Поддржи conjugation

Conjugate поддржи - support

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
поддржам I support
ти
поддржиш you support
т(ој/аа/оа)
поддржи he/she/it supports
ние
поддржиме we support
вие
поддржите you all support
тие
поддржат they support

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
поддржав I supported
ти
поддржа you supported
т(ој/аа/оа)
поддржа he/she/it supported
ние
поддржавме we supported
вие
поддржавте you all supported
тие
поддржаа they supported

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
поддржев I was supporting
ти
поддржеше you were supporting
т(ој/аа/оа)
поддржеше he/she/it was supporting
ние
поддржевме we were supporting
вие
поддржевте you all were supporting
тие
поддржеа they were supporting

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе поддржам I will support
ти
ќе поддржиш you will support
т(ој/аа/оа)
ќе поддржи he/she/it will support
ние
ќе поддржиме we will support
вие
ќе поддржите you all will support
тие
ќе поддржат they will support

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе поддржев I will have supported
ти
ќе поддржеше you will have supported
т(ој/аа/оа)
ќе поддржеше he/she/it will have supported
ние
ќе поддржевме we will have supported
вие
ќе поддржевте you all will have supported
тие
ќе поддржеа they will have supported

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
поддржи you support
вие
поддржете you all support

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум поддржал I (masculine) have supported
јас
сум поддржала I (feminine) have supported
ти
си поддржал you (masculine) have supported
ти
си поддржала you (feminine) have supported
тој
е поддржал he has supported
таа
е поддржала she has supported
тоа
е поддржало it has supported
ние
сме поддржале we have supported
вие
сте поддржале you all have supported
тие
сум поддржале they have supported

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев поддржал I (masculine) had supported
јас
бев поддржала I (feminine) had supported
ти
беше поддржал you (masculine) had supported
ти
беше поддржала you (feminine) had supported
тој
беше поддржал he had supported
таа
беше поддржала she had supported
тоа
беше поддржало it had supported
ние
бевме поддржале we had supported
вие
бевте поддржале you all had supported
тие
беа поддржале they had supported

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би поддржал I (masculine) would have supported
јас
би поддржала I (feminine) would have supported
ти
би поддржал you (masculine) would have supported
ти
би поддржала you (feminine) would have supported
тој
би поддржал he would have supported
таа
би поддржала she would have supported
тоа
би поддржало it would have supported
ние
би поддржале we would have supported
вие
би поддржале you all would have supported
тие
би поддржале they would have supported

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум поддржел I (masculine) will support
јас
ќе сум поддржела I (feminine) will support
ти
ќе си поддржел you (masculine) will support
ти
ќе си поддржела you (feminine) will support
тој
ќе е поддржел he will support
таа
ќе е поддржела she will support
тоа
ќе е поддржело it will support
ние
ќе сме поддржеле we will support
вие
ќе сте поддржеле you all will support
тие
ќе сум поддржеле they will support

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
поддржан supporting
adverbial participle
supporting
verbal noun
supporting
imperfective participle (masculine)
поддржел supporting
imperfective participle (feminine)
поддржела supporting
imperfective participle (neuter)
поддржело supporting
imperfective participle (plural)
поддржеле supporting
aorist participle (masculine)
поддржал supported
aorist participle (feminine)
поддржала supported
aorist participle (neuter)
поддржало supported
aorist participle (plural)
поддржале supported

