Изгради conjugation

Conjugate изгради - build

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
изградам I build
ти
изградиш you build
т(ој/аа/оа)
изгради he/she/it builds
ние
изградиме we build
вие
изградите you all build
тие
изградат they build

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
изградив I built
ти
изгради you built
т(ој/аа/оа)
изгради he/she/it built
ние
изградивме we built
вие
изградивте you all built
тие
изградија they built

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
изградев I was building
ти
изградеше you were building
т(ој/аа/оа)
изградеше he/she/it was building
ние
изградевме we were building
вие
изградевте you all were building
тие
изградеа they were building

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе изградам I will build
ти
ќе изградиш you will build
т(ој/аа/оа)
ќе изгради he/she/it will build
ние
ќе изградиме we will build
вие
ќе изградите you all will build
тие
ќе изградат they will build

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе изградев I will have built
ти
ќе изградеше you will have built
т(ој/аа/оа)
ќе изградеше he/she/it will have built
ние
ќе изградевме we will have built
вие
ќе изградевте you all will have built
тие
ќе изградеа they will have built

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
изгради you build
вие
изградете you all build

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум изградил I (masculine) have built
јас
сум изградила I (feminine) have built
ти
си изградил you (masculine) have built
ти
си изградила you (feminine) have built
тој
е изградил he has built
таа
е изградила she has built
тоа
е изградило it has built
ние
сме изградиле we have built
вие
сте изградиле you all have built
тие
сум изградиле they have built

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев изградил I (masculine) had built
јас
бев изградила I (feminine) had built
ти
беше изградил you (masculine) had built
ти
беше изградила you (feminine) had built
тој
беше изградил he had built
таа
беше изградила she had built
тоа
беше изградило it had built
ние
бевме изградиле we had built
вие
бевте изградиле you all had built
тие
беа изградиле they had built

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би изградил I (masculine) would have built
јас
би изградила I (feminine) would have built
ти
би изградил you (masculine) would have built
ти
би изградила you (feminine) would have built
тој
би изградил he would have built
таа
би изградила she would have built
тоа
би изградило it would have built
ние
би изградиле we would have built
вие
би изградиле you all would have built
тие
би изградиле they would have built

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум изградел I (masculine) will build
јас
ќе сум изградела I (feminine) will build
ти
ќе си изградел you (masculine) will build
ти
ќе си изградела you (feminine) will build
тој
ќе е изградел he will build
таа
ќе е изградела she will build
тоа
ќе е изградело it will build
ние
ќе сме изграделе we will build
вие
ќе сте изграделе you all will build
тие
ќе сум изграделе they will build

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
изграден building
adverbial participle
building
verbal noun
building
imperfective participle (masculine)
изградел building
imperfective participle (feminine)
изградела building
imperfective participle (neuter)
изградело building
imperfective participle (plural)
изграделе building
aorist participle (masculine)
изградил built
aorist participle (feminine)
изградила built
aorist participle (neuter)
изградило built
aorist participle (plural)
изградиле built

