Остане conjugation

Conjugate остане - stay

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
останам I stay
ти
останеш you stay
т(ој/аа/оа)
остане he/she/it stays
ние
останеме we stay
вие
останете you all stay
тие
останат they stay

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
останав I stayed
ти
остана you stayed
т(ој/аа/оа)
остана he/she/it stayed
ние
останавме we stayed
вие
останавте you all stayed
тие
останаа they stayed

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
останев I was staying
ти
останеше you were staying
т(ој/аа/оа)
останеше he/she/it was staying
ние
останевме we were staying
вие
останевте you all were staying
тие
останеа they were staying

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе останам I will stay
ти
ќе останеш you will stay
т(ој/аа/оа)
ќе остане he/she/it will stay
ние
ќе останеме we will stay
вие
ќе останете you all will stay
тие
ќе останат they will stay

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе останев I will have stayed
ти
ќе останеше you will have stayed
т(ој/аа/оа)
ќе останеше he/she/it will have stayed
ние
ќе останевме we will have stayed
вие
ќе останевте you all will have stayed
тие
ќе останеа they will have stayed

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
остани you stay
вие
останете you all stay

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум останал I (masculine) have stayed
јас
сум останала I (feminine) have stayed
ти
си останал you (masculine) have stayed
ти
си останала you (feminine) have stayed
тој
е останал he has stayed
таа
е останала she has stayed
тоа
е останало it has stayed
ние
сме останале we have stayed
вие
сте останале you all have stayed
тие
сум останале they have stayed

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев останал I (masculine) had stayed
јас
бев останала I (feminine) had stayed
ти
беше останал you (masculine) had stayed
ти
беше останала you (feminine) had stayed
тој
беше останал he had stayed
таа
беше останала she had stayed
тоа
беше останало it had stayed
ние
бевме останале we had stayed
вие
бевте останале you all had stayed
тие
беа останале they had stayed

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би останал I (masculine) would have stayed
јас
би останала I (feminine) would have stayed
ти
би останал you (masculine) would have stayed
ти
би останала you (feminine) would have stayed
тој
би останал he would have stayed
таа
би останала she would have stayed
тоа
би останало it would have stayed
ние
би останале we would have stayed
вие
би останале you all would have stayed
тие
би останале they would have stayed

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум останел I (masculine) will stay
јас
ќе сум останела I (feminine) will stay
ти
ќе си останел you (masculine) will stay
ти
ќе си останела you (feminine) will stay
тој
ќе е останел he will stay
таа
ќе е останела she will stay
тоа
ќе е останело it will stay
ние
ќе сме останеле we will stay
вие
ќе сте останеле you all will stay
тие
ќе сум останеле they will stay

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
останат staying
adverbial participle
staying
verbal noun
staying
imperfective participle (masculine)
останел staying
imperfective participle (feminine)
останела staying
imperfective participle (neuter)
останело staying
imperfective participle (plural)
останеле staying
aorist participle (masculine)
останал stayed
aorist participle (feminine)
останала stayed
aorist participle (neuter)
останало stayed
aorist participle (plural)
останале stayed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for остане

