Игра conjugation

Conjugate игра - play

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
играм I play
ти
играш you play
т(ој/аа/оа)
игра he/she/it plays
ние
играме we play
вие
играте you all play
тие
играат they play

Past aorist tense

Past aorist of the verb игра has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
играв I was playing
ти
играше you were playing
т(ој/аа/оа)
играше he/she/it was playing
ние
игравме we were playing
вие
игравте you all were playing
тие
играа they were playing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе играм I will play
ти
ќе играш you will play
т(ој/аа/оа)
ќе игра he/she/it will play
ние
ќе играме we will play
вие
ќе играте you all will play
тие
ќе играат they will play

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе играв I will have played
ти
ќе играше you will have played
т(ој/аа/оа)
ќе играше he/she/it will have played
ние
ќе игравме we will have played
вие
ќе игравте you all will have played
тие
ќе играа they will have played

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
играј you play
вие
играјте you all play

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум играл I (masculine) have played
јас
сум играла I (feminine) have played
ти
си играл you (masculine) have played
ти
си играла you (feminine) have played
тој
е играл he has played
таа
е играла she has played
тоа
е играло it has played
ние
сме играле we have played
вие
сте играле you all have played
тие
сум играле they have played

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев играл I (masculine) had played
јас
бев играла I (feminine) had played
ти
беше играл you (masculine) had played
ти
беше играла you (feminine) had played
тој
беше играл he had played
таа
беше играла she had played
тоа
беше играло it had played
ние
бевме играле we had played
вие
бевте играле you all had played
тие
беа играле they had played

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би играл I (masculine) would have played
јас
би играла I (feminine) would have played
ти
би играл you (masculine) would have played
ти
би играла you (feminine) would have played
тој
би играл he would have played
таа
би играла she would have played
тоа
би играло it would have played
ние
би играле we would have played
вие
би играле you all would have played
тие
би играле they would have played

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум играл I (masculine) will play
јас
ќе сум играла I (feminine) will play
ти
ќе си играл you (masculine) will play
ти
ќе си играла you (feminine) will play
тој
ќе е играл he will play
таа
ќе е играла she will play
тоа
ќе е играло it will play
ние
ќе сме играле we will play
вие
ќе сте играле you all will play
тие
ќе сум играле they will play

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
игран playing
adverbial participle
играјќи playing
verbal noun
играње playing
imperfective participle (masculine)
играл playing
imperfective participle (feminine)
играла playing
imperfective participle (neuter)
играло playing
imperfective participle (plural)
играле playing
aorist participle (masculine)
played
aorist participle (feminine)
played
aorist participle (neuter)
played
aorist participle (plural)
played

