Нарече conjugation

Conjugate нарече - call

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
наречам I call
ти
наречеш you call
т(ој/аа/оа)
нарече he/she/it calls
ние
наречеме we call
вие
наречете you all call
тие
наречат they call

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
нареков I called
ти
нарече you called
т(ој/аа/оа)
нарече he/she/it called
ние
нарековме we called
вие
нарековте you all called
тие
нарекоа they called

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
наречев I was calling
ти
наречеше you were calling
т(ој/аа/оа)
наречеше he/she/it was calling
ние
наречевме we were calling
вие
наречевте you all were calling
тие
наречеа they were calling

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе наречам I will call
ти
ќе наречеш you will call
т(ој/аа/оа)
ќе нарече he/she/it will call
ние
ќе наречеме we will call
вие
ќе наречете you all will call
тие
ќе наречат they will call

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе наречев I will have called
ти
ќе наречеше you will have called
т(ој/аа/оа)
ќе наречеше he/she/it will have called
ние
ќе наречевме we will have called
вие
ќе наречевте you all will have called
тие
ќе наречеа they will have called

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
наречи you call
вие
наречете you all call

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум нарекoл I (masculine) have called
јас
сум нарекла I (feminine) have called
ти
си нарекoл you (masculine) have called
ти
си нарекла you (feminine) have called
тој
е нарекoл he has called
таа
е нарекла she has called
тоа
е нарекло it has called
ние
сме нарекле we have called
вие
сте нарекле you all have called
тие
сум нарекле they have called

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев нарекoл I (masculine) had called
јас
бев нарекла I (feminine) had called
ти
беше нарекoл you (masculine) had called
ти
беше нарекла you (feminine) had called
тој
беше нарекoл he had called
таа
беше нарекла she had called
тоа
беше нарекло it had called
ние
бевме нарекле we had called
вие
бевте нарекле you all had called
тие
беа нарекле they had called

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би нарекoл I (masculine) would have called
јас
би нарекла I (feminine) would have called
ти
би нарекoл you (masculine) would have called
ти
би нарекла you (feminine) would have called
тој
би нарекoл he would have called
таа
би нарекла she would have called
тоа
би нарекло it would have called
ние
би нарекле we would have called
вие
би нарекле you all would have called
тие
би нарекле they would have called

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум наречел I (masculine) will call
јас
ќе сум наречела I (feminine) will call
ти
ќе си наречел you (masculine) will call
ти
ќе си наречела you (feminine) will call
тој
ќе е наречел he will call
таа
ќе е наречела she will call
тоа
ќе е наречело it will call
ние
ќе сме наречеле we will call
вие
ќе сте наречеле you all will call
тие
ќе сум наречеле they will call

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
наречен calling
adverbial participle
calling
verbal noun
calling
imperfective participle (masculine)
наречел calling
imperfective participle (feminine)
наречела calling
imperfective participle (neuter)
наречело calling
imperfective participle (plural)
наречеле calling
aorist participle (masculine)
нарекoл called
aorist participle (feminine)
нарекла called
aorist participle (neuter)
нарекло called
aorist participle (plural)
нарекле called