This verb can also mean the following: remain

Examples of остане

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Џеј истрча долу до патот и донесе еден наш пријател којшто беше со чамец за да остане со нас.Jay ran down the road and picked up a boatie friend of ours so he could come stay with us.
Овој јазик мора да остане во конечниот текст, зошто Целите ќе ги дефинираат интернационалните и националните напори за годините што ќе следат.This language needs to stay in the final text, because the SDGs will define international and national efforts for the coming years.
Фродо повеќе би сакал да остане во Округот и да живее таму во мир.Frodo would rather stay in The Shire and live there in peace.
Индиската Висока Комисија формално му се пожали на БиБиСи велејќи дека програмата „беше полна со евтини исмејувања, невкусен хумор и недостасуваше културната чувствителност што ја очекувавме од БиБиСи.“ Наскоро инцидентот ескалираше дотаму, што британскиот премиер Дејвид Камерон, кој се појавува на почетокот од програмата барајќи од тимот да „остане подалеку од Индија“, мораше да се дистанцира од оваа контроверзија.The Indian High Commission formally complained to the BBC, saying that the programme "was replete with cheap jibes, tasteless humour and lacked cultural sensitivity that we expect from the BBC." Soon the incident got escalated to the extent that the British Prime Minister David Cameron, who appears briefly in the beginning of the program asking the team to 'stay away from India', had to distance himself from the controversy.
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го критикуваше молкот на претседателот Обама во врска со убиствата, велејки: „Ако молчиш кога се соочуваш со инцидент како овој и ако не дадеш изјава, светот исто така ќе остане тивок спрема тебе“.Turkish President Tayyip Recep Erdoğan criticized President Obama's silence on the killings, stating: "If you stay silent when faced with an incident like this, and don't make a statement, the world will stay silent towards you."
Пишувам за да останам разумен.I write to stay sane.
Јас "ќе ги одржам моите ветувања, јас "ќе" останам до Септември. #јан25I "will" keep my promises, I "will" stay until September. #Jan25
Но, дотогаш, барем за мене,неопходно е, да признаеме што не мачи, но исто така и што не нѐ мачи, да останам приземјен меѓу екстремноста на само-казнувањето и чувството на благодарност.But till that happens, it is vital, at least for me, to not only recognize what ails us but also what does not, to stay grounded between the extremes of self-flagellation and gratuitous back-slapping.
Денес, решив да останам во моето соседство и да ја посетам џамијата Акса.Today, I decided to stay in my neighborhood and visit Masjid Aqsa.
Грижејќи се за мојата лична безбедност, одлучив да останам во Канада и да барам политички азил.Being concerned for my personal safety if I was to return to Indonesia, I finally decided to stay in Canada, and seek political asylum.
Драга сестро, твојата смелост да останеш жива ме инспирираше и ми ја врати вербата во моите луѓе.Dear sister, you audacity to stay alive gave me inspiration and restored my faith on my people.
Понекогаш, одлуката да се преместиш на друг дел од тревникот е правилната работа, а понекогаш, треба едноставно да останеш и да се бориш против плевелот, затоа што после сè, тој е ваша одговорност.Sometimes, the decision to move to another patch of lawn is the right thing, and sometimes, you just need to stay and battle the weeds, because after all, they're yours.
Изабела, те донесов на светов, но ова е свет кој нема долго да ти биде благонаклонет ако останеш во оваа куќа.I brought you into the world... but it's a world you're not going to grace very long if you stay here.
Требаше да останеш дома и да ја ожениш девојката.Should have stayed home and married the girl.
Зарем не ти реков да останеш в кревет?Didn't I tell you to stay in bed?
Дали сме подготвени да помогнеме покрај се и да ги ризикуваме нашите сопствени интереси да останеме во согласност со нашата моралност?Are we ready to push back in spite of everyhting and risking our own interest to stay consistent with our morality?
Подобро да останеме мирни, да потпишеме некои документи, да дозволиме да нè фотографираат и потоа бевме пуштени да си одиме дома.Better to stay calm, sign some papers, take some photos and then off we went back home.
Не треба да се грижиме и да останеме во нашите домови.We should not worry and stay at home.
@Gheblawi: Не можам да одречам дека нечии апокалиптични визии за #Tripoli ми одат на нерви и ме вознемируваат, но да останеме позитивни и да се надеваме дека ќе заврши брзо.@Gheblawi: I can't deny that apocalyptic vision of some for #Tripoli gets on my nerve and stresses me out, let's stay positive and hope it ends quickly
А, вечерва да останеме дома?Let's stay home tonight.
Ова е мојата порака до секој кој планира да ја промовира идејата на расизмот: „Одете си од мојата земја и останете надвор!“My message to anyone who deems to do anything that promotes the notion of racism: “Get out of my country and stay out!”
Издржете, со вас сме, останете храбри.Endure, we will be with you, stay brave.
Затоа останете со нас.So stay tuned.
Добро е да останете со него.Its good if you stay with him
Енергетскиот штит ќе биде отворен за брзо време, така да морате да останете близу до транспортерите.The energy shield can only be opened for a short time... so you'll have to stay very close to your transports.
Но останав, за да бидам покрај тебе, дури и како куче.Abused and cursed and driven mad, but I stayed just to be near you. Even as a dog!
Ти останав верен.I stayed loyal to you.
- Јас останав до 10 часот.- I stayed up till 10.
Знаеш како останав жив сиве овие години?You know how I stayed alive this long?
Затоа јас останав назад, чекав, но работата не тргна добро.So I stayed back. I waited. And the buy went bad.
Но ти беше оној кој остана домаBut it was you who stayed at home
Беше таму за да се шегува со нас, да не советува, да пуши shisha покрај морето… Ја пишуваше вистината, ја говореше вистината, остана човек.He was there to joke with us, to counsel us, to smoke shisha by the sea…He wrote the truth, spoke the truth, stayed human.
Мојот пријател остана во Ноуакчот, а јас отидов со група Французи да го разгледам региоот Адрар.My friend stayed in Nouakchott and I went off with a group of French people to discover the Adrar Region.