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for игра

This verb can also mean the following: dance

Examples of игра

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Животната средина игра суштинска улога за физичката, менталната и социјалната добросостојба на луѓето.The environment plays a crucial role in people's physical, mental and social well-being.
Во исто време, она што се случува во Арктикот влијае и на животната средина на Европа, бидејќи Арктикот игра клучна улога, на пример, во контекстот на климатските промени и односните проекции за раст на морското ниво.At the same time what happens in the Arctic also influences Europe's environment because the Arctic plays a key role, for example, in the context of climate change and related sea-level rise projections.
Дискриминацијата против жените исто така игра важна улога во тоа како женското искуство влијае врз климатските промени.Discrimination against women also plays an enormous role in how women experience the effects of climate change.
Планините исто така беа домаќин на добротворни фудбалски натпревари во кои учествуваше и боливискиот претседател Ево Моралес (Evo Morales), обидувајќи се да докаже дека спортот може да се игра на големи височини.The mountains have also hosted charity football matches in which Bolivian President Evo Morales participated, seeking to prove that the sport can be played at high altitudes.
За разлика од експериментот Милграм, тие не регрутираат луѓе кажувајќи им дека се работи за научен експеримент, туку со тоа што ќе им кажат дека се кандидати во игра (шоу), што е сосема различно: За време на експериментот, кандидатите сметаат дека играат игра за забава, што целосно го менува нивниот поглед на настаните.Unlike the Milgram experiment, they do not recruit people by telling them it's a scientific experiment, but telling them they are candidates in a game show, which is totally different: Throughout the experiment, the candidates think that they are playing a game, which totally changes their perception of events.
Земајќи го во предвид нестабилниот здравствен систем, степенот на ризик за пренос на ХУВ на бебето е многу голем и доколку јас бев бремениот не би сакал да ја играм таа рулет игра.Given the fragility of the health system, the likelihood of passing HIV to the baby is quite high, and if I were the pregnant one, its not a roulette game I'd want to be playing."
Можеби мислам така бидејќи сакам да играм адвокат на ѓаволот, но сепак, тој факт е доследен...Maybe this is because I like to play devil’s advocate, but still, that fact withstanding...
Мојата пријателка, хероината, ме примети како мечтеам додека си играм со ѓерданот кој ми го подари човекот кој го сакам.My friend, the heroine, notices me daydreaming as I play with a necklace given to me by the man I love.
Бидејќи тоа го прави секоја вечер додека играм карти.Because that's what she does on nights that I play cards.
Бидејќи тоа секогаш го прави кога играм карти.Because that's what she does on nights that I play cards.
Кога си корумпиран не можеш да направиш ништо правилно, како што велат во Англија „како ти свират- така ќе играш“.Where you are corrupt you can't do anything right because in English which you and I have learnt, he who pays the piper plays the tune.
Иран е земја во која доколку си играш со пиштол на вода, те осудуваат за нарушување на јавниот ред и мир, но доколку земеш калашников и со него застрелаш некоја млада девојка, во тебе гледаат војник на Тајниот имам.Iran is a country where if you play with a water gun, you are accused of disturbing public order, but if you take a Kalashnikov and gun down a young girl, you are considered as a soldier of the Hidden Imam.
Си играш со оган, Дејвид.You're playing with fire, David.
Немој да си играш со млазниот авион.- Goddam it. Don't play chicken with a goddam jet!
Престани да си играш наоколу.- Quit playing around. - [Growls]
Ајде да ја играме играта - Што ако, замисли дека ситуацијата е обратна и жртвата е од западот и е прободена било каде во светот од било кој од средно источните земји со муслимански екстремисти или како што медиумите обично велат „малцинството“ во Египет.Let us play the What IF game, just imagine if the situation was reversed and the victim was a westerner who was stabbed anywhere in the world or -God Heaven- in any Middle Eastern country by Muslim extremists, or even what the media used to call ‘minorities’ in Egypt!
Тоа е се уште доволно за покер ако сакате да играме.That's still enough to play poker with if you fellas want cards
О, сега се играме играчки.Oh, now we're playing games
- Ќе играме карти овде.- We're going to play cards here
Ако тој учи тука, каде ние ќе играме карти?Lf he studies here, than where will we play cards?
Не ни помислувате на религија кога си играте со цените и манипулирате со луѓето, а?You never thought religion when you played around with prices and manipulating people huh?
Може да ја играте тука.You can play HERE.
Играта мора да се игра на страницата на ЈуТјуб за да бидат достапни опциите, затоа посетете го овој линк за да ја отворите нивната страница за да ја играте играта.The game must be played inside YouTube for the options to be available, so please click on this video link to go straight to their page to play it.
Така и Вие ги играте своите игри.You play yours.
