Плати conjugation

Conjugate плати - pay

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
платам I pay
ти
платиш you pay
т(ој/аа/оа)
плати he/she/it pays
ние
платиме we pay
вие
платите you all pay
тие
платат they pay

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
платив I paid
ти
плати you paid
т(ој/аа/оа)
плати he/she/it paid
ние
плативме we paid
вие
плативте you all paid
тие
платија they paid

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
платев I was paying
ти
платеше you were paying
т(ој/аа/оа)
платеше he/she/it was paying
ние
платевме we were paying
вие
платевте you all were paying
тие
платеа they were paying

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе платам I will pay
ти
ќе платиш you will pay
т(ој/аа/оа)
ќе плати he/she/it will pay
ние
ќе платиме we will pay
вие
ќе платите you all will pay
тие
ќе платат they will pay

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе платев I will have paid
ти
ќе платеше you will have paid
т(ој/аа/оа)
ќе платеше he/she/it will have paid
ние
ќе платевме we will have paid
вие
ќе платевте you all will have paid
тие
ќе платеа they will have paid

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
плати you pay
вие
платете you all pay

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум платил I (masculine) have paid
јас
сум платила I (feminine) have paid
ти
си платил you (masculine) have paid
ти
си платила you (feminine) have paid
тој
е платил he has paid
таа
е платила she has paid
тоа
е платило it has paid
ние
сме платиле we have paid
вие
сте платиле you all have paid
тие
сум платиле they have paid

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев платил I (masculine) had paid
јас
бев платила I (feminine) had paid
ти
беше платил you (masculine) had paid
ти
беше платила you (feminine) had paid
тој
беше платил he had paid
таа
беше платила she had paid
тоа
беше платило it had paid
ние
бевме платиле we had paid
вие
бевте платиле you all had paid
тие
беа платиле they had paid

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би платил I (masculine) would have paid
јас
би платила I (feminine) would have paid
ти
би платил you (masculine) would have paid
ти
би платила you (feminine) would have paid
тој
би платил he would have paid
таа
би платила she would have paid
тоа
би платило it would have paid
ние
би платиле we would have paid
вие
би платиле you all would have paid
тие
би платиле they would have paid

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум плател I (masculine) will pay
јас
ќе сум платела I (feminine) will pay
ти
ќе си плател you (masculine) will pay
ти
ќе си платела you (feminine) will pay
тој
ќе е плател he will pay
таа
ќе е платела she will pay
тоа
ќе е платело it will pay
ние
ќе сме плателе we will pay
вие
ќе сте плателе you all will pay
тие
ќе сум плателе they will pay

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
платен paying
adverbial participle
paying
verbal noun
paying
imperfective participle (masculine)
плател paying
imperfective participle (feminine)
платела paying
imperfective participle (neuter)
платело paying
imperfective participle (plural)
плателе paying
aorist participle (masculine)
платил paid
aorist participle (feminine)
платила paid
aorist participle (neuter)
платило paid
aorist participle (plural)
платиле paid

