Исече conjugation

Conjugate исече - cut

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
исечам I cut
ти
исечеш you cut
т(ој/аа/оа)
исече he/she/it cuts
ние
исечеме we cut
вие
исечете you all cut
тие
исечат they cut

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
исеков I cut
ти
исече you cut
т(ој/аа/оа)
исече he/she/it cut
ние
исековме we cut
вие
исековте you all cut
тие
исекоа they cut

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
исечев I was cutting
ти
исечеше you were cutting
т(ој/аа/оа)
исечеше he/she/it was cutting
ние
исечевме we were cutting
вие
исечевте you all were cutting
тие
исечеа they were cutting

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе исечам I will cut
ти
ќе исечеш you will cut
т(ој/аа/оа)
ќе исече he/she/it will cut
ние
ќе исечеме we will cut
вие
ќе исечете you all will cut
тие
ќе исечат they will cut

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе исечев I will have cut
ти
ќе исечеше you will have cut
т(ој/аа/оа)
ќе исечеше he/she/it will have cut
ние
ќе исечевме we will have cut
вие
ќе исечевте you all will have cut
тие
ќе исечеа they will have cut

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
исечи you cut
вие
исечете you all cut

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум исекoл I (masculine) have cut
јас
сум исекла I (feminine) have cut
ти
си исекoл you (masculine) have cut
ти
си исекла you (feminine) have cut
тој
е исекoл he has cut
таа
е исекла she has cut
тоа
е исекло it has cut
ние
сме исекле we have cut
вие
сте исекле you all have cut
тие
сум исекле they have cut

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев исекoл I (masculine) had cut
јас
бев исекла I (feminine) had cut
ти
беше исекoл you (masculine) had cut
ти
беше исекла you (feminine) had cut
тој
беше исекoл he had cut
таа
беше исекла she had cut
тоа
беше исекло it had cut
ние
бевме исекле we had cut
вие
бевте исекле you all had cut
тие
беа исекле they had cut

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би исекoл I (masculine) would have cut
јас
би исекла I (feminine) would have cut
ти
би исекoл you (masculine) would have cut
ти
би исекла you (feminine) would have cut
тој
би исекoл he would have cut
таа
би исекла she would have cut
тоа
би исекло it would have cut
ние
би исекле we would have cut
вие
би исекле you all would have cut
тие
би исекле they would have cut

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум исечел I (masculine) will cut
јас
ќе сум исечела I (feminine) will cut
ти
ќе си исечел you (masculine) will cut
ти
ќе си исечела you (feminine) will cut
тој
ќе е исечел he will cut
таа
ќе е исечела she will cut
тоа
ќе е исечело it will cut
ние
ќе сме исечеле we will cut
вие
ќе сте исечеле you all will cut
тие
ќе сум исечеле they will cut

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
исечен cutting
adverbial participle
cutting
verbal noun
cutting
imperfective participle (masculine)
исечел cutting
imperfective participle (feminine)
исечела cutting
imperfective participle (neuter)
исечело cutting
imperfective participle (plural)
исечеле cutting
aorist participle (masculine)
исекoл cut
aorist participle (feminine)
исекла cut
aorist participle (neuter)
исекло cut
aorist participle (plural)
исекле cut