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for поддржи

Examples of поддржи

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Конечно, оваа компонента би можела исто така да го поддржи вклучувањето на земји - кандидати и потенцијални земји - кандидати во програмите за транснационална соработка во склоп на целта за територијална соработка, особено програмите за Југоисточна Европа и Медитеранот.Finally, the component may also support the involvement of candidate and potential candidate countries in transnational cooperation programmes under the Territorial Cooperation Objective, in particular the south-east Europe and Mediterranean programmes.
Оваа статија се фокусира на првиот од овие елементи што ќе поддржи максимум 12 програми помеѓу земјите – членки и (потенцијални) земји - кандидати (види ја картата).is article focuses on the first of these elements, which will support up to 12 programmes between the Member States and (potential) candidate countries (see map).
Инструментот за претпристапна помош има за цел да ги поддржи земјите - кандидати и потенцијалните земји - кандидати во нивните подготовки за пристапување, вклучувајќи го и создавањето на рамка за управување со програми финансирани преку Структурните и Кохезивните фондови.EU accession is a big step to take, requiring numerous economic and structural changes. e Instrument for Pre-Accession Assistance aims to support candidate and potential candidate countries in their preparations for accession, including creating a framework for managing programmes financed by the Structural and Cohesion Funds. ere are five components within the IPA and as a candidate country, Turkey will benefit from all of them. e Regional Competitiveness Operational Programme (RCOP) is one of the basic documents for implementing the IPA in Turkey.
Нејзината главна цел е да се промовира и поддржи исправното управување со програмите за Европска територијална соработка во периодот 2007-2013.Its main aim is to promote and support the proper management of the European Territorial Cooperation programmes of 2007-13.
Целта на Европската агенција за животна средина (ЕЕА) е да обезбедува такви навремени, целни, релевантни и сигурни информации за животната средна, со цел, да се поддржи одржливиот развој и да се помогне во постигнувањето на значителни и мерливи подобрувања во животната средина на Европа (4).The aim of the European Environment Agency (EEA) is to provide such timely, targeted, relevant and reliable information on the environment to support sustainable development and help achieve significant and measurable improvements in Europe's environment (4).
Моја е одлуката да го правам она што ми го налага совеста, а тоа е да ја поддржам битката која ја избравме.And my decision to do whatever my conscience tells me to, to support the fight we have chosen.
Се вклучив во иницијативата за да ги поддржам со тоа што барем ќе ја променам мојата фотографија.I join the initiative to support them by at least changing my userpic.
БД: Тоа се случи сосема случајно бидејќи јас никогаш не сакав да работам во политиката, но тоа што бев борец, човек посветен на многу каузи, доведе до ситуација кога ми беше предложено да поддржам една партија како кандидат за консензус без притоа да бидам квалификуван да се натпреварувам за функцијата бидејќи го заземав 69-тото место на листата.BD: I really managed it by chance, I had never wanted to work in politics, but being a fighting man, committed to lots of causes, one day it was proposed that I supported a party as consensus candidate without even being in a position eligible for office as I occupied 69th place on the list.
Ќе те поддржам, знаеш.I'll support you. You know that.
Но, чувството дека не можам да ја поддржам отвори нов затвор во мене.But not being able to support her felt like a whole other kind of jail. - Me and D Roc gonna hold it down like we always did.
Мора да ги поддржиш.You gotta support them.
- Ќе го поддржиш... ...неговиот брак со Маргарет, и тоа е тоа.I've had enough. - You are gonna be supportive... - Shh! of him marrying Margaret, and that is that.
Немаш конкретни докази за да ја поддржиш твојата теорија.You don't have concrete evidence to support your theory.
Потребен е карактер да го поддржиш тоа.It takes character to support that.
Ние тоа не можеме да го поддржиме, затоа што според нашето мислење, многу од околностите, вклучувајќи ги и главните фигури во овој случај, сè уште не се изложени.We can’t support it, since, in our opinion, many circumstances, including the main figures of this case, have not been exposed yet.
На страницата на кампањата, прво може да се прочита: „Животот на Хусеин е во опасност, денес треба да го поддржиме за да не зборуваме за него како за херој на неговиот погреб“.The first thing we read on the campaign page is: "Hossein's life is in danger, we should support him today and not speak of him as a hero at his funeral."