Ви дозволив ли да се играте на мојата трева, а?Did I say you guys could play on my grass, huh?
Високиот квалитет, сигурните и ефикасни лекарства играат важна улога во заштитата на јавното и здравјето на животните во нашето општество.High-quality, safe and effective medicines play an important role in the protection of public and animal health in our society.
Се предвидува дека климатските промени ќе играат значајна улога во губењето на биодиверзитетот и ќе ги доведат во прашање функциите на екосистемот.Climate change is projected to play a substantial role in biodiversity loss and puts ecosystem functions at risk.
Карактеристиките на почвата овде играат суштинска улога, бидејќи влијаат на циклусите на водата, хранливите материи и јаглеродот.Soil characteristics play a crucial role here because they influence water, nutrient and carbon cycles.
Балансирањето на улогата што може да ја играат екосистемите како тампон за очекуваните последици со можна зголемена побарувачка за нови населби на вода и на копно, носи нови предизвици, на пример, за просторните планери, архитектите и конзерваторите.Balancing the role that ecosystems can play as a buffer against expected impacts with possible increased demands for new settlements on water and land, brings new challenges, for example, to spatial planners, architects and conservationists.
За разлика од експериментот Милграм, тие не регрутираат луѓе кажувајќи им дека се работи за научен експеримент, туку со тоа што ќе им кажат дека се кандидати во игра (шоу), што е сосема различно: За време на експериментот, кандидатите сметаат дека играат игра за забава, што целосно го менува нивниот поглед на настаните.Unlike the Milgram experiment, they do not recruit people by telling them it's a scientific experiment, but telling them they are candidates in a game show, which is totally different: Throughout the experiment, the candidates think that they are playing a game, which totally changes their perception of events.
Си играв со Спаз, па паднав, и Спавн ми помогна.I was playing with Spaz, and I fell down, and Spawn came and helped me.
Ја играв мојата игра сега... ...и апсолутно немав причина да се вратам.I was playing my own game now. And I had absolutely no reason to go back. (** "On Your Own:
Се играв, и следното што го знам, е дека беше на подот. А коленото ме болеше!I was playing on the teeter-totter... and the next thing I knew I was on the ground... and my knee hurt!
Додека јас играв како тренер, имаа обичај да ми кажуваат да ги чувам пред мене сите приоритети по ред.When I was playing, I had a coach... ...he used to tell me to keep my priorities straight.
Јас играв на долги патеки.I was playing a long game.
Џозеф, знаеш ли колку ќе биде лута мајка ти ако дознае дека играше фудбал?joseph, do you know how mad your mother would be if she knew you were playing football?
Многу тргна наопаку од 13-тиот роденден кога беше во плакарто и ја играше играта...I can pretty much peg it to your 13th birthday party... ...when you were playing that game. Spin the Rapist? Seven Minutes in Heaven.
Еднаш на логорување ја игравме играта заврти го шишето, ако си слушнал за неа.Okay, well, this one time at band camp, we were playing this game. I don't know if you know it, but it's called "Spin the Bottle."
Се сеќаваш на времето, јас и ти, кога си игравме со петарди?Remember the time, you and me, we were playing with firecrackers?
Ние... игравме бадмингтон, и знаев дека морам да пројдам покрај група од другите деца, за да стигнам до соблекувалната.We were... We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.
Коди и јас се игравме, потоа фрлив поглед долу и...Cody and I were playing a fun game, and then I looked down.
Кога пораснавме, игравме покер и му делев убави карти.Then when we grew up, we were playing rummy and I gave him the good cards.
Вие ја игравте мојата игра, а јас - вашата!You were playing my game! I was playing yours.
Само глупа игра која ја играа и синоќа.Just the stupid game that they were playing last night.
Сите тие доктори си играа наоколу со мојата "тиква".All these doctors were playing around with me gulliver.
И возрасни играа, добро?Adults were playing, okay?
- Што? Беше еден кампер и тие се играа околу него.Dad, there was this RV and they were playing on it.
Не играј си со тоа.Adam. Don't want you playing with those things.
Те молам играј си со нешто друго.Please play something else.
-Само играј кул.-Just play it cool.
Во ред, и играј фер.Okay, play fair.
- Не играј си со мене!- Don't play with me.
- Видете, само повелете играјте, добро?- Look, just go ahead and play, alright?
Не играјте си Индијанци. Одговорете ми.Stop playing cowboys and Indians!
Не играјте со колата додека јас зборувам... Не сум виновен.Don't play while I’m talking.
Ви момци убаво си играјте.You boys play nice.
Не играјте си погодување.Don't be playing no guessing games.
Според изјавата дадена од семејството Настич, фотографиите биле направени од малиот Дамјан кој сликал играјќи си со фотоапаратот додека неговите родители биле на долниот кат.According to a statement issued by the Nastic family, it had been little Damjan who took the photos while playing with the camera, while his parents were downstairs.