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for плати

Examples of плати

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Оваа недела, тој можеби ќе плати за истиот.This week, he may have to pay for it.
М.П Чаудару, беа многу присилувани поради предавници. „Фиџи вода“ мора да плати соодветен данок и не може само да продолжи со вредниот подарок од Фиџи (тоа е чиста природна минерална вода).Fiji Water has to pay appropriate tax and cannot just reap off Fiji’s valuable gift (that is clean natural mineral water).
Олег Нилов, друг член на советот, се обидува да профитира на несреќите на Албин, предизвикувајќи го на „Предизвик со лопата за снег“, во духот на феноменот „Ice Bucket“, предизвикувајќи го заменик-градоначалникот самиот да излезе на улиците и да помогне во расчистување на снегот каде што има потреба (или да плати 4.000 рубљи во локалните добротворни цели).Oleg Nilov, another council member, is trying to capitalize on Albin’s publicity misfortunes by challenging him to a “Snow Shovel Challenge,” in the spirit of the “Ice Bucket” phenomenon, daring the lieutenant governor to hit the streets himself and help shovel snow somewhere that needs it (or pay 4,000 rubles to a local charity).
По контроверзната пресуда со која еден од последните независни македонски магазини, Фокус беше обвинет за нарушување на честа и угледот на Сашо Мијалков директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Основниот суд Скопје 2 пресуди дека Фокус треба да му плати на Мијалков над 9.000 евра (околу 12.After a controversial lawsuit in which one of Macedonia's last independent magazines, Fokus, was charged with defaming Director of the Security and Counter-Intelligence Directorate (UBK) Sasho Mijalkov, a court in Skopje ruled that the magazine must pay Mijalkov over 9,000 euros (about 12,500 US dollars) for damaging his reputation.
Илиевски кој исто така треба да му плати на Мијалков оштета од 10. 000 евра за дневниот Фокус изјавил дека главната причина зошто бегал од Чешка била „координираната активност на шефот на македонската тајна полиција Сашо Мијалков со неговите пријатели, кои се мошне добро организирани во Чешка“.Ilievski will also have to pay 10,000 euros (about 13,500 dollars) in damages to Mijalkov for having made a statement to the newspaper that the main reason why he resigned from his post as Macedonian ambassador to the Czech Republic was “the coordinated activity of the Chief of the Macedonian secret police, Sasho Mijalkov, with his ‘friends’ who are very well organized in the Czech Republic”.
Мојот татко е починат, моите два браќа не се заинтересирани и јас не можам да си дозволам да платам за нивните карти, немам сопруг и нормално немам син!My father is dead, my two brothers are not interested and I cannot afford paying for their tickets, I do not have a husband and of course I do not have a son!!
Лично, јас би бил повеќе од среќен сега да платам за префрлање на филмови, музика или книги од мрежата ако начинот на плаќање беше пријателски и цените не толу високи.Personally, I would be more than happy right now to pay for downloading films, music or books from the web if the form of payment were friendly and the prices not too high.
"Почитуван господине, го пишувам ова писмо со таква тага ... ... знаете дека го чувствував г-дин Шарма како татко ... ... тој беше единствениот што ми помогна ... ... но, сега кога го нема, јас немам пари да платам за испитите... ... Тоа е причината зошто оваа година нема да бидам во можност да дојдам на испитите... ... Ве молам, простете ми ""Dear sir, I am writing this letter with such sorrow... ...you know that I though of Mr. Sharma as a father... ...he was the only one that helped me... ...but now he is gone and I don't have the money to pay for the exams... ...that's why this year I will not be able to sit in the exams... ...please forgive me"
Подобро отколку да ја платам сметката.- Well, beats paying the bill, huh? Come on.
Колку да ти платам?How much shall I pay you?
Зошто Азербејџан стана место каде луѓето лажат, каде нема доверба, каде има премногу корупција, така што кога ќе застанеш во редот, автоматски започнуваш да мислиш дека треба да платиш за редот воопшто да се помрдне?!Why Azerbaijan has become this place where people lie, where there is no trust, where there is so much corruption, that when you get in line, you automatically start thinking that you ought to pay for the line to actually move?!