Ако го одложи погубувањето, Ќе го поддржиме за сенатор.If he reprieves Williams, we'll support him for senator.
Овие се лиѓето кои треба да ги поддржиме.These are the people we should support.
Би те разбрале, и ќе те поддржиме.We would understand and support you.
4 начини на кој можете да ги поддржите „Глобални гласови“ (и Среќна Нова Година!)4 ways you can support Global Voices (and a Happy New Year!) · Global Voices
Да, навистина може да ги поддржите луѓето од Газа доколку им се јавите на телефон и да им кажете колку се гордеете со нивната упорност, храброст и отпор против нехуманиот, варварски напад врз Газа.Yes, you can really support people at Gaza by calling them and telling them how much we are proud of their persistence, braveness and resistance against this inhuman barbarian strike on Gaza.
За да го поддржите Global Voices Online како предводник на промени 2010 на We Media, Ве молиме гласајте на овој линк.To support Global Voices Online as the 2010 We Media Game Changer, please cast your vote here.
Подарете книги за да помогнете во едукацијата на децата од Сирија на страницата Just Giving: Books4Syria Донирајте на Safeworld за да го поддржите училиштето во кампот за бегалци во Затари познат како „камп за деца“ затоа што скоро половина од неговите резиденти се на возраст помала од 18 години.Give Books to help the education of Syrian children through Just Giving website: Books4Syria Donate to Safeworld to give the support to the school in the Zaatari refugee camp known as the "children's camp" because nearly half its 33,000 residents are under the age of 18.
Ако сакате лично да ги поддржите уметниците од Гранд Ру, ве молиме донирајте во фондот Хаити.To offer direct support to the artists of Grand Rue, please donate to the Foundry Haiti Fund.
Во Европа постојат неколку политики и процеси за информирањето или се преговара за такви, со цел, да се поддржат побрзи реакции на новите предизвици.There are a number of information policies and processes in place or being negotiated in Europe to support swifter responses to emerging challenges.
Ова создава конфликти околу намената на земјиштето, растечки притисок врз земјоделските екосистеми и бара книговодствените режими да поддржат дискусии за вградување на размената во решавањето на таквите конфликти.This is creating conflicts over land use, increasing presure on agricultural ecosystems, and caling for accounting regimes to support discusions on the trade-offs inherent in resolving such conflicts.
По ужасните работи во деведесеттите години, ние треба да покажеме дека сме првите што ќе ги поддржат луѓето чии права се загрозени и кои ги жртвуваат своите животи за мир во светот.After the horrible things of the 1990s, we are supposed to show that we are the first ones who will support those people whose rights are endangered and who risk their lives for world peace.
Одржувајќи младински кампови во 2013, ние почнавме да го покренуваме ова прашање на форумите и заклучивме дека родителите преферираат да ги поддржат синовите отколку ќерките, кога станува збор за образованието.Having held youth camps in 2013, we began raising this question at forums, and we came to understand that parents prefer to support sons rather than daughters, when it comes to education.
Global Voices испрати тим од двајца во Порт-o-Принс, Хаити, каде што се случи земјотресот, за да ги поддржат активностите на националните медиуми.Global Voices has sent a two-person team to Port-au-Prince in the wake of the Haiti earthquake, to help support citizen media activity.
Така, јас ги поддржав неговите напори да го осовремени.I supported his efforts to be more active.
Вистина е, но јас те поддржав, Сиф.True, but I supported you, Sif.
Никогаш вистински не го поддржав, во она што сакаше да го прави.I never truly supported him doing what he liked
Веб страницата „Ајде да го осветлиме Мексико“ има детали за тоа кој го поддржа маршот, нивните причини и наскоро ќе постави видео и фотографии.The website Lets Illuminate Mexico has details about who supported the march, their reasons and it will soon have video and photos.
Круголина го завршува нејзиниот пост со горчливите и саркастични стихови од познатиот српски автор Ѓорше Балашевиќ, кој ја поддржа демократската револуција во Србија од октомври 2000:Krugolina finished her post with bitter and sarcastic verses of a famous Serbian author Djordje Balasevic, who supported democratic revolution in Serbia from October 2000:
Како коментар на статија на веб страницата на локалните вести Вл.Ру за запирањето на испораките со храна од Јужна Кореја, еден читател самидинах поддржа една од теориите на заговор.In a comment following an article on local news website Vl.Ru about South Korea halting food deliveries to North Korea, one reader, samidinah (самидинах) supported one of the conspiracy theories:
Олег го поддржа татко му во купот но откако неговите родители извршија самоубиствоOleg supported his father in the Coup, but after his parents committed suicide,
Но, никој не ме поддржа.But nobody supported me.
Ја поддржавме и охрабривме да тужи, работа што ја направи и која предизвика контроверзност околу моралот и индивидуалните слободи.We supported her and encouraged her to report it to the authorities, which she did, and that sparked a debate on morality and individual liberties.
رابعا: الهدف الأقوى أننا نوصل الصفحة دى لكل الناس أحنا مجرد بنبتدى ومعانا ثقة الحمد لله. لازم الناس تعرف أن مصر أمنة وبلد الأمان بالشعب خامسا: مصر مش تخلف ولا بلطجة ولا سلبية وعشوائية ( مصر هى عبد الحميد واللى زيه والوحش عمره ما هيغطى على الحلو فينا( На почетокот кога Адбел Хамид, такси возачот, ме замоли да ги објавам на интернет сликите на туристот кои беа на фотоапаратот, решив да стапам во контакт со многуте страни на кои сум член и од нив да побарам помош и навистина многу од страните ми помогнаа и ме охрабрија, а воедно и го поддржаа случајот.رابعا: الهدف الأقوى أننا نوصل الصفحة دى لكل الناس أحنا مجرد بنبتدى ومعانا ثقة الحمد لله. لازم الناس تعرف أن مصر أمنة وبلد الأمان بالشعب خامسا: مصر مش تخلف ولا بلطجة ولا سلبية وعشوائية ( مصر هى عبد الحميد واللى زيه والوحش عمره ما هيغطى على الحلو فينا( In the beginning when Abdel Hameed, the taxi driver, asked me to publish on the internet the pictures of the tourist which were on the camera, I decided to contact the many pages I was a member of and ask them for help, and indeed the various pages helped me and really encouraged me and supported the case.
Кинеските купувачи не се побунија сѐ уште; 77.5 % од испитаниците на едно онлајн истражување спроведено од ЦИИЦ-ЦОМР, фирма за истражување на пазарот, ја поддржаа забраната.Chinese shoppers haven't revolted yet; 77.5 percent of respondents to an online survey conducted by CIIC-COMR, a market research firm, supported the ban.
Многу белоруски блогери ја поддржаа оваа иницијатива.Many Belarusian bloggers have supported the initiative.
@m_alnehmi: Иако оваа бројка е само 10% поддржете ја кампањата за Безбедни улици и запрете ги злоставувачите.Mohammed Alnehmi commented: Even if the percentage was 10% support the Safe Streets campaign and stop the harassers
Победивме кај Јорк, и нема да не поддржите. Ако не не поддржете сега, тогаш велам дека сте страшливци.We won at York, and you would not support us. if you'll not stand up with us now, then I say you're cowards.
Корисниците на Твитер реплицираат дека Еквадор не би ја поддржал војската на Колумбија, како што е објавено од Даглас Вебер (@ХЦЈБВозАндес)Twitter users retort the idea that Ecuador would not have supported the Colombian military, as shown in a link posted by Douglas Weber (@HCJBVozAndes)
Дали нашата партија некогаш нешто едногласно поддржала? Но да речеме дека сите републиканци ќе гласаат за тоа.Even if every Republican in the House votes yes, far from guaranteed, since when has our party unanimously supported anything? but say all our fellow Republicans vote for it,
192 од 229 гласачи, поддржале едно мислење и барале од МВР да го испита случајот.Out of 229 votes, 192 supported one opinion expressed and demanded that the MIA investigate the case.
Тие нудат психосоцијална помош на жртви од конфликти, повеќето од кои претрпеле тешка емоционална болка и се борат со простување, тие исто така поддржале повеќе од 5000 луѓе со реконструктивна хирургија, особено жени чии усни биле отсечени, иницијативата исто така поддржува активности кои генерираат приход, формирани се 100 мировни клубови во училишта и универзитети во Северна Уганда и преку 6000 млади поминале низ програмата за градење мир и транзициона правда.They offer psychosocial support to the former victims of conflict, most of who suffer severe emotional pain and struggle with forgiveness, they have also supported over 5000 people with reconstructive surgeries especially the women whose lips were cut off, the initiative also supports income generating activities, have formed 100 peace clubs in schools and universities in northern Uganda and over 6000 young people have gone through the peace building and transitional justice programme.

Questions and answers about поддржи conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about поддржи
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
придржиhold for a while

Other Macedonian verbs with the meaning support

Verb
поддржува
поткрепи

Do you know these verbs?

VerbTranslation
отстрануваremove
побелиturn white
повратиvomit
подвиткаbend something at its tip
подготвуваprepare
поддржуваsupport
подмириsettle
позабавуваentertain
поздравиgreet
поклопуваput a lid on