Следниот проект се случи организациски: пријателот кој го организираше првото колаборативно видео минуваше низ тешки периоди од животот и токму поради тоа сите се одлучија да снимат роденденска желба на видео: тие се снимија како ја пеат „среќен роденден“, свирејќи ја песната на инструменти, играјќи и седејќи пред торта со свеќички , а видеото може да се најде тука .The next project happened organically: the friend who had organized the first collaborative video was going through a rough spot in his life, and everyone else decided to record a birthday wish on video: they recorded themselves singing happy birthday, playing the song on instruments, dancing and sitting in front of cakes with candles, and that video can be found by following this link.
Ќе дојдеше позади тебе и ќе речеше: Окупацијата ќе падне токму вака! (и ќе те собори на земја, смеејќи се и играјќи си со тебе).He would come up behind you and say: The Occupation will fall just like this! (and he would wrestle you to the ground, laughing and playing with you as he did).
Истата мисла ја пренесува и Hisham Maged на својот блог, играјќи ја играта Што ако:The same thought was echoed by Hisham Maged on his blog, playing the What if game:
„Да се поминуваат по пет-шест, па и повеќе часови на компјутер играјќи видео игри или сурфајќи на интернет, да се живее во сајбер простор во едно време беспросторно.“"To spend 5, 6 or more hours per day on the computer playing games or surfing the net, to live in cyberspace in a spaceless time." (sic)
Колку ќе се обложат дека #Катар го зема #БенАли бидејќи беше еден од првите кој го призна неговото соборување, а е и професионалец во играње на сите страни? #СидибузидHow many bets #Qatar takes in #BenAli because it was 1 one of 1st to acknowledge toppling and is a pro at playing all sides? #Sidibouzid
...главниот град на Македонија кој им припаѓа на сите граѓани не е поле за играње .The main square of the capital of Macedonia belongs to all the citizens and is not a field for playing .
Никогаш ја нема доживеано радоста од играње со другарчињата.She never experienced the joy of playing with friends.
Последниве неколку недели ги поминав во играње на Ворлд Оф Воркрафт, една од најпопуларните онлајн мрежни игри (заедно со Секонд Лајф што веќе ја спомнавме на овој блог).In the last few weeks I have been playing World of Warcraft, one of the most popular online multiplayer games (along with Second life which we have already mentioned on this blog) on the Net.
По само пет години играње рагби, добив диплома од колеџот.After only five years of playing football, I got a college degree.
До сега претпоставувам сите сте свесни... дека, г дин Дентон си играл ссо нас... глумајќи помошник.By now I assume you are all aware... that, uh, Mr. Denton has been playing a trick on us... by posing as a valet.
да не си го добил куцањето кога си играл за Јенките?Did you get that limp playing for the Yankees?
Цело време Линдермен си играл со нашите животи.All this time Linderman's just been playing with our lives.
-Не си играл со него?I wasn't playing him. - You weren't playing him?
Си играл со чкорчиња.He was playing with matches.
- Ако ви кажам, тогаш би играла фер.Telling you would be playing fair.
Не би ни играла тенис со него ако ти играше тенис со мене.I wouldn't even be playing tennis with him if you played tennis with me.
Сепак мислам дека таа личност играла многу подлабока игра.And yet l think that this person was playing a much deeper game.
Претпоставувам дека само ја играла својата игра.Guess she was just playing a game.
Си играла со мојот телефон и ги избришала броевите на сите мои бивши девојки.I guess he was playing with my phone and erased all my old girlfriends' numbers.
Девојчето си играло во дворот на мајка и, и исчезнало. Потрагата не дала резултат.Little girl, playing in h mother's back yard just vanished, massive search turned up nothing.
Рантс, рејвс енд миселеиниус мјусингс се сеќава на кратка средба со Кларк - прекрасна анегдота за тоа како играле пинг-понг.Rants, Raves and Miscellaneous Musings remembers a brief encounter with Clarke - a delightful anecdote on playing table tennis with him.
Си играле со пиштолот и виделе како доаѓа кола. Едниот од нив легнал на улицата,и колата запрела. Кејти...They were playing with a gun, saw a car coming... ...one of the kids lies down in the street, car swerves, clutch kicks out.
Сте играле фудбал во последно време?- Have you been playing soccer lately?
Мислам дека сте ја играле играта со прашањата.I think the two of you were playing the question game outside.
Таа вели дека никогаш не требало да се опиете ... ... и да го избодете човекот... ... ако не сте играле валкана игра.She said you never would have got drunk... ...stabbed that man and wound up in the pen... ...if you hadn't been playing in a honky-tonk.

Questions and answers about игра conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about игра
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
бараsearch
караscold
мораhave to
тераforce
тураpour
Different length:
заиграstart playing
изиграplay
одиграplay
поиграplay for a while

Other Macedonian verbs with the meaning play

Verb
изигра
одигра
отсвири
свири

Do you know these verbs?

VerbTranslation
заработиearn
зачинуваspice
згрешиmake a mistake
ѕенѕаrock
игнорираignore
идеgo
известиnotify
изгасиextinguish
изгласаvote for
изговараpronounce