Полициската станица каде бев имаше релативно добар третман и еднаш неделно одеа на пазар за тебе ако можеш да платиш.The police station where I was had relatively good treatment and once a week they would do some shopping for you if you could pay.
Ќе ми платиш денес!You'll pay me today!
Знаеш, ако ги искинеш ќе треба да ги платиш.You tear those up, you have to pay for them.
Треба да платиш за списанието.You gotta pay for that magazine.
Ние подобро ќе ти платиме.“ Им велам: „Зошто би го направил тоа?We will pay you better.’ I tell them: ‘Why would I do that?
Ако не платиме?Suppose we don't pay?
Мора да му платиме. 200 долари секој...се согласувате?We have to pay him. $200 each... everybody agreed?
Зошто мора да му платиме?Why do we have to pay him?
Ќе ни биде подобро ако му платиме.We'll all be better off if we pay him.
На самоубиствата од страна на вработени и критични репортажи од страна на медиумите, компанијата одговори со покачување на платите и ублажување на строгите правила.In the wake of employee suicides and critical media reports in recent years, the company has responded with pay raises and less strict rules.
Ве молиме да не известите ако сте одбиле понуда за мито или ако не сте морале да платите, поради новата процедура или чесно службено лице кое ви помогнало.Please tell us if you resisted a demand for a bribe, or did not have to pay a bribe, because of a new procedure or an honest official who helped you.
Ќе ми платите за ова!You'll pay dearly for this!
- Ќе платите за ова!- You'll pay for this!
Напуштете ја куќата ако не можете да ја платите киријата.Leave my house if you cant pay the rent. - This is not a story.
Единствените реформи кои всушност беа направени дозволуваат индивидуалците кои живеат надвор од Куба да платат за мобилните телефони и роаминг услугите на Кубанските членови на семејствата и пријатели на островот.The only reforms that have actually been made allow for individuals living outside of Cuba to pay for cell phone handsets and roaming service for Cuban family members and friends on the island.
Надвор од масата за покер, сиромашните треба да им платат на играчите на „Игри на гладот“.Outside the poker table, the poor have to pay the gamblers heading of The Hunger Games.
Но, со загубите кои се предвидуваат и во 2015, франшизантите не гледаат крај за опаѓачките продажби и очекувањата кои тие ги имаат дека треба да платат надоместок без оглед на пазарните услови.But with operating losses still forecast for 2015, for franchisees there is no end in sight to slumping sales and the expectation they will still have to pay their franchise royalties no matter what the market conditions.
Во реакциите на иницијативата на Медведев од месец јуни, некои руски корисници на Интернет мрежата се согласија дека на земјата ѝ е потребна подобрена патна инфраструктура, а тие се подготвени да платат за тоа.Responding to Medvedev's June initiative, some Russian Internet users agreed that the country needs an improved highways infrastructure, and they seem to be ready to pay for it.
Советот, исто така, воведе и парична казна од 10 000 рупии (180 долари) за девојките кои ќе бидат фатени како користат мобилен телефон по улиците, а омажените жени ќе мораат да платат 2 000 рупии (36,60 долари).The council has also imposed a fine of 10,000 rupees ($180) if a girl is caught using a mobile phone on the streets and married women would have to pay 2,000 rupees ($36.60).
За да го споделат нивното искуство со митото, со употреба на краткиот код за СМС пораки на кениската група Јас платив мито, треба да испратите порака на бројот 2025 посочувајќи ја државата, одделот, износот.To share their bribe experience using I paid a Bribe Kenya's SMS short code, one needs to send an SMS to the number 2025 indicating County, Department, amount.
Ја платив уцената.I paid off a blackmail.
- Мислам дека платив како сите други. - ... инаку... - Тоа е маж.- I think I paid mymoney like everybodyelse up in here. -...outofherfavor-- -Thatain't no man.
Го платив тоа. - Ти плати?- You paid?
Не, платив во готово.I paid by cash.
Ние им плативме 850 долари и тие ги заплашија нив (социјалната служба) и потоа случајот беше затворен.We paid them about $850 and they threatened them (the social service), after which the case was closed.
Се оддалечивме од вистинската формула и ја плативме цената.We strayed from the formula and we paid the price.
Ви плативме 500 долари.- We paid you $500.
Ние плативме.We got paid.
Oх, веќе плативте. само малку ги надоградив.Oh, you already paid for. I just do some minor alteration.