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for изгради

This verb can also mean the following: construct

Examples of изгради

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Поради нуклеарната катастрофа што се случи во Јапонија, планот на Индонезија да ја изгради својата прва нуклеарна централа во наредните десет години е одложена на неодредено време.Indonesia’s plan to build its first nuclear plant in the next decade has been shelved indefinitely because of the nuclear disaster in Japan.
Затоа многу луѓе помислија дека Датук Сери Наџиб Разак ќе зема поголем данок од народот за да ја изгради оваа величествена структура.So a lot of people think that Datuk Seri Najib Razak was going to start taxing people more in order to build this magnificent structure.
Трето, да изгради подобра инфраструктура за информирање, подготовка и помош во случај на природни катастрофи, што е многу важно во земја како Јапонија каде што се случуваат голем број земјотреси во текот на годината.Third, to build better information infrastructure for disasters preparation and relief, which is important in a country like Japan where there are numerous earthquakes throughout the year.
Кој и верува на владата на Хаити дека ќе изгради барем една владина зграда?Who trusts the Haitian govt to rebuild even one govt building?
Идеjата беше да се симулира вoнредна состојба (земјотрес) и да се изгради свеста за чекорите кои луѓето треба да ги превземат во случај на вистинска вонредна состојба.The idea was to simulate an emergency (an earthquake) and build awareness of the steps people should assume in the event of an actual emergency.
Jaс уништувам за да изградам нешто подобро.I destroy to build something better.
Мајка ми таму живее.И ветив дека ќе заработам пари, па ќе се вратам и ќе изградам голема и убава куќа.My mom lives there and i told her that when I’ve made it, I’il come back and build a lovely big house for her.
Пробав да изградам брана.I've been trying to build a dam.
Овде сум да ја изградам браната.I'm here to build a dam.
Овде сум за да го изградам цевководот кај Чимај.I'm here to build the dam at Chimaya.
Оди и пријави се доколку сакаш повторно да ја изградишGo and register if you want to re-build it
Никогаш нема да изградиш доволно цврст брод за да стигнеш до Сан Франциско.You'll never build a boat strong enough to get to San Fr'isco.
Ако изградиш ќе дојдат.MAN ON TV: lf you build it, they will come. TRACY MORGAN:
Како мислиш, "Ако изградиш ќе дојдат"?What? "If you build it, they'll come"?
Можеш да изградиш куќа од овие тули!You can build a house out of these bricks.
Се чувствуваме фрустрирани поради тоа, па затоа одлучивме да направиме напори со цел да изградиме, барем симболично, поголеми пријателски односи помеѓу овие две држави.We feel frustration because of that, and so we decided to make an effort in order to build, at least symbolically, more friendly relationships between the two countries.
Global Voices Advocacy е место каде што сакаме да изградиме една глобална мрежа од блогери и кибер-активисти од земјите во развој, која ќе се посвети на заштитата на слободата за изразување и слободен пристап до информации онлајн.Global Voices Advocacy is where we seek to build a global anti-censorship network of bloggers and online activists throughout the developing world that is dedicated to protecting freedom of expression and free access to information online.
Сега е наша задача да останеме обединети, да одржуваме дисциплина и да се почитуваме меѓусебно за да можеме успешно и мирно да изградиме подобра иднина за нашата земја и нашиот народ.Now it's our duty to be united, uphold discipline and be respectful towards each other so that we can successfully and peacefully build a better future for our country and its people.
Гласам со надеж дека ќе се промени не само закоравената влада, туку и дека ќе изградиме подемократско општество во кое ќе се оставарат правата на жените, слободниот печат и слободниот говор и човековите права.I am voting with the hope that not only the hardline government will change, but that we will build a more democratic society where women’s rights, a free press, free speech, and human rights are not a dream.
Во основа, нашата цел е да образоваме, информираме и инспирираме млади учесници за глобални прашања, да изградиме одржливи партнерства насочени кон развој на младите и да им обезбедиме средства и извори на младите луѓе за да можат самите да преземат акции.Basically, we aim to educate, inform and inspire youth participation in global issues, to build sustainable partnerships aimed at youth development, and to provide young people with the tools and resources to take action themselves.
Никогаш нема да успеете да плукате додека не ги изградите мускулите на усните да можете вака да ги извртите.You'll never get a tight stream until you build up your lip muscles to the point where you can purse your lips like this. You got it?
Морате повторно да го изградите Луфтвафе од ронките.You must rebuild the Luftwaffe from the ground up.
Ќе изградите еден нов квартал. ...веројатно ќе гласат за вас на следните избори.We'll build a new neghborhood full of bourgeois... ...That will probably vote for you in the next elections.
Повторно овде ќе го изградите вашиот град и ќе го наречете Александропол.You will rebuild your city here and name it Alexandropolis.