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for исече

Examples of исече

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Белградската општина исече преку 400 дрва на најдолгиот булевар во градот.Belgrade City Hall has cut down over 400 trees in the longest boulevard in the city.
Неодамнешната одлука на рускиот телевизиски канал „2×2“ да исече сцена од епизодата на американската цртана серија „South Park“ предизвика лутина кај руската блогосфера.The recent decision by Russian television channel "2×2″ to cut a scene in an episode of the US cartoon series "South Park" has sparked anger in the Russian blogosphere.
Гадно се исече.And I got cut the hell out of him, chef.
Многу дрога. кој би можел да ја исече брзо?It's a Iot of dope. Who could cut it reaI quick?
Да ја исече?Cut it? You mean, cut it up?
И јас ќе ја исечам мојата и ќе го исперам гелот.I'm gonna cut mine off, too, and wash all the grease out.
Ќе те исечам на 50 прачиња... и ќе те пратам по пошта во секоја држава.I'm going to cut you into 50 pieces... and mail you to every state.
Нема да те исечам.I'm not gonna cut you.
Да го земам ножот. и да им ја исечам слезината.Got a knife, cut open their spleens and drink their fluids.
Ќе те исечам на 8 делови како пица-Курвичке.I want to cut you into eight slices of bitch-eroni.
-Нема врска, зошто не земеш некои килоти и ги исечеш?OK, never mind. Why don't you just bring an old pair of drawers and cut the ass out?
Немој да ме исечеш.Don't cut me.
Зошто само не го исечеш?- Why don't you just cut it out of him.
Но ако сакаш да преживееш, мораш повторно да се исечеш.But if you want to live, you'll have to cut yourself again.
Што е ова? -За да не се исечеш.You don't want to get all cut up do you?
Во ова се разликува секој центар, но во текот на овие 20 минути ни беше дозволено да ги исечеме ноктите.In this every center is different but during these 20 minutes we were allowed to cut our nails.
Погрижи се сите да ја видат тортата пред да ја исечеме.Make sure that everybody sees the cake before we cut it.
И трето, ако не ти се допаѓа тоа... ...што гледам дека е така... ...ќе ти ги исечеме јајцата.And three, if y'alls don't like that, which I can already see you don't, we can cut your balls off.
Се што треба да направиме е да исечеме малку хартија.What we're going to do is just cut up some paper.
Да исечеме?Shall we cut?
Г о убиете л и главниот,исечете му ја главата, д каде да почнам?Антикварната продавница- To kill the serpent, you cut off the head. - where do we start? The antique store?
Можете да ги исечете во облик на ѕвезди или месечини и да ги пикнете внатре.You can cut out little stars or little moon shapes and then just jam those up.
Г о убиете л и главниот,исечете му ја главата, д каде да почнам?-To kill the serpent, you cut off the head.
Ќе треба да ги исечете.You'll need to start by cutting into them.
Ќе мора да исечете точно 10 центиметри од дното на куќиштето за да откриете активаторот.You have to cut precisely ten centimetres from the bottom of the casing to reveal the trigger.
Оние кои се обидуваат да исечат 75 години стари дрвја на годишнината на освојувањето на Истанбул, со цел да изградат трговски центар не можат да ја разберат ниту наредбата од Султанот Фатих, ниту Божјата!People who try to cut down 75-year-old trees on the anniversary of the conquest of Istanbul to build a mall cannot understand the Sultan Fatih nor God's order!
Изутринава полицијата уапси дел од организаторите на протестите со цел да овозможат градежни работници да исечат „непожелни“ стебла.This morning the Police arrested the core group of protesters to make way for construction crews to cut down the "undesirable" trees in this pedestrian zone.
-Наскоро, откако ќе ја исечат тортата.- Soon, after they cut the cake.
Ликовите тоа мора да го исечат!This dudes have to cut it.
Ако зборувам за тоа, гангстерите ќе ми дојдат дома и ќе ме исечат.If I talk about it, gangster people wiII come to my house and cut me.
Со цел да им помогнеме на читателите да ги согледаат разликите помеѓу двете верзии на кинеската историја, го исеков колажот на 10 сегменти со кратки објаснувања.In order to help our readers see the difference between the two versions of the Chinese history, I cut the collage into 10 photo sets with a brief explanation.