И покрај тоа, остана речиси 3 месеци.Nevertheless, it stayed up for almost three months.
Џени се врати и остана да живее со мене.Jenny came back and stayed with me.
Има некои замерки во однос на префрлањето на АМАН од движење на протест во движење кое бара легалистички лек на проблемот, меѓутоа, за нас неколкумината кои останавме до крај во движењето, беше неопходно потребно да се исцрпат сите можни модуси на дејствување додека уште имаме ресурси за тоа.There are some remarks on the transformation of AMAN from a protest movement into one which seeks legal solutions for the problem, but for all of us who stayed in the movement until the end, it seemed necessary to exhaust all possible modes of acting while we still had the resources.
Романтично, останавме цела ноќ да разговараме.Romantic. We stayed up all night talking.
И ние останавме цела ноќ, исто. Без да зборуваме.We stayed up all night too.
И потоа останавме цела ноќ и разговаравме.And then we stayed up all night and talked. Yeah.
Мило ми е што останавме.I'm glad we stayed in.
Како останавте скриен сиве овие години?How have you stayed hidden all these years?
А,вое зошто останавте?Well, why have you stayed?
Таа замина, а вие останавте дома.So she left. You stayed home?
Жителите на Газа останаа будни цела ноќ додека Израел продолжи со бомбардирањето врз палестинската енклава.Gazans stayed up all night as Israel continued to pound the Palestinian enclave.
Демонстрантите останаа на плоштадот Тархир, повикувајќи на протест/ марш од милион луѓе во вторник.Protesters stayed in Tahrir Square calling for a million-persons protest/march on Tuesday.
Зависно од тоа каде сте, луѓето ширум целиот свет станаа рано, или останаа до доцна за да го гледаат 83-тото доделување на Оскарите.Depending on where you are, tweeps from around the world woke up early, or stayed up late, to watch the 83rd Annual Academy Awards.
Повеќе од 500 привремени работници останаа во шаторските градови минатиот јануари откако ги изгубија своите работни места.More than 500 temp workers stayed in tent cities last January after losing their jobs.
Виторио беше еден од активистите кои останаа во текот на операцијата “Cast Lead”.Vittorio was one of the activists who stayed during operation “Cast Lead”.
Честитки Решма, остани жива и здрава.Congratulations Reshma, please stay alive and well.
Те молам остани внатре.Please stay inside.
А ти остани тука.And you stay here.
Синко ти остани во колата.- Son, stay in the car.
Наместо да останат на пресот и да бомбардираат со прашања со кои ќе се разгологази до крај грчката фашистичка политика, тие решиле да си заминат.Instead of staying at the event and bombarding with revealing questions, which would have caught the Greek fascist policies with their pants down, they decided to leave.
6ти Април требаше да биде ден на цивилна непослушност, кој требаше да се обележи со генерален штрајк, а луѓето да останат дома тој ден.April 6 was supposed to be a day of civil disobedience, where a general strike would be observed, with people staying home for the day.
Поради вонредната ситуација, им било понудено да се вратат во Белград со последниот лет на Jat Airways минатата недела, но откако тие одбиле, претставници од српската амбасада им кажале дека ќе останат на сопствен ризик, амбасадата нема да може да гарантира за некој друг лет, за да го напуштат Тунис на денот кој е планиран за заминување.Because of the emergency situation, they had been offered to return to Belgrade with the last Jat Airways flight last week, but after they refused, the Serbian Embassy representatives told them they would be staying at their own risk, as the Embassy could not guarantee any flights out of Tunisia on the day of their scheduled departure.
Сакаа а останат во сенка, скриени.'cause they're staying in the shadows... covertlike.
Колку Куленови се овде и колку долго ќе останат?How many Cullens are here and how long are they staying?
Изгледа дека таткото ги забележа патните торби и направи некоја несолена шега дали ќе сум останел подолго.Му кажав како се најдов во Њу Јорк... тоа го привлече вниманието на мајката.Таа се викаAnd the dad, I guess he noticed the two big duffeI bags that I had next to me. He made some corny joke about whether I was staying for a while. I told him how I came to be in New York.
Никогаш не си заминал, останал да гледа.He never left. He stayed to watch.
Кога завршила турата, останал таму, и им се придружил на муџахедините.When his tour was over, he stayed behind, and joined the Mujahedeen.
Еден останал.One stayed behind.
Ти си останал да внимаваш на осомничените.You stayed to keep an eye on the suspects.
И затоа останала затворена по болниците во последните 10 години. Сака да остане затворена.That is why she stayed institutionalised these past ten years.
Но си останала силна. Си извлекла екстра време.But you stayed strong You bought a few extra minutes
Но, си останала силна.But you stayed strong.
Не знам како си останала жива... но ти си храбра девојка, Ребека.So far, zippo. I don't know how you stayed alive... but you're one brave kid, Rebecca.
Кога би останала, знам дека би...I just feel if I stayed--
Момчето останало дома, повторно се скарал со таткото... го избодел до смрт и ја напуштил куќата 10 минути по 12 часот.The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.
И мислам дека некои од нив останале.And I think some of them stayed.
Екипата од летот 180 загинала по редослед како би умреле ако би останале во авионот.OK, those kids on Flight 180 died in accidents... in the order they would've died if they'd have stayed on the plane.
- Фативме тројца... Оние кои останале да ги разнесат шаторите.We caught 3 of them, the ones that stayed back behind to blow up the tents.
Гледам дечките останале во форма.I see the boys stayed in shape, huh?
Првата дивизија останале заедно.The 1 st Division stayed together.

Questions and answers about остане conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about остане
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
оставаleave
оставиleave
остариgrow old

Other Macedonian verbs with the meaning stay

Verb
отседне

Do you know these verbs?

VerbTranslation
опколуваsurround
оплескаmess up
осомничиsuspect
оспоруваquestion
оставиleave
остануваremain
откинеrip off
откопчаunbutton
отплеткаuntangle
отпуштаrelease