Мислам, кога сакате да изградите серверска фарма многу е поисплатливо и порентабилно да ја изградите на Линукс и Apache отколку на IIS и NT. Дури и да значи дека треба да потрошите малку повеќе пари за да го обучите вашиот кадар како да го користи или да најдете луѓе кои веќе имаат знаење.It was much more cost effective cost effective real dollar returns to build it on Linux and Apache than was to build it on IlS and NT even if it meant that you have to spend a little bit of money to train your staff to learn how to use that or to find people who were knowledgeable.
Додека САД продолжува да ги одложува реформите, Telecomunicaciones Gran Caribe од Венецуела продолжиле со плановите да изградат подморски оптички канал кој ќе го поврзува карипскиот венецуелски брег, Куба и Јамајка.While the US continues to postpone reforms, Telecomunicaciones Gran Caribe of Venezuela has proceeded with plans to build a submarine fiber optic cable linking Venezuela’s Caribbean coast, Cuba, and Jamaica.
Колсон се надева дека пред да ја изградат нуклеарната централа, властите од Индонезија сериозно ќе ги земат предвид случувањата од Фукушима, ЈапонијаColson hopes that Indonesian authorities would seriously consider the situation in Fukushima, Japan before building a nuclear plant
Меѓутоа, суштества кои можат да изградат телескоп?Life that can build telescopes?
Дури и невините граѓани кои прават тоа па тоа, со своите храбри рутини, и способност да ги изградат и да ги обноват своите животи веќе по десети пат, критикувани поради својата храброст, имаш чувство дека мора тајно да ковале заговори со лидерите што ја продолжуваат војната.Even the innocent civilians who have gone on and on, with their brave routines, their ability to rebuild and restart their lives a dozen times, their courage under fire, must have secretly connived, one feels, with the leaders who have kept the war going.
Веројатно, едвај чекаат да им ги срушат зградите и да можат да добијат пари од инвеститорите за квадратните метри (кои имаат намера во тој дел од градот да изградат нови објекти).Probably, they can hardly wait for their buildings to be torn down, so that they can get money or square meters from investors .
Јас ја изградив.I built it.
Затоа што го изградив.Because I built it.
Го изградив сето ова!I built it all!
Јас изградив бункер во подрумот доволно силен да го издржи ударотI built a bunker in the basement strong enough to withstand the blast.
Јас го изградив местово.I built this place.
Луис, ја изградивме нашата прва тврдина заедно.Louis, we built our first fort together.
Ја изградивме со сопствени раце... ...и не си одиме.We built it with our own hands! And we are not leaving!
А што е со нас ? Ние го изградивме ова место заедно.We built this place together.
Орен и јас го изградивме леталото за да чуваме ДНК за да го забавиме човечкиот процес.Oren and I built the Relical to store the DNA... and conceal the cloning process.
♪ Целиот наш универзум бил во топла, густа состојба ♪ ♪ Тогаш, пред приближно 14 билиони години експанзијата започнала...Чекај ♪ ♪ Земјата почнала да се лади, ♪ ♪ а автотрофите почнале да се лигават, Неандерталците ги развиле орудијата, ♪ ♪ ние го изградивме Ѕидот ♪ ♪ ги изградивме пирамидите ♪ ♪ Математиката,науката и историјата ја разоткриле мистеријата ♪ ♪ Дека се започнало со Биг Бенг ексползијата ♪ ♪ Bang! ♪ ♪ The Big Bang Theory 4x05 ♪ The Desperation Emanation Original Air Date on October 21, 2010♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait! ♪ ♪ The Earth began to cool ♪ ♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪ ♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪ ♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪ ♪ That all started with a big bang ♪ ♪ Bang! ♪ ♪ The Big Bang Theory 4x05 ♪ The Desperation Emanation Original Air Date on October 21, 2010
Погледајте што изградивте овде.Look what you've built here.
И сите преминуваат низ системот кој го изградивте вие?They all travel here through that transit system you built?
Вие изградивте шопинг центар?Wow. You guys built the mall?
Г-дине Барнет, изградивте цел федерален случај протви мене.Mr Burnett, you built the entire federal case against me.
Размислете што ризикувате, г-дине- се, се што изградивте.Think about what you're risking, sir-- everything, everything you've built.
Тие изградија информациска мрежа за слонови која може да им каже на луѓето кога и каде се движат слоновите, со користење на локалните кабловски телевизии и мобилни телефони.They have built an elephant information network that can let people know when and where there is elephant movement, using local cable channels and mobile phones.
Ако не сте слушнале, луѓето од Емоја изградија лажен шанти град кој се состои од „бараки“ за гостите да можат да искусат како е да се престојува во шанти град.In case you haven’t heard, the Emoya people have built a fake shanty town consisting of “shacks” so that guests can experience what it’s like to stay in a shanty town.
Ти беше помеѓу старите волци, кои ја изградија организацијата на фамилиите, базирани на старата римска легија, со "режим", "капо" и "војници".You were around the old-timers, who built the organisation of the families, basing them on the old Roman legions, with "regimes", "capos" and "soldiers".