- Го сторив она за што ми плативте.All I did was what you paid me for.
Ми кажувате дека плативте 25.000 за човекот и го изгубивте во гужвата?You're telling me you paid 25 grand for a guy and lost him in a crowd?
Вие штотуку ми ја плативте кирија овој месец!You just paid this month's rent!
Предолжувам да си го вратите штом плативте за само три недели, а тие истекоа пред 10 минути.I suggest you retrieve it since you only paid for 3 weeks... and they was up 10 minutes ago. I've been here 3 weeks?
Неколку пријатели ги откажаа прекуокеанските одмори и ги загубија парите што ги платија за турата.A few friends have cancelled their overseas holidays, losing the money that they paid for the tours.
Ја продадив таа информација на уште петорица. Тие платија повеќе.Before you came in i sold this information to five other parties - they paid me more.
-Премногу луѓе платија за овој договор со крв.Too many people have paid in blood.
Излегов со тебе само затоа што тие ми платија.The only reason I went out with you... is because they paid me to.
Мислам дека Американскиот народ прашува, со добра причина, дали цената која ја платија за нивната безбедност е превисока.I think the American people are asking, with good reason, whether the price they've paid for their security is too high.
Ве молам, платете ми 2 долари и 50 центи.- Please pay me the $2.50. I know where you are!
Сега, платете ми 2.50!Now pay me $2.50.
Нашата трансакција со ова е завршена. ако сакате да ме видите утре, платете како и сите останати.Our transaction is done here. You wanna see me, pay fair like everyone else.
Тогаш платете им!So pay them, just pay them.
Веднаш платете!- You pay now. - Oh, they were stuck together. - No stuck.
Ти си платен даночен член на Британската Империја.You're not in Gangapur. You're tax paying member of the British Empire.
Можеби имате слушнато за последната тужба за Мајкл Џексон – бахреинскиот принц му платил милиони долари за албум и книга кои никогаш не биле создадени.You may have heard about the latest lawsuit facing Michael Jackson - a Bahraini prince paid him millions of dollars for an album and book that were never produced.
Некој тип ја платил хотелската сметка со украдена кредитна картичка.Some guy paid his hotel bill with a stolen credit card.
Сер Вилијам го изненадил и ја платил цената за тоа.SirWilliam surprised him and paid the price for it.
Никогаш не платил со чек, дури ни во старите денови.I never paid a check in his Joint in the old days.
Не си ми платил ни еден цент.You haven't paid me one cent.
Значи, владата го платила долгот на Линколн?So the government paid Lincoln's debt?
И ја најдовме со совршена кожа, благодарение на пластичните операции за кои Марчета платила.And we found her with perfect skin, thanks to the plastic surgeries that Marchetta paid for.
Или Вали Вули, му платила на некого да те истепа?Or Valli Wooley, she paid someone to beat you up?
Дури ни последната рата не сум ја платила.I haven't even paid the last installment.
Четири месеца не си ми платила.You haven't paid me in four months.
Според Глобалниот корупциски барометар во 2013, 21% од анкетираните турски граѓани веруваат дека платиле мито на најмалку една институција од јавниот сектор во последната година.According to the organisation's 2013 Global Corruption Barometer, 21% of Turkish citizens surveyed believed they had paid a bribe to at least one public sector institution that year.
Се обложувам дека Руските цареви никогаш не платиле толку за еден коњ.I bet Russian czars never paid that for a single horse.
Но ниеднаш не сте платиле алиментација на мојот клиент во последниве 2 години, и покрај одредбите од судот. Не е ли така, г-н Клејтон?But not once have you paid alimony to my client, repeatedly defying a court order.
Но сме сретнале луѓе кои платиле двојно повеќе.We've met people who paid twice that.
Тие го платиле неговиот маркер.They paid his marker.

Questions and answers about плати conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about плати
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
вратиreturn
клатиrock
памтиremember
плаќаpay
плачеcry
плашиscare
пратиsend
претиthreaten
пуштиlet
сфатиrealise
упатиdirect
Different length:
доплатиpay an additional sum
наплатиcharge
отплатиpay off
позлатиgild
уплатиtransfer money

Other Macedonian verbs with the meaning pay

Verb
плаќа

Do you know these verbs?

VerbTranslation
основаfound
палиignite
паметиremember
парчосаshatter
патуваtravel
пијаниget drunk
планираplan
плаќаpay
пливаswim
побиеrefute