Извини што ти ја исеков косата, Понибој.Look, I'm sorry I cut your hair off, Ponyboy.
-Се исеков бричејќи се.- I cut myself shaving.
Не е тоа ништо!Се исеков кога се бричев Да бе да,точно.It's nothing! I cut myself shaving. JAMAL:
Го видов огласот уште од почеток.... но, тогаш бев во една врска.... па го исеков огласот и... и веќе не сум во врска со типот.I Saw the ad when you firSt placed it... but I waS in thiS relationShip at the time... So I cut the ad out, and... and I'm not in a relationShip anymore.
Па, фала му на бога, што му ги исековме нозете.Well, thank God we cut his legs off.
Им ја нападнавме земјата, им ги исековме дрвјата и им ја ископавме земјата?Because we invaded their land and cut down their trees and dug up their earth? It's the gold!
А откко му го исековме, тој избега.And after we cut it off, he just tucked tail and ran.
Ги исековме тие идеи од твојата глава за буквално да го вратиме духот во ламбата.We cut those ideas out of your head to literally put the genie back into the bottle.
Некако правата за сечење отиде кај меѓународни корпорации кои ја исекоа шумата, но откако последната влада ја продаде земјата на Зелена Планета.Somehow the logging rights... went to a multinational corporation... that cut down the forests, but only after our last government... sold the land to Greene Planet.
Како таа жената што ја исекоа на мали парчиња кои ги пратија после по пошта.Like that lady that got cut into little pieces and mailed all over the place.
И тоа не им се допадна, па му го исекоа јазикот.And he didn't like it, so he cut out his tongue.
Шумо Елберт Ики,Бенгалите беа глипави што те исекоа во 91та.Elbert "Icky" Woods, the Bengals were fools to cut you in '91.
Или исечи го... или ќе умреш со него.Either you cut him... or die with him.
Тој е сосема неорганизиран. Ако се исечи самиот, не се ни труди да се измие.He cuts himself and doesn't even bother to wash it.
Синг, исечи ја оваа амајлија од неговите гради.Sing, cut this amulet from his chest.
Ако шамарот не успее, исечи го или плати му. Ама земи признание бидејќи ова не е мафија.Now, if the slap don't work, you cut them or you pay them... ...but keep your receipts because this ain't the Mafia.
Да, исечи му го прстот на Питерсон.Yeah, cut off Peterson's finger.
Оние што се покориле, поклониле, сабјата ниту ги исекла, ниту ги потурчиле, ниту ги расселиле.Those who submitted and bowed to the Ottomans were not cut by the saber, nor were they assimilated into Muslim Turks, nor were they driven from their homes.
Како би и ја исекла косата.Look how she's put together. I'd like to cut off that hair.
Ја исекла раката, и одма беше однесена во службата за заштита на децата.She'd cut her arm, and there'd been a report to Child Protective Services.
Се исекла но вие сте ја натерале да остане, за да може службата да ја прегледа.She had cut herself and you made her stay there so the CPS could investigate.
Го понела моментот и повеќе пати ја бодела жената, па ножот станал толку крвав, што нејзината рака се лизнала по работ на острото сечило и и’ ја исекло дланката многу длабоко, исто како вашата, оставајќи дамка крв на фустанот на жртвата.Got carried away with the frenzy of the moment, stabbed the woman over and over until the knife got so bloody, her hand slipped along the edge of the sharp blade, cutting her palm very deeply, exactly like yours, leaving a passive spatter stain on the victim's dress.
Но нели искочи дека тие исекле и дел од епизода каде се појавува гласот на Путин и тоа е многу интересно.Dark_lawyer is sceptical of higher powers having a say in the matter: But look when it turns out that they have also cut an episode featuring the voice of Putin, well that is very interesting.
Му ја исекле косата на брат ти.They cut off your brother's hair.
Ја исекле!You cut it out!
Повеќето луѓе се културни, и попрво би си ја исекле раката одошто да зборат сред настап.Most people are polite... ...and they'd rather cut off their hand than hurt a show by talking.

Questions and answers about исече conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about исече
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
влечеpull
исечкаchop
испееsing
испиеdrink
отечеswell
слечеtake off
Different length:
испечеbake
истечеflow

Other Macedonian verbs with the meaning cut

Verb
сече