Математичарите ги пробија Јапонските шифри. и ја изградија атомската бомба.Mathematicians broke the Japanese's codes and built the atom bomb.
Тогаш урнете го и изградете нов.By all means, tear it down and rebuild.
Вие, растоварете го бродот, вие, изградете тврдина.-Right, sir. You men, build the fort.
Ќе ми изградете ли и мене еден?Can you build me one? Sorry.
Воздух? Да ви ги поставам работите вака: Пробајте да изградете нешто поголемо од три спрата во провинцијата Тијан Џин па тогаш видете дали ќе ви се појави неговото име во базата на податоци.- Put it to you this way... try building something larger than 3 stories... in the Tianjin province... see if his name comes up in your database then.
А ако немате подрум изградете еден.And if you don't have a basement build one.
Нејзиниот дом бил изграден како серија од доградувања и со арматура, за, како што вели поширокото семејство да се одржи под еден кров и да се поделат градежните трошоци во самото семејство.Her home was built as a series of additions, — and with rebar, she says — to keep extended family under one roof, and share building costs in the family.
Алберто Руз, во намерата да ги истражи записите во храмот за да утврди дали храмот е изграден на врвот на некоја друга градба,Alberto Ruz decided to investigate the temple of the inscriptions to see if it had been built on top of another building
Затворот е изграден некаде во средните '80. Така да излезот од зградата на администрацијата е заштитен со некој централен код, Кој се отклучува со сигурносни картички.See, the prison was built in the mid-80's, so that exit in the administration building is probably protected by an electronic code of lock, modified by a security card.
Објектот е изграден на водопловен терен.Нивото сега е високо.The building is in a flood basin. The water table is too high.
Има, но можеби бункерот е изграден премногу длабоко.It does, but maybe they've built a bunker that deep under the building.
Кога бев момче беше општо мислењето дека Хјуби Марстан ја изградил најубавата куќа во Џеруслем Лот. пред да отиде тивко во поткровјето.And when I was a boy, it was largely agreed that Hubie Marsten... ... built the finest home in Jerusalem's Lot... ... before going soft in the attic.
Типот сам ја проектирал и ја изградил.The guy designed his own house and built it.
Би сакал да поразговараме за куќата која ја изградил Ксавиер и машината нарачена Серебро.I'd like to have one final talk... about the house that Xavier built... and the machine called Cerebro.
Го изградил... ...овој храм.He built this um how do you...? temple to worship the sun god
Отворил продавници во Тихуана и изградил најзафатен и најуносен систем на дрога што светот го има видено.He set up shop in Tijuana and built the busiest, most lucrative drug pipeline the world has ever seen.
Својата репутација ја втемелиле како поврзана амбициозна група која изградила величествени Готски катедрали за Католичката Црква.She had a reputation cohesive group of ambitious, that great Gothic cathedrals built for the Catholic church.
Компанија која моите иновации ги изградила во империја... правејќи го секој од вас непристојно богат.A company that my innovations have built into an empire... making every person at this table indecently rich.
Со мажот го извела народот од стариот главен град и изградила прекрасен град во срцето на пустината.She and her husband led an exodus from the ancient capital, and built a dazzling city in the heart of the desert.
- Нема шанса да го изградила ова.- [Jack] No way she built this.
Мислев дека можеби ќе сакате да видите што изградила Вашата инвестиција.I thought you might like to see what your investment built.
Воените договори се што ја изградило оваа компанија!Military contracts are what built this company!
"Трите мали прасиња." Едно изградило... биле три, волкот ги бркал.You know, "the three little pigs." One built... the wolf was after the pigs.
Едно изградило куќа од цигли.One built his house with bricks.
Криејќи го кешот во некоја тајна Еврејска пештера што тие ја изградиле, најверојатно назад во раните шеесети...Hidden all the cash in some secret Jew cave that they built, probably back in the early '60s.
Доведовме ред во Сангал, но вие се обидувате да уништите се што досега сме изградиле.We brought order to Sangala, but you are trying to destroy everything that we've built.
Вол Стрит ја следи патеката на вистински ѕид... ...кој го изградиле,тогашните холандски доселеници, како одбрана од Британците.Wall Street follows the path of an actual wall that the original Dutch settlers built as a defence to keep the British out.
На истиот начин,како што ги изградиле пирамидите или големиот Кинески ѕид.Same way they built the pyramids and the Great Wall of China. Yeah.
Некаде, закопано во пустинава, нашите предци изградиле голема машина.Somewhere buried in this desert, our ancestors built a great machine.

Questions and answers about изгради conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about изгради
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
доградиfinish building
заградиfence off
наградиreward

Other Macedonian verbs with the meaning build

Verb
гради
ѕида
изѕида

Do you know these verbs?

VerbTranslation
зашрафиscrew
збутаcram
згужваwrinkle
зевнеyawn
избуткаpush
известуваnotify
изгравираengrave
изгребеscratch
изиграplay
измориtire