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for нарече

Examples of нарече

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Иранските блогери исто така реагираа на тоа што претседателот Махмуд Ахмадинеџад го нарече „најголемата операција“ во економијата на Иран во последните 50 години.Iranian bloggers have also reacted to what President Mahmoud Ahmadinejad has called "the biggest surgery" in Iran's economy in 50 years.
Врз основа на позадината на ваквите актуелни апсења, Нездрав разум целата оваа работа ја нарече „измама“, велејќи:Against the backdrop of ongoing arrests like these, Uncommon Sense calls the whole thing a "scam", saying:
Мислам дека тоа може да се нарече инстинкт.I think we could even call it instinct.
Враќање во реалноста, ако сакате тоа така да се нарече.A wake up call to reality, if you will.
Германското онлајн списание diesseits.de го нарече Хесел „идеолошкиот татко“ на глобалниот протест во насловот:The German online magazine diesseits.de called Hessel the "ideological father" of global protest in a headline : At 95, Stephane Hessel was the ideological father of the pro-democratic rebellion that shook the world.
Не знам како да те наречам.I don't know what to call you.
Или да те наречам татко?Or should I call you Father?
Не сакав така да го наречам.Hey, man, I didn't mean to call him...
Не знам како да го наречам.It's not a life. I don't know what to call it.
Всушност, Рој, се надевав... да го наречам Шерлок Холмс, ако тоа е во ред со тебе.Actually, Roy, I was rather hoping to call him Sherlock Holmes, if that's all right with you .
Не ти доаѓа ниту да ме наречеш Кум.You don't even think to call me Godfather.
Ако сакаш така да го наречеш.If that what you want to call it.
Само еден од звучниците работи.... па, не знам дали можеш да го наречеш стерео?Only one of the speakers is workin', so... I don't know if you call it a stereo.
Можеш да ме наречеш како сакаш.You can call me whatever you want.
-Знаеш дека ова е првпат да ме наречеш тато откако се врати.That’s the first time you’ve called me Dad since you’ve been back.
Затоа, додека не ги зајакнеме казнените мерки против авторитетите по животна средина наместо оние против загадувачите, не можеме ова да го наречеме вистински напредок.Therefore, until we strengthen punitive measures against environmental authorities rather than polluting enterprises, we can't call it real progress.
Мито, да го наречеме тоа така.Bribes, to call a spade a spade.
Можеме да го наречеме : Центар за деца што не знаат да читаат добро.We could call it The Derek Zoolander Centre For Kids Who Can't Read... ...Good.
Но сега дами и господа конечно имаме "Привлекувачки зрак" кој работи. Кого ќе го наречеме "Фаза Х".But now, ladies and gentlemen... ...we finally have a working tractor beam which we shall call:
Да го наречеме ова прва препрека во блажениот брак.We can call this your first bump on the road to marital bliss.
Сите ја заборавија целта на денешната демонстрација, или можеби претпочитате да ја наречете, десет минути во шоуто.Everybody forgot the purpose of today’s demonstration, or whatever you want to call it, ten minutes into the show.
Така што, доколку вие отворено ги наречете билионерските крадци блиску до поредокот “крадци“ – вие сте русофобични.That is, if you straightforwardly call the billionaire-thieves close to the regime "thieves" - you're a Russophobe.
А од друга страна... ако се злоупотреби тогаш е очајно, цензура и шпијунажа, наречете го како сакате.On the other hand, the possibilities of misuse are there. If someone misuses it, then it's really bad. Censorship, espionage, call it whatever you want.
Можете да го наречете некаков „секојдневен космополитанизам. Целокупниот ризик може да биде една од силите кои се способни за продуцијрање на космополитски институции кои може да ги надминат тие интересни нормално разбрани единствено на национално ниво.You can sort of call it an "everyday cosmopolitanism" The overall risk may be one of the forces that is capable of producing cosmopolitan institutions that can overcome those interests normally understood only on the national level.
Можете да го наречете...Hell, you might even call it....
Доколку претседателските експерти за извртување на работите ги гледаат блогерите како граѓанско општество, тие треба да поканат и други членови на општеството и да ја наречат јавна расправа или нешто друго, наместо да ја нарекуваат прес-конференција.If the presidential spin-doctors view bloggers as civil-society, they should also invite other members of civil society and call it public consultations or something else, instead of inviting a press-conference.
Демонстрантите користеа чадори за да се заштитат себеси од овие агресивни мерки, што наведе некои да го наречат движењето „револуцијата на чадорите“ или „издигнувањето на чадорите“.Protesters have used umbrellas to shield themselves from the aggressive tactics, leading some to call the movement the "umbrella revolution" or "umbrella uprising."
