во региони кои се водени главно од нивните машки колеги.In the past years, Indonesian women have inspired one another and showed that they too can ace in areas mostly governed by their male counterparts.
Ајде, покажи ми ја.Come on, show me.
Дојди и покажи како треба да се одговори прашањето.Come show everyone how to do this question
Оди и покажи му го дрвото на Карло.Go and show Carlo the tree.
Ти, покажи ми го.You... ...show me that.
Ова огледало ќе ти покажи се што ќе посакаш да видиш.This mirror will show you anything... anything you wish to see.
Понатаму, Бојан Тончиќ го цитира Семир Ибрахимовиќ, откако беше покажан филмот за убивањето на 6-те муслимански момчиња во Трново во текот на масакрот од Сребреница по офанзивата на паравоената единица „Скорпиони“:Bojan Toncic afterwards quotes Semir Ibrahimovic's moving words, which he said after the showing of a film about the killing of six young Muslim men in Trnovo during the Srebrenica offensive by a paramilitary unit "Skorpioni":
Нашиот вистински непријател се уште не си го покажал лицето.Our true enemy has not yet shown his face.
А ти, дали некому си му ја покажал оваа мапа?And you. Have you shown this map to anybody? No.
- Не сум покажал никому.- I haven't shown anyone.
Никому не сум му го покажал тоа сценарио цели 2 години.I haven't shown anyone that script in two years.
О, не! Како можела, кога никогаш не покажала интерес за тебе?How can she, when she's never shown interest in you?
Ќе ти дозволам да видиш нешто што не сум го покажала на друго човечко суштество.ELLIE: I am about to let you see something I have never shown to another human being.
Не сум ти ја покажала мојата рута.So, I haven't shown you my route.
- Зашто никогаш не си ја покажала на работа?How come you've never shown your work to anyone?
Ниедно дете не се покажало како тебеNo child has shown me more xxx
Капил Арамбам за магазинот My Manipur (Мојот Манипур) потврдува дека состојбата не е невообичаена за Манипур и дека тие покажале голема флексибилност.Kapil Arambam at My Manipur confirms that the situation is not uncommon to the Manipuris and they have shown much resilience.
Испитувањата покажале дека децата што се во потешки услови полесно напредуваат во образованието како начин за подобар животWell, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping.
Да, тие придонесуваат, но темелни студии покажале дека се должни за можеби третина од променливоста.Yeah, those contribute but careful studies have shown... that it explains maybe about a third of the variability.
Испитувањата покажале дека децата што се во потешки услови полесно напредуваат во образованието. Како начин за подобар живот.Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping.

Questions and answers about покаже conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about покаже
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
докажеprove
закажеschedule
искажеsay
накажеpunish
откажеcancel
поканиinvite
покачиincrease
покриеcover

Other Macedonian verbs with the meaning show

Verb
покажува

Do you know these verbs?

VerbTranslation
оштетиdamage
паузираpause
погрешиmake a mistake
подучиteach
поистоветиequate
појасниclarify
појдеgo
покажуваshow
помирисаsmell
попишеtake a census