Некои можат да ги наречат така.Some might call them that.
Место кое машините можеа да го наречат дом.A place the machines could call home.
Само Агенцијата може да измисли такви зборови.... и да го наречат сево ова циркус."Secret", "illegal Chuis"... You have an Agency that only they can publish this parts of speech. and they still call everything this "a circus."
Смислив детална операција која ја нареков: операција НИНЏА!I put together a detailed operation which I will now explain. I called it Operation...
Мелиса, жал ми е што те нареков штрба кучка."Alyssa, I'm sorry I called you a gap-toothed bitch.
Така не би запаметила кога синоќа мајка и ја нареков пијана повраќаница со фаца како газот на Џегер.That way she wouldn't remember when I called her mother... ...a loud, obnoxious drunk with a face like J. Edgar Hoover's ass.
Дали некогаш си го гледал филмот кој го нареков "Човекот Џексон"?Did you ever see a movie I did called A Man Named Jackson?
Го нареков мизерна стара будала.I called him a miserable old fool.
-Го нарековме Креско.- Yeah? - We're called the Crescos.
Ние се нарековме Анти-Пластични.We called ourselves the Anti-Plastics.
Нашиот оперативен систем го нарековмеAnd [clears throat] we called our system
Го нарековме Блескот.We called it the Flare.
- Но, го нарековте "Висичество".- But you called him "Your Highness".
Вие самата ја нарековте националана трагедија.You yourself called it a national tragedy.
Така го нарековте вие.That is what you called it.
Неколку веб-страници го нарекоа г-дин З, но Базтаб, забранета веб-страница по потекло од Иран детално го опиша Бабак Занјани, со фотографии, како некој кој преку ноќ стана милијардер благодарение на „бизнисот со нафта“.Several sites called him Mr. Z but Baztab, an Iran based (banned) website describes Babak Zanjani in detail, with photos, as someone who became a billionaire overnight thanks to "oil business."
Мир и изобилие ја нарекоа Езбет Каирала прототип на „неурбанизирана заедница“ која има потреба за развој.Peace and Plenty called Ezbet Khairalla, a prototype of an "unplanned community" in need of development.
Пакистанските блогери исто така искажаа различни мислења, некои ги поврзаа нападите со Талибанците, милитантските групи, индиската вмешаност, додека пак други ова го нарекоа резултат на американската политика.Pakistani Blogosphere also expressed various opinions, some associated the attacks to the Taliban, militants, and Indian involvement while others called it a result of American policies.
Во случајот на училиштето во Тојама, група од локални родители, старатели и други волонтери повторно го отворија училиштето и го нарекоа Хиротан Но Мори, кое грубo преведено значи Шумата на Хиро.In the case of the Toyama school, a group of local parents, caregivers and other volunteers have resurrected the school and have called it Hirotan No Mori, or Hirotan Forest.
Те нарекоа предавник.They called you a traitor.
Само наречи ме ‘сестро‘ барем еднаш.Just call me didi once
Ако може така да се наречи она ѓубре кое го затворивме.lf that's what you call that trash we got locked up.
Jaс. . . . . .го мразам. . . . . .ова место. Oваа зоолошка градина. . . . . .овој затвор. . . . . .оваа реалност, како сакаш наречи ја.I... ...hate... ...this place... ...this zoo... ...this prison... ...this reality, whatever you want to call it.
Нема да им дозволам да дојде до таму, па така... Се затворив самиот себе, наречи го блеф!I wasn't going to let them take it from me, so I just... shut the doors myself, called their bluff.
Силата на пазарот. Како сакаш наречи го.You call it what you like.
-Ги нарекла измами?She called them schemes?
-Те нарекла Бред?- She called you "Brad"?
Не е точно,никогаш не сум ја нарекла мајка ти врколак!It's not true. I never called your mother a wolverine.
Значи, сум те нарекла душо?So I called you honey?
Рече дека Џо те нарекла црноока кучка.You said, Jo called you a black-eyed bitch.
Она што би се нарекло понесување.What might be called behavior.
-Не ме нарекле ќутук од мојата 15-та година!Ви благодарам!I haven't been called a tool since I was 15! Thank you, guys!
Го нарекле Дестро, уништувач на нации.They called him Destro, destroyer of nations.
Но никојпат не ме нарекле кум до сега, а?But ain't never been called a "best man" Until now, huh?
Го нарекле Дестро, уништувач на нации. Зошто го чуваш?They called him Destro, destroyer of nations.
Ми рече дека ја нарекле Венера бидејќи верувале дека е убава и сјајна.He said, "You know why they called it Venus? Because they thought it was so beautiful and glowing.

Questions and answers about нарече conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about нарече
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
заречеjinx
изречеutter
наредиorder
одречеrevoke

Other Macedonian verbs with the meaning call

Verb
повика
се јавува

Do you know these verbs?

VerbTranslation
маскираmask
надразниirritate
надробиcrush
напрегаstrain
напуштаleave
нарекуваname
наросиcover in dew
наседнеfall for
натокмиprepare
нахраниfeed